Sayfalara ayrılmış içeriği Google'a bildirme

Tek bir içeriği birden çok sayfaya ayırırsanız, Google'ın sayfaların sıralamasını ve tek bir uzun makalenin parçaları olduklarını anlamasına yardımcı olabilirsiniz.

 

Siteler çeşitli nedenlerden dolayı içeriği sayfalara ayırır. Örneğin:

 • Haberler ve/veya yayıncılık siteleri çoğu zaman uzun bir makaleyi daha kısa birkaç sayfa halinde böler.
 • Perakende satış siteleri büyük bir ürün kategorisindeki öğelerin listesini birden fazla sayfa olarak bölebilir.
 • Tartışma forumları da çoğunlukla mesaj dizilerini sıralı URL'ler halinde böler.

Sitenizdeki içerik sayfalarını düzenliyor ve içeriğin arama sonuçlarında görünmesini istiyorsanız aşağıdaki üç seçenekten birini kullanmanızı öneririz.

 • Hiçbir şey yapmayın. İçeriği sayfalara ayırmak çok yapılan bir işlemdir ve Google, içeriğin birden fazla sayfa halinde bölünüp bölünmemesini dikkate almadan, kullanıcılara en alakalı sonuçları döndürme işini başarıyla yapmaktadır.
 • Tümünü Görüntüle sayfası kullanın. Arama yapanlar çoğu zaman tüm makaleyi veya kategoriyi tek bir sayfada görüntülemeyi tercih ederler. Bundan dolayı, arama yapan kişinin aradığı şeyin bu olduğunu düşündüğümüzde arama sonuçlarında Tümünü Görüntüle sayfasını göstermeye çalışırız. Google'a, arama sonuçlarında Tümünü Görüntüle sürümünün görünmesini istediğinizi bildirmek için bileşen sayfalarına bir rel="canonical" bağlantısı da ekleyebilirsiniz.
 • rel="next" ve rel="prev" bağlantılarını veya üst bilgilerini kullanın. Bu işaretleme, bu sayfaları mantıksal bir dizi olarak görmemizi istediğiniz konusunda Google'a güçlü bir ipucu sağlar, böylece bunların bağlantı özelliklerini birleştirebiliriz ve genellikle arama yapanları ilk sayfaya göndeririz.
Not: Bu tekniği yalnızca bir makale dizisinin okuma listesini belirtmek için kullanmamalısınız; birden çok sayfaya ayrılmış tek, uzun bir içeriği belirtmek için kullanmalısınız.

rel="next" ve rel="prev" ifadelerini kullanma

Bir dizinin bir sonraki veya bir önceki makalesini belirtmek için HTML bağlantılarını veya HTTP üst bilgilerini kullanabilirsiniz.

 1. HTTP üst bilgilerini veya HTML <link> etiketlerini kullanıp kullanmayacağınıza karar verin.
 2. İlk sayfa, yalnızca sonraki makale segmentini işaret eden bir "next" işaretçisi içermelidir.
 3. Son sayfa, yalnızca önceki makale segmentini işaret eden bir "prev" işaretçisi içermelidir.
 4. Tüm ara sayfalar, bir sonraki ve bir önceki makale segmentleriyle ilişkili "next" ve "prev" işaretçileri almalıdır.

Örnek:

<head> etiketinde HTML bağlantıları kullanan 3 sayfalık bir makaleyi burada görebilirsiniz:

cats_part_1 cats_part_2 cats_part_3
<link rel="next" href="cats_part_2> <link rel="next" href="cats_part_3>
<link rel="prev" href="cats_part_1>
<link rel="prev" href="cats_part_2>

Söz dizimi

HTTP üst bilgilerini veya HTML <link> etiketlerini kullanarak sonraki/önceki işaretçileri belirtebilirsiniz.

HTTP üst bilgileri:

Sayfa yanıtınızda aşağıdaki HTTP üst bilgilerinin birini veya her ikisini döndürün.

 • Bağlantı: Bir sonraki makale segmenti için <www.example.com/cats_part_3; rel="next">.
 • Bağlantı: Bir önceki makale segmenti için <www.example.com/cats_part_3; rel="prev">.

HTML <link> etiketleri:

Sayfa <head> öğesinin içine uygun <link> etiketlerini yerleştirin.

 • Sonraki makale segmenti için <link rel="next" href="next_page_URL">.
 • Önceki makale segmenti için <link rel="prev" href="_previous_page_url">.

Notlar

 • rel="prev" ve rel="next" ifadeleri Google için ipuçları olarak görev görür, mutlak yönergeler değillerdir.
 • Google, rel="prev" ve rel="previous" değerlerini kabul eder
 • Bir sayfa, oturum kimlikleri gibi sayfadaki içerikleri değiştirmeyen parametreler içeriyorsa, sonraki ve önceki bağlantılarında belirtilen URL'ler de söz konusu parametreleri içermelidir.
 • rel="next" ve rel="prev", rel="canonical" değerleri ile uyumludur. Her iki bildirimi de aynı sayfaya ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir sayfa aşağıdaki HTML etiketlerinin ikisini de içerebilir:
  <link rel="canonical" href="http://www.example.com/article"/>
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article-part2" />
  
 • Google, uygulamanızda hatalar bulursa (örneğin, beklenen bir rel="prev" veya rel="next" ataması eksikse), sayfaları dizine eklemeye devam ederiz ve içeriğinizi anlamak için kendi bulgusal yöntemlerimizi kullanırız.
 • URL'ler mutlak veya göreli olabilir. Ayrıca, dokümanınıza bir <base> bağlantısı eklerseniz göreli yollar, temel URL'ye göre çözümlenir.
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?