Billedsitemaps

Vores mål med billedsøgning er i lighed med websøgning at give vores brugere de bedste og mest relevante søgeresultater. Hvis du følger Googles retningslinjer for webmastere og optimale løsninger for udgivelse af billeder øger du sandsynligheden for, at dine billeder vises i disse søgeresultater. Derudover kan du også bruge Googles billedudvidelser til sitemaps til at give Google yderligere oplysninger om billederne på webadresserne til dit website. Hvis du bruger billedudvidelserne, kan du hjælpe Google med at finde billeder, vi måske ellers ikke ville finde (såsom billeder, der nås via JavaScript-formularer), og det giver dig også mulighed for at identificere de vigtigste billeder på en side. Hvis dit website f.eks. bruger skabeloner, kan hver side indeholde et standardbillede. Hvis du ikke medtager dette billede i dit sitemap, opfatter Google det som mindre vigtigt end de billeder, som du har medtaget. Google garanterer dog ikke for, at vi indekserer alle dine billeder eller bruger alle oplysningerne i dit sitemap.

Du skal tilføje billedspecifikke tags til et sitemap for at give Google oplysninger om billeder på dit website. (Du kan også opdatere et eksisterende sitemap). Du kan oprette dit sitemap manuelt eller bruge et af de mange tilgængelige tredjepartsværktøjer, der kan hjælpe dig med at generere sitemaps. Du kan bruge et separat sitemap til at angive billeder, eller du kan tilføje billedoplysninger til et eksisterende sitemap. Brug den metode, der passer dig bedst.

For hver webadresse, som du angiver i dit sitemap, kan du tilføje yderligere oplysninger om vigtige billeder på siden. Følgende eksempel viser en sitemappost for webadressen http://eksempel.com/eksempel.html, som indeholder to billeder. (Du kan angive op til 1.000 billeder for hver side).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
 xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 
 <url>
  <loc>http://eksempel.com/eksempel.html</loc>
  
  <image:image>
   <image:loc>http://eksempel.com/billede.jpg</image:loc>
  
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://eksempel.com/billede.jpg</image:loc>
  
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Definitioner af billedtags

Tag Påkrævet Beskrivelse
<image:image> Ja Indkapsler alle oplysninger om et enkelt billede. Hver webadresse (<loc> tag) kan indeholde op til 1.000 <image:image>-tags.
<image:loc> Ja Billedets webadresse.

I visse tilfælde er webadressen til billedet ikke på samme domæne som dit website. Det er i orden, så længe begge domæner er bekræftet i Webmasterværktøjer. Hvis du f.eks. bruger et netværk til levering af indhold (CDN'er) til at hoste dine billeder, skal du sørge for, at hostingwebsitet er bekræftet i Webmasterværktøjer, ELLER at du indsender dit sitemap ved hjælp af robots.txt. Desuden skal du sørge for, at din robots.txt fil ikke forhindrer gennemgang af indhold, som du ønsker indekseret.

<image:caption> Valgfrit Billedteksten.
<image:geo_location> Valgfrit Billedets geografiske placering. For eksempel: <image:geo_location>Limerick, Irland</image:geo_location>.
<image:title> Valgfrit Billedets titel.
<image:license> Valgfrit En webadresse til billedlicensen.

Når du har sendt dit sitemap, er det bedst at vente op til 5 dage for at sikre dig, at der er tid nok til at indeksere det. Fejlfinding af sitemaps.