Hantera webbplatskartan

Skapa och skicka en webbplatskarta

På den här sidan beskrivs hur du skapar en webbplatskarta och gör den tillgänglig för Google. Läs mer om webbplatskartor här.

Skapa och skicka en webbplatskarta:

 1. Bestäm vilka sidor på din webbplats som ska genomsökas av Google och vilken som är den kanoniska versionen av varje sida. 
 2. Bestäm vilket format webbplatskartan ska ha. Du kan skapa webbplatskartan manuellt eller välja mellan ett antal verktyg från tredje part och skapa den automatiskt.
 3. Gör webbplatskartan tillgänglig för Google genom att lägga till den i filen robots.txt eller skicka den direkt till Search Console.

Format för webbplatskartor

Google har stöd för flera format för webbplatskartor. De beskrivs här. Oavsett format förväntar sig Google att standardprotokollet för webbplatskartor används. Google använder för närvarande inte attributet <priority> i webbplatskartor.

Oavsett format kan en enda webbplatskarta högst vara 50 MB (okomprimerad) och innehålla högst 50 000 webbadresser. Om du har en större fil eller fler webbadresser måste du dela upp listan i flera webbplatskartor. Du kan välja att skapa en fil med ett index över webbplatskartor (en fil som pekar på en serie webbplatskartor) och skicka bara indexfilen till Google. Du kan skicka flera webbplatskartor och/eller indexfiler till Google.

XML

Här en mycket enkel webbplatskarta i XML-format där platsen för en enda webbadress anges:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
   <lastmod>2018-06-04</lastmod>
 </url>
</urlset>

Du hittar mer avancerade exempel och fullständig dokumentation på sitemaps.org.

Du kan titta på exempel på webbplatskartor som anger alternativa språkversioner av sidor och webbplatskartor för nyheter, bilder eller videofiler.

RSS, mRSS och Atom 1.0

Om du har en blogg med ett RSS- eller Atom-flöde kan du skicka webbadressen till flödet som en webbplatskarta. De flesta bloggprogram kan skapa ett flöde åt dig, men du ska veta att det bara ger information om de nyaste webbadresserna.

 • Google godkänner RSS 2.0- och Atom 1.0-flöden.
 • Du kan använda ett mRSS-flöde (media RSS) för att ge Google information om videoinnehållet på din webbplats.
Text

Om din webbplatskarta bara innehåller webbadresser till webbsidor kan du skicka Google en enkel textfil som innehåller en webbadress per rad. Till exempel:

http://www.example.com/file1.html
http://www.example.com/file2.html

Riktlinjer för webbplatskartor i textfilsformat:

 • Koda filen med UTF-8-kodning.
 • Textfilen får inte innehålla något annat än listan med webbadresser.
 • Textfilen kan ha vilket namn du vill så länge den har tillägget .txt (till exempel webbplatskarta.txt).
Google Sites-webbplatser

Om du har skapat och verifierat en webbplats med Google Sites skapas en webbplatskarta åt dig automatiskt. Du kan inte ändra webbplatskartan, men du kan skicka den till Google om du vill läsa rapportdata för webbplatskartan. Observera att webbplatskartan kanske inte visas korrekt om du har mer än 1 000 sidor i en enda underkatalog.

 • Om du har din webbplats på Google Sites är webbplatskartans adress http://sites.google.com/site/webbplatsensnamn/system/feeds/sitemap
 • Om du skapade webbplatsen med Google Apps är webbplatskartans adress http://sites.google.com/dindomän/webbplatsensnamn/system/feeds/sitemap

Tillägg för webbplatskartor för ytterligare medietyper

Google har stöd för utökad syntax för webbplatskartor för följande medietyper. Med dessa tillägg kan du beskriva videofiler, bilder och annat svåranalyserat innehåll på webbplatsen och förbättra indexeringen.

Allmänna riktlinjer för webbplatskartor

 • Använd konsekventa, fullständiga webbadresser. Google genomsöker webbadresserna exakt så som de uppges. Om du till exempel har din webbplats på http://www.example.com/ ska du inte ange webbadressen /http://example.com/ (utan www) eller ./mypage.html (en relativ webbadress).
 • Inkludera inte något sessions-id i en webbadress i webbplatskartan så att dessa webbadresser inte söks igenom två gånger.
 • Informera Google om att det finns alternativa språkversioner av en webbadress med hreflang-annotering.
 • Filer som innehåller webbplatskartor måste ha teckenkodningen UTF-8, och dessutom måste webbadresserna vara korrekt kodade.
 • Dela upp stora webbplatskartor i flera mindre så att servern inte överbelastas om Google ofta hämtar webbplatskartan. En webbplatskarta kan innehålla upp till 50 000 webbadresser och vara högst 50 MB, okomprimerad. Använd en indexfil för webbplatskartan, där alla de enskilda webbplatskartorna står med, och skicka bara denna fil till Google i stället för de enskilda webbplatskartorna.
 • Använd rekommenderade kanoniseringsmetoder för att berätta för Google om webbplatsen är tillgänglig både med och utan www. Du behöver bara skicka in en webbplatskarta för den önskade domänen.
 • Hänvisa till ytterligare medietyper som video, bilder och nyheter med hjälp av tillägg för webbplatskartor.
 • Om du har olika webbadresser för mobil- och datorversionen av en sida rekommenderar vi att du endast hänvisar till en version. Men om du vill hänvisa till båda webbadresserna kan du kommentera webbadresserna och ange vilken som är dator- och mobilversionen.
 • Om du har alternativa sidor för olika språk och regioner kan du hänvisa till dessa med hjälp av hreflang i en webbplatskarta eller i HTML-taggar.
 • Tecken som inte är alfanumeriska eller latinska. Vi kräver att din webbplatskartfil är UTF-8-kodad (du kan vanligtvis ange det när du sparar filen). Som i alla XML-filer måste ersättningskoder (teckenentiteter) användas i alla datavärden (inklusive webbadresser) för de tecken som anges i tabellen nedan.  En webbplatskarta kan endast innehålla ASCII-tecken. Den kan inte innehålla versaler av ASCII-tecknen, särskilda kontrollkoder eller specialtecken, t.ex. * och {}. Om webbplatskartans webbadress innehåller dessa tecken visas ett felmeddelande när du försöker lägga till den.
  Tecken Ersättningskod
  Et-tecken & &amp;
  Apostrof ' &apos;
  Citattecken " &quot;
  Större än > &gt;
  Mindre än < &lt;
  Dessutom måste alla webbadresser (inklusive webbplatskartans webbadress) vara kodade för läsbarhet av den webbserver där de finns och vara webbadresskodade Om du tar fram webbadresserna med hjälp av ett skript, ett verktyg eller en loggfil av något slag (vad som helst utom att skriva dem för hand) är kodningen i regel redan gjord. Om du skickar en webbplatskarta och får ett felmeddelande om att Google inte kan hitta några av webbadresserna kontrollerar du att webbadresserna uppfyller kraven i standarden RFC-3986 för URI:er, standarden RFC-3987 för IRI:er och XML-standarden.

  Här är ett exempel på en webbadress som innehåller ett tecken som inte ingår i ASCII (ü), såväl som ett tecken som måste ersättas med en entitet (&):
  http://www.example.com/ümlat.html&q=name
  Här är samma webbadress kodad enligt ISO-8859-1 (för placering på en server som använder denna teckenkodning) och med webbadresskodning:
  http://www.example.com/%FCmlat.html&q=name
  Här ser du samma webbadress kodad enligt UTF-8 (för placering på en server som använder denna teckenkodning) och med webbadresskodning:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&q=name
  Här är samma webbadress ersättningskodad med entiteter:
  http://www.example.com/%C3%BCmlat.html&amp;q=name

Göra webbplatskartan tillgänglig för Google (skicka webbplatskartan till Google)

Du kan göra webbplatskartan tillgänglig för Google på ett par olika sätt:

 • Skicka den till Google med verktyget för webbplatskartor i Search Console
 • Infoga följande rad var som helst i filen robots.txt och ange sökvägen till webbplatskartan:
  Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml
 • Be oss att genomsöka webbplatskartan med ping-funktionen. Skicka en HTTP GET-begäran som ser ut så här:
    http://www.google.com/ping?sitemap=<webbplatskartans_fullständiga_webbadress>
  Till exempel:
    http://www.google.com/ping?sitemap=https://example.com/sitemap.xml

Felsöka webbplatskartor

Se guiden för felsökning av webbplatskartor.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?