Skapa en webbplatskarta

Du kan skapa webbplatskarta på en mängd olika sätt. Det normala är att tillverka en XML-fil, men du kan också använda en av de alternativa metoderna som diskuteras senare i detta dokument. Du har även möjlighet att skapa webbplatskartan manuellt, eller så kan du välja mellan ett antal verktyg från tredje part och skapa den automatiskt. När du har tillverkat webbplatskartan kan du skicka in den till Google från sidan Webbplatskartor.

Här nedan följer ett exempel på en webbplatskarta i XML-format där platsen för en webbadress anges. Läs igenom referenstabellen om taggar i webbplatskartor nedan om du vill veta mer om XML-taggarna urlset, url eller loc.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
 </url>
</urlset>

Här är de viktigaste riktlinjerna om att skapa en webbplatskarta i XML-format som Google kan läsa. De är indelade efter kategori:

 • Överväganden om webbplatskartor

  • Infoga följande XML-namnutrymmesdeklaration i filen: xmlns= http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9.
  • Använd samma genomgående syntax för webbadresser. Om du exempelvis anger webbadressen till startsidan som http://www.example.com/ så bör webbplatskartan inte innehålla webbadresser som inleds med http://example.com/.
  • Inkludera inte något sessions-id i en webbadress i webbplatskartan så att dessa webbadresser inte söks igenom två gånger.
  • Peka ut översatta versioner av en webbadress för Google som du vill ska genomsökas och indexeras genom att lista de unika webbadresserna för varje språk i webbplatskartan och genom att använda hreflang-annoteringar.
 • Flera webbplatskartor

  • Dela upp en stor webbplatskarta i flera mindre så att servern inte överbelastas när en stor fil skickas till Google. En fil i en webbplatskarta kan innehålla upp till 50 000 webbadresser och vara högst 50 MB, okomprimerad.
  • Använd en indexfil för webbplatskartan. Den innehåller samtliga webbplatskartor. Skicka bara denna fil till Google i stället för enskilda webbplatskartor.
 • Andra överväganden

  • Filer som innehåller webbplatskartor måste vara kodade i formatet UTF-8, och dessutom måste webbadresserna vara korrekt kodade.
  • Använd rekommenderade kanonikaliseringsmetoder för att berätta för Google vilken version av din domän som du har skickat in en webbplatskarta för ifall webbplatsen går att nå både från www-versionen och från andra versioner av domänen. (I detta fall behöver du bara skicka in en webbplatskarta).
  • Bekanta dig med våra riktlinjer för webbansvariga och startguiden för sökmotoroptimering om du funderar på att anlita en konsult för att hjälpa dig att optimera webbplatskartorna. Det kan också vara bra att tala med kolleger med liknande webbplatser eller företag om du vill få ut det mesta möjliga av webbplatskartan.

Tillägg till webbplatskartor (video, bilder, nyheter …)

Förutom grundläggande information om webbadresser kan webbplatskartor innehålla detaljerad information om specifika typer av innehåll på webbplatsen, däribland video, bilder, mobilt innehåll och nyheter. Du kan ange innehållstyper med hjälp av namnutrymmena i tabellen nedan. Du bör ange de namnutrymmen som hör till innehållstyperna i webbplatskartan.

Allmän webbadress

xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

Bilder

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Video

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Mobil

xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0"

Nyheter

xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9". Google rekommenderar emellertid att du skapar en separat webbplatskarta för nyheter. Google söker igenom nyhetswebbplatskartor oftare för att hitta nya artiklar. Mer information om nyhetswebbplatskartor.

Nedan följer ännu ett exempel på ett webbplatskarta i XML-format med information om bilder och video utöver den enkla webbadressposten i det föregående exemplet. Mer information om XML-taggarna för webbadresser finns i referenstabellen nedan (taggdefinitioner för webbplatskartor).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url> 

  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> 
  </image:image>

  <video:video>   
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Grilling steaks for summer</video:title> 
   <video:description>
    Cook the perfect steak every time.
   </video:description>
  </video:video>

 </url>
</urlset>
Observera att för enkelhetens skull visas bara en del av de tillgängliga videotaggarna i det här exemplet. Mer information finns i följande artikel om  webbplatskartor för video. På samma sätt finns fler bildtaggar i artikeln om webbplatskartor för bilder.

