Site haritanızı yönetme

Site haritası oluşturma ve gönderme

Bu sayfada, bir site haritasının nasıl oluşturulacağı ve Google'ın kullanımına nasıl sunulacağı anlatılmaktadır. Site haritalarıyla ilgili daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.

Site haritası oluşturma ve gönderme

 1. Sitenizdeki hangi sayfaların Google tarafından taranacağına karar verin ve her sayfanın standart sürümünü belirleyin. 
 2. Kullanmak istediğiniz site haritası biçimine karar verin. Site haritanızı manuel olarak kendiniz oluşturabilir veya sizin için oluşturacak çeşitli üçüncü taraf araçlardan birini seçebilirsiniz.
 3. Site haritanızı robots.txt dosyanıza ekleyip Search Console'a göndererek Google tarafından kullanılabilmesini sağlayın.

Site haritası biçimleri

Google burada anlatılan çeşitli site haritası biçimlerini destekler. Google, tüm biçimlerde standart site haritası protokolünü bekler. Google şu anda site haritalarında <priority> özelliğini kullanmamaktadır.

Tüm biçimlerde tek bir site haritasının boyutu en fazla 50 MB (sıkıştırılmamış olarak) olabilir ve en fazla 50.000 URL içerebilir. Daha büyük bir dosyanız veya daha fazla URL'niz varsa listenizi birden fazla site haritası halinde bölmeniz gerekecektir. İsteğe bağlı olarak, bir site haritası dizini dosyası (bir site haritası listesine işaret eden dosya) oluşturup o tek dizin dosyasını Google'a gönderebilirsiniz. Google'a birden fazla site haritası ve/veya site haritası dizin dosyası gönderebilirsiniz.

XML

Aşağıda, tek bir URL'nin konumunu içeren çok basit bir XML site haritası verilmiştir:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

sitemaps.org adresinde daha karmaşık örnekler ve dokümanların tamamını bulabilirsiniz.

Alternatif dil sayfalarını belirten site haritası ve haber, resim veya video dosyaları için site haritası örnekleri görebilirsiniz.

RSS, mRSS ve Atom 1.0

RSS ya da Atom özet akışı içeren bir blogunuz varsa, o özet akışının URL'sini site haritası olarak gönderebilirsiniz. Blog yazılımlarının çoğu sizin için bir özet akışı oluşturabilirler, ancak bu özet akışının sadece son URL'ler hakkında bilgi sunduğunu unutmayın.

 • Google, RSS 2.0 ve Atom 1.0 özet akışlarını kabul eder.
 • Sitenizdeki video içeriği hakkında Google'a ayrıntılı bilgi sunmak için bir mRSS (medya RSS) özet akışı kullanabilirsiniz.
Metin

Site haritanızda sadece web sayfası URL'leri varsa, Google'a her satırında bir URL içeren basit bir metin dosyası sağlayabilirsiniz. Örneğin:

http://www.example.com/file1.html
http://www.example.com/file2.html

Metin dosyası halindeki site haritalarına ilişkin yönergeler

 • Dosyanızı UTF-8 kodlamasıyla şifreleyin.
 • Metin dosyanız URL listesinden başka bir şey içermemelidir.
 • Dosya .txt uzantılı olduğu müddetçe metin dosyasına istediğiniz ismi verebilirsiniz (örneğin, sitemap.txt).
Google siteleri

Bir siteyi Google Sites ile oluşturup doğruladıysanız Google Sites sizin için otomatik olarak bir site haritası oluşturur. Site haritasında değişiklik yapamazsınız, ancak site haritası rapor verilerini okumak istiyorsanız onu Google'a gönderebilirsiniz. Tek bir alt dizinde 1.000'den fazla sayfanız olması durumunda site haritanızın düzgün görüntülenmeyebileceğini unutmayın.

 • Siteniz Google Sites'ta barındırılıyorsa site haritanızın URL'si şöyle olur: http://sites.google.com/site/sitenizinadı/system/feeds/sitemap
 • Sitenizi Google Apps'ı kullanarak oluşturduysanız site haritanızın URL'si şöyle olur: http://sites.google.com/alanadınız/sitenizinadı/system/feeds/sitemap

Ek medya türleri için site haritası uzantıları

Google, aşağıdaki medya türleri için uzatılmış site haritası söz dizimini destekler. Dizine ekleme işlemini iyileştirmek için video dosyalarını, resimleri ve sitenizdeki ayrıştırılması zor diğer içerikleri tanımlamak üzere bu uzantıları kullanın.

