ข้อผิดพลาด Soft 404

Soft 404 คืออะไร

Soft 404 คือ URL ที่แสดงหน้าเว็บซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าไม่มีหน้านั้นอยู่ และแสดงโค้ดระดับ 200 (ความสำเร็จ) ด้วย ในบางกรณี หน้านี้อาจเป็นหน้าที่มีเนื้อหานิดเดียวหรือไม่มีเนื้อหาเลย เช่น หน้าที่มีเนื้อหากระจัดกระจายหรือหน้าว่างเปล่า

ทำไมข้อผิดพลาดนี้จึงมีความสำคัญ

การแสดงโค้ดที่ระบุความสำเร็จแทนที่จะเป็น 404/410 (ไม่พบ) หรือ 301 (ย้ายแล้ว) เป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โค้ดความสำเร็จจะบอกเครื่องมือค้นหาว่ามีหน้าเว็บอยู่จริงที่ URL ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้หน้านั้นจึงอาจแสดงในรายการผลการค้นหา และเครื่องมือค้นหาก็จะพยายามรวบรวมข้อมูล URL ที่ไม่มีอยู่จริงนั้นต่อไปแทนที่จะใช้เวลารวบรวมข้อมูลของหน้าที่มีอยู่จริง

ฉันควรทำอย่างไร

  • หากหน้าเว็บใช้ไม่ได้แล้วและไม่มีหน้าทดแทนที่ชัดเจน หน้านั้นควรแสดงโค้ดการตอบกลับ 404 (ไม่พบ) หรือ 410 (ไม่มีแล้ว) โค้ดดังกล่าวจะแจ้งให้ทั้งเบราว์เซอร์และเครื่องมือค้นหาทราบอย่างชัดเจนว่าหน้านั้นไม่มีอยู่จริง นอกจากนี้คุณยังแสดงหน้า 404 ที่กำหนดเองแก่ผู้ใช้ตามความเหมาะสมได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หน้าที่ประกอบด้วยรายการหน้ายอดนิยม หรือลิงก์ไปยังหน้าแรก
  • หากย้ายหน้าเว็บหรือมีหน้าทดแทนที่ชัดเจน ให้แสดง 301 (เปลี่ยนเส้นทางถาวร) เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ตามความเหมาะสม
  • หากคิดว่าหน้าเว็บของคุณได้รับการแจ้งว่าเป็น Soft 404 อย่างไม่ถูกต้อง ให้ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่แสดงและโค้ด HTTP ที่ตอบกลับ หากหน้าที่แสดงเป็นหน้าว่างเปล่าหรือแทบจะว่างเปล่า เป็นไปได้ว่าหน้าอ้างอิงทรัพยากรจำนวนมากที่โหลดไม่ได้ (รูปภาพ สคริปต์ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความ) ซึ่งทำให้ระบบเข้าใจว่าเป็น Soft 404 ได้ สาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรโหลดไม่ได้อาจเป็นเพราะทรัพยากรถูกบล็อก (บล็อกโดย robots.txt) มีทรัพยากรมากเกินไปในหน้า 1 หน้า หรือทรัพยากรโหลดช้า/ขนาดใหญ่มาก เครื่องมือตรวจสอบ URL จะแสดงรายการทรัพยากรที่โหลดไม่ได้ อีกทั้งแสดงหน้าเว็บสดที่แสดงผลอยู่ด้วย

ใช้เครื่องมือตรวจสอบ URL เพื่อยืนยันว่า URL แสดงโค้ดที่ถูกต้องจริงๆ หรือไม่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร