Skapa en webbplatskarta

Skapa en webbplatskarta

Du kan skapa webbplatskarta på en mängd olika sätt. Det normala är att tillverka en XML-fil, men du kan också använda en av de alternativa metoderna som diskuteras senare i detta dokument. Du har även möjlighet att skapa webbplatskartan manuellt, eller så kan du välja mellan ett antal verktyg från tredje part och skapa den automatiskt. När du har tillverkat webbplatskartan kan du skicka in den till Google från sidan Webbplatskartor.

Här nedan följer ett exempel på en webbplatskarta i XML-format där platsen för en webbadress anges. Om du vill veta mer om XML-taggarna urlset, url och loc kan du läsa referenstabellen om taggar i webbplatskartor nedan.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 
 <url>
  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
 </url>
</urlset>

Här är de viktigaste riktlinjerna om att skapa en webbplatskarta i XML-format som Google kan läsa. De är indelade efter kategori:

 • Överväganden om webbplatskartor

  • Infoga följandeXML-namnutrymmesdeklaration i filen: xmlns= http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9.
  • Använd samma genomgående syntax för webbadresser. Om du exempelvis anger webbadressen till startsidan som http://www.example.com/ så bör webbplatskartan inte innehålla webbadresser som inleds med http://example.com/.
  • Inkludera inte något sessions-id i en webbadress i webbplatskartan så att dessa webbadresser inte söks igenom två gånger.
  • Peka ut översatta versioner av en webbadress för Google som du vill ska genomsökas och indexeras genom att lista de unika webbadresserna för varje språk i webbplatskartan och genom att använda hreflang-annoteringar.
 • Flera webbplatskartor

  • Dela upp stora webbplatskartor i flera mindre för att förhindra att servern överbelastas genom att en stor fil skickas till Google. En webbplatskarta bör inte innehålla fler än 50 000 webbadresser och får inte vara större än 50 MB i okomprimerat format.
  • Använd en indexfil för webbplatskartan. Den innehåller samtliga webbplatskartor. Skicka bara denna fil till Google i stället för enskilda webbplatskartor.
 • Andra överväganden

  • Filer som innehåller webbplatskartor måste vara kodade i formatet UTF-8, och dessutom måste webbadresserna vara korrekt kodade.
  • Använd rekommenderade kanonikaliseringsmetoder för att berätta för Google vilken version av din domän som du har skickat in en webbplatskarta för ifall webbplatsen går att nå både från www-versionen och från andra versioner av domänen. (I detta fall behöver du bara skicka in en webbplatskarta).
  • Bekanta dig med våra riktlinjer för webbansvariga och startguiden för sökmotoroptimering om du funderar på att anlita en konsult för att hjälpa dig att optimera webbplatskartorna. Det kan också vara bra att tala med kolleger med liknande webbplatser eller företag om du vill få ut det mesta möjliga av webbplatskartan.

Tillägg till webbplatskartor (video, bilder, nyheter …)

Förutom grundläggande information om webbadresser kan webbplatskartor innehålla detaljerad information om specifika typer av innehåll på webbplatsen, däribland video, bilder, mobilt innehåll och nyheter. Du kan ange innehållstyper med hjälp av namnutrymmena i tabellen nedan. Du bör ange de namnutrymmen som hör till innehållstyperna i webbplatskartan.

Allmän webbadress

xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"

Bilder

xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Video

xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"

Mobilt innehåll

xmlns:mobile="http://www.google.com/schemas/sitemap-mobile/1.0"

Nyheter

xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9". Google rekommenderar emellertid att du skapar en separat webbplatskarta för nyheter. Google söker igenom nyhetswebbplatskartor oftare för att hitta nya artiklar. Mer information om nyhetswebbplatskartor.

Nedan följer ännu ett exempel på ett webbplatskarta i XML-format med information om bilder och video utöver den enkla webbadressposten i det föregående exemplet. Se referenstabellen nedan (definitioner på taggar i webbplatskartor) om du vill ha mer information om XML-taggar för webbadresser.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" 
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" 
 xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
 <url> 

  <loc>http://www.example.com/foo.html</loc> 
  <image:image>
    <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc> 
  </image:image>
  <video:video>   
   <video:content_loc>
    http://www.example.com/video123.flv
   </video:content_loc>
   <video:player_loc allow_embed="yes" autoplay="ap=1">
    http://www.example.com/videoplayer.swf?video=123
   </video:player_loc>
   <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/thumbs/123.jpg
   </video:thumbnail_loc>
   <video:title>Grilling steaks for summer</video:title> 
   <video:description>
    Cook the perfect steak every time.
   </video:description>
  </video:video>

 </url>
</urlset>
Observera att vi för enkelhets skull bara har tagit med vissa av de tillgängliga videotaggarna i det här exemplet. Du kan läsa mer i den följande artikeln om webbplatskartor för video. Du kan också se exempel på flera bildtaggar i artikeln om webbplatskartor för bilder.

Taggdefinitioner för webbplatskartor

I följande tabell ingår alla de taggar som är obligatoriska i webbplatskartor med webbadresser. Om du vill lägga till mer detaljerad information om särskilda innehållstyper kan du läsa om video, bilder, mobilt innehåll och nyheter.

Tagg

Obligatorisk?

Beskrivning

<urlset> Obligatorisk Innehåller all information om de webbadresser som finns i webbplatskartan.
<url> Obligatorisk Innehåller all information om en specifik webbadress.
<loc> Obligatorisk Innehåller webbadressen. För bilder och video gäller detta målsidan.
<lastmod> Valfri Det datum då webbadressen ändrades senast. Det anges i formatet ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mmTZD (tidsvärdet är valfritt).
<changefreq> Valfri Anger ungefär hur ofta sidan förmodligen ändras. Giltiga värden är
 • always. Använd detta värde för sidor som ändras varje gång de öppnas.
 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • yearly
 • never. Använd detta värde för arkiverade webbadresser.
<priority> Valfri Anger hur en webbadress prioriteras i förhållande till andra webbadresser på webbplatsen. Denna prioritet kan variera från 1.0 (synnerligen viktig) till 0.1 (inte alls viktig).
Observera att prioritetstaggen inte påverkar din webbplats rankning i Googles sökresultat. Prioritetsvärden är endast relativa i förhållande till andra sidor på din webbplats, så om du tilldelar en hög prioritet (eller anger samma prioritet för alla webbadresser), så ökar inte hela webbplatsens rankning i sökresultaten.


Förutom XML-standardformatet ovan kan Google även ta emot följande filtyper som webbplatskartor:

 • RSS, mRSS och Atom 1.0: Om du har en blogg med ett RSS- eller Atom-flöde skickar du in flödets webbadress som webbplatskarta. De flesta bloggprogram kan skapa ett flöde åt dig, men du ska veta att det bara ger information om de nyaste webbadresserna.
  • Google kan tolka RSS (Real Simple Syndication) 2.0- och Atom 1.0-flöden.
  • Du kan använda ett mRSS-flöde (media RSS) om du vill ge Google information om videoinnehåll på din webbplats.
 • Textfil: För enkla webbplatskartor som bara innehåller adresser till webbsidor kan du ge Google tillgång till en enkel textfil med en webbadress per rad. Exempel: 
      http://www.example.com/file1.html
      http://www.example.com/file2.html
  • Det fungerar bäst om du håller dig till dessa riktlinjer när du skapar webbplatskartor i textfilsformat:
   • Du måste ange fullständiga webbadresser i webbplatskartan, eftersom Google försöker genomsöka dem exakt så som de är angivna.
   • Textfilen måste vara kodad i UTF-8-format.
   • Textfilen får inte innehålla något annat än listan med webbadresser.
   • Du kan kalla textfilen vad du vill, förutsatt att den har tillägget .txt (t.ex. sitemap.txt).
 • Google Sites-webbplatskarta: Om du har skapat och verifierat en webbplats med Google Sites skapar vi en webbplatskarta åt dig automatiskt. Den kan du skicka in till Google. Observera dock att webbplatskartan kanske inte visas korrekt om du har fler än 1 000 sidor i samma underkatalog.

  • Om du har din webbplats på Google Sites och domänen t.ex. på webbadressen http://sites.google.com/dinwebbplatsnamn, så finns webbplatskartan på webbadressen http://sites.google.com/site/dinwebbplatsnamn/system/feeds/sitemap

  • Om du har skapat din webbplats med Google Apps finns webbplatskartan på webbadressen http://sites.google.com/dindomän/dinwebbplatsnamn/system/feeds/sitemap

När du har tillverkat webbplatskartan kan du skicka in den till Google på sidan Webbplatskartor eller genom att infoga följande rad var som helst i filen robots.txt:

Sitemap: http://example.com/sitemap_location.xml

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp