ניהול ה-Sitemap

קובצי Sitemap של תמונות

פעל לפי ההנחיות למנהלי אתרים ושיטות העבודה המומלצות לפרסום תמונות כדי להגדיל את הסיכוי למצוא את התמונות שלך בתוצאות חיפוש התמונות. בנוסף, תוכל להשתמש בתוספי התמונות לקובצי Sitemap של Google, כדי לתת ל-Google מידע נוסף על התמונות הזמינות בדפים שלך. המידע על התמונות שיש ב-Sitemap מסייע ל-Google לגלות תמונות שייתכן שאחרת לא היינו מוצאים (כמו למשל תמונות שהאתר שלך מגיע אליהן באמצעות קוד JavaScript), ומאפשר לך לציין את התמונות באתר שלך שאתה רוצה ש-Google תסרוק ותוסיף לאינדקס.

תוכל להשתמש ב-sitemap נפרד כדי לציין תמונות, או להוסיף מידע על תמונות ל-sitemap קיים. הדוגמה הבאה מראה רשומת sitemap לדף http://example.com/sample.html, שכוללת שתי תמונות.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/sample.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/photo.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

תוכל לציין עד 1,000 תמונות לכל דף, בעזרת התבנית התחבירית המופיעה בדוגמה שלמעלה.

מרחב שמות XML

xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

הגדרות של תגי תמונות

התג חובה תיאור
<image:image> כן כולל את כל המידע לגבי תמונה אחת. כל תג <url> יכול להכיל עד 1,000 תגים של <image:image>.
<image:loc> כן כתובת האתר של התמונה.

במקרים מסוימים ייתכן שכתובת האתר של התמונה לא תהיה בדומיין של האתר הראשי שלך. זהו מצב תקין כל עוד שני הדומיינים מאומתים ב-Search Console. אם, למשל, אתה משתמש ברשת להעברת תוכן, כמו Google Sites, כדי לארח את התמונות שלך, וודא שהאתר המארח מאומת ב-Search Console. בנוסף, ודא שהקובץ robots.txt לא חוסם את הסריקה של תוכן כלשהו שברצונך להוסיף לאינדקס.

<image:caption> אופציונלי כיתוב התמונה.
<image:geo_location> אופציונלי המיקום הגיאוגרפי של התמונה. לדוגמה, <image:geo_location>לימריק, אירלנד</image:geo_location>.
<image:title> אופציונלי כותרת התמונה.
<image:license> אופציונלי כתובת אתר המובילה לרישיון של התמונה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?