איך לציין ל-Google שיש גרסאות דפים שמותאמות לשוק המקומי

שימוש ב-hreflang או בקובצי sitemap לדפים ספציפיים לשפה או לאזור

אם קיימות מספר גרסאות לדף שלכם לשפות או לאזורים שונים, כדאי להודיע ל-Google על כך. חיפוש Google יפנה משתמשים לגרסת הדף המתאימה ביותר, לפי שפה או אזור.

שימו לב, גם אם לא תודיעו על כך, ייתכן ש-Google תמצא גרסאות שפה חלופיות של הדף שלכם. עם זאת, הדרך הטובה ביותר היא לציין במפורש את הדפים הספציפיים לשפה או לאזור.

הנה מספר תרחישים לדוגמה שבהם מומלץ לציין דפים חלופיים:

 • התוכן העיקרי מוצג בשפה יחידה ומתרגמים רק את התבנית, למשל, אמצעי הניווט והכותרת התחתונה. מצב זה נפוץ בדפים הכוללים תוכן של משתמשים, כמו בפורום.
 • בתוכן יש הבדלים אזוריים קלים עם תוכן דומה בשפה אחת. לדוגמה, ייתכן שיש תוכן באנגלית שמיועד לארה"ב, לבריטניה ולאירלנד.
 • תוכן האתר מתורגם במלואו למספר שפות. לדוגמה, עבור כל דף קיימת גרסה בגרמנית וגרסה באנגלית.

גרסאות מותאמות לשוק המקומי של דפים נחשבות עותקים רק אם התוכן העיקרי של הדף נותר ללא תרגום.

Creating multi-regional and multilingual sites

שיטות לציון הדפים החלופיים

אפשר להודיע ל-Google שיש גרסאות מרובות של שפה/שילוב של שפה ואזור לדף בשלוש דרכים:

תגי HTML

ניתן להוסיף אלמנטים של <link rel="alternate" hreflang=" lang_code "... > לכותרת הדף שלכם כדי להודיע ל-Google על כל הגרסאות של שפה ואזור של דף מסוים. אפשרות זו שימושית אם אין לכם sitemap או שלא ניתן לציין כותרות של תגובת HTTP לאתר.

כל גרסה של הדף צריכה לכלול קבוצת אלמנטים של <link> באלמנט <head>, קישור אחד לכל גרסה של הדף, כולל הדף עצמו. קבוצת הקישורים זהה לכל גרסה של הדף. אפשר לעיין בהנחיות הנוספות.

זהו התחביר של כל אלמנט קישור:

<link rel="alternate" hreflang="lang_code" href="url_of_page" />

lang_code
קוד נתמך של שפה/אזור שממקדת גרסת הדף הזו, או x-default כדי להתאים לכל שפה שלא צוינה במפורש באמצעות התג hreflang בדף.
url_of_page
כתובת האתר המלאה של גרסת הדף הזה עבור השפה/האזור שצוינו.
יש להציב תגים מסוג <link> קרוב לחלק העליון של האלמנט <head>. לכל הפחות, התגים מסוג <link> צריכים להיות בתוך קטע <head> שמוגדר היטב, או לפני פריטים שעלולים לגרום ל-<head> להיסגר מוקדם מדי. לדוגמה, <p> או פיקסל למעקב. אם אינכם בטוחים, כדאי להדביק קוד מהדף שעבר רינדור בתוך מאמת HTML כדי לוודא שהקישורים נמצאים בתוך האלמנט <head>.

דוגמה

ל-Example Widgets, Inc יש אתר המשרת משתמשים בארה"ב, בריטניה וגרמניה. כתובות האתרים הבאות מכילות תוכן זהה באופן ניכר, אך עם הבדלים קטנים לכל אזור:

 • http://en.example.com/page.html - דף בית גנרי באנגלית שמכיל מידע לגבי תעריפי משלוחים בינלאומיים מארה"ב
 • http://en-gb.example.com/page.html - דף הבית לבריטניה שמציג מחירים בלירה שטרלינג
 • http://en-us.example.com/page.html - דף הבית לארה"ב שמציג מחירים בדולר ארה"ב
 • http://de.example.com/page.html דף הבית בגרמנית
 • http://www.example.com/ - דף ברירת מחדל שאינו מיועד לשפה או למקום ספציפיים. הדף מכיל בוררים המאפשרים למשתמשים לבחור את השפה והאזור שלהם.

חשוב לשים לב שתתי הדומיין הספציפיים לשפה בכתובות האתרים האלה (en,‏ en-gb,‏ en-us,‏ de) אינם משמשים את Google לקביעה של קהל היעד לדף. עליכם למפות במפורש את קהל היעד.

הנה קוד ה-HTML שצריך להדביק בקטע <head> של כל הדפים שצוינו למעלה. הוא יפנה דוברי אנגלית של ארה"ב, אנגלית בריטית, אנגלית כללית וכן דוברי גרמנית לדפים המותאמים לשוק המקומי. שאר המשתמשים יופנו לדף בית גנרי. חיפוש Google מחזיר את התוצאה המתאימה למשתמש, בהתאם להגדרות הדפדפן שלו.

