Format och riktlinjer för webbplatskartor

Google godkänner webbplatskartor i ett antal olika format, men vi rekommenderar att du skapar en webbplatskarta som bygger på protokollet Sitemap. Det är praktiskt eftersom samma fil kan skickas till andra sökmotorer som Bing och Yahoo! som är medlemmar i sitemaps.org.

Det här är ett exempel på en grundläggande webbplatskarta med en enda post för en webbadress som innehåller en bild och en video (för att det ska vara mer överskådligt visas endast lite av den tillgängliga videoinformationen).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/scheman/webbplatskarta/0.9" 
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
 xmlns:video="http://www.google.com/scheman/webbplats-video/1.1">
 <url> 
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
   
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> 
  </image:image>
  <video:video>   
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Grilla kött på sommaren</video:title> 
   <video:description>
    Så får du en perfekt biff, varje gång
   </video:description>
  </video:video>
 </url> 

</urlset>

Du kan skapa din webbplatskarta manuellt. Det finns också ett antal olika verktyg från andra leverantörer som du kan använda dig av när du skapar webbplatskartor. Förutom standardformatet ovan godkänner Google följande som webbplatskartor:

 • RSS, mRSS och Atom 1.0: Google godkänner RSS (Real Simple Syndication) 2.0- och Atom 1.0-flöden. Om du har en blogg med ett RSS- eller Atom-flöde skickar du webbadressen till flödet som en webbplatskarta. De flesta bloggprogramvaror skapar själva flödet. Tänk på att flödet endast får tillhandahålla information om de senaste webbadresserna. Dessutom kan du använda ett mRSS-flöde (media RSS) för att ge Google information om videoinnehållet på din webbplats.
 • Textfil: För grundläggande webbplatskartor (webbplatskartor som bara innehåller webbsidornas adresser och inga specialiserade data om t.ex. bilder och video), kan du skicka en enkel textfil med en webbadress på varje rad till Google. Exempel:
    http://www.example.com/fil1.html
    http://www.example.com/fil2.html
  

  Följ dessa riktlinjer för bästa resultat:

  • Du måste ange fullständiga webbadresser eftersom Google försöker genomsöka dem exakt så som de är angivna.
  • Textfilen måste ha UTF-8-kodning.
  • Textfilen får inte innehålla någonting annat än listan med webbadresser.
  • Du kan ge textfilen vilket namn du vill. Google rekommenderar att filen ges filnamnstillägget .txt (t.ex. webbplatskarta.txt).

När du har skapat webbplatskartan kan du skicka den till Google med hjälp av Googles verktyg för webbansvariga.

Riktlinjer för webbplatskartor

 • En fil i en webbplatskarta kan innehålla upp till 50 000 webbadresser och vara högst 50 MB, okomprimerad. Om din webbplatskarta är större än så kan du dela upp den i flera mindre webbplatskartor. Med dessa begränsningar ser du till att din webbserver inte överbelastas på grund av stora filer som skickas till Google.
 • Om du har flera webbplatskartor kan du lista dem i en indexfil för webbplatskartor och skicka den till Google. Du behöver inte skicka varje webbplatskarta för sig.
 • Ange alla webbadresser med samma syntax. Om du till exempel anger din webbplats som http://www.example.com/ bör din webbadresslista inte innehålla adresser som börjar med http://example.com/.
 • Inkludera inte sessions-id i webbadresser.
 • Webbplatskartfilen måste ange följande XML-namnutrymme: xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9".
 • Webbplatskartans adress måste vara kodad i UTF-8 och kodad så att den kan läsas på webbservern där den finns.
 • Om din webbplats är tillgänglig på din domän både med och utan www behöver du inte skicka in en separat webbplatskarta för varje version. Däremot rekommenderar vi att du väljer antingen versionen med eller utan www och använder rekommenderade kanoniseringsmetoder för att informera Google om vilken version du använder.
 • Om du överväger att anlita en konsult för att hjälpa dig att optimera dina webbplatskartor rekommenderar vi att du läser våra rekommendationer om att arbeta med sökmotoroptimerare (SEO). Dessutom bör du känna till våra riktlinjer för webbansvariga och vår startguide för sökmotoroptimering. Det kan också vara bra att fråga kollegor med liknande webbplatser eller företag.
 • En webbplatskartfil är oberoende av innehållets språk. Använd unika webbadresser så att alla språkversioner kan sökas igenom och indexeras. Alla dessa webbadresser kan ingå i dina filer för webbplatskartan.

Tillägg för webbplatskartor (video, bilder, nyheter ...)

Förutom grundläggande webbadressinformation kan webbplatskartorna innehålla detaljerade uppgifter om specifika typer av innehåll på webbplatsen, till exempel video, bilder, mobil, nyheter och programvarukällkod.

Beroende på vilken typ av innehåll som finns med i webbplatskartan måste du ange rätt namnutrymme. Se tabellen nedan. Det är viktigt att du anger namnutrymmet för var och en av informationstyperna som finns med i webbplatskartan.

Allmän webbadress xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
Bilder xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
Video xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"
Mobil xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0"
Nyheter xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9".Google rekommenderar dock att du skapar separata webbplatskartor för nyhetsinnehåll. Webbplatskartor för nyheter genomsöks mycket ofta så att nya artiklar kommer med snabbt. Mer information om webbplatskartor för nyheter.

Sitemap tag definitions

I följande tabell anges taggarna som krävs för webbplatskartor med webbadresser. Om du vill lägga till mer detaljerad information om specifika innehållstyper läser du video, bilder, mobil, nyheter och programvarukällkod.

Tagg Obligatorisk? Beskrivning
<urlset> Obligatoriskt Innehåller all information om de webbadresser som finns i webbplatskartan.
<url> Obligatoriskt Innehåller all information om en specifik webbadress.
<loc> Obligatoriskt Anger webbadressen. För bilder och video. Anger målsida (även kallad uppspelningssida och hänvisningssida). Det måste vara en unik webbadress.
<lastmod> Valfritt Det datum då webbadressen ändrades senast. Anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmTZD (tidsvärdet är valfritt).
<changefreq> Valfritt Anger ungefär hur ofta sidan ändras. Giltiga värden är:
 • always. Använd detta värde för sidor som ändras varje gång de öppnas.
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never. Använd detta värde för arkiverade webbadresser.
<priority> Valfritt Anger hur en webbadress prioriteras i förhållande till andra webbadresser på webbplatsen. Denna prioritet kan variera från 1,0 (synnerligen viktig) till 0,1 (inte alls viktig).

Detta påverkar inte webbplatsens placering i Googles sökresultat. Eftersom värdet endast är relevant i förhållande till andra sidor på webbplatsen hjälper det inte webbplatsens placering i sökresultaten att ange hög prioritet (eller samma prioritet för alla webbadresser). Det tjänar heller inget till att ge alla sidor samma prioritet.