Serverfel

Googlebot kunde inte öppna din webbplats, förfrågans tidsgräns överskreds eller så var webbplatsen upptagen. Därför tvingades Googlebot att avbryta förfrågan.

Långa sidinläsningstider som leder till att tidsgränsen överskrids kan bero på följande:

  • Det tar för lång tid för dynamiska sidor att svara.Om servern är upptagen kan den ha visat att den är överbelastad och därigenom be Googlebot att genomsöka webbplatsen långsammare. I allmänhet rekommenderas att du håller parametrarna korta och är sparsam med dem. Om du har koll på hur parametrarna fungerar på din webbplats kan du instruera Google hur dessa parametrar ska hanteras.
  • Webbplatsens värdserver är nere, överbelastad eller felkonfigurerad. Kontakta ditt webbhotell om felet kvarstår och överväg att öka webbplatsens kapacitet för trafikhantering.

Din webbplats kanske också blockerar Google, med eller utan avsikt. Det kan ofta bero på ett problem i en DNS-konfiguration eller i vissa fall på en felkonfigurerad brandvägg eller ett felaktigt skydd mot DoS-attacker (ibland i webbplatsens innehållshanteringssystem). Skyddssystem är viktiga och de konfigureras ofta så att de ska blockera ovanligt många förfrågningar till servern automatiskt. Eftersom Googlebot i många fall besöker fler sidor än en vanlig användare kan dessa skyddssystem aktiveras. Skyddssystemen blockerar då Googlebot och hindrar sökroboten från att söka igenom webbplatsen.

Du kan reda ut problemen genom att ta reda på vilken del av webbplatsens infrastruktur som hindrar Googlebot och ta bort blockeringen. Du har kanske ingen kontroll över brandväggen, så du kan behöva diskutera detta med webbhotellet.

Vissa webbansvariga hindrar avsiktligt Googlebot från att nå webbplatsen, eventuellt med en brandvägg enligt beskrivningen ovan. I dessa fall är avsikten inte att blockera Googlebot helt, utan att kontrollera hur webbplatsen söks igenom och indexeras. Kontrollera följande i detta fall: