Správa webů pro více oblastí a jazyků

Pokud váš web nabízí různý obsah uživatelům v různých jazycích, zemích nebo oblastech, můžete výsledky Vyhledávání Google pro svůj web optimalizovat.

Základní informace:

 • Vícejazyčný web poskytuje obsah ve více než jednom jazyce. Příkladem může být kanadská firma s verzí webu v angličtině a francouzštině. Vyhledávání Google se snaží najít stránky, které odpovídají jazyku uživatele.
 • Web pro více oblastí explicitně cílí na uživatele v různých zemích. Příkladem může být výrobce, který své produkty dodává do Kanady a USA. Vyhledávání Google se snaží najít uživateli stránku pro správné národní prostředí.

Některé weby pro více oblastí jsou zároveň i vícejazyčné (například mohou obsahovat různé verze obsahu pro USA a pro Kanadu a navíc může být obsah pro Kanadu dostupný jak v angličtině, tak i ve francouzštině).

Správa vícejazyčných verzí webu

Pokud na svém webu máte identický obsah v několika jazycích, zde je několik tipů, jak uživatelům (a Vyhledávání Google) pomoci najít správnou stránku:

Pro různé jazykové verze používejte různé adresy URL

Namísto úpravy jazyka obsahu na stránce na základě souborů cookie nebo nastavení prohlížeče doporučuje Google používat pro každou jazykovou verzi samostatnou adresu URL.

Pokud pro různé jazyky používáte různé adresy URL, pomocí anotací hreflang Googlu pomozte odkazovat z výsledků vyhledávání na správnou jazykovou verzi stránky.

Pokud obsah budete dynamicky měnit nebo uživatele přesměrovávat na základě jazykových nastavení, Google nemusí najít a projít všechny vaše verze. Googlebot stránky totiž obvykle prochází z USA. Kromě toho prohledávač odesílá požadavky protokolu HTTP bez záhlaví Accept-Language.

Informujte Google o různých jazykových verzích

Google podporuje několik různých metod označení jazykových nebo regionálních verzí stránky, včetně anotací hreflang a souborů Sitemap. Příslušným způsobem své stránky označte.

Zajistěte, aby byl jazyk stránky naprosto jasný

Google určuje jazyk stránky na základě viditelného obsahu. Nepoužíváme žádné informace o jazyku uvedené v kódu, jako jsou například atributy lang nebo adresa URL. Chcete-li Googlu pomoci správně určit jazyk, použijte v obsahu i navigaci na stránce pouze jeden jazyk, nezobrazujte překlady vedle sebe.

Také není vhodné přeložit pouze základní text, který se opakuje na všech stránkách, a většinu obsahu ponechat v původním jazyce. Stejný obsah se pak může ve výsledcích vyhledávání zobrazit několikrát (pouze se základním textem v různých jazycích), což na uživatele nedělá dobrý dojem. Tento problém se často vyskytuje u stránek s uživatelským obsahem.

Zabraňte vyhledávačům v procházení automaticky překládaných stránek na vašem webu pomocí souboru robots.txt. Automatické překlady vždy nemusí být smysluplné a někdy mohou být považovány za spam. Ještě důležitější je, že špatné nebo uměle znějící překlady mohou dělat špatný dojem na uživatele stránek.

Nechte uživatele přepnout jazyk stránky

Pokud máte několik verzí stránky:

 • Zvažte přidání hypertextových odkazů na jiné jazykové verze stránky. Uživatelé tak kliknutím budou moci vybrat jinou jazykovou verzi stránky.
 • Nepoužívejte automatické přesměrování na základě toho, jaký jazyk uživatel používá. Tato přesměrování by uživatelům (a vyhledávačům) mohla zabránit v zobrazení všech verzí vašich stránek.

Používejte adresy URL specifické pro konkrétní jazyky

Slova v adrese URL můžete přeložit, nebo použít název domény ve formátu IDN. Dejte však pozor, abyste v adrese URL použili kódování UTF-8 (toto kódování doporučujeme používat všude, kde je to možné) a abyste tyto adresy URL zapsali správně v odkazech. Zvláštní znaky je potřeba zapsat pomocí kódů (escapovat).

