Fortæl Google om lokaliserede versioner af din side

Brug hreflang eller sitemaps til sprog- eller regionspecifikke sider

Hvis du har flere versioner af en side til forskellige sprog eller regioner, kan du fortælle Google om disse forskellige varianter. Hvis du gør det, hjælper du Google Søgning med at henvise brugerne til den mest passende version af din side efter sprog eller region.

Bemærk, at Google stadig kan finde andre sprogversioner af din side, selvom du ikke gør noget, men det er normalt bedst udtrykkeligt at angive dine sprog- eller regionspecifikke sider.

Her er nogle eksempler, hvor det anbefales at angive alternative sider:

 • Hvis du beholder det primære indhold på et enkelt sprog og kun oversætter skabelonen, f.eks. navigationen og sidefoden. Denne fremgangsmåde anvendes typisk på sider, der indeholder brugergenereret indhold, som f.eks. fora.
 • Hvis dit indhold har små regionsspecifikke variationer i ellers enslydende indhold på samme sprog. Du kan f.eks. have engelsksproget indhold, der er målrettet mod USA, Storbritannien og Irland.
 • Hvis alt indholdet på websitet er helt oversat til flere sprog. Der kan f.eks. være både en tysk og en engelsk version af hver side.

Lokaliserede versioner af en side betragtes kun som dubletter, hvis sidens hovedindhold er forblevet uoversat.

Creating multi-regional and multilingual sites

Metoder til at angive dine alternative sider

Du kan angive flere sprog- eller landestandardversioner af en side til Google på tre måder:

HTML-tags

Føj elementer med <link rel="alternate" hreflang="lang_code"... > til overskriften på din side for at gøre Google opmærksom på alle de sproglige og regionale varianter af siden. Dette er nyttigt, hvis du ikke har et sitemap eller mulighed for at angive HTTP-svarheadere for dit website.

Hver variant af siden skal indeholde et sæt <link>-elementer i <head>-elementet med ét link for hver sidevariant inklusive den aktuelle variant. Linksættet er identisk for alle versioner af siden. Se de yderligere retningslinjer.

Her er syntaksen for hvert linkelement:

<link rel="alternate" hreflang="lang_code" href="url_of_page" />

lang_code
En understøttet sprog- eller regionskode, som denne version af siden er målrettet mod, eller x-default for at matche eventuelle sprog, der ikke udtrykkeligt er angivet af et hreflang-tag på siden.
url_of_page
Den fuldt kvalificerede webadresse til versionen af denne side for det angivne sprog eller den angivne region.
Placer dine <link>-tags i nærheden af <head>-elementets øverste del. Dine <link>-tags skal som minimum være inden for en korrekt formet <head>-sektion eller før eventuelle elementer, der kan få <head> til at lukke for tidligt, f.eks. <p> eller en sporingspixel. Hvis du er i tvivl, kan du indsætte kode fra din gengivne side i en HTML-validator for at sikre, at dine links er inde i <head>-elementet.

Eksempel

Example Widgets, Inc har et website til brugere i USA, Storbritannien og Tyskland. Følgende webadresser har stort set det samme indhold, men med regionale variationer:

 • http://en.example.com/page.html – Generisk startside på engelsk, der indeholder oplysninger om priser på internationale forsendelser fra USA.
 • http://en-gb.example.com/page.html – Startside for Storbritannien, der viser priser i britiske pund.
 • http://en-us.example.com/page.html – Startside for USA, der viser priser i amerikanske dollars.
 • http://de.example.com/page.html Startside på tysk.
 • http://www.example.com/ Standardside, der ikke er målrettet mod noget sprog eller nogen landestandard. Den har vælgere, så brugerne kan vælge sprog og region.

Bemærk, at de sprogspecifikke underdomæner for disse webadresser (en, en-gb, en-us og de) ikke bruges af Google til at bestemme målgruppen for siden. Du skal udtrykkeligt tilknytte målgruppen.

Her er den HTML-kode, der skal indsættes i <head>-sektionen på alle de ovenfor nævnte sider. Den fører amerikanske, britiske, generiske engelsktalende og tysktalende brugere til lokaliserede sider og alle andre brugere til en generisk startside. Google Søgning returnerer det relevante resultat for brugerne i henhold til deres browserindstillinger.