<head>
  <title>Widgets, Inc</title>
 <link rel="alternate" hreflang="en-gb"
     href="http://en-gb.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en-us"
     href="http://en-us.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en"
     href="http://en.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="de"
     href="http://de.example.com/page.html" />
  <link rel="alternate" hreflang="x-default"
     href="http://www.example.com/" />
</head>

 

כותרות HTTP

ניתן להחזיר כותרת HTTP בתגובת GET של הדף כדי להודיע ל-Google על כל גרסאות השפה והאזור של הדף. אפשרות זו שימושית לקבצים שאינם HTML (כמו קובצי PDF).

זהו הפורמט של הכותרת:

Link: <url1>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_1", <url2>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_2", ...

<url_x>
כתובת האתר המלאה של הדף החלופי, המתאים למחרוזת השילוב של שפה ואזור שמוקצית למאפיין hreflang המתאים. כתבות האתר צריכה להיות מוקפת בסימנים < >. לדוגמה: <https://www.google.com>
lang_code_x
קוד נתמך של שפה/אזור שממקדת גרסת הדף הזו, או x-default כדי להתאים לכל שפה שלא צוינה במפורש באמצעות התג hreflang בדף.

יש לציין קבוצה של <url>, rel="alternate", ו-hreflang לכל גרסה של הדף כולל הגרסה המבוקשת, מופרדים על ידי פסיק בהתאם לדוגמה למטה. כותרת הקישור שמוחזרת לכל גרסת דף תהיה זהה. אפשר לעיין בהנחיות הנוספות.

דוגמה

הנה דוגמה לכותרת Link:‎ שמוחזרת מאתר הכולל שלוש גרסאות של קובץ PDF: אחת לדוברי אנגלית, אחת לדוברי גרמנית משווייץ ואחת לכל שאר דוברי הגרמנית.

Link: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="en",
   <http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de-ch",
   <http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de"

 

Sitemap

אפשר להשתמש בקובץ Sitemap כדי להודיע ל-Google על כל הווריאציות של שפה ואזור לכל כתובת אתר. לשם כך, צריך להוסיף אלמנט <loc> שמציין כתובת אתר יחידה, עם רשומות בן <xhtml:link> המציינות כל גרסה של שפה/אזור של הדף, כולל הדף עצמו. וכך, אם יש לכם 3 גרסאות של דף, קובץ ה-sitemap יכלול 3 רשומות, שלכל אחת מהן יש 3 רשומות בן זהות.

כללים של Sitemap:

 • מציינים את מרחב השמות xhtml כך:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 • יוצרים אלמנט <url> נפרד לכל כתובת אתר
 • כל אלמנט <url> צריך לכלול אלמנט בן מסוג <loc> שמציין את כתובת האתר של הדף.
 • כל אלמנט <url> צריך לכלול אלמנט בן מסוג <xhtml:link rel="alternate" hreflang="supported_language-code"> המכיל פירוט של כל גרסה חלופית של הדף, כולל הדף עצמו.  הסדר של אלמנטי הבן מסוג <xhtml:link> לא משנה, אך ייתכן שכדאי לשמור על אותו סדר של אלמנטים כדי שיהיה קל יותר לבדוק בהם שגיאות.
 • אפשר לעיין בהנחיות הנוספות.

דוגמה

הנה דף באנגלית שמיועד לדוברי אנגלית ברחבי העולם, עם גרסאות מקבילות של דף זה לדוברי גרמנית ברחבי העולם ולדוברי גרמנית משווייץ. אלה כל כתובות האתרים שבאתר:

 • www.example.com/english/page.html, מיועדת לדוברי אנגלית
 • www.example.com/deutsch/page.html, מיועדת לדוברי גרמנית
 • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html מיועדת לדוברי גרמנית בשווייץ.

הנה ה-sitemap לשלושת הדפים האלה:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
</urlset>

