Informujte Google o lokalizovaných verzích své stránky

Použití značek hreflang nebo souborů Sitemap pro jazykové nebo regionální verze stránek

Pokud máte několik verzí stránky pro různé jazyky nebo oblasti, informujte o nich Google. Vyhledávání Google tak bude moci snáze uživatele směrovat na vhodnou verzi stránky podle jazyka nebo oblasti.

Google může alternativní verze stránky najít, i když k tomu nepodniknete žádné kroky. Obvykle je však nejlepší, kdy své stránky pro konkrétní jazyky nebo oblasti explicitně určíte.

Příklady situací, v nichž alternativní stránky doporučujeme určit:

 • Hlavní obsah stránky je ponechán v jednom jazycepřeložena je pouze šablona stránky, například navigace a zápatí. Tato praxe je běžná u stránek s obsahem vytvářeným uživateli, jako jsou například fóra.
 • Váš obsah se pro jednotlivé oblasti drobně liší a jedná se o podobný obsah v jednom jazyce. Obsah můžete mít například v angličtině a cílit na uživatele v USA, Velké Británii a Irsku.
 • Obsah webu je plně přeložen do několika jazyků. Máte například německou a anglickou verzi každé stránky.

Lokalizované verze stránky se považují za duplikáty pouze v případě, že hlavní obsah stránky zůstává nepřeložený.

Creating multi-regional and multilingual sites

Metody určení alternativních stránek

O jazykových či regionálních verzích stránky lze Google informovat třemi způsoby:

Značky HTML

Přidejte do záhlaví stránky prvky <link rel="alternate" hreflang="lang_code"... >, pomocí nichž Google informujete o všech jazykových a regionálních variantách stránky. Tato metoda je užitečná, pokud nemáte soubor Sitemap nebo pro svůj web nemůžete zadávat záhlaví odpovědí HTTP.

Každá varianta stránky by v prvku <head> měla obsahovat sadu prvků <link> (jednoho pro každou variantu stránky včetně sebe samé). Sada odkazů link je pro každou verzi stránky identická. Další pokyny

Zde je syntaxe každého prvku link:

<link rel="alternate" hreflang="lang_code" href="url_of_page" />

lang_code
Podporovaný kód jazyka nebo oblasti, na který tato verze stránky cílí, případně x-default pro všechny jazyky, které nejsou explicitně uvedeny v žádné značce hreflang na stránce.
url_of_page
Plně kvalifikovaná adresa URL verze této stránky pro zadaný jazyk nebo region.
Značky <link> umístěte do horní části prvku <head>. Značky <link> musejí být přinejmenším ve správně naformátované sekci <head> nebo před jakýmikoliv položkami, které by mohly způsobit předčasné uzavření sekce <head>, jako jsou například značky <p> nebo měřicí pixely. Pokud si nejste jistí, vložte kód z vykreslené stránky do validátoru HTML a zkontrolujte, zda jsou prvky link v prvku <head>.

Příklad

Společnost Example Widgets, Inc má web, který slouží uživatelům v USA, Velké Británii a Německu. Obsah na následujících adresách URL je v zásadě stejný, jen s drobnými rozdíly pro jednotlivé oblasti:

 • http://en.example.com/page.html – Generická domovská stránka v angličtině s informacemi o poplatcích za dodávky z USA do jiných zemí.
 • http://en-gb.example.com/page.html – Domovská stránka pro Velkou Británii s cenami v librách.
 • http://en-us.example.com/page.html – Domovská stránka pro USA s cenami v dolarech.
 • http://de.example.com/page.html – Domovská stránka v němčině.
 • http://www.example.com/ – Výchozí stránka, která není zacílena na žádný jazyk ani oblast. Na této stránce je nabídka pro výběr požadovaného jazyka a oblasti.

Upozorňujeme, že Google cílové publikum stránek neurčuje podle jazykových subdomén těchto adres URL (en, en-gb, en-us, de). Cílové publikum je potřeba namapovat explicitně.

Zde je kód HTML, který je třeba vložit do sekce <head> všech výše uvedených stránek. Uživatele v USA či Spojeném království a obecně uživatele mluvící anglicky či německy přesměruje na lokalizované stránky a všechny ostatní uživatele na generickou domovskou stránku. Vyhledávání Google uživateli vrátí vhodný výsledek podle jeho nastavení prohlížeče.

<head>
  <title>Widgets, Inc</title>
 <link rel="alternate" hreflang="en-gb"
     href="http://en-gb.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en-us"
     href="http://en-us.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="en"
     href="http://en.example.com/page.html" />
 <link rel="alternate" hreflang="de"
     href="http://de.example.com/page.html" />
  <link rel="alternate" hreflang="x-default"
     href="http://www.example.com/" />
</head>

 

Záhlaví HTTP

V odpovědi na požadavek GET k načtení stránky můžete vracet záhlaví HTTP, v němž Google budete informovat o všech jazykových a regionálních variantách stránky. Tato metoda je užitečná pro soubory jiného typu než HTML (například PDF).

Toto záhlaví má tento formát:

Link: <url1>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_1", <url2>; rel="alternate"; hreflang="lang_code_2", ...

<url_x>
Plně kvalifikovaná adresa URL alternativní stránky odpovídající textovému řetězci místního prostředí přiřazenému k přidruženému atributu hreflang. Adresa URL musí zahrnovat okolní znaky < >. Příklad: <https://www.google.com>
lang_code_x
Podporovaný kód jazyka nebo oblasti, na který tato verze stránky cílí, případně x-default pro všechny jazyky, které nejsou explicitně uvedeny v žádné značce hreflang na stránce.

Je třeba zadat hodnoty <url>, rel="alternate"hreflang všech verzí stránky, včetně požadované verze oddělené čárkami, jak ukazuje příklad níže. Záhlaví Link: vracené pro každou verzi stránky je identické. Další pokyny

Příklad

Zde je příklad záhlaví Link:, které vrací web se třemi verzemi souboru PDF: jednou pro uživatele mluvící angličtinou, jednou pro německy mluvící uživatele ze Švýcarska a jednou pro všechny ostatní německy mluvící uživatele:

Link: <http://example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="en",
   <http://de-ch.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de-ch",
   <http://de.example.com/file.pdf>; rel="alternate"; hreflang="de"

 

Soubor Sitemap

O všech jazykových a regionálních variantách adres URL můžete Google informovat pomocí souboru Sitemap. Provedete to přidáním prvku <loc> pro jednu adresu URL s podřízenými položkami <xhtml:link> pro každou jazykovou nebo regionální verzi stránky včetně sebe samé. Pokud tedy máte tři verze stránky, bude soubor Sitemap obsahovat tři položky a každá z nich bude mít tři identické podřízené položky.

Pravidla pro soubory Sitemap:

 • Takto zadejte jmenný prostor xhtml:
  xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
 • Pro každou adresu URL vytvořte samostatný prvek url.
 • Každý prvek <url> musí obsahovat podřízený prvek <loc> s adresou URL stránky.
 • Každý prvek <url> musí mít podřízený prvek <xhtml:link rel="alternate" hreflang="supported_language-code">, v němž budou uvedeny všechny alternativní verze stránky, včetně sebe samé.  Na pořadí těchto prvků <xhtml:link> nezáleží. Je však vhodné uvádět je všude ve stejném pořadí, abyste v nich snáze odhalili případné omyly.
 • Další pokyny

Příklad

Zde je stránka v angličtině zacílená na anglicky mluvící uživatele po celém světě s ekvivalentními verzemi zacílenými na německy mluvící uživatele po celém světě a německy mluvící uživatele ve Švýcarsku. Zde jsou všechny adresy URL přítomné na vašem webu:

 • www.example.com/english/page.html – cílí na anglicky mluvící uživatele.
 • www.example.com/deutsch/page.html cílí na německy mluvící uživatele.
 • www.example.com/schweiz-deutsch/page.html cílí na německy mluvící uživatele ve Švýcarsku.

Zde je soubor Sitemap pro tyto tři stránky:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <url>
  <loc>http://www.example.com/english/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
 <url>
  <loc>http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html</loc>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de"
        href="http://www.example.com/deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="de-ch"
        href="http://www.example.com/schweiz-deutsch/page.html"/>
  <xhtml:link 
        rel="alternate"
        hreflang="en"
        href="http://www.example.com/english/page.html"/>
 </url>
</urlset>

