Sivun lokalisoiduista versioista ilmoittaminen Googlelle

Hreflangin tai sivustokarttojen käyttö kieli- tai aluekohtaisilla sivuilla

Jos sivusta on useita erikielisiä tai eri alueille suunnattuja versioita, ilmoita niistä Googlelle. Tällöin Google Haku voi ohjata käyttäjät sivusi sopivimpaan kieli- tai alueversioon.

Vaikka et tekisi mitään, Google voi silti löytää sivusi vaihtoehtoisia kieliversioita, mutta yleensä on parasta osoittaa kieli- tai aluekohtaiset sivut selkeästi.

Alla on joitakin esimerkkitilanteita, joissa vaihtoehtoiset sivut kannattaa ilmoittaa:

 • Pääsisältö säilyy yksikielisenä, ja käännät vain sivun perusosat, esim. navigointiosion ja alatunnisteen. Tämä on usein käytössä sivuilla, joilla on käyttäjien luomaa sisältöä, kuten keskusteluryhmissä.
 • Sivuillasi on yksikielistä, samanlaista sisältöä, jossa on pieniä alueellisia vaihteluja. Voit esimerkiksi kohdistaa englanninkielistä sisältöä yhdysvaltalaisille, brittiläisille ja irlantilaisille lukijoille.
 • Sivustosi sisältö on täysin käännetty useille kielille. Jokaisesta sivusta on olemassa esimerkiksi suomen- ja englanninkieliset versiot.

Sivun lokalisoidut versiot ovat kopioita vain, jos sivun pääsisältöä ei ole käännetty.

Creating multi-regional and multilingual sites

Vaihtoehtoisten sivujen ilmoittamistavat

Voit osoittaa sivun eri kieli- tai maaversiot Googlelle kolmella eri tavalla:

HTML-tagit

Lisäämällä sivuotsikkoon <link rel="alternate" hreflang="kielikoodi"... >-elementtejä voit ilmoittaa Googlelle kaikki sivun kieli- ja alueversiot. Tästä on hyötyä, jos sinulla ei ole sivustokarttaa tai lupaa määrittää sivustosi HTTP-vastausten otsikoita.

Sivun jokaisen version <head>-elementissä on oltava <link>-elementtien joukko, yksi linkki jokaista sivuversiota kohti (mukaan lukien kyseinen sivu). Linkkijoukko on täsmälleen sama sivun jokaisessa versiossa. Lue lisäohjeita.

Jokaisen linkkielementin syntaksi on tämä:

<link rel="alternate" hreflang="kielikoodi" href="sivun_url_osoite" />

kielikoodi
Sivun kyseisen version kohteena oleva tuettu alue- tai kielikoodi tai x-default, joka vastaa kaikkia paitsi hreflang-tagilla erikseen ilmoitettuja kieliä
sivun_url_osoite
Sivun valitun kieli-/alueversion täydellinen URL-osoite
Sijoita <link>-tagit <head>-elementin yläosaan. Vähimmäisvaatimuksena <link>-tagien on oltava oikein muotoillun <head>-osion sisällä tai ennen kohteita, joiden vuoksi <head> saatetaan sulkea ennenaikaisesti (esimerkiksi <p> tai seurantapikseli). Jos olet epävarma, liitä renderöidyn sivusi koodia HTML-tarkistustyökaluun varmistaaksesi, että linkit ovat <head>-elementin sisällä.

Esimerkki

Esimerkkiyritys Oy:llä on sivusto, joka tarjoaa sisältöä yhdysvaltalaisille, brittiläisille ja saksalaisille käyttäjille. Seuraavat URL-osoitteet sisältävät käytännössä saman sisällön alueellisin muutoksin:

 • http://en.example.com/page.html: Yleinen englanninkielinen etusivu, joka sisältää tietoja kansainvälisistä toimitusmaksuista (toimitus Yhdysvalloista)
 • http://en-gb.example.com/page.html: Brittiläinen etusivu, jolla hinnat on ilmoitettu punnissa
 • http://en-us.example.com/page.html: Yhdysvaltalainen etusivu, jolla hinnat on ilmoitettu yhdysvaltain dollareissa
 • http://de.example.com/page.html: Saksankielinen etusivu
 • http://www.example.com/: Oletussivu, jota ei ole kohdistettu kielille tai alueille ja jolla käyttäjä voi valita kielen ja alueen

Huomaa, että Google ei päättele sivun kohdeyleisöä näiden URL-osoitteiden kielikohtaisten aliverkkotunnusten (en, en-gb, en-us, de) perusteella. Kohdeyleisö on kartoitettava erikseen.

Tämä HTML lisätään kaikkien yllä mainittujen sivujen <head>-osioon. Se ohjaa englanninkieliset (Yhdysvallat, Iso-Britannia ja yleinen) ja saksankieliset käyttäjät lokalisoiduille sivuille ja muut käyttäjät yleiselle etusivulle. Google Haku palauttaa käyttäjälle sopivimman tuloksen tämän selainasetusten perusteella.

