Genomsökningsfel

Serverfel för webbadresser

När du ser den här typen av fel för webbadresser innebär det att Googlebot inte kunde komma åt din webbadress, att tidsgränsen för begäran har nåtts eller att webbplatsen var upptagen. Därför tvingades Googlebot att avbryta begäran.

Läs mer om serveranslutningsfel.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
  • Inte alls till någon hjälp
  • Inte till så stor hjälp
  • Till viss hjälp
  • Till stor hjälp
  • Extremt stor hjälp