Brug hreflang til sprog og områdespecifikke webadresser

Mange websites betjener brugere i hele verden med indhold, der er oversat eller målrettet mod brugere i et bestemt område. Google bruger attributterne rel="alternate" hreflang="x" til at vise det korrekte sprog eller den rigtige regionale webadresse i søgeresultaterne.

Creating multi-regional and multilingual sites

Her er nogle eksempler, hvor rel="alternate" hreflang="x" anbefales:

 • Du beholder det primære indhold på et enkelt sprog og oversætter kun skabelonen, f.eks. navigationen og sidefoden. Denne fremgangsmåde anvendes typisk på sider, der indeholder brugergenereret indhold, som f.eks. fora.
 • Dit indhold har små områdespecifikke variationer i ellers enslydende indhold på samme sprog. Du kan f.eks. have engelsksproget indhold, der er målrettet mod USA, Storbritannien og Irland.
 • Alt indholdet på websitet er helt oversat. Der kan f.eks. være både en tysk og en engelsk version af hver side.

Brug af sprogannoteringer

Forestil dig, at du har en engelsksproget side, der er hostet på http://www.example.com/, med en spansk udgave på http://es.example.com/. Du kan angive over for Google, at den spanske webadresse er den spansksprogede version af den engelske side, på tre forskellige måder:

 • HTML-linkelement i header. Tilføj et link-element i HTML-afsnittet <head> på http://www.example.com/, som peger på den spanske version af websiden på http://es.example.com/, på følgende måde:
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.eksempel.com/" />
 • HTTP-header. Hvis du udgiver andet end HTML-filer (såsom PDF-filer), kan du bruge en HTTP-header til at angive en anden sprogversion af en webadresse:
  Link: <http://es.eksempel.com/>; rel="alternate"; hreflang="es"
  Du kan angive flere hreflang-værdier med links i en HTTP-header ved at adskille værdierne med komma på følgende måde:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es",<http://de.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="de"
 • Sitemap. I stedet for at bruge markeringer kan du indsende oplysninger om sprogversionen i et sitemap.

Hvis du har flere sprogversioner af en webadresse, skal hver sprogside identificere forskellige sprogversioner, inklusive det anvendte sprog.  Hvis dit website f.eks. har indhold på fransk, engelsk og spansk, skal den spanske version indeholde et link af typen rel="alternate" hreflang="x" for sig selv og desuden links til de franske og engelske versioner. På samme måde skal den engelske og den franske version hver især indeholde de samme henvisninger til den franske, engelske og spanske version.

Du kan angive flersprogede webadresser i det samme domæne som en given webadresse eller bruge webadresser fra et andet domæne.

Hvis du er nødt til at reducere antallet af dobbeltrettede links på et website af hensyn til implementering, vedligeholdelse og migrering (f.eks. hvis dit website understøtter 40 sprog, og dine nyligt oprettede spanske sider skal migreres fra HTTP til HTTPS), er det vigtigt at linke nyligt udvidede sprogsider dobbeltrettet til de oprindelige/primære sprog. Hvis f.eks. dit website oprindeligt blev oprettet på fransk med webadresser på domænet .fr, er det vigtigt at linke nyere mexicanske (.mx) og spanske (.es) sider dobbeltrettet til din stærke tilstedeværelse på .fr i stedet for at linke dine nye spansksprogede sider (.mx og .es) dobbeltrettet til hinanden.

Det er en god idé at angive en generisk webadresse for brugere uden nogen geografiske oplysninger, hvis du har flere alternative webadresser målrettet mod brugere med samme sprog, men med forskellige landestandarder. For eksempel har du måske specifikke webadresser til engelsktalende brugere i Irland (en-ie), Canada (en-ca) og Australien (en-au), men du vil gerne have, at andre engelsktalende ser din generiske engelske (en) side, og at alle andre ser startsiden. I dette tilfælde bør du angive den generiske engelsksprogede (en) side for personer, der søger fra f.eks. Storbritannien. Du kan annotere denne gruppe af sider ved hjælp af en sitemap-fil eller ved hjælp af HTML-linktags som disse:

<link rel="alternate" href="http://eksempel.com/en-ie" hreflang="en-ie" />
<link rel="alternate" href="http://eksempel.com/en-ca" hreflang="en-ca" />
<link rel="alternate" href="http://eksempel.com/en-au" hreflang="en-au" />
<link rel="alternate" href="http://eksempel.com/en" hreflang="en" />

