Soft 404-fel

Vad är soft 404?

Soft 404 innebär att en webbadress på din webbplats returnerar en sida med ett meddelande till användaren om att sidan inte finns, men även en kod på nivå 200 (lyckad förfrågan) till webbläsaren. (I stället för ett meddelande om att sidan inte finns kan det i vissa fall visas en sida med knapphändigt innehåll eller innehåll som inte är användbart.)

Varför är det viktigt?

Det är dålig praxis att returnera en kod om lyckad förfrågan i stället för 404/410 (sidan finns inte) eller 301 (flyttad). En kod om lyckad förfrågan informerar sökmotorer om att det finns en riktig sida på webbadressen. Detta kan leda till att sidan visas i sökresultat och att sökmotorer fortsätter att försöka söka igenom en webbadress som inte finns i stället för att söka igenom dina riktiga sidor.

Vad ska jag göra?

  • Om sidan inte längre är tillgänglig och det inte finns en ersättningssida ska svarskoden 404 (sidan finns inte) eller 410 (borttagen) returneras. Dessa svarskoder visar tydligt för både webbläsare och sökmotorer att sidan inte finns. Om det är lämpligt kan du också visa en anpassad 404-sida för användaren, till exempel en sida med en lista över dina mest populära sidor eller en länk till startsidan.
  • Om sidan har flyttats eller om det finns en ersättningssida ska du returnera 301 (permanent omdirigering) och omdirigera användarna.

Använd Hämta som Google (eller andra verktyg på internet) för att kontrollera att webbadressen returnerar rätt kod.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?