Správa uživatelů, vlastníků a oprávnění

Použijte prosím novou verzi tohoto dokumentu a spravujte uživatele v nové službě Search Console.

U jednotlivých služeb jsou v Search Console podporovány následující role:

 • Vlastník: Vlastníci mají nad službami v Search Console úplnou kontrolu. Mohou přidávat a odebírat ostatní uživatele, konfigurovat nastavení, zobrazit všechna data a používat všechny nástroje. Existují dva typy vlastníků. Na webu Search Console však nejsou viditelně rozlišeny.  Služba musí mít alespoň jednoho ověřeného vlastníka, jinak k ní žádní uživatelé nebudou mít přístup.
  • Ověřený vlastník: Vlastník, který provedl nějaký úkon k ověření vlastnictví služby, nebo u kterého společnost Google mohla vlastnictví odvodit (například na základě toho, že pro Blogger a Search Console používá stejný účet Google). Všichni vlastníci, které ověřený vlastník přidá pomocí služby Search Console, budou delegovanými vlastníky.
  • Delegovaný vlastník: Vlastník, který vlastnictví služby neověřil. Delegovaný vlastník může přidávat další delegované vlastníky.
 • Uživatel: Uživatelé mohou zobrazit všechna data a provádět některé akce, ale nemohou přidávat další uživatele. Uživatele musí přidat vlastník. Uživatelé mohou mít dva typy oprávnění:
  • Úplné: Uživatel má práva k zobrazení většiny dat a k provádění některých akcí.
  • Omezené: Uživatel má práva k zobrazení většiny dat.
 • Partner: Pomocí Search Console lze k webu přidružit službu Google (například účet Google+ nebo Google Ads) nebo mobilní aplikaci. Pokud někdo požádá o přidružení k vašemu webu prostřednictvím Search Console a vy přidružení schválíte, poskytnete tím danému uživateli specifické možnosti (které závisejí na tom, co uživatel k vašemu webu přidružil). Pokud k webu například přidružíte mobilní aplikaci, dáte tím Vyhledávání Google pokyn, že má ve vhodných případech ve výsledcích vyhledávání zobrazovat odkazy, které budou směřovat do aplikace (nikoliv na web).

Přišli jsme o vlastníka webu!

Pokud ověřený vlastník vašeho webu odejde nebo si nejste jisti, kdo jím je, ověřte dalšího vlastníka. Nový vlastník bude moci zobrazit seznam všech vlastníků a uživatelů, kteří pro web byli ověřeni, a také metodu, pomocí které byli ověřeni. Pak můžete případně zrušit ověření předchozích vlastníků tím, že odstraníte jejich ověřovací token (například v případě vlastníků ověřených pomocí značky HTML odstraníte z webu značku HTML). Další informace naleznete v části Přidání nebo odstranění vlastníků.

Přidání nebo odebrání vlastníků

Vlastníci mají nad službami v Search Console úplnou kontrolu. Mohou přidávat a odebírat ostatní uživatele, konfigurovat nastavení, zobrazit všechna data a používat všechny nástroje. Chcete-li někomu udělit omezenější oprávnění, přidejte jej raději jako uživatele.

Postup přidání vlastníka

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a poté vyberte Uživatelé a vlastníci služby.
 3. Klikněte na odkaz Spravovat vlastníky služby.
 4. V části Ověření vlastníci klikněte na Přidat vlastníka. Všichni vlastníci, které přidáte, budou automaticky delegovanými (nikoliv ověřenými) vlastníky.
 5. Zadejte e-mailovou adresu vlastníka, kterého chcete přidat, a poté klikněte na Pokračovat.
 6. Nový vlastník nyní novou službu může přidat do svého účtu Search Console, ve kterém bude automaticky ověřena.

Postup smazání vlastníka

Můžete smazat pouze delegovaného vlastníka. Pokud byste chtěli smazat ověřeného vlastníka (uživatele, který své vlastnictví služby ověřil), museli byste také ze zdroje odstranit jeho token (například značku HTML ze stránky nebo token z manifestu aplikace).

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a poté vyberte Uživatelé a vlastníci služby.
 3. Klikněte na odkaz Spravovat vlastníky služby.
 4. V sekci Ověření vlastníci klikněte na tlačítko Zrušit ověření vedle vlastníka, kterého chcete odebrat. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Přidání nebo odebrání uživatelů

Každá služba může mít maximálně 100 uživatelů s úplnými nebo omezenými oprávněními.

Postup přidání uživatele

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a poté vyberte Uživatelé a vlastníci služby.
 3. Klikněte na Přidat nového uživatele.
 4. Zadejte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přidat, a vyberte typ uživatele.
 5. Klikněte na Přidat.
 6. Služba bude automaticky přidána do účtu Search Console nového uživatele.

Postup smazání uživatele

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a poté vyberte Uživatelé a vlastníci služby.
 3. Vyberte uživatele, kterého chcete smazat, a klikněte na Smazat. Změna by se měla projevit velmi rychle.
Přidání nebo odstranění partnerů

Postup přidání partnera

Pokud se někdo chce stát partnerem vašeho webu v Search Console, obdržíte e-mailem žádost s pokyny, jak partnera přidat.

Postup smazání partnera

 1. Vyberte v Search Console službu.
 2. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení a poté vyberte Partneři.
 3. Vyberte partnera, kterého chcete smazat, a klikněte na Smazat. Změna by se měla projevit velmi rychle.

Pokud odeberete všechny ověřené vlastníky nebo všichni vlastníci o ověření přijdou, po dodatečné lhůtě ke službě v Search Console ztratí přístup všichni delegovaní vlastníci, uživatelé i partneři. Data budou pro službu i nadále shromažďována, ale dokud někdo vlastnictví služby neověří, nebude k nim mít nikdo přístup.

Oprávnění

V následující tabulce jsou uvedena oprávnění účtů s různými rolemi.

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?