Google informeren over gelokaliseerde versies van je pagina

hreflang of sitemaps gebruiken voor taal- of regiospecifieke pagina's

Als je meerdere versies van een pagina hebt voor verschillende talen of regio's, informeer je Google over deze varianten. Als je dit doet, help je Google Zoeken gebruikers door te verwijzen naar de meest geschikte versie van je pagina per taal of regio.

Houd er rekening mee dat zelfs als je geen actie onderneemt, Google nog steeds alternatieve versies van je pagina kan vinden. Het is echter meestal beter om zelf je taal- of regiospecifieke pagina's door te geven.

Enkele voorbeeldscenario's waarvoor wordt aanbevolen dat je alternatieve pagina's doorgeeft:

 • Je houdt de hoofdcontent in één taal en vertaalt alleen de template, zoals de navigatie en de voettekst. Dit wordt meestal gedaan bij pagina's die veel door gebruikers gegenereerde content bevatten, zoals forums.
 • Je content heeft kleine regionale varianten met vergelijkbare content in één taal. Je hebt bijvoorbeeld Nederlandstalige content die is getarget op Nederland en België.
 • Je sitecontent is volledig vertaald in meerdere talen. Je hebt bijvoorbeeld een Nederlandse en Duitse versie van elke pagina.

Gelokaliseerde versies van een pagina worden alleen als duplicaten beschouwd als de hoofdcontent van de pagina onvertaald blijft.

Creating multi-regional and multilingual sites

Methoden voor het aangeven van alternatieve pagina's

Er zijn drie manieren om meertalige/multiregionale versies van een pagina door te geven aan Google.

Html-tags

Voeg <link rel="alternate" hreflang="lang_code"... >-elementen toe aan je paginaheader om Google te informeren over de verschillende taal- en regiovarianten van een pagina. Dit is handig als je geen sitemap hebt of niet de mogelijkheid hebt om http-reactieheaders voor je site op te geven.

Elke variant van de pagina moet een reeks <link>-elementen in het <head>-element bevatten, met één link voor elke paginavariant inclusief de pagina zelf. De reeks links is identiek voor elke versie van de pagina. Bekijk de aanvullende richtlijnen.

Hier volgt de syntaxis voor elk linkelement:

<link rel="alternate" hreflang="lang_code" href="url_of_page" />

lang_code
Een ondersteunde taal-/regiocode die wordt getarget door deze versie van de pagina of x-default voor talen die niet expliciet door een hreflang-tag op de pagina worden vermeld.
url_of_page
De volledig gekwalificeerde URL voor de versie van deze pagina voor de opgegeven taal/regio.
Plaats de <link>-tags aan de bovenkant van het <head>-element. De <link>-tags moeten minimaal binnen een correct opgemaakt <head>-gedeelte worden geplaatst of vóór items die ervoor kunnen zorgen dat de <head> vroegtijdig wordt gesloten, zoals <p> of een trackingpixel. Bij twijfel kun je de code van je gegenereerde pagina in een html-validatieprogramma plakken om te controleren of de links zich binnen het <head>-element bevinden.

Voorbeeld

Example Widgets, Inc heeft een website die gebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bedient. De volgende URL's bevatten grotendeels dezelfde content, maar met regionale variaties:

 • http://en.example.com/page.html: Algemene Engelstalige homepage met informatie over internationale verzendkosten vanuit de Verenigde Staten.
 • http://en-gb.example.com/page.html: Homepage voor het Verenigd Koninkrijk met prijzen in Britse ponden.
 • http://en-us.example.com/page.html: Homepage voor de Verenigde Staten met prijzen in Amerikaanse dollar.
 • http://de.example.com/page.html: Duitstalige homepage.
 • http://www.example.com/: Standaardpagina die geen taal of regio target, met keuzemenu's om gebruikers hun taal en regio te laten kiezen.

Onthoud dat de taalspecifieke subdomeinen in deze URL's (en, en-gb, en-us, de) niet door Google worden gebruikt om de doelgroep voor de pagina te bepalen. Je moet de doelgroep expliciet toewijzen.

Hier volgt de html die in het <head>-gedeelte van alle hierboven genoemde pagina's moet worden geplakt. Hiermee worden gebruikers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, algemene Engelstalige gebruikers en Duitstalige gebruikers doorverwezen naar lokale pagina's en alle andere gebruikers naar een algemene homepage. Google Zoeken retourneert het meest geschikte resultaat voor de gebruiker op basis van de browserinstellingen.

