hreflang gebruiken voor de taal en regionale URL's

Veel websites ontvangen bezoekers van over de hele wereld en bevatten content die wordt vertaald voor of getarget op gebruikers in een bepaalde regio. Google gebruikt de kenmerken rel="alternate" hreflang="x" om de juiste taal of regionale URL weer te geven in zoekresultaten.

Creating multi-regional and multilingual sites

Enkele voorbeeldscenario's waar rel="alternate" hreflang="x" wordt aanbevolen:

 • U houdt de hoofdcontent in één taal en vertaalt alleen het sjabloon, zoals de navigatie en de voettekst. Dit wordt meestal gedaan bij pagina's die veel door gebruikers gegenereerde content bevatten, zoals forums.
 • Uw content heeft kleine plaatselijke varianten met vergelijkbare content in één taal. U heeft bijvoorbeeld een Nederlandstalige website die is getarget op Nederland en België.
 • Uw sitecontent is volledig vertaald. U heeft bijvoorbeeld een Nederlandse en Duitse versie van elke pagina.

Taalannotaties gebruiken

Stel dat u een Nederlandstalige pagina heeft die wordt gehost op http://www.example.com/, met een Spaanstalig alternatief op http://es.example.com/. U kunt bij Google op drie manieren aangeven dat de Spaanse URL het Spaanstalige equivalent is van de Nederlandse pagina:

 • HTML-linkelement in header. Voeg in het HTML <head>-gedeelte van http://www.example.com/ als volgt een element link toe dat wijst naar de Spaanse versie van die webpagina op http://es.example.com/:
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.example.com/" />
 • HTTP-header. Als u niet-HTML-bestanden (zoals pdf's) publiceert, kunt u een HTTP-header gebruiken om een anderstalige versie van een URL aan te duiden:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es"
  Als u meerdere hreflang-waarden wilt opgeven in een Link HTTP-header, scheidt u de waarden van elkaar met een komma:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es",<http://de.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="de"
 • Sitemap. In plaats van markeringen te gebruiken, kunt u ook informatie over de taalversie indienen via een sitemap.

Als u meerdere taalversies van een URL heeft, moet elke taalpagina verschillende taalversies identificeren, inclusief zichzelf.  Als uw site bijvoorbeeld content heeft in het Nederlands, Frans en Spaans, moet de Spaanse versie een link rel="alternate" hreflang="x" naar zichzelf bevatten naast links naar de Nederlandse en Franse versies. Ook de Nederlandse en Franse versies moeten dezelfde verwijzingen naar de Nederlandse, Franse en Spaanse versies bevatten.

U kunt meertalige URL's in hetzelfde domein als een bepaalde URL opgeven of URL's uit een ander domein gebruiken.

Als u het aantal bidirectionele links op uw site moet verlagen om implementatie, onderhoud of migratie gemakkelijker te maken (uw site ondersteunt bijvoorbeeld 40 talen en uw nieuwe Spaanse pagina's worden gemigreerd van HTTP naar HTTPS), is het belangrijk onlangs uitgebreide taalpagina's bidirectioneel te linken met de oorspronkelijke/dominante taal/talen. Als uw site bijvoorbeeld oorspronkelijk is gemaakt in het Frans met URL's op .fr, is het belangrijker om nieuwere Mexicaanse (.mx) en Spaanse (.es) pagina's bidirectioneel te linken aan uw gevestigde aanwezigheid op .fr dan uw nieuwe Spaanstalige variantpagina's (.mx en .es) bidirectioneel aan elkaar te linken.

Het is een goed idee om een generieke URL voor geografisch ongespecificeerde gebruikers op te geven als u meerdere alternatieve URL's heeft getarget op gebruikers met dezelfde taal, maar op verschillende locaties. Zo heeft u misschien specifieke URL's voor Engelssprekende gebruikers in Ierland (en-ie), Canada (en-ca) en Australië (en-au), maar wilt u dat alle andere Engelstalige gebruikers uw algemene Engelse pagina (en) te zien krijgen, en dat alle andere gebruikers de homepage te zien krijgen. In dit geval moet u de algemene Engelse pagina (en) specificeren voor bijvoorbeeld gebruikers in het Verenigd Koninkrijk. U kunt deze cluster met pagina's annoteren via een sitemapbestand of met behulp van HTML-linktags zoals deze:

<link rel="alternate" href="http://example.com/en-ie" hreflang="en-ie" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en-ca" hreflang="en-ca" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en-au" hreflang="en-au" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en" hreflang="en" />

Voor taal-/landkiezers of automatisch omleidende homepages zou u ook een annotatie moeten toevoegen voor de hreflang-waarde 'x-default':
<link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Ondersteunde taalwaarden

