Problemy z certyfikatem SSL

Protokół SSL (Secure Sockets Layer) zapewnia bezpieczną komunikację przy przeglądaniu internetu, korzystaniu z poczty e-mail, czatu oraz przy innych operacjach przesyłania danych.

Certyfikat SSL wystawiany przez firmę zewnętrzną zapewnia prywatność i bezpieczeństwo transmisji prowadzonych między dwoma komputerami w sieci publicznej, potwierdzając, że wiadomość rzeczywiście pochodzi od konkretnej osoby. Problemy z Twoim certyfikatem SSL mogą spowodować blokowanie użytkownikom dostępu do Twojej witryny przez wiele przeglądarek lub wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem o zagrożeniu bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Nazwa hosta witryny (URL określony podczas dodawania witryny do konta w Search Console) powinna się zgadzać z nazwą podmiotu na certyfikacie SSL.

Typowe problemy są następujące:

Nazwa hosta Twojej witryny nie zgadza się z żadną nazwą podmiotu na certyfikacie SSL. Witryna mogła na przykład zostać dodana jako http://www.example.com, a nazwa na certyfikacie SSL to http://example.com. Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj nowy certyfikat SSL wystawiony przez urząd certyfikacji. Nazwa podmiotu na certyfikacie powinna się zgadzać z nazwą hosta Twojej witryny. Jeśli witryna jest dostępna przez kilka nazw hosta, podaj alternatywne nazwy, korzystając z atrybutu alternatywnej nazwy DNS podmiotu. Jeśli na przykład witryna jest dostępna pod adresem http://example.com oraz http://www.example.com, każda z tych nazw hosta powinna zostać dodana jako alternatywna nazwa podmiotu. (Można też stosować symbole wieloznaczne, na przykład *.example.com). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych lub zapoznaj się z dokumentacją serwera swojej witryny.

Witryna korzysta z certyfikatu SSL, którego nie rozpoznają popularne przeglądarki. Możliwych jest kilka przyczyn tej sytuacji:

  • Jest to certyfikat podpisany przez Ciebie lub przez nieznany urząd certyfikacji.
  • Certyfikat jest uszkodzony.
  • Certyfikat utracił ważność lub jeszcze jej nie uzyskał.

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj nowy certyfikat SSL wystawiony przez rozpoznawany urząd certyfikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?