Nastavení adresy URL stránek pro konkrétní jazyk nebo oblast pomocí značky hreflang

Mnoho webů slouží uživatelům z celého světa a nabízí verze přeložené nebo určené pro uživatele v určité oblasti. Atributy rel="alternate" hreflang="x" Googlu pomáhají poskytnout uživatelům ve výsledcích Vyhledávání adresu URL správné jazykové či regionální verze.

Creating multi-regional and multilingual sites

Příklady situací, kdy se doporučuje použít atributy rel="alternate" hreflang="x":

 • Hlavní obsah stránky je ponechán v jednom jazyce a přeložena je pouze šablona stránky, například navigace a zápatí. Tato praxe je běžná u stránek s obsahem vytvářeným uživateli, jako jsou například fóra.
 • Váš obsah se pro jednotlivé oblasti drobně liší a jedná se o podobný obsah v jednom jazyce. Obsah můžete mít například v angličtině a cílit na uživatele v USA, Velké Británii a Irsku.
 • Obsah webu je plně přeložen. Máte například německou a anglickou verzi každé stránky.

Použití označení jazykových verzí

Představte si, že máte stránku v angličtině hostovanou na adrese http://www.example.com/. Stránka má alternativní verzi ve španělštině, a to na adrese http://es.example.com/. Existují tři způsoby, jak Google informovat o tom, že adresa URL je španělským ekvivalentem stránky v angličtině:

 • Prvek link v záhlaví dokumentu HTML. Do části <head> kódu HTML stránky http://www.example.com/ přidejte prvek link odkazující na španělskou verzi webové stránky na adrese http://es.example.com/, takto:
  <link rel="alternate" hreflang="es" href="http://es.example.com/" />
 • Záhlaví protokolu HTTP. Pokud publikujete soubory v jiném formátu než HTML (například PDF), můžete jinou jazykovou verzi adresy URL označit pomocí záhlaví protokolu HTTP:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es"
  Chcete-li v záhlaví Link protokolu HTTP zadat několik hodnot hreflang, oddělte je čárkami následovně:
  Link: <http://es.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="es",<http://de.example.com/>; rel="alternate"; hreflang="de"
 • Soubor Sitemap. Místo použití značek můžete informace o jazykových verzích odeslat prostřednictvím souboru Sitemap.

Pokud má adresa URL několik jazykových verzí, měly by být v každé jazykové verzi stránky uvedeny různé jazykové verze (včetně sebe samotné).  Pokud web nabízí obsah například ve francouzštině, angličtině a španělštině, verze ve španělštině musí obsahovat odkaz rel="alternate" hreflang="x" na verze v angličtině a francouzštině a kromě toho i na sebe samotnou. Verze v angličtině a francouzštině pak musejí obsahovat stejné odkazy na verze ve francouzštině, angličtině a španělštině.

Adresy URL pro různé jazyky můžete zadat jako konkrétní adresy URL ve stejné doméně, nebo použít adresy URL z jiné domény.

Potřebujete-li na svém webu počet dvousměrných odkazů kvůli snazšímu nasazení, údržbě nebo migraci snížit (váš web například podporuje 40 jazyků a vaše nově vytvořené stránky ve španělštině budou migrovány z protokolu HTTP na protokol HTTPS), je důležité nově přidané jazykové verze stránek dvousměrně propojit s původními/dominantními jazyky. Pokud byl web například původně vytvořen ve francouzštině s adresami URL v doméně .fr, dvousměrné propojení nových mexických (.mx) a španělských (.es) stránek s vašimi zavedenými stránkami .fr je důležitější než dvousměrné propojení nových variant stránek ve španělštině (.mx a .es) mezi sebou.

Pokud máte několik alternativních adres URL zaměřených na uživatele, kteří hovoří stejným jazykem, ale nacházejí se v jiných národních prostředích, je vhodné poskytnout adresu URL pro geograficky nevyhraněné uživatele. Můžete mít například samostatné adresy URL pro anglicky mluvící uživatele v Irsku (en-ie), Kanadě (en-ca) a Austrálii (en-au), ale všem ostatním anglicky mluvícím uživatelům chtít zobrazovat obecnou anglickou stránku (en) a všem ostatním svoji domovskou stránku. V takovém případě byste měli zadat obecnou stránku v angličtině (en) pro uživatele, kteří žijí například ve Velké Británii. Tuto skupinu stránek můžete označit pomocí souboru Sitemap nebo značek link jazyka HTML následovně:

<link rel="alternate" href="http://example.com/en-ie" hreflang="en-ie" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en-ca" hreflang="en-ca" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en-au" hreflang="en-au" />
<link rel="alternate" href="http://example.com/en" hreflang="en" />

Pro domovské stránky s automatickým přesměrováním nebo stránky s nabídkou pro výběr jazyka a oblasti byste měli přidat také položku s hodnotou atributu hreflang "x-default":
<link rel="alternate" href="http://example.com/" hreflang="x-default" />