De waarde van het kenmerk hreflang identificeert de taal (in ISO 639-1-indeling) en eventueel de regio (in ISO 3166-1 Alpha 2-indeling) van een alternatieve URL. Bijvoorbeeld:

 • de: Duitse content, onafhankelijk van regio
 • en-GB: Engelse content, voor Britse gebruikers
 • de-ES: Duitse content, voor Spaanse gebruikers

Geef niet alleen een landcode op. Google leidt de taal niet automatisch af op basis van de landcode. U kunt wel alleen een taalcode opgeven om uw tags eenvoudiger te maken.  Als u de landcode toevoegt na de taal, wordt toegang tot de pagina beperkt tot een bepaalde regio.  Voorbeelden:

 • be: Wit-Russisch, onafhankelijk van regio (niet Belgisch-Frans
 • nl-be: Nederlands voor België
 • fr-be: Frans voor België 

Voor taalscriptvarianten wordt het juiste script afgeleid van het land. Wanneer u bijvoorbeeld zh-TW gebruikt voor gebruikers van zh-TW, wordt het schrift voor de taal automatisch afgeleid (in dit geval Traditioneel Chinees). U kunt als volgt het script zelf ook expliciet opgeven met ISO 15924:

 • zh-Hant: Chinees (Traditioneel)
 • zh-Hans: Chinees (Vereenvoudigd)

U kunt ook een combinatie van script en regio opgeven. Gebruik bijvoorbeeld zh-Hans-TW om Chinees (Vereenvoudigd) voor Taiwanese gebruikers aan te geven.

Tot slot wordt de gereserveerde waarde 'x-default' gebruikt om taalkiezers/redirectors aan te geven die niet specifiek zijn voor één taal of regio, bijvoorbeeld wanneer op uw homepage een klikbare wereldkaart wordt weergegeven.

Veelvoorkomende problemen

Belangrijk: zorg dat de opgegeven hreflang-waarde geldig is. Let hierbij vooral op de twee meest voorkomende problemen:

 • Ontbrekende bevestigingslinks: als pagina A linkt naar pagina B, moet pagina B teruglinken naar pagina A. Als dit niet het geval is voor alle pagina's die hreflang-annotaties gebruiken, kunnen die annotaties worden genegeerd of onjuist worden geïnterpreteerd.
 • Onjuiste taalcodes: zorg ervoor dat alle taalcodes die u gebruikt, de taal (in ISO 639-1-indeling) en eventueel de regio (in ISO 3166-1 Alpha 2-indeling) van een alternatieve URL identificeren. U mag niet alleen de regio opgeven.
Voorbeeld van een hreflang-configuratie: annotaties in actie

Example Widgets, Inc heeft een website die gebruikers in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland bedient. De volgende URL's bevatten grotendeels dezelfde content, maar met regionale variaties:

 • http://www.example.com/ Standaardpagina die geen specifieke taal of landinstelling target; bevat mogelijk kiezers waarmee gebruikers hun taal en regio kunnen kiezen.
 • http://en.example.com/page.html Engelstalige homepage. Bevat informatie over internationale verzendkosten vanuit de Verenigde Staten.
 • http://en-gb.example.com/page.html Engelse taal; geeft prijzen in Britse ponden weer.
 • http://en-us.example.com/page.html Engelse taal; geeft prijzen in Amerikaanse dollars weer.
 • http://de.example.com/seite.html Duitstalige versie van de content.

rel="alternate" hreflang="x" wordt gebruikt als paginaniveau, niet als siteniveau, en u moet elke set pagina's, waaronder de homepage, op de juiste manier markeren. U kunt zo veel contentvarianten en taalclusters of regionale clusters opgeven als u nodig heeft.

Als u bij Google wilt aangeven dat u de Duitstalige versie van de pagina wilt weergeven aan gebruikers die Google in het Duits gebruiken, de 'en-us'-versie aan mensen die google.com in het Engels gebruiken, en de 'en-gb'-versie aan mensen die google.co.uk in het Engels gebruiken, gebruikt u rel="alternate" hreflang="x" om de verschillende taalversies te identificeren.

Update de HTML-code van elke URL in de set door een set linkelementen voor rel="alternate" hreflang="x" toe te voegen. Voor de standaardpagina die geen specifieke taal of landinstelling target, voegt u rel="alternate" hreflang="x-default" toe:


<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.example.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="http://en-gb.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en-us" href="http://en-us.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://en.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.example.com/seite.html" />

Deze opmaak laat het algoritme van Google weten dat al deze pagina's moeten worden beschouwd als alternatieve versies van elkaar.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?