Pokyny pro všechny metody

 • Každá jazyková verze musí kromě ostatních jazykových verzí uvádět i sebe samou.
 • Alternativní adresy URL musejí být plně kvalifikované, včetně metody přenosu (http/https), je tedy potřeba zadat
   https://example.com/foonot //example.com/foo or /foo
 • Alternativní adresy URL nemusejí být ve stejné doméně. 
 • Pokud máte několik alternativní adres URL zacílených na uživatele mluvící stejným jazykem, ale v různých národních prostředích, doporučujeme poskytnout také adresu URL pro všechny geograficky nespecifikované uživatele daného jazyka. Máte-li například specifické adresy URL pro anglicky mluvící uživatele žijící v Irsku (en-ie), Kanadě (en-ca) a Austrálii (en-au), měli byste také poskytnout obecnou stránku v angličtině (en) pro uživatele, kteří vyhledávají v USA, Spojeném království nebo kterékoliv jiné anglicky mluvící oblasti. Pokud chcete, můžete pro tento účel použít jednu ze stránek pro konkrétní oblasti.
 • Pokud na sebe dvě stránky vzájemně neodkazují, budou značky ignorovány. Toto opatření zajišťuje, aby nikdo na jiném webu nemohl vytvořit značku, kterou by svoji stránku vydával za alternativní verzi některé z vašich stránek.
 • Pokud udržování úplné sady obousměrných odkazů pro každý jazyk začne být obtížné, můžete některé jazyky na některých stránkách vynechat. Google i tak zpracuje jazyky, které na sebe vzájemně odkazují. Je však důležité nově přidané jazykové verze stránek obousměrně propojit s původním či dominantními jazyky. Pokud byl web například původně vytvořen ve francouzštině s adresami URL v doméně .fr, dvousměrné propojení nových mexických (.mx) a španělských (.es) stránek s vašimi zavedenými stránkami .fr je důležitější než dvousměrné propojení nových variant stránek ve španělštině (.mx a .es) mezi sebou.
 • Zvažte přidání záložní stránky pro nenalezené jazyky, zejména pro stránky s výběrem jazyka/země nebo automaticky přesměrovávané domovské stránky. Použijte hodnotu x-default:
  <link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Podporované kódy jazyků a oblastí

Hodnota atributu hreflang udává jazyk (ve formátu ISO 639-1) a nepovinně také oblast (ve formátu ISO 3166-1 Alpha 2) alternativní adresy URL. (Jazyk nemusí souviset s oblastí.) Příklad:

 • de: obsah v němčině nezávislý na oblasti.
 • en-GB: obsah v angličtině určený uživatelům v Británii.
 • de-ES: obsah v němčině určený uživatelům ve Španělsku.

Nikdy neuvádějte pouze kód země. Google jazyk z kódu země automaticky neurčuje. Chcete-li použít jednodušší značky, můžete použít pouze kód jazyka.  Přidáním kódu země za jazyk stránku omezíte na konkrétní oblast.  Příklady:

 • be: : běloruština, nezáleží na oblasti (nikoliv obsah ve francouzštině pro Belgii)
 • nl-be: nizozemština pro Belgii,
 • fr-be: francouzština pro Belgii. 

U verzí ve stejném jazyce, ale jiném písmu se správné písmo vybírá podle země. Pokud například použijete kód zh-TW pro uživatele na Tchaj-wanu, odvodí se písmo automaticky (v tomto případě: čínština – tradiční). Můžete také výslovně uvést samotné písmo, a to ve formátu ISO 15924:

 • zh-Hant: čínština (tradiční)
 • zh-Hans: čínština (zjednodušená)

Uvést lze také písmo spolu s oblastí. Chcete-li například uvést, že se jedná o zjednodušenou čínštinu pro uživatele z Tchaj-wanu, použijte kód zh-Hans-TW.

Použití značky x-default pro nenalezené jazyky

Vyhrazená hodnota hreflang="x-default" se použije, když nastavení prohlížeče neodpovídá žádnému jinému jazyku či oblasti. Tato hodnota je volitelná, ale doporučujeme pomocí ní určit stránku, která se má zobrazit, když neodpovídá žádný jazyk. Můžete pomocí ní odkazovat na domovskou stránku svého webu s klikatelnou mapou, pomocí které může uživatel vybrat svou zemi.

Odstraňování problémů

Běžné chyby

Zde jsou nejběžnější omyly při používání značek hreflang:

 • Chybějící zpětné odkazy: Pokud stránka X odkazuje na stránku Y, musí stránka Y odkazovat zpět na stránku X. Pokud tato podmínka u některé ze stránek, které používají anotace hreflang, není splněna, mohou být anotace ignorovány nebo nemusejí být interpretovány správně.
 • Nesprávné kódy jazyka: Zajistěte, aby všechny kódy jazyka identifikovaly jazyk (ve formátu ISO 639-1) a volitelně také oblast (ve formátu ISO 3166-1 Alpha 2) alternativní adresy URL. Hodnota, která obsahuje pouze oblast, není platná.

Ladění chyb ve značkách hreflang

K ladění nejčastějších problémů můžete použít přehled Mezinárodní cílení. Ponechte Google nějaký čas na projít stránek a poté v přehledu přejděte na kartu Jazyk a podívejte se, zda byly zjištěny nějaké chyby.

K dispozici je také celá řada nástrojů od třetích stran. Zde je několik oblíbených nástrojů. (Tyto nástroje nespravuje ani nekontroluje společnost Google.)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?