Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true

Problemy z certyfikatem SSL

Protokół SSL (Secure Sockets Layer) zapewnia bezpieczną komunikację przy przeglądaniu internetu, korzystaniu z poczty e-mail, czatu oraz przy innych operacjach przesyłania danych.

Certyfikat SSL wystawiany przez firmę zewnętrzną zapewnia prywatność i bezpieczeństwo transmisji prowadzonych między dwoma komputerami w sieci publicznej, potwierdzając, że wiadomość rzeczywiście pochodzi od konkretnej osoby. Problemy z Twoim certyfikatem SSL mogą spowodować blokowanie użytkownikom dostępu do Twojej witryny przez wiele przeglądarek lub wyświetlanie komunikatu z ostrzeżeniem o zagrożeniu bezpieczeństwa podczas uzyskiwania dostępu do witryny. Nazwa hosta witryny (URL określony podczas dodawania witryny do konta w Search Console) powinna się zgadzać z nazwą podmiotu na certyfikacie SSL.

Typowe problemy są następujące:

Nazwa hosta Twojej witryny nie zgadza się z żadną nazwą podmiotu na certyfikacie SSL. Witryna mogła na przykład zostać dodana jako http://www.example.com, a nazwa na certyfikacie SSL to http://example.com. Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj nowy certyfikat SSL wystawiony przez urząd certyfikacji. Nazwa podmiotu na certyfikacie powinna się zgadzać z nazwą hosta Twojej witryny. Jeśli witryna jest dostępna przez kilka nazw hosta, podaj alternatywne nazwy, korzystając z atrybutu alternatywnej nazwy DNS podmiotu. Jeśli na przykład witryna jest dostępna pod adresem http://example.com oraz http://www.example.com, każda z tych nazw hosta powinna zostać dodana jako alternatywna nazwa podmiotu. (Można też stosować symbole wieloznaczne, na przykład *.example.com). Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim dostawcą usług hostingowych lub zapoznaj się z dokumentacją serwera swojej witryny.

Witryna korzysta z certyfikatu SSL, którego nie rozpoznają popularne przeglądarki. Możliwych jest kilka przyczyn tej sytuacji:

  • Jest to certyfikat podpisany przez Ciebie lub przez nieznany urząd certyfikacji.
  • Certyfikat jest uszkodzony.
  • Certyfikat utracił ważność lub jeszcze jej nie uzyskał.

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj nowy certyfikat SSL wystawiony przez rozpoznawany urząd certyfikacji.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?
false