<head>
  <title>Esimerkkiyritys Oy</title>
 <link rel="alternate" hreflang="en-gb"
     href="http://en-gb.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en-us"
     href="http://en-us.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en"
     href="http://en.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="de"
     href="http://de.example.com/page.html" />
  <link rel="alternate" hreflang="x-default"
     href="http://www.example.com/" />
</head>

 

HTTP-otsikot

Voit ilmoittaa Googlelle sivun kieli- ja alueversioista palauttamalla HTTP-otsikon sivun GET-vastauksessa. Tästä on hyötyä muiden kuin HTML-tiedostojen (esim. PDF-tiedostot) kohdalla.

Alla on otsikon muoto:

Linkki: <url1>; rel="alternate"; hreflang="kielikoodi_1", <url2>; rel="alternate"; hreflang="kielikoodi_2", ...

<url_x>
Sen vaihtoehtoisen sivun täydellinen URL-osoite, joka vastaa kyseisen hreflang-määritteen kielen merkkijonoa. URL-osoitteen ympärillä on oltava < > ‑merkit. Esimerkki: <https://www.google.com>
kielikoodi_x
Sivun tämän version kohteena oleva tuettu kieli-/aluekoodi tai x-default, joka vastaa kaikkia kieliä, joita ei ole erikseen mainittu sivun hreflang-tagissa.

Sinun on määritettävä <url>-, rel="alternate"- ja hreflang-arvojen pilkuilla erotellut joukot alla olevan esimerkin mukaisesti sivun jokaiselle versiolle, mukaan lukien pyydetty versio. Sivun jokaisen version palauttama Link:-otsikko on täsmälleen sama. Lue lisäohjeita.

Esimerkki

Alla on esimerkki sellaisen sivuston palauttamasta Link:-otsikosta, jolla on kolme versiota PDF-tiedostosta: yksi englanninkielisille käyttäjille, yksi saksankielisille käyttäjille Sveitsissä ja yksi muille saksankielisille käyttäjille.

Linkki: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="en",
   <http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de-ch",
   <http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de"

 

Sivustokartta

Sivustokartan avulla voit ilmoittaa Googlelle jokaisen URL-osoitteen kieli- ja alueversiot. Lisää tätä varten <loc>-elementti, jossa on määritetty yksi URL-osoite, ja ilmoita sivun kaikki kieli-/alueversiot (se itse mukaan luettuna) <xhtml:link>-alamerkinnöillä. Jos sivusta on kolme versiota, sivustokartassa on kolme merkintää, joilla taas on kolme täsmälleen samanlaista alamerkintää.

Sivustokarttasäännöt:

 • Määritä xhtml-nimitila näin:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml".
 • Luo jokaiselle URL-osoitteelle erillinen <url>-elementti.
 • Jokaisessa <url>-elementissä on oltava <loc>-alaelementti, joka kertoo sivun URL-osoitteen.
 • Jokaisella <url>-elementillä on oltava <xhtml:link rel="alternate" hreflang="tuettu_kielikoodi">-alaelementti, jossa mainitaan kaikki sivun vaihtoehtoiset versiot, kyseinen versio mukaan luettuna.  Näiden <xhtml:link>-alaelementtien järjestyksellä ei ole väliä, mutta virheiden tarkistaminen on helpompaa, jos pidät ne samassa järjestyksessä.
 • Lue lisäohjeita.

Esimerkki

Kyseessä on kaikille englanninkielisille käyttäjille suunnattu englanninkielinen sivu, jonka vaihtoehtoiset versiot on suunnattu kaikille saksankielisille käyttäjille ja saksankielisille käyttäjille Sveitsissä. Alla näet kaikki sivustollasi olevat URL-osoitteet:

 • www.example.com/english/page.html, kohdistettu englanninkielisille käyttäjille
 • www.example.com/deutsch/page.html, kohdistettu saksankielisille käyttäjille
 • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html, kohdistettu saksankielisille käyttäjille Sveitsissä

Alla on näiden kolmen sivun sivustokartta:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
</urlset>

