Udvidede uddrag – Bedømmelser i anmeldelser

Nyhed! Med schema.org kan du markere et langt større udvalg af elementtyper på dine sider med en ordliste, som Google, Microsoft og Yahoo! alle kan forstå. Få flere oplysninger. (Google understøtter dog stadig dine eksisterende markeringer af udvidede uddrag.)

Der er mange måder at inkludere bedømmelser i anmeldelser.

Den mest almindelige måde er at inkludere bedømmelsen som et tal direkte i HTML-koden som i dette eksempel med mikroformater:

 
Bedømmelse: <span class="rating">4,5</span> 

Uanset hvordan du har gengivet bedømmelsesoplysninger på din side – for eksempel ved hjælp af numeriske strenge, procenter, billeder eller sprites – kan du give disse oplysninger til Google ved hjælp af markering med mikrodata, RDFa eller mikroformater. (Medmindre du angiver andet, antager Google, at du bruger en bedømmelsesskala på 1 (værst) til 5 (bedst) som i eksemplet ovenfor). Denne artikel beskriver, hvordan du markerer forskellige bedømmelsesoplysninger. Tip: Lad være med at tilføje en separat skjult tekstblok til at angive bedømmelsen. Skjult indhold vises ikke.

Sådan bruges billeder (stjerner) til at gengive bedømmelser

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan markere dine bedømmelsesoplysninger for at bruge billeder (for eksempel et billede af fire stjerner) til at gengive bedømmelsesoplysninger.

Mikrodata

Hvis du bruger et billede (for eksempel et billede af fire stjerner) til at vise bedømmelser, skal du føje itemprop="rating" til img-tagget. Google udtrække bedømmelsen fra alt-teksten.

 
<img itemprop="rating" src="four_star_rating.gif" alt="4-stjernet bedømmelse: Anbefalet" /> 

I visse tilfælde, hvor der bruges billedsprites og Javascript og/eller CSS til at gengive billedet, er det måske ikke muligt at inkludere bedømmelsen i alt-teksten. Lad os sige, at følgende linje bruger billedsprites og CSS til at vise et billede af 4,5 stjerne:

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" /> 

Hvis du bruger denne metode til at vise bedømmelser, kan du bruge mikrodata til at markere HTML-blokken, der bliver gengivet som et billede, som beskrevet her.

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%"> 
  
  <meta itemprop="rating" content="4,5" /> 
 
</span> 

Ved at inkludere <meta itemprop="rating" content="4,5" /> i HTML-blokken, der viser stjernerne, angiver du, at Rich Snippets-parseren skal bruge værdien i content-attributten for at finde bedømmelsen.

Mikroformater

Hvis du bruger et billede (for eksempel et billede af fire stjerner) til at vise bedømmelser, skal du føje class="rating" til img-tagget. Google kan udtrække bedømmelsen fra alt-teksten.

 
<img class="rating" src="four_star_rating.gif" alt="4-stjernet bedømmelse: Anbefalet" /> 

I visse tilfælde, hvor der bruges billedsprites og Javascript og/eller CSS til at gengive billedet, er det måske ikke muligt at medtage bedømmelsen i alt-teksten. Lad os sige, at følgende linje bruger billedsprites og CSS til at vise et billede af 4,5 stjerne:

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" /> 

Hvis du bruger denne metode til at vise bedømmelser, kan du bruge mikroformater-mønsteret værdiklasse til at markere HTML-blokken, der bliver gengivet som et billede, som beskrevet her.

<span class="rating-foreground rating" style="width:90%"> 
  
  <span class="value-title" title="4,5" /> 
 
</span> 

Ved at inkludere <span class="value-title" title="4.5" /> i blokken med class="rating" angiver du, at rich snippets-parseren skal bruge værdien i title-attributten til at finde bedømmelsen.

RDFa

Hvis du bruger et billede (for eksempel et billede af fire stjerner) til at vise bedømmelser, skal du føje property="v:rating" til img-tagget og angive bedømmelsen med content-attributten, sådan her:

 
<img property="v:rating" src="four_star_rating.gif" content="4" /> 

Der er mange måder at markere bedømmelsesoplysninger på dine websider på. Hvordan du end gør det, skal du bruge content-attributten til at angive den egentlige bedømmelse.