I forbindelse med sprog-/landvælgere eller automatisk omdirigerende startsider bør du også tilføje en annotering for hreflang-værdien "x-default":
<link rel="alternate" href="http://eksempel.com/" hreflang="x-default" />

Understøttede sprogværdier

Værdien af hreflang-attributtet angiver sproget (i ISO 639-1-format) og eventuelt regionen (i ISO 3166-1 Alpha 2-format) for en alternativ webadresse. Eksempler:

 • de: Tysk indhold uanset område
 • en-GB: Engelsk indhold til britiske brugere
 • de-ES: Tysk indhold til brugere i Spanien

Du må ikke angive en landekode for sig selv. Google kan ikke automatisk udlede sproget på baggrund af landekoden. Du kan angive en sprogkode for sig selv, hvis du vil gøre det nemmere at foretage tagging.  Landekoden skal angives efter sproget for at begrænse siden til en bestemt region.  Eksempler:

 • be: sproget er hviderussisk, uafhængigt af region (det henviser ikke til belgisk fransk)
 • nl-be: Hollandsk i Belgien
 • fr-be: Fransk i Belgien 

Ved sprogscriptvariationer udledes det rette script på baggrund af landet. Når der f.eks. bruges zh-TW til zh-TW-brugere, udledes sprogscriptet automatisk (i dette eksempel: Traditionelt kinesisk). Du kan også specificere selve scriptet ved hjælp af ISO 15924:

 • zh-Hant: Kinesisk (traditionel)
 • zh-Hans: Kinesisk (forenklet)

Du har også mulighed for at specificere en kombination af script og region – brug f.eks. zh-Hans-TW for at specificere kinesisk (forenklet) for brugere i Taiwan.

Endelig bruges den reserverede værdi "x-default" til at indikere sproglige vælgere/omdirigeringer, der ikke er specifikke for ét sprog eller én region, f.eks. din startside, der viser et klikbart verdenskort.

Almindelige fejl

Vigtigt! Kontrollér, at den hreflang-værdi, du har angivet, rent faktisk er gyldig. Vær særligt opmærksom på to af de mest almindelige fejl:

 • Manglende bekræftelseslinks: Hvis side A linker til side B, skal side B linke tilbage til side A. Hvis dette ikke er tilfældet for alle sider, der bruger hreflang-annotationer, ignoreres disse annotationer muligvis, eller de fortolkes forkert.
 • Forkerte sprogkoder: Kontrollér, at alle de sprogkoder, du bruger, angiver sproget (i ISO 639-1-format) og eventuelt området (i ISO 3166-1 Alpha 2-format) for en alternativ webadresse. Angivelse af området alene er ikke gyldigt.
Eksempel på hreflang-konfiguration: Annoteringer i praksis

Example Widgets, Inc har et website til brugere i USA, Storbritannien og Tyskland. Følgendewebadresser har stort set det samme indhold, men med regionale variationer:

 • http://www.example.com/ Standardside, der ikke er målrettet mod noget sprog eller nogen landestandard. Den kan have vælgere, så brugere kan vælge deres sprog og region.
 • http://en.example.com/page.html Startside på engelsk. Indeholder oplysninger om priser på internationale forsendelser fra USA.
 • http://en-gb.example.com/page.html Engelsksproget. Viser priser i pund.
 • http://en-us.example.com/page.html Engelsksproget. Viser priser i USD.
 • http://de.example.com/seite.html Tysksproget version af indholdet.

rel="alternate" hreflang="x" bruges på sideniveau og ikke på websiteniveau. Du skal markere alle relevante sidesæt, inklusive startsiden. Du kan specificere lige så mange indholdsvariationer og sprog-/områdeklynger, som du har brug for.

Hvis du vil angive over for Google, at den tyske version af siden skal leveres til søgere, der bruger Google på tysk, en-us-versionen til søgere, der bruger google.com på engelsk, og en-gb-versionen til søgere, der bruger google.co.uk på engelsk, skal du bruge rel="alternate" hreflang="x" til at angive alternative sprogversioner.

Opdater HTML-koden i hver webadresse i sættet ved at tilføje et sæt rel="alternate" hreflang="x"-linkelementer. For standardsiden, der ikke er målrettet mod noget bestemt sprog eller nogen bestemt landestandard, skal du tilføje rel="alternate" hreflang="x-default":


<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.example.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="http://en-gb.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en-us" href="http://en-us.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://en.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.example.com/seite.html" />

Denne markering fortæller Googles algoritme, at alle disse sider skal betragtes som alternative versioner af hinanden.

 

Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?