Soubory Sitemap pro obrázky

Chcete-li zvýšit pravděpodobnost, že vaše obrázky bude možné najít ve výsledcích vyhledávání obrázků, postupujte podle pokynů pro webmastery a dodržujte doporučené postupy pro publikování obrázků. Kromě toho můžete Googlu o obrázcích, které jsou dostupné na vašich stránkách, poskytnout další informace pomocí rozšíření standardu Sitemap pro obrázky od společnosti Google. Informace o obrázcích v souborech Sitemap Googlu pomohou objevit obrázky, které bychom jinak nemuseli najít (například obrázky, které váš web vkládá pomocí JavaScriptu). Pomocí souborů Sitemap také Googlu můžete sdělit, které obrázky na webu chcete procházet a indexovat.

Obrázky můžete uvést v samostatném souboru Sitemap nebo můžete informace o obrázcích přidat do existujícího souboru Sitemap. Následující příklad ukazuje položku v souboru Sitemap pro stránku http://example.com/ukazka.html, která obsahuje dva obrázky.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
    xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
 <url>
  <loc>http://example.com/ukazka.html</loc>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/obrazek.jpg</image:loc>
  </image:image>
  <image:image>
   <image:loc>http://example.com/fotka.jpg</image:loc>
  </image:image>
 </url> 
</urlset> 

Pomocí syntaxe naznačené v příkladu výše můžete pro každou stránku uvést až 1000 obrázků.

Jmenný prostor XML

xmlns="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"

Definice značek pro obrázky

Značka Povinná Popis
<image:image> Ano Uzavírá všechny informace o jednom obrázku. Každá značka <url> může obsahovat až 1 000 značek <image:image>.
<image:loc> Ano Adresa URL obrázku.

Někdy může adresa URL obrázku odkazovat do jiné domény, než ve které se nachází váš hlavní web. Pokud jsou obě domény ověřeny ve službě Search Console, není to žádný problém. Pokud například k hostování obrázků používáte síť CDN, jako jsou Weby Google, musí být hostitelský web ověřen ve službě Search Console. Také dejte pozor, aby procházení žádného obsahu, který chcete indexovat, nezakazoval soubor robots.txt.

<image:caption> Volitelná Popisek obrázku.
<image:geo_location> Volitelná Geografické umístění obrázku. Příklad: <image:geo_location>Limerick, Irsko</image:geo_location>.
<image:title> Volitelná Název obrázku.
<image:license> Volitelná Adresa URL licence na obrázek.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?