Zacílení obsahu webu na konkrétní zemi (geografické cílení)

Web nebo jeho části můžete zacílit na uživatele v jedné konkrétní zemi, kteří mluví konkrétním jazykem. Může to zlepšit hodnocení stránky v cílové zemi, avšak na úkor výsledků v jiných národních prostředích či jazycích.

Postup geografického zacílení webu na Googlu:

Geografické cílení není exaktní věda, proto je důležité myslet i na uživatele, kterým se zobrazí nesprávná verze webu. Jednou z možností je zobrazit na každé stránce odkazy, pomocí kterých si uživatelé mohou vybrat oblast a jazyk.

Nepřizpůsobujte obsah na základě analýzy IP adres. Analýza umístění IP adres je obtížná a obecně nespolehlivá. Kromě toho u ní Google nemusí být schopen správně procházet různé verze vašeho webu. Google weby většinou (ne však vždy) prochází z USA a nesnaží se měnit polohu s cílem zjistit varianty webů. Použijte některou ze zde uvedených explicitních metod (hreflang, alternativní adresy URL a explicitní odkazy).

Použití adres URL specifických pro konkrétní národní prostředí

Doporučujeme použít strukturu adres URL, pomocí které bude web nebo jeho části možné snadno geograficky cílit na různé oblasti. Jednotlivé možnosti jsou popsány v následující tabulce:

Struktura adres URL Příklad adresy URL Výhody Nevýhody
Národní doména example.de
 • Jasné geografické cílení
 • Nezáleží na umístění serveru
 • Jednoduché oddělení stránek
 • Vysoké náklady (navíc nemusí být všude k dispozici)
 • Vyžaduje více infrastruktury
 • Přísné požadavky na domény nejvyšší úrovně s kódem země (někdy)
Subdomény s generickými doménami nejvyšší úrovně de.example.com
 • Snadné nastavení
 • Lze využít geografické cílení ve službě Search Console
 • Umožňuje různé umístění serverů
 • Jednoduché oddělení stránek
 • Ze samotné adresy URL nemusejí uživatelé geografické cílení rozpoznat. (Je „de“ kód jazyka, nebo země?)
Podadresáře s generickými doménami nejvyšší úrovně example.com/de/
 • Snadné nastavení
 • Lze využít geografické cílení ve službě Search Console
 • Nízká potřeba údržby (stejný hostitel)
 • Ze samotné adresy URL nemusejí uživatelé geografické cílení rozpoznat
 • Server na jednom místě
 • Oddělení stránek je náročnější
Parametry adres URL site.com?loc=de
 • Nedoporučujeme.
 • Segmentace na základě adresy URL je obtížná
 • Ze samotné adresy URL nemusejí uživatelé geografické cílení rozpoznat
 • Není možné použít geografické cílení ve službě Search Console

 

Jak Google určuje cílové národní prostředí?

K určení nejlepšího cílového publika stránky používá Google celou řadu signálů:

 • Cílové národní prostředí zadané pomocí přehledu Mezinárodní cílení v Search Console. Pokud používáte generickou doménu nejvyšší úrovně a poskytovatele hostingu v jiné zemi, doporučujeme, abyste nás prostřednictvím Search Console informovali, ke které zemi váš web máme přidružit (pokud jej chcete geograficky zacílit).
 • Názvy domén nejvyšší úrovně s kódem země (ccTLD). Tyto kódy jsou obvykle spojeny s konkrétní zemí (například .de – Německo, .cn – Čína) a jsou tedy pro uživatele i pro vyhledávače silným signálem, že jsou stránky určeny explicitně pro určitou zemi. (V některých zemích je používání domén ccTLD omezeno. Nejprve si tedy vyhledejte potřebné informace.) Některé zvláštní domény ccTLD (například .tv, .me apod.) považujeme také za domény gTLD. Zjistili jsme totiž, že je uživatelé a webmasteři často považují spíše za obecné domény než za domény pro konkrétní země. (Úplný seznam takových speciálních domén ccTLD neposkytujeme, protože se v průběhu času mění.) Viz seznam společnosti Google s generickými doménami nejvyšší úrovně.
 • Údaje hreflang ve značkách, záhlavích nebo souborech Sitemap.
 • Poloha serveru (určená na základě jeho adresy IP). Server se často nachází v blízkosti cílových uživatelů a jeho poloha může být dobrým signálem o cílovém publiku stránek. Některé webové stránky poskytují obsah prostřednictvím distribuovaných sítí (CDN) nebo jsou hostovány v zemi s lepší infrastrukturou webových serverů. Nejedná se tedy o definitivní signál.
 • Další signály. Dalšími vodítky při zjišťování cílového publika mohou být místní adresy a telefonní čísla na stránkách, použití místního jazyka a měny, odkazy z jiných místních stránek a použití služby Moje firma na Googlu (pokud je v dané lokalitě dostupná).