Lad os sige, at følgende linje bruger billedsprites og CSS til at vise et billede af 4,5 stjerner.

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" /> 

Her er den med bedømmelsen angivet ved hjælp af content-attributten:

 
<span class="rating-foreground" style="width:90%" property="v:rating" content="4,5" /> 

Bedømmelser, der ikke bruger en 5-pointskala

Google antager som standard, at dit website bruger en 5-pointskala, hvor 5 er den bedst mulige bedømmelse, og 1 er den værste.

Mange anmeldelseswebsites viser bedømmelser med en anden skala – for eksempel en bedømmelse fra 1-10 point eller fra 0-100 %. Dette afsnit beskriver, hvordan du kan markere dine bedømmelsesoplysninger, hvis du bruger en anden skala.

Mikrodata

Markering af en enkelt bedømmelse

For simple bedømmelser på en 5-pointskala kan bedømmelsesegenskaben bruges til at angive bedømmelsen. Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

 
Blast 'Em Up – Spilanmeldelse 
 
Bedømmelse: 3,5 ud af 5 

Her er det samme HTML-indhold markeret ved hjælp af mikrodata:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review">
  
  <span itemprop="itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  
  Bedømmelse: <span itemprop="rating">3,5</span> ud af 5 
</span> 

Lad os nu se på et eksempel på en bedømmelse, der er på en 10-pointskala. I dette tilfælde er målet ikke kun at gengive den egentlige bedømmelse, men også den bedømmelsesskala, den er baseret på.

 
Blast 'Em Up – Spilanmeldelse 
 
Bedømmelse: 7 ud af 10 

Her er det samme indhold med mikrodatamarkering:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">
     Bedømmelse:
     <span itemprop="value">7</span> ud af 
     
     <span itemprop="best">10</span> 
   
  </span>
</span> 

I dette tilfælde består rating-egenskaben af et andet element, angivet med itemscope. itemtype-attributten angiver, at det indlejrede element er en bedømmelse: itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating".

Markering af en samlet anmeldelse

For websites med samlede anmeldelser (bedømmelsen er baseret på gennemsnittet af en samlet af anmeldelser i stedet for en enkelt bedømmelse) er processen den samme som for en enkelt anmeldelse. Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

 
Anmeldelse af Blast 'Em Up 
Bedømmelse: 88 ud af 100 
 
baseret på 35 anmeldelser. 

Her er den samme tekst med mikrodatamarkering:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">   
     Bedømmelse: 
     <span itemprop="average">88</span> ud af
     
     <span itemprop="best">100</span> 
  
  </span>
  baseret på
  <span itemprop="count">35</span> anmeldelser.

</span> 

Lige som for en enkelt anmeldelse angiver "best" den bedst mulige bedømmelse. I dette tilfælde angives en gennemsnitlig bedømmelse, så "average" bruges i stedet for "value" til at markere selve bedømmelsen.

Markering af en enkelt bedømmelse, når der ikke er nogen bedste score

Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

 
Anmeldelse af Blast 'Em Up 
Score: 9,0 – Enestående 

I dette tilfælde er den bedst mulige score 10, men det er ikke anført på siden. Folk ser denne meddelelse og indser intuitivt, at scoren er på en 10-pointskala. I dette tilfælde kan du tilføje de relevante data ved hjælp af meta-tagget:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">   
     Bedømmelse: 
     <span itemprop="value">9,0</span> 
     
     <meta itemprop="best" content="10"/> – Enestående 
   
  </span> 
</span> 

Attributten content i meta-tagget giver dig mulighed for at angive oplysninger, der ikke udtrykkeligt er skrevet på siden. Bemærk, at Google generelt ikke viser indhold, der ikke er synligt for slutbrugeren, men hvis den bedste og værste bedømmelse ikke er til stede, er det tilladt at bruge meta med best eller worst.

Markering af en samlet bedømmelse, når der ikke er nogen bedste score

Dette sidste eksempel viser, hvordan man markerer oplysninger om en samlet anmeldelse, der ikke er på en 5-pointskala, hvis den bedste/værste mulige score ikke udtrykkeligt er skrevet på siden. Målet er er ikke kun at vise gennemsnitsbedømmelsen, men også den skala, den er baseret på.

Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

 
Anmeldelse af Blast 'Em Up 
 
Gns. bedømmelse: 9 
 
4 anmeldelser 

Her er det samme HTML-indhold markeret med mikrodata:

 
<span itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate"> 
  <span itemprop="itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">  
   Gns. bedømmelse:
   <span itemprop="average">9</span> 
   <meta itemprop="best" content="10"/> 
    
   <meta itemprop="worst" content="1"/> 
  
  </span>
  <span itemprop="count">4</span> anmeldelser 
 
</span> 
Mikroformater

Markering af en enkelt anmeldelse

Du kan bruge underegenskaberne best og worst af rating (som igen er en egenskab af hReview) til at markere indholdet. Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Blast 'Em Up – Spilanmeldelse 
 
Bedømmelse: 7 ud af 10 

Her er det samme HTML-indhold markeret med hReview-mikroformatet:

 
<span class="hreview"> 
  
  <span class="item">
   <span class="fn">Blast 'Em Up</span>
  
  </span> – Spilanmeldelse 
  
  <span class="rating"> 
   Bedømmelse:
   <span class="value">7</span> ud af 
    
   <span class="best">10</span> 
  </span> 
</span> 

Underegenskaben value af rating angiver den faktiske bedømmelse, hvor best angiver den bedst mulige bedømmelse.

Markering af en samlet anmeldelse

Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Anmeldelse af Blast 'Em Up 
Bedømmelse: 88 ud af 100 
 
baseret på 35 anmeldelser. 

Her er det samme HTML-indhold markeret med mikroformatet hReview-aggregate.

<span class="hreview-aggregate"> 
  
  <span class="item">
   Anmeldelse af <span class="fn">Blast 'Em Up</span></span> 
  
  <span class="rating">Bedømmelse: 
    
   <span class="average">88</span> ud af <span class="best">100</span> 
  
  </span> 
  baseret på
  <span class="count">35</span> anmeldelser. 
 
</span> 

Lige som for den enkelte anmeldelse ovenfor angiver best den bedst mulige bedømmelse. I dette tilfælde angives en gennemsnitlig bedømmelse, så average bruges i stedet for value til at markere selve bedømmelsen.

Markering af en enkelt bedømmelse, hvor der ikke er nogen bedste score

Du kan markere oplysninger om en samlet anmeldelse, der ikke er på en 5-pointskala, hvis den bedste/værste mulige score ikke udtrykkeligt er skrevet på siden. Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Blast 'Em Up – Spilanmeldelse 
Bedømmelse: 7

I dette tilfælde kan du sikre, at det er tydeligt for søgemaskiner, at bedømmelsen på 7 er på en skala fra 1-10, ved at markere indholdet med hReview-mikroformatet og tilføje de relevante data ved hjælp af mikroformaterne value class pattern:

<span class="hreview"> 
  <span class="item">
   <span class="fn">Blast 'Em Up</span>
  
  </span> – Spilanmeldelse 
  
  <span class="rating"> 
   Bedømmelse: 
   <span class="value">7</span>
   
   <span class="best">
     
     <span class="value-title" title="10"/> 
    
   </span>
  </span> 
</span> 

Markering af en samlet anmeldelse, når der ikke er nogen bedste score

Du kan markere oplysninger om en samlet anmeldelse, der ikke er på en 5-pointskala, hvis den bedste/værste mulige score ikke udtrykkeligt er skrevet på siden.

Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Anmeldelse af Blast 'Em Up 
Gsn. bedømmelse: 7 
 
4 anmeldelser 

I dette tilfælde kan du sikre, at det er tydeligt for søgemaskiner, at bedømmelsen på 7 er på en skala fra 1-10, ved at markere indholdet med hReview-aggregate-mikroformatet og tilføje de relevante data ved hjælp af mikroformater-mønsteret værdiklasse:

<span class="hreview-aggregate"> 
  <span class="item">
   <span class="fn">Blast 'Em Up</span> </span> Anmeldelse
  <span class="rating"> 
   Gns. bedømmelse:
     <span class="average">7</span> 
     
     <span class="best">
      <span class="value-title" title="10"/> 
    
     </span> 
     <span class="worst">
      
      <span class="value-title" title="1"/> 
     
     </span> 
  </span> 
  <span class="count">4</span> anmeldelser 
 
</span> 
RDFa

Markering af en enkelt anmeldelse

For simple bedømmelser på en 5-pointskala kan rating-egenskaben bruges til at angive bedømmelsen. Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Blast 'Em Up – Spilanmeldelse 
Bedømmelse: 3,5 ud af 5 

Her er det samme HTML-indhold markeret ved hjælp af RDFa:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review"> 
  <span property="v:itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  Bedømmelse: <span property="v:rating">3,5</span> ud af 5 
 
</span> 

Lad os se på et eksempel på en bedømmelse baseret på en 10-pointskala.

