Resim site haritaları

Resimlerinizin Görsel Arama sonuçlarında bulunma olasılığını artırmak için Web Yöneticisi Yönergelerine ve resim yayınlamaya yönelik en iyi uygulamaları izleyin. Ayrıca, sayfalarınızdaki resimler hakkında Google'a daha fazla bilgi sunmak üzere site haritaları için Google resim uzantılarını kullanabilirsiniz. Resim site haritası bilgisi, Google'ın başka türlü bulamayabileceğimiz (sitenizin JavaScript kodu ile eriştiği resimler gibi) resimleri keşfetmesine yardımcı olur ve Google'ın tarayıp dizine eklemesini istediğiniz sitenizdeki resimleri Google'a belirtmenize olanak sağlar.

Resimleri listelemek için ayrı bir site haritası kullanabilir ya da mevcut bir site haritasına resim bilgisi ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, iki resim içeren http://example.com/sample.html sayfası için site haritası girişini göstermektedir.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Yukarıdaki örnekte yer alan söz dizimi düzenini kullanarak her bir sayfa için en fazla 1000 resim listeleyebilirsiniz.

XML ad alanı

xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Resim etiketi tanımları

Etiket Gerekli Açıklama
<image:image> Evet Tek bir resimle ilgili tüm bilgileri içerir. Her <url> etiketi en fazla 1000 <image:image> etiket içerebilir.
<image:loc> Evet Resmin URL'si.

Bazı durumlarda, resim URL'si ana sitenizle aynı alan adında olmayabilir. Her iki alan adı da Search Console'da doğrulandığı sürece bu durum herhangi soruna neden olmaz. Örneğin resimlerinizi barındırmak için Google Sites gibi bir içerik dağıtım ağından yararlanıyorsanız barındırma sitesinin Search Console'da doğrulandığından emin olun. Ayrıca, robots.txt dosyanızın dizine eklediğiniz içeriklerin taranmasını engellemediğinden emin olun.

<image:caption> İsteğe bağlı Resmi açıklayan yazı.
<image:geo_location> İsteğe bağlı Resmin coğrafi konumu. Örneğin, <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>.
<image:title> İsteğe bağlı Resmin başlığı.
<image:license> İsteğe bağlı Resmin lisansına bağlantı veren bir URL.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?