<head>
  <title>Widgets, Inc</title>
 <link rel="alternate" hreflang="en-gb"
     href="http://en-gb.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en-us"
     href="http://en-us.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en"
     href="http://en.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="de"
     href="http://de.example.com/page.html" />
  <link rel="alternate" hreflang="x-default"
     href="http://www.example.com/" />
</head>

 

Http-headers

Je kunt een http-header retourneren met de GET-reactie van je pagina om Google te informeren over alle taal- en regiovarianten van een pagina. Dit is handig voor niet-html-bestanden (zoals pdf's).

Hier volgt de opmaak voor de header:

Link: <url1>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_1", <url2>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_2", ...

<url_x>
De volledig gekwalificeerde URL van de alternatieve pagina die is gekoppeld aan de lokale tekenreeks die is toegewezen aan het bijbehorende hreflang-kenmerk. De URL moet omsloten zijn door < >. Voorbeeld: <https://www.google.com>
lang_code_x
Een ondersteunde taal-/regiocode die wordt getarget door deze versie van de pagina of x-default voor talen die niet expliciet door een hreflang-tag op de pagina worden vermeld.

Je moet een reeks <url>-, rel="alternate"- en hreflang-waarden opgeven voor elke versie van de pagina, inclusief de opgevraagde versie, gescheiden door een komma zoals in het onderstaande voorbeeld is aangegeven. De Link:-header die voor elke versie van een pagina wordt geretourneerd, is identiek. Bekijk de aanvullende richtlijnen.

Voorbeeld

Hier is een voorbeeld van een Link:-header die wordt geretourneerd door een site met drie versies van een pdf-bestand: één bestand voor Engelstalige gebruikers, één bestand voor Duitstalige gebruikers uit Zwitserland en één bestand voor alle andere Duitstalige gebruikers:

Link: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="en",
   <http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de-ch",
   <http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de"

 

Sitemap

Je kunt een sitemap gebruiken om Google te informeren over alle taal- en regiovarianten voor elke URL. Je kunt dit doen door een <loc>-element toe te voegen waarin één URL wordt opgegeven, met onderliggende <xhtml:link>-elementen waarin elke taal-/regiovariant van de pagina (inclusief de pagina zelf) wordt vermeld. Als je dus drie versies van een pagina hebt, bevat je sitemap drie items, elk met drie identieke onderliggende elementen.

Sitemap-regels:

 • Geef de xhtml-naamruimte als volgt op:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 • Maak een afzonderlijk <url>-element voor elke URL.
 • Elk <url>-element moet een onderliggend <loc>-element bevatten dat de pagina-URL aangeeft.
 • Elk <url>-element moet een onderliggend element <xhtml:link rel="alternate" hreflang="supported_language-code"> bevatten dat elke alternatieve versie van de pagina aangeeft, inclusief het element zelf.  De volgorde van deze onderliggende <xhtml:link>-elementen doet er niet toe, hoewel je ze mogelijk in dezelfde volgorde wilt laten staan zodat je makkelijker op fouten kunt controleren.
 • Bekijk de aanvullende richtlijnen.

Voorbeeld

Hier zie je een Engelstalige pagina getarget op Engelstalige gebruikers van over de hele wereld, met equivalente versies van deze pagina die zijn getarget op Duitstalige gebruikers over de hele wereld en Duitstalige gebruikers die in Zwitserland wonen. Dit zijn alle URL's die in dat geval aanwezig zijn op de site:

 • www.example.com/english/page.html, getarget op Engelstalige gebruikers.
 • www.example.com/deutsch/page.html, getarget op Duitstalige gebruikers.
 • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html, getarget op Duitstalige gebruikers in Zwitserland.

Hier volgt de sitemap voor die drie pagina's:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
</urlset>

