Rich snippets: recensiebeoordelingen

Nieuw! Met schema.org kunt u een veel breder scala aan itemtypen markeren op uw pagina's, met een vocabulary die Google, Microsoft en Yahoo! allemaal kunnen herkennen. Meer informatie. (Google biedt echter nog steeds ondersteuning voor uw bestaande rich snippets-markeringen.)

Er zijn verschillende manieren om beoordelingen in recensies op te nemen.

De meest gebruikte manier voor het opnemen van een beoordeling is een getal in de HTML-codering, zoals in dit voorbeeld met microformats:

 
Beoordeling: <span class="rating">4,5</span> 

Het maakt niet uit hoe u beoordelingsinformatie op uw pagina heeft vermeld (via numerieke tekens, percentages, afbeeldingen of sprites). U kunt deze informatie overbrengen aan Google via markeringen met microdata, RDFa of microformats. (Tenzij u anders aangeeft, gaat Google ervan uit dat u een beoordelingsschaal van 1 (laagste) tot 5 (hoogste) gebruikt, zoals in de code hierboven.) In dit artikel wordt beschreven hoe u verschillende soorten beoordelingsinformatie kunt markeren. Tip: voeg geen apart verborgen tekstblok toe om de beoordeling in te vermelden. Verborgen inhoud wordt niet weergegeven.

Beoordelingen overbrengen via afbeeldingen (sterren)

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u uw beoordelingsinformatie kunt overbrengen via afbeeldingen (bijvoorbeeld een afbeelding van vier sterren) om de klassering aan te duiden.

Microdata

Als u een afbeelding gebruikt (bijvoorbeeld een afbeelding van vier sterren) voor het weergeven van beoordelingen, voegt u itemprop="rating" toe aan de tag img. Google kan de beoordeling extraheren uit de alt-tekst.

 
<img itemprop="rating" src="four_star_rating.gif" alt="Beoordeling met 4 sterren: aanbevolen" /> 

In sommige gevallen (waarbij afbeeldingssprites, JavaScript en/of CSS worden gebruikt voor het renderen van de afbeelding) is het wellicht niet mogelijk de beoordeling op te nemen in de alt-tekst. Stel dat op de volgende regel afbeeldingssprites en CSS worden gebruikt om een afbeelding van 4,5 sterren weer te geven:

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" /> 

Als u beoordelingen op deze manier weergeeft, moet u microdata als volgt gebruiken om het HTML-blok te markeren, zodat het als een afbeelding wordt weergegeven.

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%"> 
  <meta itemprop="rating" content="4,5" /> 
</span> 

Door <meta itemprop="rating" content="4,5" /> op te nemen in het HTML-blok dat voor de weergave van de sterren zorgt, geeft u aan dat de Rich Snippets-parser de waarde in het kenmerk content moet gebruiken om de beoordeling te vinden.

Microformats

Als u een afbeelding gebruikt (bijvoorbeeld een afbeelding van vier sterren) voor het weergeven van beoordelingen, voegt u class="rating" toe aan de tag img. Google kan de beoordeling extraheren uit de alt-tekst.

 
<img class="rating" src="four_star_rating.gif" alt="Beoordeling met 4 sterren: aanbevolen" /> 

In sommige gevallen (waarbij afbeeldingssprites, JavaScript en/of CSS worden gebruikt voor het renderen van de afbeelding) is het wellicht niet mogelijk de beoordeling op te nemen in de alt-tekst. Stel dat op de volgende regel afbeeldingssprites en CSS worden gebruikt om een afbeelding van 4,5 sterren weer te geven:

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" /> 

Als u beoordelingen op deze manier weergeeft, moet u het Microformats Value Class Pattern als volgt gebruiken om het HTML-blok te markeren, zodat dit als afbeelding wordt gerenderd.

<span class="rating-foreground rating" style="width:90%"> 
  <span class="value-title" title="4,5" /> 
</span> 

Door <span class="value-title" title="4,5" /> op te nemen in het blok met het label class="rating", geeft u aan dat de rich snippets-parser de waarde in het kenmerk title moet gebruiken om de beoordeling te bepalen.

