Mapy witryn z obrazami

Możesz dodać obrazy do istniejącej mapy witryny lub utworzyć dla nich oddzielną mapę witryny. Dodając obrazy do mapy witryny, ułatwisz nam odczytanie obrazów, których Googlebot mógłby nie odczytać samodzielnie (takich jak obrazy powiązane z witryną przy użyciu kodu JavaScript).

Sprawdzone metody

Przykładowa mapa witryny

Przykład poniżej przedstawia wpis mapy witryny związany ze stroną http://example.com/przyklad.html, na której znajdują się 2 obrazy.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/przyklad.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/obraz.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/zdjecie.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Składnia użyta w tym przykładzie pozwala wskazać nawet 1000 obrazów na każdej stronie.

Odniesienie do mapy witryny z obrazami

Przestrzeń nazw XML

Tagi image są zdefiniowane w tej przestrzeni nazw:

image:xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Definicje tagów obrazu

Poniższe tagi map witryn są przeznaczone do obrazów. Musisz użyć wymaganych tagów. Zalecamy użycie tagów opcjonalnych, by podać więcej informacji i zwiększyć wygodę użytkowników.

Tag Wymagany Opis
<image:image> Tak Zawiera wszystkie informacje na temat pojedynczego obrazu. Każdy tag <url> może zawierać maksymalnie 1000 tagów <image:image>.
<image:loc> Tak Adres URL obrazu.

W niektórych przypadkach URL obrazu może nie należeć do tej samej domeny co główna witryna. Nie powoduje to żadnych trudności, o ile obie domeny są zweryfikowane w Search Console. Jeśli np. przechowujesz obrazy w sieci dystrybucji treści, takiej jak Witryny Google, upewnij się, że witryna używana do hostingu jest zweryfikowana w Search Console. Upewnij się też, że plik robots.txt nie blokuje skanowania żadnej treści, która ma zostać zindeksowana.

<image:caption> Opcjonalny Podpis obrazu.
<image:geo_location> Opcjonalny Geograficzna lokalizacja obrazu. Na przykład <image:geo_location>Wrocław, Polska</image:geo_location>.
<image:title> Opcjonalny Tytuł obrazu.
<image:license> Opcjonalny Adres URL licencji obrazu. Jeśli chcesz, zamiast tego możesz użyć metadanych obrazu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?