Podporované hodnoty jazyků

Hodnota atributu hreflang udává jazyk (ve formátu ISO 639-1) a nepovinně také oblast (ve formátu ISO 3166-1 Alpha 2) alternativní adresy URL. Příklady:

 • de: obsah v němčině nezávislý na oblasti
 • en-GB: obsah v angličtině určený uživatelům v Británii
 • de-ES: obsah v němčině určený uživatelům ve Španělsku

Nikdy neuvádějte pouze kód země! Google jazyk z kódu země automaticky neurčuje. Chcete-li použít jednodušší značky, můžete použít pouze kód jazyka.  Přidáním kódu země za jazyk stránku omezíte na konkrétní oblast.  Příklady:

 • be: : běloruština, nezáleží na oblasti (nikoliv obsah ve francouzštině pro Belgii)
 • nl-be: holandština pro Belgii
 • fr-be: francouzština pro Belgii 

U verzí ve stejném jazyce, ale jiném písmu se správné písmo vybírá podle země. Pokud například použijete kód zh-TW, odvodí se písmo automaticky (v tomto případě: čínština – tradiční). Můžete také výslovně uvést samotné písmo, a to ve formátu ISO 15924:

 • zh-Hant: čínština (tradiční)
 • zh-Hans: čínština (zjednodušená)

Uvést lze také písmo spolu s oblastí. Chcete-li například uvést, že se jedná o zjednodušenou čínštinu pro uživatele z Tchaj-wanu, použijte kód zh-Hans-TW.

Vyhrazená hodnota „x-default“ se používá k určení jazyka nebo přesměrování, které není specifické pro jeden jazyk nebo oblast, například u domovské stránky s klikatelnou mapou světa.

Běžné chyby

Důležité: Zkontrolujte, zda je zadaná hodnota atributu hreflang skutečně platná. Dávejte pozor hlavně na dva nejrozšířenější omyly:

 • Chybějící potvrzovací odkazy: Pokud stránka A odkazuje na stránku B, stránka B musí odkazovat zpět na stránku A. Pokud tato podmínka u některé ze stránek, které používají anotace hreflang, není splněna, mohou být anotace ignorovány nebo nemusejí být interpretovány správně.
 • Nesprávné kódy jazyka: Zajistěte, aby všechny kódy jazyka identifikovaly jazyk (ve formátu ISO 639-1) a volitelně také oblast (ve formátu ISO 3166-1 Alpha 2) alternativní adresy URL. Hodnota, která obsahuje pouze oblast, není platná.
Příklad konfigurace atributů hreflang: anotace v akci

Společnost Example Widgets, Inc má web, který slouží uživatelům v USA, Velké Británii a Německu. Obsah na následujících adresách URL je v zásadě stejný, jen s drobnými rozdíly pro jednotlivé oblasti:

 • http://www.example.com/ Výchozí stránka, která není zacílena na žádný jazyk ani oblast. Na této stránce se například může nacházet nabídka pro výběr požadovaného jazyka a oblasti.
 • http://en.example.com/page.html Domovská stránka v angličtině. Obsahuje informace o poplatcích za dodávky z USA do jiných zemí.
 • http://en-gb.example.com/page.html V angličtině. Zobrazuje ceny v britských librách.
 • http://en-us.example.com/page.html V angličtině. Zobrazuje ceny v amerických dolarech.
 • http://de.example.com/seite.html Německá verze obsahu.

Atribut rel="alternate" hreflang="x" se používá na úrovni stránky, nikoliv na úrovni webu a je potřeba označit každou sadu stránek včetně domovské stránky. Můžete uvést tolik verzí obsahu a tolik jazykových a regionálních skupin, kolik potřebujete.

Chcete-li Google informovat o tom, že se německá verze stránky má zobrazovat uživatelům, kteří vyhledávají v německé verzi Googlu, verze en-us uživatelům, kteří vyhledávají v anglické verzi webu google.com, a verze en-gb uživatelům, kteří vyhledávají v anglické verzi webu google.co.uk, označte jednotlivé jazykové verze atributem rel="alternate" hreflang="x".

Do kódu HTML na každé adrese URL v sadě přidejte sadu prvků link s atributy rel="alternate" hreflang="x". Pro výchozí stránku, která není zacílena na žádný konkrétní jazyk ani oblast, přidejte prvek link s atributy rel="alternate" hreflang="x-default":


<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="http://www.example.com/" />
<link rel="alternate" hreflang="en-gb" href="http://en-gb.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en-us" href="http://en-us.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="http://en.example.com/page.html" />
<link rel="alternate" hreflang="de" href="http://de.example.com/seite.html" />

Tyto značky algoritmu Googlu sdělují, že má všechny tyto stránky považovat za alternativní verze stejného obsahu.

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?