RDFa

Als u een afbeelding gebruikt (bijvoorbeeld een afbeelding van vier sterren) voor het weergeven van beoordelingen, voegt u property="v:rating" toe aan de tag img. Vervolgens geeft u de beoordeling als volgt op met het kenmerk content:

 
<img property="v:rating" src="four_star_rating.gif" content="4" /> 

U kunt beoordelingsinformatie op verschillende manieren op uw webpagina's markeren. Welke methode u ook gebruikt, u gebruikt het kenmerk content om de werkelijke beoordeling aan te geven.

Stel dat op de volgende regel afbeeldingssprites en CSS worden gebruikt om een afbeelding van 4,5 sterren weer te geven.

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" /> 

Hier is hetzelfde fragment, waarbij de beoordeling is opgegeven met het kenmerk content:

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" property="v:rating" content="4,5" /> 

Beoordelingen waarvoor geen vijfpuntsschaal wordt gebruikt

Google gaat er standaard vanuit dat uw site een vijfpuntsschaal voor beoordelingen gebruikt, met een laagste beoordeling van 1 en een hoogst mogelijke beoordeling van 5.

Veel recensiesites geven beoordelingen weer met een andere schaalverdeling, bijvoorbeeld van 1 tot 10 punten of van 0 tot 100 procent. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u uw beoordelingsinformatie kunt markeren als u een andere schaalverdeling gebruikt.

Microdata

Een afzonderlijke recensie markeren

Als u een eenvoudige beoordeling gebruikt met een vijfpuntsschaal, kan de eigenschap 'rating' worden gebruikt om de beoordeling aan te geven. Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

 
Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 3,5 van 5 

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in microdata:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  Beoordeling: <span itemprop="rating">3,5</span> van 5 
</span> 

Laten we nu eens kijken naar een voorbeeld van een beoordeling op een tienpuntsschaal. In dit geval willen we niet alleen de feitelijke beoordeling doorgeven, maar ook de schaal waarop deze is gebaseerd.

 
Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 7 van 10 

Hier volgt dezelfde inhoud met markeringen in microdata:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">
     Beoordeling:
     <span itemprop="value">7</span> van 
     <span itemprop="best">10</span> 
  </span>
</span> 

De eigenschap rating bestaat hier uit een ander item, dat wordt aangegeven door itemscope. Het kenmerk itemtype geeft aan dat het geneste item een beoordeling is: itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating".

Een samengevoegde recensie markeren

Voor sites met samengevoegde recensies (waarbij de beoordeling is gebaseerd op het gemiddelde van meerdere recensies en niet op één recensie) is de methode gelijk aan de methode voor een afzonderlijke recensie. Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

 
Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 88 van 100 
op basis van 35 recensies. 

Hier volgt dezelfde tekst met markeringen in microdata:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">   
     Beoordeling: 
     <span itemprop="average">88</span> van
     <span itemprop="best">100</span> 
  </span>
  op basis van
  <span itemprop="count">35</span> recensies.
</span> 

Net als bij de afzonderlijke recensie wordt met 'best' de hoogst mogelijke beoordeling aangegeven. In dit geval is een gemiddelde beoordeling opgenomen; daarom wordt 'average' in plaats van 'value' gebruikt om de beoordeling te markeren.

Een afzonderlijke recensie markeren wanneer er geen maximum score is

Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

 
Maai ze neer - recensie 
Score: 9—fantastisch 

In dit geval is de hoogst mogelijke beoordeling 10. Dit wordt echter niet op de pagina vermeld. Gebruikers die dit bericht lezen, begrijpen dat deze score onderdeel is van een tienpuntsschaal. In dit geval kunt u de relevante gegevens toevoegen via de tag meta:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">   
     Beoordeling: 
     <span itemprop="value">9,0</span> 
     <meta itemprop="best" content="10"/>—fantastisch 
  </span> 
</span> 

Met het kenmerk content in de tag meta kunt u informatie leveren die niet expliciet op de pagina staat vermeld. Over het algemeen geeft Google geen inhoud weer die niet zichtbaar is voor de eindgebruiker. Als de hoogst en laagst mogelijke beoordelingen niet op de pagina voorkomen, mag u meta gebruiken in combinatie met best of worst.

Een samengevoegde recensie markeren wanneer er geen maximum score is

In dit laatste voorbeeld wordt aangegeven hoe u samengevoegde recensiegegevens kunt markeren waarvoor geen vijfpuntsschaal is (waarbij de hoogste en laagste score niet expliciet op de pagina worden vermeld). Het is de bedoeling om niet alleen de gemiddelde beoordeling weer te geven, maar ook de schaal waarop deze is gebaseerd.

Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

 
Maai ze neer - recensie 
Gem. beoordeling: 9 
4 recensies 

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in microdata:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">  
   Gem. beoordeling:
   <span itemprop="average">9</span> 
   <meta itemprop="best" content="10"/> 
   <meta itemprop="worst" content="1"/> 
  </span>
  <span itemprop="count">4</span> recensies 
</span> 
Microformats

Een afzonderlijke recensie markeren

U kunt de subeigenschappen best (hoogste) en worst (laagste) van rating gebruiken (dat weer een eigenschap van hReview is) om uw inhoud te markeren. Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 7 van 10 

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in het microformat hReview:

 
<span class="hreview"> 
  <span class="item">
   <span class="fn">Maai ze neer</span>
  </span> - recensie 
  <span class="rating"> 
   Beoordeling:
   <span class="value">7</span> van 
   <span class="best">10</span> 
  </span> 
</span> 

Met de subeigenschap value van rating wordt de werkelijke beoordeling aangegeven. Met best wordt de hoogst mogelijke beoordeling aangegeven.

Een samengevoegde recensie markeren

Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 88 van 100 
op basis van 35 recensies. 

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in het microformat hReview-aggregate:

<span class="hreview-aggregate"> 
  <span class="item">
   <span class="fn">Maai ze neer</span></span> - recensie 
  <span class="rating">Beoordeling: 
   <span class="average">88</span> van <span class="best">100</span> 
  </span> 
  op basis van
  <span class="count">35</span> recensies. 
</span> 

Net als bij de afzonderlijke recensie wordt met best de hoogst mogelijke beoordeling aangegeven. In dit geval is een gemiddelde beoordeling opgenomen; daarom wordt average in plaats van value gebruikt om de beoordeling te markeren.

Een afzonderlijke recensie markeren wanneer er geen maximum score is

U kunt samengevoegde recensiegegevens markeren waarvoor geen vijfpuntsschaal is (waarbij de hoogste en laagste score niet expliciet op de pagina worden vermeld). Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 7

In dit geval kunt u ervoor zorgen dat het duidelijk is voor zoekmachines dat de beoordeling van 7 punten binnen een schaalverdeling van 1 tot 10 punten valt. Dit doet u door de inhoud te markeren met het microformat hReview. Vervolgens voegt u de relevante informatie toe via het Microformats Value Class Pattern:

<span class="hreview"> 
  <span class="item">
   <span class="fn">Maai ze neer</span>
  </span> - recensie 
  <span class="rating"> 
   Beoordeling: 
   <span class="value">7</span>
   <span class="best">
     <span class="value-title" title="10"/> 
   </span>
  </span> 
</span> 

Een samengevoegde recensie markeren wanneer er geen maximum score is

U kunt samengevoegde recensiegegevens markeren waarvoor geen vijfpuntsschaal is (waarbij de hoogste en laagste score niet expliciet op de pagina worden vermeld).

Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Gem. beoordeling: 7 
4 recensies 

In dit geval kunt u ervoor zorgen dat het duidelijk is voor zoekmachines dat de beoordeling van 7 punten binnen een schaalverdeling van 1 tot 10 punten valt. Dit doet u door de inhoud te markeren met het microformat hReview-aggregate. Vervolgens voegt u de relevante informatie toe via het Microformats Value Class Pattern:

<span class="hreview-aggregate"> 
  <span class="item">
   <span class="fn">Maai ze neer</span> </span> - recensie
  <span class="rating"> 
   Gem. beoordeling:
     <span class="average">7</span> 
     <span class="best">
      <span class="value-title" title="10"/> 
     </span> 
     <span class="worst">
      <span class="value-title" title="1"/> 
     </span> 
  </span> 
  <span class="count">4</span> recensies
 
</span> 
RDFa

Een afzonderlijke recensie markeren

Als u een eenvoudige beoordeling gebruikt met een vijfpuntsschaal, kan de eigenschap rating worden gebruikt om de beoordeling aan te geven. Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 3,5 van 5 

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in RDFa:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review"> 
  <span property="v:itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  Beoordeling: <span property="v:rating">3,5</span> van 5 
</span> 

Laten we nu eens kijken naar een voorbeeld van een beoordeling op een tienpuntsschaal.

Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 7 van 10 

Hier volgt dezelfde inhoud met markeringen in RDFa:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review"> 
  <span property="v:itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">
     Beoordeling:
     <span property="v:value">7</span> van 
     <span property="v:best">10</span> 
   </span>
  </span> 
</span> 

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen dit voorbeeld en het eerste in dit gedeelte. rel wordt gebruikt (in plaats van property) om de relatie aan te geven tussen de beoordeling en de recensie; en value en best worden gebruikt om respectievelijk de beoordeling zelf en de best mogelijke beoordeling te specificeren.

Een samengevoegde recensie markeren

Voor sites met samengevoegde recensies (waarbij de beoordeling is gebaseerd op het gemiddelde van meerdere recensies en niet op één recensie) is de methode gelijk aan de methode voor een afzonderlijke recensie. Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Beoordeling: 88 van 100 
op basis van 35 recensies. 

Hier is dezelfde tekst, met markeringen in RDFa:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review-aggregate"> 
  <span property="v:itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie 
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">   
     Beoordeling: 
     <span property="v:average">88</span> van
     <span property="v:best">100</span> 
   </span>
  </span>
  op basis van
  <span property="v:count">35</span> recensies.
</span> 

Net als bij de afzonderlijke recensie wordt met best de hoogst mogelijke beoordeling aangegeven. In dit geval is een gemiddelde beoordeling opgenomen; daarom wordt average in plaats van value gebruikt om de beoordeling te markeren.

Een afzonderlijke recensie markeren wanneer er geen maximum score is

Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Score: 9—fantastisch 

In dit geval is de hoogst mogelijke beoordeling 10. Dit wordt echter niet op de pagina vermeld. Gebruikers die dit bericht lezen, begrijpen dat deze score onderdeel is van een tienpuntsschaal. U kunt in dit geval de relevante informatie toevoegen aan de HTML-tag zelf, via het kenmerk content:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review"> 
  <span property="v:itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie 
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">
     Beoordeling:
     <span property="v:value">9,0</span> 
     <span property="v:best" content="10"/>—fantastisch 
   </span>
  </span> 
</span> 

Met het kenmerk content kunt u informatie leveren die niet expliciet op de pagina staat vermeld. Over het algemeen geeft Google geen inhoud weer die niet zichtbaar is voor de eindgebruiker. Als de hoogst en laagst mogelijke beoordelingen niet op de pagina voorkomen, mag u inhoud markeren met best of worst.

Een samengevoegde recensie markeren wanneer er geen maximum score is

In dit laatste voorbeeld wordt aangegeven hoe u samengevoegde recensiegegevens kunt markeren waarvoor geen vijfpuntsschaal is (waarbij de hoogste en laagste score niet expliciet op de pagina worden vermeld).

Hier is een voorbeeldtekstfragment zonder markeringen:

Maai ze neer - recensie 
Gem. beoordeling: 9 
4 recensies 

Hier is dezelfde HTML-inhoud, met markeringen in RDFa:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review-aggregate"> 
  <span property="v:itemreviewed">Maai ze neer</span> - recensie 
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">
     Gem. beoordeling:
     <span property="v:average">9</span> 
     <span property="v:best" content="10"/> 
     <span property="v:worst" content="1"/> 
   </span>
  </span> 
  <span property="v:count">4</span> recensies 
</span>