Używanie atrybutu hreflang z adresem URL wersji językowej lub regionalnej

Wiele witryn ma charakter globalny, a ich treść jest przetłumaczona na różne języki i kierowana do użytkowników z konkretnych regionów. Atrybuty rel="alternate" hreflang="x" pozwalają Google wyświetlać adresy URL we właściwej wersji językowej lub regionalnej w wynikach wyszukiwania.

Creating multi-regional and multilingual sites

Przykładowe sytuacje, w których zaleca się korzystanie z atrybutu rel="alternate" hreflang="x":

 • Utrzymujesz główną treść w jednym języku, a tłumaczysz tylko szablon, np. elementy nawigacyjne i stopkę. Jest to typowa sytuacja w przypadku stron z treściami użytkowników, takimi jak posty.
 • Materiały na Twojej stronie charakteryzują niewielkie różnice regionalne, a treści w obrębie jednego języka są podobne. Na przykład możesz mieć treści w języku angielskim skierowane do użytkowników z USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii.
 • Twoja witryna jest w całości przetłumaczona. Na przykład masz niemiecką i angielską wersję każdej strony.

Korzystanie z adnotacji językowych

Powiedzmy, że masz polskojęzyczną stronę w witrynie http://www.example.com/ oraz jej hiszpańską wersję http://es.example.com/. Możesz poinformować Google, że pod drugim adresem URL znajduje się hiszpańskojęzyczny odpowiednik polskiej wersji strony na trzy sposoby:

 • Element link nagłówka HTML. W sekcji <head> kodu HTML strony z adresem URL http://www.example.com/ dodaj element link wskazujący jej hiszpańską wersję dostępną na http://es.example.com/:
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.example.com/" />
 • Nagłówek HTTP. Jeśli publikujesz pliki w formacie innym niż HTML (np. PDF), możesz wskazać inną wersję językową adresu URL za pomocą nagłówka HTTP:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es"
  Aby określić wiele wartości atrybutu hreflang w elemencie link nagłówka HTTP, oddziel te wartości przecinkami, jak na przykładzie poniżej:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es",<http://de.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="de"
 • Mapa witryny. Zamiast używać znaczników możesz przesłać informacje o wersji językowej strony w ramach mapy witryny.

Jeśli masz kilka wersji językowych adresu URL, strona w każdym z języków powinna identyfikować różne wersje językowe, nawet samą siebie.  Jeśli na przykład Twoja witryna zawiera treści po francusku, polsku i hiszpańsku, wersja hiszpańska musi zawierać link rel="alternate" hreflang="x" do samej siebie, a także do wersji francuskiej i polskiej. Strony w wersji francuskiej i polskiej muszą zawierać podobne odwołania do wersji francuskiej, polskiej i hiszpańskiej.

Możesz określić wielojęzyczne URL-e w tej samej domenie, co dany URL, albo użyć URL-i z innej domeny.

Jeśli chcesz zmniejszyć liczbę linków dwukierunkowych na Twojej stronie, by usprawnić jej wdrożenie, migrację lub zarządzanie nią (na przykład wówczas, gdy Twoja strona jest dostępna w 40 językach, a nowo utworzone strony w języku hiszpańskim będą przenoszone z HTTP do HTTPS), pamiętaj o dwukierunkowym powiązaniu stron utworzonych w nieobsługiwanych wcześniej językach do oryginalnej/przeważającej wersji językowej. Jeśli na przykład językiem oryginalnej strony jest francuski, a jej adresy URL występują w domenie .fr, to w takim przypadku konieczne jest dwukierunkowe powiązanie nowszych stron w wersji meksykańskiej (.mx) i hiszpańskiej (.es) do dominującej wersji w domenie .fr zamiast dwukierunkowego łączenia ze sobą nowych stron napisanych w odmianach języka hiszpańskiego (.mx i .es).

Warto skonfigurować ogólny adres URL dla geograficznie nieokreślonych użytkowników, jeśli masz kilka alternatywnych adresów URL dla użytkowników mówiących tym samym językiem, jednak pochodzących z różnych regionów. Możesz na przykład przygotować osobne adresy URL dla anglojęzycznych użytkowników z Irlandii (en-ie), Kanady (en-ca) i Australii (en-au), innych anglojęzycznych użytkowników kierować na ogólną angielską wersję strony (en), a wszystkich pozostałych na stronę główną. W takim wypadku musisz określić ogólną angielską wersję strony (en) dla wyników wyszukiwania prezentowanych np. w Wielkiej Brytanii. Możesz oznaczyć odpowiedni klaster stron w pliku mapy witryny lub za pomocą tagów HTML link, w taki sposób:

<link rel="alternate" href="http://example.com/en-ie" hreflang="en-ie" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en-ca" hreflang="en-ca" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en-au" hreflang="en-au" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en" hreflang="en" />

W przypadku stron głównych z możliwością wyboru wersji językowej/kraju lub automatycznym przekierowaniem należy również dodać adnotację z wartością atrybutu hreflang „x-default”:
<link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Obsługiwane wartości językowe

Wartość atrybutu hreflang wskazuje język (w formacie ISO 639-1) oraz, opcjonalnie, region (w formacie ISO 3166-1 alfa 2) alternatywnego adresu URL. Na przykład:

 • de: treść niemieckojęzyczna, niezależnie od regionu;
 • en-GB: materiały w języku angielskim dla użytkowników z Wielkiej Brytanii;
 • de-ES: materiały w języku niemieckim, dla użytkowników z Hiszpanii.