Kaikkia tapoja koskevia ohjeita

 • Jokaisessa kieliversiossa on ilmoitettava kyseinen versio ja kaikki muut kieliversiot.
 • Vaihtoehtoisten URL-osoitteiden on oltava täydellisiä, mukaan lukien siirtotapa (http/https), eli
   https://example.com/foo eikä //example.com/foo tai /foo.
 • Vaihtoehtoisten URL-osoitteiden ei tarvitse olla saman verkkotunnuksen alla. 
 • Jos sinulla on useita vaihtoehtoisia URL-osoitteita, jotka on kohdistettu samaa kieltä eri maissa puhuville käyttäjille, on hyvä antaa myös yleinen URL-osoite maantieteellisesti määrittämättömille käyttäjille. Sinulla voi olla esimerkiksi omat URL-osoitteet englanninkielisille käyttäjille, jotka asuvat Irlannissa (en-ie), Kanadassa (en-ca) ja Australiassa (en-au), mutta Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja muissa englanninkielisissä maissa asuville käyttäjille tarvitaan silti yleinen englanninkielinen (en) sivu. Se voi halutessasi olla yksi kohdistetuista sivuista.
 • Jos kaksi sivua ei viittaa toisiinsa, tagit ohitetaan. Näin toiselle sivustolle ei voi mielivaltaisesti luoda tagia, joka väittää sivuston olevan jonkun sivusi vaihtoehtoinen versio.
 • Jos kaikkien kielten kaksisuuntaisten linkkien ylläpito käy hankalaksi, voit poistaa joiltakin sivuilta osan kielistä. Google käsittelee edelleen kaikki toisiinsa viittaavat sivut. On kuitenkin tärkeää linkittää sivujen uudet kieliversiot kaksisuuntaisesti alkuperäiseen/ensisijaiseen kieliversioon. Jos sivusto on siis alun perin luotu ranskaksi .fr-päätteisillä URL-osoitteilla, on tärkeämpää linkittää vastikään luodut Meksikon (.mx) ja Espanjan (.es) sivuversiot kaksisuuntaisesti vahvaan .fr-versioon kuin toisiinsa.
 • Sinun kannattaa ehkä lisätä puuttuvia kieliä varten varasivu, etenkin jos käytössä on kieli- tai maavalitsin tai etusivun automaattinen uudelleenohjaus. Käytä x-default-arvoa:
  <link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Tuetut kieli- tai aluekoodit

Hreflang-attribuutti määrittää vaihtoehtoisen URL-osoitteen kielen (ISO 639-1 ‑muodossa) ja halutessasi myös alueen (ISO 3166-1 Alpha 2 ‑muodossa). (Kielen ei tarvitse liittyä alueeseen.) Esimerkkejä:

 • de: saksankielinen sisältö, alueesta riippumaton
 • en-GB: englanninkielinen sisältö brittiläisille käyttäjille
 • de-ES: saksankielinen sisältö espanjalaisille käyttäjille

Älä määritä pelkkää maakoodia. Google ei voi päätellä kieltä automaattisesti maakoodin perusteella. Voit määrittää pelkän kielikoodin, jos haluat yksinkertaistaa tunnisteita.  Maakoodin lisääminen kielen jälkeen rajoittaa sivun tiettyyn alueeseen.  Esimerkkejä:

 • be: valkovenäjän kieli alueesta riippumatta (ei Belgia (ranska))
 • nl-be: hollanti (Belgia)
 • fr-be: ranska (Belgia) 

Kirjoitusjärjestelmä määritetään maan mukaan. Jos taiwanilaisten käyttäjien asetus on zh-TW, kirjoitusjärjestelmä määritetään automaattisesti (tässä tapauksessa perinteinen kiina). Voit myös määrittää järjestelmän suoraan ISO 15924 ‑järjestelmän mukaan seuraavasti:

 • zh-Hant: kiina (perinteinen)
 • zh-Hans: kiina (yksinkertaistettu)

Voit myös halutessasi käyttää alueen ja kirjoitusjärjestelmän yhdistelmää, esimerkiksi zh-Hans-TW, joka tarkoittaa yksinkertaistettua kiinaa taiwanilaisille käyttäjille.

X-oletustagin käyttö puuttuville kielille

Varattua hreflang="x-default"-arvoa käytetään, jos mikään muu kieli tai alue ei täsmää käyttäjän selainasetukseen. Tämä arvo ei ole pakollinen, mutta sitä suositellaan sivun ylläpitoon puuttuvien kielten tapauksessa. Kohde voi esimerkiksi hyvin olla sivuston etusivu, jolla olevaa karttaa klikkaamalla käyttäjä voi valita maansa.

Vianetsintä

Yleisiä virheitä

Alla on lueteltu yleisimpiä hreflang-käyttövirheitä:

 • Palautuslinkkien puuttuminen: Jos sivulla X on linkki sivulle Y, myös sivulla Y on oltava linkki sivulle X. Jos näin ei tehdä kaikilla hreflang-merkintöjä käyttävillä sivuilla, merkinnät voidaan ohittaa tai tulkita väärin.
 • Virheelliset kielikoodit: Varmista, että kaikki kielikoodisi noudattavat ISO 639-1 ‑muotoa ja mahdolliset maakoodit muotoa ISO 3166-1 Alpha 2. Pelkän alueen ilmoittaminen ei ole mahdollista.

Hreflang-virheiden korjaus

Voit korjata yleisimmät ongelmat kansainvälisen kohdistuksen raportin avulla. Varmista, että Google on ehtinyt indeksoida sivusi, ja katso sitten mahdolliset virheet Kieli-välilehdeltä.

Tarjolla on myös monia kolmansien osapuolten työkaluja. Alla on muutama suosittu. (Google ei ylläpidä tai tarkasta näitä työkaluja.)

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?