Zarządzanie ustawieniami użytkowników i właścicieli oraz uprawnieniami

Do usługi w Search Console można przypisać następujące role:

 • Właściciel: właściciele mają pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Mogą dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Istnieją dwa typy właścicieli, choć tego rozróżnienia nie widać w Search Console.  Usługa musi mieć co najmniej jednego zweryfikowanego właściciela. W przeciwnym wypadku żaden użytkownik nie będzie mógł uzyskać do niej dostępu.
  • Zweryfikowany właściciel: osoba, która wykonała działanie pozwalające na zweryfikowanie własności usługi lub której uprawnienia mogą zostać potwierdzone przez Google (na przykład używa tego samego konta w przypadku Bloggera oraz Search Console). Wszyscy właściciele dodani przez zweryfikowanego właściciela w Search Console stają się wyznaczonymi właścicielami.
  • Wyznaczony właściciel: osoba, która nigdy nie zweryfikowała własności usługi. Może dodawać innych wyznaczonych właścicieli.
 • Użytkownik: użytkownicy mogą wyświetlać wszystkie dane i wykonywać niektóre działania. Nie mogą jednak dodawać innych użytkowników. Do dodawania kont użytkowników niezbędne są uprawnienia właściciela. Istnieją dwa typy użytkowników:
  • Z pełnymi uprawnieniami: mogą wyświetlać większość danych i wykonywać niektóre działania.
  • Z ograniczonymi uprawnieniami: mają ograniczone prawa do wyświetlania większości danych.
 • Właściciel powiązanej usługi: usługa Google (np. Google+ lub konto Google Ads) lub aplikacja mobilna może zostać powiązana z witryną za pomocą Search Console. Jeśli ktoś poprosi o powiązanie usługi lub aplikacji z Twoją witryną za pomocą Search Console, umożliwi mu to wykonywanie działań właściwych dla powiązanego elementu. Na przykład stworzenie powiązania między aplikacją mobilną a witryną sprawia, że wyszukiwarka Google może w razie potrzeby wyświetlać w wynikach wyszukiwania linki kierujące do aplikacji, a nie do witryny.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

Dodawanie i usuwanie właścicieli

Właściciele mają pełną kontrolę nad usługami w Search Console. Mogą dodawać i usuwać użytkowników, konfigurować ustawienia, wyświetlać dowolne dane i korzystać ze wszystkich narzędzi. Jeśli chcesz przyznać komuś bardziej ograniczone uprawnienia, dodaj go jako użytkownika.

Aby dodać właściciela

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Settings, a następnie Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Kliknij link Zarządzaj właścicielami usługi.
 4. W sekcji Zweryfikowani właściciele kliknij Dodaj właściciela. Pamiętaj, że dodany właściciel jest właścicielem wyznaczonym, a nie zweryfikowanym.
 5. Wpisz adres e-mail właściciela, którego chcesz dodać, a następnie kliknij Dalej.
 6. Nowy właściciel będzie mógł dodać do konta Search Console nową usługę, która zostanie automatycznie zweryfikowana.

Aby usunąć właściciela

Nie można trwale usunąć zweryfikowanego właściciela (czyli kogoś, kto zweryfikował własność usługi), chyba że usuniesz ze źródła token zweryfikowanego właściciela (na przykład usuniesz tag HTML ze strony albo token z pliku manifestu aplikacji). Usunąć można tylko wyznaczonego właściciela.

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Settings, a następnie Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Kliknij link Zarządzaj właścicielami usługi.
 4. W sekcji Zweryfikowani właściciele kliknij Cofnij weryfikację obok właściciela, którego chcesz usunąć. Zmiana powinna zostać wprowadzona bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie użytkowników

Usługa może mieć maksymalnie 100 użytkowników z pełnymi lub ograniczonymi uprawnieniami.

Aby dodać użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Settings, a następnie Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Wybierz Dodaj nowego użytkownika.
 4. Wpisz adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać, i wybierz typ użytkownika.
 5. Kliknij Dodaj.
 6. Usługa zostanie automatycznie dodana do konta Search Console nowego użytkownika.

Aby usunąć użytkownika

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Settings, a następnie Użytkownicy i właściciele usługi.
 3. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć, i kliknij Usuń. Zmiana powinna zostać wprowadzona bardzo szybko.
Dodawanie i usuwanie powiązywanych usług

Aby dodać powiązaną usługę

Jeśli ktoś będzie chciał powiązać usługę z Twoją witryną w Search Console, otrzymasz e-mailem powiadomienie z instrukcjami dotyczącymi dodawania powiązywanej usługi.

Aby usunąć powiązaną usługę

 1. Wybierz usługę w Search Console.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego Settings, a następnie Powiązane usługi.
 3. Wybierz powiązywaną usługę, którą chcesz usunąć, i kliknij Usuń. Zmiana powinna zostać wprowadzona bardzo szybko.

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele usługi zostaną usunięci albo utracą weryfikację, po okresie prolongaty wszyscy wyznaczeni właściciele, użytkownicy i właściciele powiązanych usług utracą dostęp do usługi w Search Console. Powiązane z usługą dane będą dalej gromadzone, jednak nikt nie będzie mieć do nich dostępu do momentu, aż ktoś zweryfikuje własność usługi.

Uprawnienia

Poniższa tabela zawiera podsumowanie uprawnień poszczególnych ról.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?