Taggdefinitioner för webbplatskartor

I följande tabell ingår alla de taggar som är obligatoriska i webbplatskartor med webbadresser. Om du vill lägga till mer detaljerad information om särskilda innehållstyper kan du läsa om video, bilder, mobilt innehåll och nyheter.

Tagg

Obligatorisk?

Beskrivning

<urlset> Obligatorisk Innehåller all information om de webbadresser som finns i webbplatskartan.
<url> Obligatorisk Innehåller all information om en specifik webbadress.
<loc> Obligatorisk Anger webbadressen. För bilder och video. Anger målsida (även kallad uppspelningssida).
<lastmod> Valfri Det datum då webbadressen ändrades senast. Det anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmTZD (tidsvärdet är valfritt).
<changefreq> Valfri Anger ungefär hur ofta sidan förmodligen ändras. Giltiga värden är
 • always. Använd detta värde för sidor som ändras varje gång de öppnas.
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never. Använd detta värde för arkiverade webbadresser.
<priority> Valfri Anger hur en webbadress prioriteras i förhållande till andra webbadresser på webbplatsen. Denna prioritet kan variera från 1,0 (synnerligen viktig) till 0,1 (inte alls viktig).
Observera att prioritetstaggen inte påverkar webbplatsens placering i Googles sökresultat. Prioritetsvärden är endast relativa i förhållande till andra sidor på din webbplats, så om du tilldelar en hög prioritet (eller anger samma prioritet för alla webbadresser), så ökar inte hela webbplatsens rankning i sökresultaten.


Förutom standardformatet för XML godkänner Google följande filtyper som webbplatskartor:

 • RSS, mRSS och Atom 1.0: Om du har en blogg med RSS- eller Atom-flöde skickar du flödets webbadress som en webbplatskarta. De flesta bloggprogram kan skapa ett flöde åt dig, men du ska veta att det bara ger information om de nyaste webbadresserna.
  • Google godkänner RSS (Real Simple Syndication) 2.0- och Atom 1.0-flöden.
  • Du kan använda ett mRSS-flöde (media RSS) för att ge Google information om videoinnehållet på din webbplats.
 • Textfil: För grundläggande webbplatskartor som bara innehåller webbadresser till webbsidor kan du ge Google en enkel textfil som innehåller en webbadress per rad. Exempel: 
      http://www.example.com/fil1.html
      http://www.example.com/fil2.html
  • Det fungerar bäst om du håller dig till dessa riktlinjer när du skapar webbplatskartor i textfilsformat:
   • Du måste ange ange hela webbadresserna i webbplatskartan eftersom Google försöker genomsöka dem exakt så som du uppger dem.
   • Textfilen måste ha UTF-8-kodning.
   • Textfilen får inte innehålla något annat än listan med webbadresser.
   • Textfilen kan ha vilket namn du vill så länge den har tillägget .txt (till exempel webbplatskarta.txt).
 • Google Sites-webbplatskarta: Om du har skapat och verifierat en webbplats med Google Sites skapas en webbplatskarta åt dig automatiskt. Den webbplatskartan kan du sedan skicka till Google. Observera att webbplatskartan kanske inte visas korrekt om du har mer än 1 000 sidor i en enda underkatalog.

  • Om du har din webbplats på Google Sites och domänen t.ex. på webbadressen http://sites.google.com/dinwebbplatsnamn, så finns webbplatskartan på webbadressen http://sites.google.com/site/dinwebbplatsnamn/system/feeds/sitemap

  • Om du skapade webbplatsen med Google Apps är webbadressen till webbplatskartan http://sites.google.com/dindomän/dinwebbplatsnamn/system/feeds/sitemap

När du är klar med webbplatskartan kan du skicka den till Google från sidan Webbplatskartor eller genom att infoga följande rad var som helst i filen robots.txt:

Webbplatskarta: http://example.com/webbplatskarta_plats.xml

 

Var den här artikeln till hjälp?