הנחיות לכל השיטות

 • חובה לציין כל גרסת שפה, וכן את כל גרסאות השפה הנוספות
 • יש לציין כתובות אתרים חלופיות באופן מלא, כולל שיטת הטרנספורט (http/https), כך:
   https://example.com/fooלא //example.com/foo או /foo
 • כתובות אתרים חלופיות לא חייבות להיות באותו דומיין 
 • אם יש מספר כתובות אתרים חלופיות המיועדות למשתמשים באותה שפה, אבל במיקומים שונים, מומלץ לספק כתובת אתר גנרית עבור משתמשים שהמיקום הגאוגרפי שלהם לא מצוין לשפה זו. לדוגמה, ייתכן שיש לכם כתובות אתרים לדוברי אנגלית באירלנד (en-ie), בקנדה (en-ca) ובאוסטרליה (en-au), אבל כדאי לספק גם דף כללי באנגלית (en) לאנשים שמחפשים בארה"ב, בבריטניה ובכל שאר המיקומים שבהם יש דוברי אנגלית. הדף הכללי יכול להיות אחד מהדפים הספציפיים, לבחירתכם.
 • אם שני דפים לא מצביעים זה על זה, המערכת תתעלם מהתגים. וזאת כדי למנוע ממישהו באתר אחר ליצור באקראי תג שמצביע על עצמו כגרסה חלופית של אחד מהדפים שלכם.
 • אם יהיה מסובך מדי לתחזק מערך שלם של קישורים דו-כיווניים לכל שפה, תוכלו להשמיט שפות מסוימות בדפים מסוימים. Google עדיין תעבד את הדפים שמצביעים זה על זה. עם זאת, חשוב להוסיף קישור לדפים שהורחבו לשפות חדשות בצורה דו-כיוונית, אל השפות המקוריות/העיקריות. לדוגמה, אם האתר שלך נוצר במקור בצרפתית עם כתובות אתרים ב-fr., חשוב יותר לקשר באופן דו-כיווני דפים חדשים יותר בספרדית מקסיקנית (‎.mx) ובספרדית של ספרד (‎.es) לנוכחות החזקה שלך ב-‎.fr, מאשר לקשר זה לזה באופן דו-כיווני את הדפים החדשים של השפות הספרדיות (‎.mx ו-‎.es).
 • כדאי לשקול להוסיף דף חלופי לשפות שאין להן התאמה, במיוחד בבוררים של שפה/מדינה או בדפי בית עם הפניה אוטומטית. צריך להשתמש בערך x-default:
  ‎<link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />‎

קודים נתמכים של שפה/אזור

הערך של המאפיין hreflang מזהה את השפה (בפורמט ISO 639-1) ויכול גם לזהות את האזור (בפורמט ISO 3166-1 Alpha 2) של כתובת אתר חלופית.(השפה לא חייבת להיות קשורה לאזור זה.) לדוגמה:

 • de: תוכן בגרמנית, ללא תלות באזור
 • en-GB: תוכן באנגלית, למשתמשים בבריטניה
 • de-ES: תוכן בגרמנית עבור משתמשים בספרד

אין לציין את קוד המדינה בלבד. Google אינה מסיקה באופן אוטומטי את השפה מקוד המדינה. ניתן לציין את קוד השפה בלבד, אם רוצים לפשט את התיוג.  מוסיפים את קוד המדינה אחרי השפה כדי להגביל את הדף לאזור ספציפי.  דוגמאות:

 • be: שפה בלארוסית, ללא תלות באזור (לא צרפתית בלגית)
 • nl-be: שפה הולנדית, למשתמשים בבלגיה
 • fr-be: שפה צרפתית, למשתמשים בבלגיה 

לגרסאות של סקריפט השפה, הסקריפט המתאים נגזר מהמדינה. לדוגמה, בעת שימוש בקוד השפה zh-TW למשתמשים בטייוואן, סקריפט השפה נגזר באופן אוטומטי (בדוגמה זו: סינית מסורתית). תוכל גם לציין את הסקריפט עצמו במפורש באמצעות ISO 15924, באופן הבא:

 • zh-Hant: סינית (מסורתית)
 • zh-Hans: סינית (פשוטה)

לחלופין, תוכל גם לציין שילוב של סקריפט ואזור. לדוגמה, השתמש בקוד השפה zh-Hans-TW כדי לציין סינית (פשוטה) למשתמשים בטייוואן.

שימוש בתג x-default לשפות ללא התאמה

הערך השמור hreflang="x-default"‎ משמש כשאין שילוב של שפה/אזור אחרים המתאימים להגדרת הדפדפן של המשתמש. זהו ערך אופציונלי, אבל מומלץ להשתמש בו כי הוא מאפשר לשלוט בדף כשאין התאמה של שפה. אחת הדרכים הטובות היא להפנות לדף הבית של האתר, שבו יש מפה שניתן ללחוץ עליה, המאפשרת למשתמשים לבחור את המדינה שלהם.

פתרון בעיות

טעויות נפוצות

הנה הטעויות הנפוצות ביותר עם השימוש ב-hreflang:

 • קישורי חזרה חסרים: אם דף א' מקשר לדף ב', דף ב' חייב לקשר חזרה לדף א'. אם התנאי הזה לא מתקיים בכל הדפים שמשתמשים בהערות hreflang, ייתכן שהמערכת תתעלם מההערות האלו או לא תפרש אותם כראוי.
 • קודי שפה שגויים: ודא שכל קודי השפה שבהם אתה משתמש מזהים את השפה (בפורמט ISO 639-1), ואופציונלית, גם את האזור (בפורמט ISO 3166-1 Alpha 2) של כתובת אתר חלופית. אין לציין את האזור בפני עצמו.

ניפוי באגים לשגיאות hreflang

ניתן להשתמש בדוח המיקוד הבינלאומי כדי לנפות באגים לבעיות הנפוצות ביותר. צריך לוודא ש-Google הספיקה לסרוק את הדפים שלכם, ולאחר מכן להיכנס לכרטיסייה שפה שבדוח כדי לראות אם אותרו שגיאות.

יש גם כלים רבים שזמינים מגורמי צד שלישי. הנה כמה כלים פופולריים (כלים אלה לא מתוחזקים ולא נבדקים על ידי Google).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?