Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Hantera användare, ägare och behörigheter

En egendom i Search Console har stöd för följande roller:

 • Ägare: Ägare har full kontroll över egendomar i Search Console. De kan lägga till och ta bort användare, konfigurera inställningar, visa alla data och använda alla verktyg. Det finns två typer av ägare, men skillnaden är inte alltid är synlig på webbplatsen för Search Console.  En egendom måste ha minst en verifierad ägare för att användare ska kunna komma åt egendomen.
  • Verifierad ägare: Har verifierat äganderätten till egendomen på något sätt. Google kan också fastställa äganderätten om till exempel Blogger-kontot och Search Console-kontot hör till samma Google-konto. Alla ägare som läggs till av en bekräftad ägare via Search Console blir delegerade ägare.
  • Delegerade ägare: Har aldrig bekräftat att de äger egendomen. Kan lägga till andra delegerade ägare.
 • Användare: Användare kan visa alla data och utföra en del åtgärder, men kan inte lägga till andra användare. En användare måste läggas till av en ägare. Det finns två typer av användare:
  • Fullständig: Har rätt att visa de flesta uppgifterna och kan utföra en del åtgärder.
  • Begränsad: Har enkla visningsrättigheter för de flesta uppgifterna.
 • Partner: En Google-egendom (till exempel ett konto på Google+ eller AdWords) eller en mobilapp kan kopplas till en webbplats via Search Console. Om någon begär att få kopplas till din webbplats via Search Console får de åtkomst till funktioner som är specifika för det som de kopplar till dig. Om du till exempel kopplar en mobilapp till en webbplats uppmanas Google Sök att visa länkar till sökresultat som pekar mot appen snarare än webbplatsen, när detta är lämpligt.

Vi har inte längre någon webbplatsägare

Du kan verifiera en ny ägare till webbplatsen om någon slutar vara verifierad ägare eller om du inte vet vem som är verifierad ägare. Den nya ägaren kan visa listan med alla ägare och användare som har verifierats för webbplatsen samt vilken verifieringsmetod som varje ägare har använt. Du kan sedan välja att ta bort verifieringen för tidigare ägare genom att ta bort deras verifieringstoken (till exempel ta bort HTML-taggen från webbplatsen för ägare som verifierats med en HTML-tagg). Läs mer i Lägg till eller ta bort ägare.

Lägga till eller ta bort ägare

Ägare har full kontroll över egendomar i Search Console. De kan lägga till och ta bort användare, konfigurera inställningar, visa alla data och använda alla verktyg. Om du vill ge någon begränsad behörighet lägger du till personen som användare i stället.

Så här lägger du till en användare

 1. Välj egendom i Search Console.
 2. Klicka på kugghjulet  och välj Användare och egendomsägare.
 3. Klicka på länken Hantera egendomsägare.
 4. Under Verifierade ägare klickar du på Lägg till ägare. Observera att alla ägare du lägger till är delegerade ägare, inte bekräftade ägare.
 5. Ange e-postadressen till den du vill lägga till som ägare och klicka på Fortsätt.
 6. Den nya ägaren kan nu lägga till egendomen i sitt Search Console-konto där den verifieras automatiskt.

Så här tar du bort en ägare

Du kan inte ta bort en verifierad ägare permanent (dvs. någon som har verifierad sin äganderätt av en egendom), utan bara delegerade ägare. Undantaget är om du också tar bort den verifierade ägarens token från källan (om du till exempel tar bort HTML-taggen från sidan eller token från appmanifestet).

 1. Välj egendom i Search Console.
 2. Klicka på kugghjulet  och välj Användare och egendomsägare.
 3. Klicka på länken Hantera egendomsägare.
 4. Klicka på Ta bort verifiering bredvid ägaren som du vill ta bort under avsnittet Verifierade ägare. Ändringen börjar gälla nästan direkt.
Lägga till eller ta bort användare

En egendom får ha högst 100 användare med fullständig eller begränsad behörighet.

Så här lägger du till en användare:

 1. Välj egendom i Search Console.
 2. Klicka på kugghjulet  och välj Användare och egendomsägare.
 3. Klicka på Lägg till ny användare.
 4. Ange e-postadressen till användaren du vill lägga till och välj användartyp.
 5. Klicka på Lägg till.
 6. Egendomen läggs till automatiskt i den nya användarens Search Console-konto.

Så här tar du bort en användare:

 1. Välj egendom i Search Console.
 2. Klicka på kugghjulet  och välj Användare och egendomsägare.
 3. Välj den användare du vill ta radera och klicka på Radera. Ändringen börjar gälla nästan direkt.
Lägga till eller ta bort partner

Så här lägger du till en partner

Om någon vill kopplas till din webbplats på Search Console skickas en förfrågan till din e-post med anvisningar om hur du lägger till partnern.

Så här raderar du en partner

 1. Välj egendom i Search Console.
 2. Klicka på kugghjulet  och välj Partner.
 3. Välj den partner som du vill radera och klicka på Radera. Ändringen börjar gälla nästan direkt.

Om alla verifierade ägare till en egendom antingen tas bort eller blir av med sin verifiering förlorar alla delegerade ägare, användare och partners åtkomst till egendomen på Search Console efter en respitperiod. Data för egendomen samlas fortfarande in, men ingen har åtkomst till den förrän någon verifierar att de äger egendomen.

Behörigheter

I följande tabell sammanfattas de olika rollernas behörigheter.

 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?