<head>
  <title>Widgets, Inc</title>
 <link rel="alternate" hreflang="en-gb"
     href="http://en-gb.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en-us"
     href="http://en-us.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en"
     href="http://en.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="de"
     href="http://de.example.com/page.html" />
  <link rel="alternate" hreflang="x-default"
     href="http://www.example.com/" />
</head>

 

HTTP-headere

Du kan returnere en HTTP-header med GET-svaret for din side for at fortælle Google om alle sprog- og regionvarianter af en side. Dette er nyttigt for ikke-HTML-filer (f.eks. PDF-filer).

Her er formatet på headeren:

Link: <url1>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_1", <url2>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_2", ...

<url_x>
Den fuldt kvalificerede webadresse på den alternative side, der svarer til den landestandardstreng, der er tildelt den tilknyttede hreflang-attribut. Webadressen skal indeholde de omgivende tegn < og >. Example: <https://www.google.com>
lang_code_x
En understøttet sprog- eller regionskode, som denne version af siden er målrettet mod, eller x-default for at matche eventuelle sprog, der ikke udtrykkeligt er angivet af et hreflang-tag på siden.

Du skal angive et sæt værdier for <url>, rel="alternate" og hreflang for alle versioner af siden inklusive den version, der anmodes om, adskilt af komma som vist i eksemplet nedenfor. Link:-headeren, der returneres for hver version af en side, er den samme. Se de yderligere retningslinjer.

Eksempel

Her er et eksempel på en Link:-header, der returneres af et website, som har tre versioner af en PDF-fil: Én til engelsktalende, én til tysktalende fra Schweiz og én til alle andre tysktalende brugere:

Link: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="en",
   <http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de-ch",
   <http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de"

 

Sitemap

Du kan bruge et sitemap til at fortælle Google om alle sproglige og regionale varianter for hver enkelt webadresse. Dette gør du ved at tilføje et <loc>-element, der angiver en enkelt webadresse, med underordnede <xhtml:link>-poster, der angiver alle sprog- eller landestandardvarianter af siden inklusive siden selv. Hvis du har tre versioner af en side, vil dit sitemap derfor have tre poster med tre identiske underordnede poster hver.

Regler for sitemaps:

 • Angiv xhtml-navneområdet som følger:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 • Opret et separat <url>-element for hver webadresse.
 • Hvert <url>-element skal indeholde en underordnet <loc>-post, der angiver sidens webadresse.
 • Hvert <url>-element skal have et underordnet element med <xhtml:link rel="alternate" hreflang="understøttet_sprog-kode">, der angiver alle alternative versioner af siden inklusive siden selv.  Rækkefølgen af disse underordnede <xhtml:link>-elementer er ikke vigtig, selv om det kan være en god idé at bevare den samme rækkefølge for at gøre det lettere at tjekke dem for fejl.
 • Se de yderligere retningslinjer.

Eksempel

Her er en engelsksproget side rettet mod engelsktalende brugere på verdensplan med tilsvarende versioner af siden rettet mod tysktalende brugere på verdensplan og tysktalende brugere i Schweiz. Her er alle de webadresser, der findes på dit website:

 • www.example.com/english/page.html, der er målrettet mod engelsktalende brugere.
 • www.example.com/deutsch/page.html, der er målrettet mod tysktalende brugere.
 • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html, der er målrettet mod tysktalende brugere i Schweiz.

Her er sitemappet for de tre sider:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
</urlset>