Genel site haritası yönergeleri

 • Tutarlı, tam URL'ler kullanın. Google URL'lerinizi listelendiği şekilde tarar. Örneğin, siteniz https://www.example.com/ adresindeyse URL'yi https://example.com/ biçiminde (www olmadan) veya ./mypage.html (göreli bir URL) olarak belirtmeyin.
 • Site haritası, sitenizin herhangi bir yerinde yayınlanabilir ancak yalnızca üst dizinin alt öğelerini etkiler. Bu nedenle, site kök dizininde yayınlanan bir site haritası, site üzerindeki tüm dosyaları etkileyebildiğinden site haritasını kök dizinde yayınlamanızı öneririz.
 • URL'lerin oturum kimliklerini site haritanıza dahil etmeyin. Böylece, söz konusu URL'lerin yinelenerek taranması daha az olur.
 • hreflang ek açıklamalarını kullanarak Google'a bir URL'nin alternatif dil sürümleri hakkında bilgi verin.
 • Site haritalarında dosyalarının UTF-8 olarak kodlanması ve uygun şekilde URL çıkışlı olması gerekir.
 • Büyük site haritalarını daha küçük site haritalarına ayırın: Maksimum site haritası boyutu, sıkıştırılmamış halde 50.000 URL/50 MB'dir. Bir site haritası dizin dosyası kullanarak tüm site haritalarınızı listeleyin ve ayrı site haritaları yerine bir tek bu dosyayı Google'a gönderin.
 • Site haritalarınızda yalnızca standart URL'leri listeleyin. Bir sayfanın iki sürümüne sahipseniz site haritasında yalnızca (Google'ın seçtiği) standart sürüm listelenir. Sitenizin iki sürümü varsa (örneğin, www olan ve www olmayan) tercih ettiğiniz sitenin hangisi olduğuna karar verin, site haritasını buraya yerleştirip diğer siteye rel=canonical veya yönlendirmeler ekleyin.
 • Bir sayfanın mobil ve masaüstü sürümleri için farklı URL'leriniz varsa bir site haritasında yalnızca tek bir sürüme işaret etmenizi öneririz. Ancak, her iki URL’yi de işaretlemeniz gerektiğini düşünüyorsanız, URL’lerinizi masaüstü ve mobil sürümlerini belirtmek için ek açıklama ekleyin.
 • Video, resim ve haber gibi ek medya türlerine işaret etmek için site haritası uzantılarını kullanın.
 • Farklı diller veya bölgeler için alternatif sayfalarınız varsa, alternatif URL'leri belirtmek için hreflang ek açıklamasını bir site haritasında veya html etiketlerinde kullanabilirsiniz.
 • Alfa-sayısal olmayan ve latin alfabesinde bulunmayan karakterler. Site haritası dosyanızın UTF-8 olarak kodlanması gerekir (bunu genellikle dosyayı kaydederken yapabilirsiniz). Tüm XML dosyalarında olduğu gibi, aşağıdaki tabloda listelenen karakterler için tüm veri değerleri (URL'ler dahil) öğe çıkış kodları kullanmalıdır.  Site haritası yalnızca ASCII karakterler içerebilir, büyük harf ASCII karakterlerini veya belirli kodları ya da * ve {} gibi özel karakterleri içeremez. Site haritası URL’niz bu karakterleri içeriyorsa site haritanızı eklemeyi denediğinizde hata alırsınız.
  Karakter Çıkış Kodu
  Ve işareti & &amp;
  Tek Tırnak İşareti ' &apos;
  Çift Tırnak İşareti " &quot;
  Büyüktür İşareti > &gt;
  Küçüktür İşareti < &lt;
  Buna ek olarak, tüm URL'ler (Site haritanızın URL'si de dahildir) bulundukları web sunucusu tarafından okunabilirlik açısından kodlanmalı ve URL çıkışlı olmalıdır. Öte yandan, URL'lerinizi oluşturmak için herhangi bir türde komut dosyası, araç veya günlük dosyası (URL'leri elle yazmak dışında herhangi bir şey) kullanıyorsanız, bu çoğunlukla sizin yerinize yapılmış olur. Site haritanızı gönderir ve Google'ın bazı URL'lerinizi bulamadığına dair bir hata mesajı alırsanız URL'lerinizin, URI'lar için RFC-3986, IRI'lar için RFC-3987 ve XML standartlarına uyduğundan emin olun.

  Burada, ASCII olmayan bir karakter ile (ü) öğe çıkışı gerektiren bir karakterin (&) kullanıldığı bir URL gösterilmiştir:
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Burada aynı URL'yi, ISO-8859-1 biçiminde kodlanmış olarak (bu kodlamayı kullanan bir sunucuda barındırılması için) ve URL çıkışını görebilirsiniz:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Burada da aynı URL, UTF-8 biçiminde kodlanmıştır (bu kodlamayı kullanan bir sunucuda barındırılması için):
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Bu da aynı URL'nin öğe çıkışlı hali:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name
 • Site haritalarının hangi sayfaların önemli olduğunu düşündüğünüz hakkında Google için bir öneri olduğunu unutmayın. Google, bir site haritasındaki her URL'yi tarayacağını taahhüt etmez.
 • Google, <priority> ve <changefreq> değerlerini dikkate almaz, dolayısıyla bunları eklemeniz gerekmez.
 • Google, <lastmod> değerini okur ancak bu değer hakkında yanlış beyanda bulunursanız okumayı durdurur.
 • Bir URL'nin site haritası içindeki konumunun bir önemi yoktur. Google, URL'leri site haritanızda göründükleri sırayla taramaz.

Site haritanızın Google tarafından kullanılabilmesini sağlama (Site haritanızı Google'a gönderme)

Google, site haritasını site her tarandığında kontrol etmez. Bir site haritası yalnızca ilk kez fark ettiğimizde ve daha sonra yalnızca değiştirildiğini bize pinglediğinizde kontrol edilir. Google'ı, bir site haritasıyla ilgili olarak yalnızca yeni olduğunda veya güncellendiğinde uyarmalısınız. Herhangi bir değişiklik olmamış site haritalarını birden fazla kez göndermeyin veya pinglemeyin.

Site haritanızı Google'ın kullanımına sunmanın birkaç farklı yolu vardır:

 • Search Console Site Haritaları aracını kullanarak Google'a gönderme
 • Aşağıdaki satırı robots.txt dosyasınızda herhangi bir yere ekleyerek site haritanızın yolunu belirtin:
  Site Haritası: http://example.com/sitemap_location.xml
 • Site haritanızı taramamızı istemek için "ping" işlevini kullanma. Şu şekilde bir HTTP GET isteği gönderme:
  http://www.google.com/ping?sitemap=<complete_url_of_sitemap>
  örneğin:
  http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Site haritalarıyla ilgili sorunları giderme

Site haritaları sorun giderme kılavuzuna bakın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?