Blast 'Em Up – Spilanmeldelse 
Bedømmelse: 7 ud af 10 

Her er det samme indhold med RDFa-markering:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review"> 
  <span property="v:itemreviewed">Blast 'Em Up</span> – Spilanmeldelse
  
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">
     Bedømmelse:
     <span property="v:value">7</span> ud af 
     
     <span property="v:best">10</span> 
   </span>
  </span> 
</span> 

Der er nogle få forskelle, der er værd at bemærke, på dette eksempel og det første i afsnittet. rel bruges (i stedet for property) til at gengive relationen mellem bedømmelsen og anmeldelsen, og value og best bruges til at angive henholdsvis selve bedømmelsen og den bedst mulige bedømmelse.

Markering af en samlet anmeldelse

For websites med samlede anmeldelser (bedømmelsen er baseret på gennemsnittet af en samlet af anmeldelser i stedet for en enkelt bedømmelse) er processen den samme som for en enkelt anmeldelse. Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Anmeldelse af Blast 'Em Up 
Bedømmelse: 88 ud af 100 
 
baseret på 35 anmeldelser. 

Her er den samme tekst med RDFa-markering:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review-aggregate"> 
  Anmeldelse af <span property="v:itemreviewed">Blast 'Em Up</span> 
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">   
     Bedømmelse: 
     <span property="v:average">88</span> ud af
     
     <span property="v:best">100</span> 
    
   </span>
  </span>
  baseret på
  <span property="v:count">35</span> anmeldelser.

</span> 

Lige som for en enkelt anmeldelse angiver best den bedst mulige bedømmelse. I dette tilfælde angives en gennemsnitlig bedømmelse, så average bruges i stedet for value til at markere selve bedømmelsen.

Markering af en enkelt bedømmelse, når der ikke er nogen bedste score

Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Anmeldelse af Blast 'Em Up 
Score: 9,0 – Enestående 

I dette tilfælde er den bedst mulige score 10, men det er ikke anført på siden. Folk ser intuitivt denne meddelelse og indser, at scoren er på en 10-pointskala. I dette tilfælde kan du tilføje de relevante data i selve HTML-tagget ved hjælp af content-attributten:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review"> 
  
  Anmeldelse af <span property="v:itemreviewed">Blast 'Em Up</span>
  
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">
     Bedømmelse:
     <span property="v:value">9,0</span> 
     
     <span property="v:best" content="10"/> – Enestående 
    
   </span>
  </span> 
</span> 

Attributten content giver dig mulighed for at angive oplysninger, der ikke udtrykkeligt er skrevet på siden. Bemærk, at Google generelt ikke viser indhold, der ikke er synligt for slutbrugeren, men hvis den bedste og værste bedømmelse ikke er til stede, er det tilladt at bruge "content" med best eller worst.

Markering af en samlet bedømmelse, når der ikke er nogen bedste score

Dette sidste eksempel viser, hvordan man markerer oplysninger om en samlet anmeldelse, der ikke er på en 5-pointskala, hvis den bedste/værste mulige score ikke udtrykkeligt er skrevet på siden.

Her er et eksempel på et tekstuddrag uden nogen markering:

Anmeldelse af Blast 'Em Up 
 
Gns. bedømmelse: 9 
 
4 anmeldelser 

Her er det samme HTML-indhold med RDFa-markering:

<span xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review-aggregate"> 
  
  <span property="v:itemreviewed">Blast 'Em Up</span> Anmeldelse 
  <span rel="v:rating"> 
   <span typeof="v:Rating">
     Gsn. bedømmelse:
     
     <span property="v:average">9</span> 
     <span property="v:best" content="10"/> 
      
     <span property="v:worst" content="1"/> 
    
   </span>
  </span> 
  <span property="v:count">4</span> anmeldelser 
 
</span>