Sayfalara ayrılmış içeriği belirtme

Siteler, içeriklerini çeşitli şekillerde sayfalara ayırırlar. Örneğin:

 • Haberler ve/veya yayıncılık siteleri çoğu zaman uzun bir makaleyi daha kısa birkaç sayfa halinde böler.
 • Perakende satış siteleri büyük bir ürün kategorisindeki öğelerin listesini birden fazla sayfa olarak bölebilir.
 • Tartışma forumları da çoğunlukla mesaj dizilerini sıralı URL'ler halinde böler.

Sitenizdeki içerik sayfalarını düzenliyor ve içeriğin arama sonuçlarında görünmesini istiyorsanız aşağıdaki üç seçenekten birini kullanmanızı öneririz.

 • Hiçbir şey yapmayın. İçeriği sayfalara ayırmak çok yapılan bir işlemdir ve Google, içeriğin birden fazla sayfa halinde bölünüp bölünmemesini dikkate almadan, kullanıcılara en alakalı sonuçları döndürme işini başarıyla yapmaktadır.
 • Tümünü Görüntüle sayfası belirtin. Arama yapanlar çoğu zaman tüm makaleyi veya kategoriyi tek bir sayfada görüntülemeyi tercih ederler. Bundan dolayı, arama yapan kişinin aradığı şeyin bu olduğunu düşündüğümüzde arama sonuçlarında Tümünü Görüntüle sayfasını göstermeye çalışırız. Ayrıca Google'a arama sonuçlarında görüntülenmesini istediğiniz sürümün Tümünü Görüntüle sürümü olduğunu belirtmek için bileşen sayfalara bir rel="canonical" bağlantısı da ekleyebilirsiniz.
 • Bileşen URL'leri arasındaki ilişkiyi belirtmek için rel="next" ve rel="prev" bağlantılarını kullanın. Bu işaretleme, bu sayfaları mantıksal bir dizi olarak görmemizi istediğiniz konusunda Google'a güçlü bir ipucu sağlar, böylece bunların bağlantı özelliklerini birleştirebiliriz ve genellikle arama yapanları ilk sayfaya göndeririz.

rel="next" ve rel="prev" ifadelerini kullanma

Tek tek URL'ler arasındaki ilişkiyi belirtmek için rel="next" ve rel="prev" HTML özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellikleri kullanmak, bu sayfaları mantıksal bir dizi olarak görmemizi istediğiniz konusunda Google'a güçlü bir ipucu sağlar.

Aşağıdaki URL'leri kullanarak sayfalara ayrılmış bir içeriğiniz olduğunu varsayalım:

http://www.example.com/article-part1.html
http://www.example.com/article-part2.html
http://www.example.com/article-part3.html
http://www.example.com/article-part4.html
 1. İlk sayfanın <head> bölümünde (http://www.example.com/article-part1.html), dizideki bir sonraki sayfayı işaret eden bir bağlantı etiketi ekleyin. Örneğin:
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article-part2.html">

  Bu, dizideki ilk URL olduğundan, rel="prev" için işaretleme eklemeniz gerekmez.

 2. İkinci ve üçüncü sayfalarda, dizideki önceki ve sonraki URL'lere işaret eden bağlantılar ekleyin. Örneğin, dizinin ikinci sayfasına aşağıdakini ekleyebilirsiniz:
  <link rel="prev" href="http://www.example.com/article-part1.html">
  
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article-part3.html">
  
 3. Dizinin son sayfasında (http://www.example.com/article-part4.html>), önceki URL'ye işaret eden bir bağlantı ekleyin. Örneğin:
  <link rel="prev" href="http://www.example.com/article-part3.html">

  Bu, dizideki son URL olduğundan, bir rel="next" bağlantısı eklemeniz gerekmez.

"Google rel="previous" öğesini, rel="prev" öğesinin sözdizimsel bir değişkeni sayar. Değerler, <link> etiketinin izin verdiği) göreli veya mutlak URL'ler olabilir. Ayrıca, dokümanınıza bir <base> bağlantısı eklerseniz, göreli yollar da temel URL'ye göre çözümlenir.

Dikkat edilmesi gereken bazı noktalar:

 • rel="prev" ve rel="next" ifadeleri Google için ipuçları olarak görev görür, mutlak yönergeler değillerdir.

 • Bir dizi içindeki bileşen bir sayfa, sayfanın içeriğini değiştirmeyen parametreler (örneğin, oturum kimlikleri) içeriyorsa, rel="prev" ve rel="next" değerleri de aynı parametreleri içermelidir. Bu, bağlantı oluşturma sürecinde ilişkili rel="prev" ve rel="next" değerlerini daha iyi eşleştirebilmemiz için bize yardımcı olur. Örneğin, http://www.example.com/article?story=abc&page=2&sessionid=123 sayfası aşağıdakileri içermelidir:
  <link rel="prev" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=1&sessionid=123" />
  
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=3&sessionid=123" />
  

 • rel="next" ve rel="prev" öğeleri rel="canonical" öğesine dikey kavramlardır. Her iki ifadeyi de ekleyebilirsiniz. Örneğin, http://www.example.com/article?story=abc&page=2&sessionid=123 sayfası aşağıdakileri içerebilir:
  <link rel="canonical" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=2"/>
  
  <link rel="prev" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=1&sessionid=123" />
  
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article?story=abc&page=3&sessionid=123" />
  

 • Google, uygulamanızda hatalar bulursa (örneğin, beklenen bir rel="prev" veya rel="next" ataması eksikse), sayfaları dizine eklemeye devam ederiz ve içeriğinizi anlamak için kendi bulgusal yöntemlerimizi kullanırız.
Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?