Retningslinjer for alle metoder

 • Hver sprogversion skal angive sig selv samt alle andre sprogversioner.
 • Alternative webadresser skal være fuldt kvalificerede og indeholde transportmetoden (http/https), så derfor skal det være:
   https://example.com/foonot //example.com/foo eller /foo
 • Alternative webadresser behøver ikke at være på samme domæne. 
 • Hvis du har flere alternative webadresser, der er målrettet mod brugere med samme sprog, men med forskellige landestandarder, er det en god idé også at angive en paraplywebadresse til brugere af det pågældende sprog uden angivet geografisk område. Det kan f.eks. være, at du har specifikke webadresser til engelsktalende brugere i Irland (en-ie), Canada (en-ca) og Australien (en-au), men du bør også angive en generisk engelsk (en) side for brugere i f.eks. USA, Storbritannien og alle andre engelsksprogede steder. Det kan være en af de angivne sider, hvis du ønsker det.
 • Hvis to sider ikke begge peger på hinanden, ignoreres dine tags. Dette sker for at forhindre, at et andet website vilkårligt kan oprette et tag, der udpeger sig selv som en alternativ version af en af dine sider.
 • Hvis det bliver vanskeligt at opretholde et komplet sæt dobbeltrettede links for alle sprog, kan du udelade nogle sprog på nogle sider. Google vil stadig behandle dem, der peger på hinanden. Det er dog vigtigt at knytte nyligt udvidede sprogsider dobbeltrettet til det oprindelige eller dominerende sprog. Hvis f.eks. dit website oprindeligt blev oprettet på fransk med webadresser på domænet .fr, er det vigtigt at linke nyere mexicanske (.mx) og spanske (.es) sider dobbeltrettet til din stærke tilstedeværelse på .fr i stedet for at linke dine nye spansksprogede sider (.mx og .es) dobbeltrettet til hinanden.
 • Overvej at tilføje en alternativ side til andre sprog end de angivne, især på sprog- eller landevælgere eller startsider med automatisk omdirigering. Brug værdien x-default:
  <link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Understøttede sprog- eller regionskoder

Værdien af hreflang-attributten angiver sproget (i ISO 639-1-format) og eventuelt regionen (i ISO 3166-1 Alpha 2-format) for en alternativ webadresse(sproget behøver ikke at være relateret til regionen). Eksempel:

 • de: Tysksproget indhold uafhængigt af region
 • en-GB: Engelsksproget indhold for brugere i Storbritannien
 • de-ES: Tysksproget indhold for brugere i Spanien

Du må ikke angive en landekode for sig selv. Google kan ikke automatisk udlede sproget på baggrund af landekoden. Du kan angive en sprogkode for sig selv, hvis du vil forenkle din mærkning.  Landekoden skal angives efter sproget for at begrænse siden til en bestemt region.  Eksempler:

 • be: sproget er hviderussisk, uafhængigt af region (det henviser ikke til belgisk fransk)
 • nl-be: Hollandsk i Belgien
 • fr-be: Fransk i Belgien 

Ved sprogscriptvariationer udledes det rette script af landet. Når der f.eks. bruges zh-TW til brugere i Taiwan, udledes sprogscriptet automatisk (i dette eksempel traditionelt kinesisk). Du kan også specificere selve scriptet ved hjælp af ISO 15924:

 • zh-Hant: Kinesisk (traditionel)
 • zh-Hans: Kinesisk (forenklet)

Du har også mulighed for at specificere en kombination af script og region – brug f.eks. zh-Hans-TW for at specificere kinesisk (forenklet) for brugere i Taiwan.

Brug tagget x-default til ikke-angivne sprog

Den reserverede værdi hreflang="x-default" bruges, når ingen andre sprog eller regioner matcher brugerens browserindstilling. Denne værdi er valgfri, men anbefalet, da den giver dig mulighed for at styre siden, når der ikke er nogen matchende sprog. En god måde at bruge den på er at målrette mod startsiden for dit website, hvor der er et klikbart kort, der giver brugeren mulighed for at vælge land.

Fejlfinding

Almindelige fejl

Her er de mest almindelige fejl ved brug af hreflang:

 • Manglende returlinks: Hvis side X linker til side Y, skal side Y linke tilbage til side X. Hvis dette ikke er tilfældet for alle sider, der anvender hreflang-annotationer, ignoreres disse annotationer muligvis, eller de fortolkes forkert.
 • Forkerte sprogkoder: Tjek, at alle de sprogkoder, du bruger, angiver sproget (i ISO 639-1-format) og eventuelt regionen (i ISO 3166-1 Alpha 2-format) for en alternativ webadresse. Angivelse af region alene er ikke gyldigt.

Fejlfinding af hreflang-fejl

Du kan bruge rapporten International målretning til at finde og rette de mest almindelige fejl. Sørg for, at Google har haft tid til at crawle dine sider, og gå derefter til fanen Sprog i rapporten for at se, om der blev fundet fejl.

Der er også mange tredjepartsværktøjer til rådighed. Her er et par populære værktøjer (disse værktøjer vedligeholdes og tjekkes ikke af Google).

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?