Richtlijnen voor alle methoden

 • Elke taalversie moet zichzelf vermelden plus alle andere taalversies.
 • Alternatieve URL's moeten volledig gekwalificeerd zijn, inclusief de transportmethode (http/https). Je moet dus het volgende opgeven:
   https://example.com/fooniet //example.com/foo of /foo
 • Alternatieve URL's hoeven geen deel uit te maken van hetzelfde domein. 
 • Als je meerdere alternatieve URL's hebt die zijn getarget op gebruikers van dezelfde taal maar uit verschillende regio's, is het een goed idee om een overkoepelende URL op te geven voor gebruikers van die taal waarvan de locatie niet bekend is. Zo heb je misschien specifieke URL's voor Engelstalige gebruikers in Ierland (en-ie), Canada (en-ca) en Australië (en-au), maar moet je ook een algemene Engelse pagina (en) bieden voor gebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en alle andere Engelstalige locaties. Dit kan een van de specifieke pagina's zijn als je dat wilt.
 • Als twee pagina's niet allebei naar elkaar verwijzen, worden de tags genegeerd. Dit werkt zo zodat iemand op een andere site niet zomaar een tag kan maken waarin die site wordt bestempeld als alternatieve versie van een van je pagina's.
 • Als het moeilijk wordt om een volledige reeks bidirectionele links voor elke taal te onderhouden, kun je sommige talen op sommige pagina's weglaten. Google verwerkt dan nog steeds de links die naar elkaar verwijzen. Het is echter wel belangrijk om nieuwe taalpagina's die zijn uitgebreid, bidirectioneel te linken aan de taal of talen van herkomst of de dominante taal of talen. Als je site bijvoorbeeld oorspronkelijk is gemaakt in het Frans met URL's op .fr, is het belangrijker om nieuwere Mexicaanse (.mx) en Spaanse (.es) pagina's bidirectioneel te linken aan je gevestigde aanwezigheid op .fr dan je nieuwe Spaanstalige variantpagina's (.mx en .es) bidirectioneel aan elkaar te linken.
 • Overweeg een reservepagina toe te voegen voor talen die niet overeenkomen met een specifieke taalpagina, met name voor taal-/landkiezers of voor homepages met automatische omleiding. Gebruik hiervoor de waarde x-default:
  <link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Ondersteunde taal-/regiocodes

De waarde van het kenmerk hreflang identificeert de taal (in ISO 639-1-indeling) en eventueel de regio (in ISO 3166-1 Alpha 2-indeling) van een alternatieve URL. (De taal hoeft niet gerelateerd te zijn aan de regio.) Voorbeeld:

 • de: Duitstalige content, onafhankelijk van regio
 • en-GB: Engelstalige content, voor gebruikers in Groot-Brittannië
 • de-ES: Duitstalige content, voor gebruikers in Spanje

Geef niet alleen een landcode op. Google leidt de taal niet automatisch af op basis van de landcode. Je kunt wel alleen een taalcode opgeven om je labels eenvoudiger te maken.  Als je de landcode toevoegt na de taal, wordt toegang tot de pagina beperkt tot een bepaalde regio.  Voorbeelden:

 • be: Wit-Russisch, onafhankelijk van regio (niet Belgisch-Frans
 • nl-be: Nederlands voor België
 • fr-be: Frans voor België 

Voor taalscriptvarianten wordt het juiste script afgeleid van het land. Wanneer je bijvoorbeeld zh-TW gebruikt voor gebruikers in Taiwan, wordt het schrift voor de taal automatisch afgeleid (in dit geval Traditioneel Chinees). Je kunt als volgt het script zelf ook expliciet opgeven met ISO 15924:

 • zh-Hant: Chinees (Traditioneel)
 • zh-Hans: Chinees (Vereenvoudigd)

Je kunt ook een combinatie van script en regio opgeven. Gebruik bijvoorbeeld zh-Hans-TW om Chinees (Vereenvoudigd) voor Taiwanese gebruikers aan te geven.

Gebruik de tag x-default voor talen waarvoor geen overeenkomst is gevonden

De gereserveerde waarde hreflang="x-default" wordt gebruikt wanneer geen enkele andere taal/regio overeenkomt met de browserinstelling van de gebruiker. Deze waarde is optioneel, maar wordt aanbevolen als controlemiddel voor de pagina wanneer de gebruikerstaal niet overeenkomt. Het is raadzaam de homepage van je site te voorzien van een klikbare kaart waarop de gebruiker zijn of haar land kan selecteren.

Problemen oplossen

Veelvoorkomende fouten

Dit zijn de meest voorkomende fouten bij gebruik van hreflang:

 • Ontbrekende retourlinks: Als pagina X linkt naar pagina Y, moet pagina Y teruglinken naar pagina X. Als dit niet het geval is voor alle pagina's die hreflang-annotaties gebruiken, kunnen die annotaties worden genegeerd of onjuist worden geïnterpreteerd.
 • Onjuiste taalcodes: Zorg ervoor dat alle taalcodes die je gebruikt, de taal (in ISO 639-1-indeling) en eventueel de regio (in ISO 3166-1 Alpha 2-indeling) van een alternatieve URL identificeren. Je mag niet alleen de regio opgeven.

hreflang-fouten opsporen

Je kunt het rapport 'Internationale targeting' gebruiken om de meest voorkomende problemen op te sporen. Zorg ervoor dat Google de tijd heeft gekregen om je pagina's te crawlen en ga vervolgens naar het tabblad Taal in het rapport om te zien of er fouten zijn aangetroffen.

Daarnaast zijn er ook verschillende tools van derden beschikbaar. Hier volgen enkele populaire tools. (Deze tools worden niet onderhouden of gecontroleerd door Google.)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?