Co Google nedělá:

 • Google web prochází z různých míst po celém světě. Nepokoušíme se procházet jeden web pomocí několika prohledávačů z různých míst s cílem najít různé verze jednotlivých stránek. O veškerých regionálních nebo jazykových verzích, které jsou na vašem webu k dispozici, byste proto Google měli explicitně informovat pomocí zde uvedených metod(jako jsou záznamy hreflang, domény nejvyšší úrovně s kódem země nebo explicitní odkazy).
 • Google ignoruje lokalizační metaznačky (jako geo.position nebo distribution) a atributy HTML pro geografické cílení.

Duplicitní stránky na webech s několika jazykovými nebo regionálními verzemi

Pokud na webu pro více regionů poskytujete podobný nebo duplicitní obsah ve stejném jazyce na různých adresách URL (pokud například stránky example.de/example.com/de/ zobrazují podobný obsah v němčině), měli byste vybrat preferovanou verzi a pomocí značek rel=canonical element a hreflang zajistit, aby se uživatelům ve Vyhledávání zobrazovaly adresy URL pro správný jazyk nebo oblast.

 

Obecné domény nejvyšší úrovně

Obecné domény nejvyšší úrovně (gTLD) jsou domény, které nejsou spojeny s žádnou konkrétní geografickou oblastí. Pokud se váš web nachází v obecné doméně nejvyšší úrovně, například .com, .org nebo některé z domén uvedených níže, a chcete jej zacílit na uživatele v konkrétní zeměpisné oblasti, měli byste explicitně nastavit cílovou zemi pomocí některé z dříve popsaných metod.

Následující domény považuje Google za obecné domény nejvyšší úrovně (gTLD) a umožňuje pro ně ve službě Search Console nastavit geografické cílení.

 • Obecné domény nejvyšší úrovně (gTLD): Všechny domény nejvyšší úrovně, které se překládají pomocí kořenové zóny DNS IANA a nejsou u společnosti ICANN zaregistrovány jako domény nejvyšší úrovně s kódem země (ccTLD), bude Google považovat za obecné domény nejvyšší úrovně (gTLD). Příklady:
  • .com
  • .org
  • .edu
  • .gov
  • a mnoho dalších...
 • Obecné regionální domény nejvyšší úrovně: Ačkoli jsou tyto domény spojeny s geografickou oblastí, obvykle se s nimi zachází jako s doménami nejvyšší úrovně (podobně jako s doménami .com nebo .org):
  • .eu
  • .asia
 • Obecné domény nejvyšší úrovně s kódem země (ccTLDs): Některé zvláštní domény ccTLD (například .tv, .me apod.) považuje Google za domény gTLD. Zjistili jsme totiž, že je uživatelé a webmasteři často považují spíše za obecné domény než za domény pro konkrétní země. Níže je uveden seznam těchto domén ccTLD. (Tento seznam se může změnit.)
  • .ad
  • .as
  • .bz
  • .cc
  • .cd
  • .co
  • .dj
  • .fm
  • .io
  • .la
  • .me
  • .ms
  • .nu
  • .sc
  • .sr
  • .su
  • .tv
  • .tk
  • .ws
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?