Informera Google om att det finns lokaliserade versioner av sidan

Avända hreflang eller webbplatskartor för språk- eller landsspecifika sidor

Om du har flera versioner av en sida för olika språk eller länder informerar du Google om de olika varianterna. Då blir det lättare att förse användarna med länken till den bästa versionen för ett visst språk eller en viss region på Google Sök.

Observera att Google kan hitta alternativa språkversioner av sidan även om du inte gör något, men det är oftast bäst om du identifierar språk- eller landsspecifika sidor själv.

Några exempel på scenarier där vi rekommenderar att du identifierar alternativa sidor:

 • Du låter det egentliga innehållet vara på ett språk och översätter bara mallsidan, till exempel navigeringslänkarna och sidfoten. Detta är vanligt på sidor med användargenererat innehåll, t.ex. forum.
 • Det förekommer små regionala variationer i innehållet med liknande innehåll på ett enda språk. Du kan till exempel ha innehåll på engelska som riktar sig till läsare i USA, Storbritannien och Irland.
 • Innehållet på webbplatsen är helt översatt till flera språk. Du har till exempel en version på tyska och en på engelska av alla sidor.

Olika språkversioner av en sida ses bara som dubbletter om sidans huvudsakliga innehåll inte har översatts.

Creating multi-regional and multilingual sites

Olika sätt att identifiera alternativa sidor

Du kan identifiera språk- eller landsversioner av en sida för Google på tre sätt:

HTML-taggar

Informera Google om alla språk- och landsversioner av sidan genom att lägga till element av typen <link rel="alternate" hreflang="språkkod" … > i sidans huvud. Det här kan vara bra om du inte har någon webbplatskarta eller inte har möjlighet att ställa in HTTP-svarshuvuden för webbplatsen.

Det ska finnas en uppsättning <link>-element i <head>-delen av varje variant av sidan, med en länk per sidvariant inklusive den aktuella sidvarianten. Länkuppsättningen är densamma på alla versioner av sidan. Se de kompletterande riktlinjerna.

Det här är syntaxen för de olika länkelementen:

<link rel="alternate" hreflang="språkkod" href="sidans_webbadress" />

språkkod
En språk-/regionskod som stöds, och som den versionen av sidan är inriktad på, eller x-default som matchar alla språk som inte uttryckligen angetts i en hreflang-tagg på sidan.
sidans_webbadress
Den fullständiga webbadressen till versionen av sidan på det angivna språket eller för den angivna regionen.
Lägg in <link>-taggar i början av <head>-delen. Som minst måste <link>-taggarna finnas i ett korrekt utformat <head>-avsnitt eller före sådana objekt som kan göra så att <head>-delen avslutas för tidigt, som <p> eller en spårningspixel. Kontrollera att länkarna finns i <head>-delen genom att klistra in sidans källkod i en HTML-valideringstjänst om du är osäker.

Exempel

Example Widgets, Inc har en webbplats med användare i USA, Storbritannien och Tyskland. Ungefär samma innehåll finns på följande webbadresser, men med regionala variationer:

 • http://en.example.com/page.html – generell engelskspråkig startsida med information om avgifter för utrikes frakt från USA.
 • http://en-gb.example.com/page.html – startsida för Storbritannien med priserna i brittiska pund.
 • http://en-us.example.com/page.html – startsida för USA med priserna i amerikanska dollar.
 • http://de.example.com/page.html – tyskspråkig startsida.
 • http://www.example.com/ – standardsida som inte är inriktad på något språk eller någon språkkod. Sidan har valalternativ som gör det möjligt för användaren att välja språk och region.

Observera att Google inte använder de språkspecifika underdomänerna i webbadresserna (en, en-gb, en-us, de) för att fastställa vilken målgrupp sidan riktar sig till. Du måste ange målgruppen explicit.

Här följer HTML-koden som ska klistras in i <head>-delen av var och en av sidorna ovan. Med den skulle användare med språkinställningen amerikansk engelska, brittisk engelska, engelska utan landsinriktning eller tyska omdirigeras till egna sidor, medan övriga dirigerades till en generell startsida. På Google Sök visas det alternativ som passar bäst utifrån användarens webbläsarinställningar.

<head>
  <title>Widgets, Inc</title>
 <link rel="alternate" hreflang="en-gb"
     href="http://en-gb.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en-us"
     href="http://en-us.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en"
     href="http://en.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="de"
     href="http://de.example.com/page.html" />
  <link rel="alternate" hreflang="x-default"
     href="http://www.example.com/" />
</head>

 

HTTP-huvuden

Du kan informera Google om vilka språk- och landsversioner som finns av en sida via HTTP-huvudet i GET-svaret för den. Det är användbart för filer som inte har HTML-format (t.ex. PDF-filer).

Så här ska huvudet se ut:

Link: <webbadress1>; rel="alternate"; hreflang="språkkod_1", <webbadress2>; rel="alternate"; hreflang="språkkod_2", ...

<webbadress_x>
Den fullständiga webbadressen till den alternativa sidan för den språkkod som angetts med hreflang-attributet. Webbadressen måste omges av < >. Exempel: <https://www.google.com>
språkkod_x
En språk-/regionskod som stöds, och som den versionen av sidan är inriktad på, eller x-default som matchar alla språk som inte uttryckligen angetts i en hreflang-tagg på sidan.

Du måste ange en uppsättning av värdena <webbadress>, rel="alternate" och hreflang per sidversion, inklusive den begärda versionen, avgränsade med komma som exemplet nedan visar. Samma Link: returneras i HTTP-huvudet för varje version av sidan. Se de kompletterande riktlinjerna.

Exempel

Det här är ett exempel på fältet Link: i HTTP-huvudet för en webbplats med tre versioner av en PDF-fil: en på engelska, en på schweizertyska och en för övriga tyskspråkiga.

Link: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="en",
   <http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de-ch",
   <http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de"

 

Webbplatskarta

Du kan informera Google om vilka språk- och landsversioner som finns av en webbadress med en webbplatskarta. Du gör detta genom att lägga till elementet <loc> för en enskild webbadress med underordnade <xhtml:link>-poster som anger varje språk-/landsversion av den sidan, inklusive den aktuella versionen. Om det finns tre versioner av sidan ska webbplatskartan alltså ha tre poster, och var och en av dem har samma uppsättning med tre underordnade poster.

Regler för webbplatskartor:

 • Ange xhtml-namnrymden så här:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 • Ange ett <url>-element per webbadress.
 • Varje <url>-element måste ha ett underordnat element <loc> som anger sidans webbadress.
 • Varje <url>-element måste ha ett underordnat element <xhtml:link rel="alternate" hreflang="språkkod som stöds"> där alla alternativa versioner av sidan räknas upp, inklusive den aktuella.  Det spelar ingen roll i vilken ordning de underordnade <xhtml:link>-elementen kommer, men det kan vara bra att alltid ha dem i samma ordning så att det blir lättare att felsöka.
 • Se de kompletterande riktlinjerna.

Exempel

Vi har en sida på engelska som riktar sig till engelskspråkiga i hela världen samt motsvarande versioner av sidan inriktade på tyskspråkiga i hela världen respektive tyskspråkiga i Schweiz. Det här är alla webbadresserna på webbplatsen:

 • www.example.com/english/page.html, inriktad på engelskspråkiga.
 • www.example.com/deutsch/page.html, inriktad på tyskspråkiga.
 • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html, inriktad på tyskspråkiga i Schweiz.

Så här ser webbplatskartan ut för de tre sidorna:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
</urlset>

Riktlinjer för alla metoderna

 • Varje språkversion måste själv finnas med i listan tillsammans med alla andra språkversioner.
 • De alternativa webbadresserna måste vara fullständiga, inklusive protokoll (http/https) – så här:
   https://example.com/foointe //example.com/foo eller /foo
 • De alternativa webbadresserna måste inte finnas på samma domän. 
 • Om du har flera alternativa webbadresser som riktar sig till användare med samma språk men i olika länder är det en bra idé att även ange en generisk webbadress för användare som har det språket men utan att det bestämts närmare geografiskt. Till exempel kanske du har särskilda webbadresser för engelskspråkiga i Irland (en-ie), Kanada (en-ca) och Australien (en-au), men du bör även ha en generell engelsk sida (en) för den som söker i t.ex. USA, Storbritannien eller något annat engelskspråkigt land. Det kan vara en av de landsspecifika sidorna om du så vill.
 • Om två sidor inte pekar på varandra ignoreras taggarna. Tanken med detta är att förhindra att någon på en annan webbplats godtyckligt anger en sida på sin webbplats som en version av en av dina.
 • Om det blir svårt att hålla uppsättningen med länkar i båda riktningarna komplett på alla språk kan du ta bort vissa språk på vissa sidor. Google bearbetar ändå de språk som pekar ut varandra. Däremot är det viktigt att nya, utökade språksidor och det ursprungliga/dominerande språket länkas till varandra i båda riktningarna. Om webbplatsen skapades på till exempel franska med .fr i webbadresserna är det viktigare att länkar till nya sidor för Mexiko (.mx) och spanska (.es) länkas i båda riktningarna till de redan etablerade sidorna med .fr än att de nya sidorna med spanska språkvarianter (.mx och .es) länkas till varandra i båda riktningarna.
 • Det kan vara bra att ha en reservsida för övriga språk, särskilt på sidor där användaren väljer språk/land eller startsidor där användaren omdirigeras automatiskt. Använd värdet x-default:
  <link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Språk-/regionskoder som stöds

Värdet på attributet hreflang identifierar språket (i formatet ISO 639-1) och eventuellt även en region (i formatet ISO 3166-1 Alpha 2) för en alternativ webbadress. (Språket måste inte vara relaterat till regionen.) Exempel:

 • de: innehåll på tyska, oberoende av region
 • en-GB: innehåll på engelska, för användare i Storbritannien
 • de-ES: innehåll på tyska, för användare i Spanien

Ange inte enbart en landskod. Google kan inte härleda språkkoden automatiskt från landskoden. Du kan ange enbart språkkoden om du vill förenkla uppmärkningen.  Om du lägger till landskoden efter språket begränsas sidan till en viss region.  Exempel:

 • be: vitryska, oberoende av region (inte belgisk franska)
 • nl-be: nederländska för användare i Belgien
 • fr-be: franska för användare i Belgien 

För språk som kan skrivas på olika sätt styrs valet av skriftversion av landskoden. Om man använder zh-TW för användare i Taiwan härleds skriftversionen automatiskt (i det här fallet traditionell kinesiska). Det går även att ange skriftversionen direkt med ISO 15924:

 • zh-Hant: traditionell kinesiska
 • zh-Hans: förenklad kinesiska

Du kan även ange en kombination av skriftsystemet och regionen. Du kan till exempel använda zh-Hans-TW om du vill välja traditionell kinesiska för användare i Taiwan.

Använda taggen x-default för övriga språk

Det reserverade värdet hreflang="x-default" används när inget annat språk/land matchar användarens webbläsarinställning. Detta är ett valfritt värde, men rekommenderas som ett sätt för dig att styra vilken sida som visas när inget språk matchar. Ett bra sätt är att ange en startsida med en klickbar karta där användaren kan välja land.

Felsökning

Vanliga misstag

Det här är de vanligaste misstagen som görs med hreflang:

 • Tillbakalänkar saknas: Om sida X länkar till sida Y måste sida Y länka tillbaka till sida X. Om så inte är fallet för alla sidor där hreflang-annoteringar används kan annoteringarna ignoreras eller tolkas på fel sätt.
 • Felaktiga språkkoder används: Kontrollera att alla språkkoder som du använder identifierar språket (i formatet ISO 639-1) och eventuellt även regionen (i formatet ISO 3166-1 Alpha 2) för en alternativ webbadress. Det går inte att endast ange region.

Felsöka hreflang-fel

Du kan felsöka de vanligaste problemen med rapporten Internationell inriktning. Vänta tills Google har hunnit genomsöka sidorna och titta sedan efter fel på fliken Språk i rapporten.

Det finns också många verktyg från tredje part. Det här är några som är populära. (Google varken sköter eller granskar verktygen nedan.)

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?