Sitemaps voor afbeeldingen

Voeg afbeeldingen toe aan een bestaande sitemap of maak een afzonderlijke sitemap voor je afbeeldingen. Als je afbeeldingen aan een sitemap toevoegt, kan Google afbeeldingen vinden die we anders misschien niet zouden vinden (zoals afbeeldingen die worden bereikt via JavaScript-code).

Praktische tips

Voorbeeld van een sitemap

In het volgende voorbeeld wordt een sitemapvermelding weergegeven voor de pagina http://example.com/sample.html, die twee afbeeldingen bevat.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Je kunt maximaal duizend afbeeldingen vermelden voor elke pagina, met de syntaxis in het bovenstaande voorbeeld.

Verwijzing naar sitemap voor afbeeldingen

XML-naamruimte

De afbeeldingstags worden gedefinieerd in de volgende naamruimte:

image:xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Definities van afbeeldingstags

De volgende sitemaptags zijn specifiek van toepassing op afbeeldingen. Je moet de vereiste tags gebruiken. We raden je aan de optionele tags te gebruiken voor meer informatie en een betere gebruikerservaring.

Tag Vereist Beschrijving
<image:image> Ja Bevat alle informatie over een afzonderlijke afbeelding. Elke <url>-tag kan maximaal 1000 <image:image>-tags bevatten.
<image:loc> Ja De URL van de afbeelding.

In sommige gevallen staat de afbeeldings-URL niet op hetzelfde domein als je hoofdsite. Dit is prima, zolang beide domeinen in Serach Console zijn geverifieerd. Als je bijvoorbeeld een content delivery network gebruikt voor het hosten van je afbeeldingen, moet je ervoor zorgen dat de hostingsite in Search Console is geverifieerd. Zorg er daarnaast voor dat je robots.txt-bestand het crawlen van content die je wilt indexeren, niet blokkeert.

<image:caption> Optioneel Een bijschrift voor de afbeelding.
<image:geo_location> Optioneel De geografische locatie van de afbeelding. Bijvoorbeeld: <image:geo_location>Limerick, Ierland</image:geo_location>.
<image:title> Optioneel De titel van de afbeelding.
<image:license> Optioneel Een URL met de licentie voor de afbeelding. Je kunt desgewenst metadata van afbeeldingen gebruiken.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?