Skicka in en webbplatskarta

När du har skapat en webbplatskarta i ett godkänt format kan du skicka in den till Google med hjälp av Googles verktyg för webbansvariga. På så sätt kan Google förse dig med praktisk information om status och statistik. Du kan även ange webbplatskartans plats i filen robots.txt.

 
Kontrollera att du har lagt till och bekräftat följande webbplatser i ditt konto i Googles verktyg för webbansvariga innan du börjar:
 • Den webbplats som webbplatskartan är hämtad från
 • De webbplatser som anges i webbplatskartan.
 

Skicka in en webbplatskarta

Skicka in en webbplatskarta med Googles verktyg för webbansvariga

 1. Överför webbplatskartan (eller mRSS-flödet) till din webbplats.
 2. Klicka på den aktuella webbplatsen på startsidan för Verktyg för webbansvariga.
 3. Klicka på Genomsökning i menyn till vänster och sedan på Webbplatskartor.
 4. Klicka på knappen Lägg till/testa webbplatskarta.
 5. Ange sökvägen till din webbplatskarta i textrutan (om din webbplatskarta finns på t.ex. http://www.example.com/webbplatskarta.xml, skriver du webbplatskarta.xml).
 6. Klicka på Skicka webbplatskarta.

Skicka en webbplatskarta med robots.txt

Du kan berätta för Google och andra sökmotorer om dina webbplatskartor genom att lägga till följande rad i din robots.txt-fil (och därmed uppdatera exempeladressen med hela sökvägen till din egen webbplatskarta):

Webbplatskarta: http://example.com/webbplatskarta_plats.xml

Det här direktivet är oberoende av raden user-agent, så det spelar ingen roll var du infogar det i filen. Om du använder en indexfil för webbplatskartor räcker det med att du anger var filen finns – du behöver inte ange varje enskild webbplatskarta.

Skicka in webbplatskartor på nytt

När du gör ändringar i webbplatskartan skickar du in den på nytt med hjälp av kontot för Googles verktyg för webbansvariga eller med hjälp av en HTTP-förfrågan.

Skicka in en webbplatskarta på nytt med Verktyg för webbansvariga

 1. Klicka på en webbplats på startsidan för Verktyg för webbansvariga.
 2. Under Genomsökning klickar du på Webbplatskartor.
 3. Välj den eller de webbplatskartor som du vill skicka in igen och klicka sedan på knappen Skicka webbplatskartan på nytt .

Skicka in webbplatskartan på nytt via HTTP

Om du gör det behöver du inte skicka den på nytt med hjälp av Googles verktyg för webbansvariga. I kolumnen Skickade visas fortfarande den senaste gången du klickade på länken manuellt.

 1. Skicka din förfrågan till följande webbadress:
  www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=sitemap_url

  Om din webbplatskarta exempelvis finns på http://www.example.com/sitemap.gz blir din webbadress:

  www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=http://www.example.com/sitemap.gz
 2. Webbadressen kodar allting efter /ping?sitemap=:
  www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=http%3A%2F%2Fwww.dinwebbplats.com%2Fsitemap.gz
 3. Skicka HTTP-förfrågan med wget, curl eller någon annan valfri mekanism.

En lyckad begäran returnerar svarskoden HTTP 200. Om du får ett annat svar skickar du in begäran på nytt. Svarskoden HTTP 200 visar bara att Google har fått din webbplatskarta, inte att själva webbplatskartan eller webbadresserna i den var giltiga. Om du vill ha statusinformation om din webbplatskarta skickar du om den via ditt konto för verktyg för webbansvariga. Vi rekommenderar att du skickar om en webbplatskarta högst en gång per timme.

Obs! Om du tillhandahåller en indexfil för webbplatskartor behöver du bara skicka en HTTP-förfrågan som innehåller platsen för indexfilen för webbplatskartor. Du behöver inte skicka enskilda förfrågningar för varje webbplatskarta i indexet.