Zarządzaj swoją mapą witryny

Mapy witryn z obrazami

Postępuj zgodnie ze Wskazówkami dla webmasterów i stosuj sprawdzone metody publikowania obrazów, by zwiększyć prawdopodobieństwo wskazania Twoich obrazów w wynikach Wyszukiwarki grafiki. Możesz również użyć rozszerzeń obrazów Google w mapach witryn. Dostarczają one dodatkowych informacji na temat obrazów zamieszczonych na Twojej stronie. Informacje zawarte w mapie obrazów witryny ułatwiają nam odczytanie obrazów, których mógłby nie odczytać samodzielnie (np. obrazy powiązane z witryną przy użyciu kodu Javascript) oraz pomagają wskazać, które obrazy w witrynie mają być zaindeksowane przez roboty Google.

Obrazy możesz wymienić w osobnej mapie witryny lub dodać informacje o nich do istniejącej mapy. Przykład poniżej przedstawia wpis mapy witryny związany ze stroną http://example.com/przyklad.html, na której znajdują się dwa obrazy.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/przyklad.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/obraz.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/zdjecie.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Składnia użyta w tym przykładzie pozwala wskazać nawet 1000 obrazów na każdej stronie.

Obszar nazw XML

xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Definicje tagów obrazu

Pobierz tag Wymagany Opis
<image:image> Tak Zawiera wszystkie informacje na temat pojedynczego obrazu. Każdy tag <url> może zawierać maksymalnie 1000 tagów <image:image>.
<image:loc> Tak Adres URL obrazu.

W niektórych przypadkach URL obrazu może nie należeć do tej samej domeny co główna witryna. Nie powoduje to żadnych trudności, o ile obie domeny są zweryfikowane w Search Console. Jeśli np. przechowujesz obrazy w sieci dystrybucji treści, takiej jak Witryny Google, upewnij się, że witryna używana do hostingu jest zweryfikowana w Search Console. Dodatkowo upewnij się, że Twój plik robots.txt nie blokuje możliwości zaindeksowania żadnej treści, która ma zostać zaindeksowana.

<image:caption> Opcjonalny Podpis obrazu.
<image:geo_location> Opcjonalny Geograficzna lokalizacja obrazu. Na przykład <image:geo_location>Wrocław, Polska</image:geo_location>.
<image:title> Opcjonalny Tytuł obrazu.
<image:license> Opcjonalny Adres URL licencji obrazu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?