Webbplatskartor för bilder

Lägg till bilder i en befintlig webbplatskarta eller skapa en separat webbplatskarta enbart för bilderna. Genom att lägga till bilder i en webbplatskarta hjälper du Google att hitta bilder som vi annars kanske inte skulle upptäcka (t.ex. bilder som din webbplats visar upp med hjälp av JavaScript-kod).

Tips

Exempel på en webbplatskarta

Följande exempel visar en post i en webbplatskarta för sidan http://example.com/sample.html, som innehåller två bilder.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Du kan ange maximalt 1 000 bilder för varje sida med hjälp av syntaxen i exemplet ovan.

Referensguide för webbplatskartor för bilder

Namnrymd i XML

Bildtaggarna definieras i följande namnrymd:

image:xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Bildtaggsdefinitioner

Följande taggar för webbplatskartor gäller specifikt för bilder. Du måste använda de obligatoriska taggarna. Vi rekommenderar att du använder de valfria taggarna för att ge mer information och förbättra användarupplevelsen.

Tagg Obligatorisk Beskrivning
<image:image> Ja Innehåller all information om en enskild bild. Varje <url>-tagg kan innehålla upp till 1 000 <image:image>-taggar.
<image:loc> Ja Bildens webbadress.

I vissa fall kanske bildens webbadress inte finns på samma domän som din huvudwebbplats. Det spelar ingen roll förutsatt att båda domänerna har verifierats i Search Console. Om du till exempel använder ett nätverk för innehållsleverans för dina bilder, till exempel Google Sites, måste värdplatsen vara verifierad i Search Console. Dessutom måste du se till att filen robots.txt inte blockerar genomsökning av något innehåll som du vill ha indexerat.

<image:caption> Valfri En bildtext.
<image:geo_location> Valfri Bildens geografiska plats. Exempelvis <image:geo_location>Limerick, Ireland</image:geo_location>.
<image:title> Valfri Bildens titel.
<image:license> Valfri En webbadress till bildens licens. Om du vill kan du använda bildmetadata i stället.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?