Uwaga: kodu kraju nie można określać samodzielnie. Googlebot nie rozpoznaje automatycznie języka na podstawie kodu kraju. Kod języka możesz określić samodzielnie, jeśli chcesz uprościć tagowanie.  Dodanie kodu kraju za informacją o języku powoduje ograniczenie strony dla określonego regionu.  Przykłady:

 • be: białoruski, niezależnie od regionu (a nie francuski używany w Belgii);
 • nl-be: niderlandzki używany w Belgii;
 • fr-be: francuski używany w Belgii. 

W przypadku różnic w rodzajach pisma używanych przez dany język właściwy rodzaj pisma jest wybierany na podstawie kraju. Na przykład użycie kodu zh-TW spowoduje automatyczny wybór pisma chińskiego (w tym przypadku tradycyjnego). Możesz również wyraźnie określić alfabet w formacie ISO 15924, na przykład:

 • zh-Hant: chiński (tradycyjny),
 • zh-Hans: chiński (uproszczony).

Możesz również określić kombinację pisma i regionu, na przykład użyć wartości zh-Hans-TW, wskazując materiały dla użytkowników z Tajwanu, które zostały zapisane pismem chińskim uproszczonym.

Ponadto wartość "x-default" służy do wskazywania elementów witryny, które umożliwiają przekierowywanie do odpowiedniej wersji językowej lub jej przełączanie, i które nie są przypisane do określonego języka czy regionu. Przykładem takiego elementu może być strona główna z interaktywną mapą świata.

Typowe błędy

Ważne: upewnij się, że podana wartość atrybutu hreflang jest rzeczywiście prawidłowa. Zachowaj szczególną ostrożność, by nie popełnić dwóch typowych błędów:

 • Brak linków z potwierdzeniem: Jeśli strona A zawiera linki do strony B, strona B musi zawierać link zwrotny do strony A. Jeśli w przypadku niektórych stron, które korzystają z adnotacji hreflang, nie jest to prawdą, te adnotacje mogą zostać zignorowane lub nieprawidłowo zinterpretowane.
 • Nieprawidłowe kody języka: Upewnij się, że wszystkie używane kody języka wskazują na język (w formacie ISO 639-1), a opcjonalnie także region (w formacie ISO 3166-1 alfa 2) alternatywnego adresu URL. Określenie jedynie regionu jest nieprawidłowe.
Przykładowa konfiguracja z atrybutem hreflang: adnotacje w akcji

Firma Example Widgets, Inc. ma witrynę przeznaczoną dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Następujące URL-e zawierają zasadniczo tę samą treść, ale z pewnymi regionalnymi różnicami:

 • http://www.example.com/ – strona domyślna, bez określonego języka i regionu; może zawierać przełączniki wersji językowych i regionalnych.
 • http://en.example.com/page.html – strona główna w języku angielskim. Zawiera informacje o opłatach za dostawę międzynarodową ze Stanów Zjednoczonych.
 • http://en-gb.example.com/page.html – strona w języku angielskim z cenami w funtach.
 • http://en-us.example.com/page.html – strona w języku angielskim z cenami w dolarach amerykańskich.
 • http://de.example.com/seite.html – wersja niemieckojęzyczna.

rel="alternate" hreflang="x" to atrybut, który działa na poziomie poszczególnych stron, a nie całej witryny, musisz więc odpowiednio oznaczyć każdy zestaw stron, w tym stronę główną. Możesz określić dowolną liczbę wariantów treści dla różnych kombinacji języka i regionu.

Jeśli chcesz poinformować Google, że niemiecka wersja strony ma być udostępniana użytkownikom Google w języku niemieckim, wersja en-us użytkownikom google.com w języku angielskim, a wersja en-gb użytkownikom google.co.uk w języku angielskim, użyj atrybutów rel="alternate" hreflang="x" do wskazania różnych wersji językowych.

Zaktualizuj kod HTML każdego adresu URL w zestawie przez dodanie odpowiednich elementów link z atrybutami rel="alternate" hreflang="x". Na stronie domyślnej, która nie jest przeznaczona dla żadnego konkretnego języka ani regionu, dodaj atrybut rel="alternate" hreflang="x-default":


<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.example.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="http://en-gb.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en-us" href="http://en-us.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://en.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.example.com/seite.html" />

Stanowi to instrukcję dla algorytmu Google, że wszystkie te strony ma traktować jako wersje wymienne.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?