จัดการแผนผังไซต์

แผนผังไซต์สำหรับรูปภาพ

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับผู้ดูแลเว็บและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเผยแพร่รูปภาพเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ที่รูปภาพของคุณจะสามารถพบได้ในผลการค้นหารูปภาพ นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ส่วนขยายรูปภาพของ Google กับแผนผังเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ Google เกี่ยวกับรูปภาพที่มีอยู่บนหน้าเว็บของคุณ ข้อมูลแผนผังไซต์สำหรับรูปภาพจะช่วยให้ Google ค้นพบรูปภาพที่เราอาจไม่พบ (เช่น รูปภาพที่เว็บไซต์ของคุณเข้าถึงด้วยโค้ด JavaScript) และทำให้คุณสามารถบอกถึงรูปภาพบนเว็บไซต์ที่คุณต้องการให้ Google รวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนี

คุณสามารถใช้แผนผังไซต์แยกต่างหากเพื่อแสดงรูปภาพได้ หรือคุณสามารถเพิ่มข้อมูลของรูปภาพไปยังแผนผังไซต์ที่มีอยู่ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงแผนผังไซต์รายการหนึ่งสำหรับหน้า http://example.com/sample.html ซึ่งมีรูปภาพ 2 รูป

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

คุณสามารถใส่รูปภาพได้มากถึง 1,000 รูปสำหรับแต่ละหน้า โดยใช้รูปแบบไวยากรณ์ในตัวอย่างด้านบน!

เนมสเปซ XML

xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

คำอธิบายแท็กสำหรับรูปภาพ

แท็ก จำเป็น คำอธิบาย
<image:image> ใช่ ล้อมรอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับรูปภาพเดียว แท็ก <url> แต่ละแท็กมีแท็ก <image:image> ได้สูงสุด 1,000 แท็ก
<image:loc> ใช่ URL ของรูปภาพ

ในบางกรณี URL รูปภาพอาจไม่อยู่บนโดเมนเดียวกันกับเว็บไซต์หลักของคุณ ซึ่งไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด ตราบเท่าที่ทั้ง 2 โดเมนได้รับการยืนยันใน Search Console ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครือข่ายการแสดงเนื้อหา เช่น Google Sites เพื่อโฮสต์รูปภาพของคุณ โปรดตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการโฮสติ้งนั้นได้รับการยืนยันใน Search Console แล้ว นอกจากนี้ ตรวจสอบว่าไฟล์ robots.txt ไม่บล็อกการรวบรวมข้อมูลเนื้อหาใดๆ ที่คุณต้องการให้มีการจัดทำดัชนี

<image:caption> ไม่บังคับ คำบรรยายรูปภาพ
<image:geo_location> ไม่บังคับ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของรูปภาพ ตัวอย่างเช่น <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>
<image:title> ไม่บังคับ ชื่อของรูปภาพ
<image:license> ไม่บังคับ URL ที่เชื่อมไปยังใบอนุญาตของรูปภาพ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร