Wskazywanie Google treści podzielonej na strony

Jeśli podzielisz treść na wiele stron, możesz pomóc Google zrozumieć kolejność tych stron oraz to, że razem tworzą one jeden dłuższy artykuł.

 

Witryny dzielą treść na strony z różnych powodów. Na przykład:

 • W witrynach z wiadomościami lub innymi publikacjami długie artykuły są często dzielone na kilka krótszych stron.
 • W sklepach internetowych listy produktów z obszernych kategorii mogą zajmować wiele stron.
 • Na forach dyskusyjnych wątki są zazwyczaj umieszczane pod kolejnymi adresami URL.

Jeśli w swojej witrynie dzielisz treść na strony i chcesz, by pojawiała się ona w wynikach wyszukiwania, zalecamy wybranie jednej z tych trzech opcji:

 • Nic nie rób. Treść podzielona na strony jest powszechnie spotykana, a Google dobrze sobie radzi ze zwracaniem najtrafniejszych wyników użytkownikom niezależnie od tego podziału.
 • Wprowadź stronę Wyświetl wszystko. Użytkownicy wyszukiwarek często preferują wyświetlenie całego artykułu lub kategorii na jednej stronie. Jeśli zatem stwierdzimy, że tego właśnie oczekuje szukający, w wynikach wyszukiwania będziemy się starać zwrócić stronę zawierającą całą treść. Możesz też dodać do stron składowych link rel="canonical", by poinformować Google, że to właśnie wersja Wyświetl wszystko ma pojawić się w wynikach wyszukiwania.
 • Użyj linków lub nagłówków rel="next"rel="prev", by wskazać zależności między składowymi adresami URL. Znaczniki te są dla Google wyraźną wskazówką, że poszczególne strony mają być traktowane jako sekwencja logiczna, co spowoduje uwzględnienie właściwości ich linków i w większości przypadków pozwoli wyświetlić użytkownikowi pierwszą stronę.
Uwaga: nie należy stosować tej techniki wyłącznie po to, by wskazać listę czytania szeregu artykułów. Technika ta służy do wskazywania całości obszernej treści rozbitej na wiele stron.

Korzystanie z atrybutów rel="next" i rel="prev"

Jeśli długi artykuł jest podzielony na odrębne strony, możesz użyć linków HTML lub nagłówków HTTP, by wskazać następny lub poprzedni fragment artykułu.

 1. Wybierz, czy chcesz używać nagłówków HTTP czy tagów HTML <link>
 2. Pierwsza strona powinna zawierać wyłącznie wskaźnik „next” odsyłający do kolejnego fragmentu artykułu.
 3. Ostatnia strona powinna zawierać wyłącznie wskaźnik „prev” odsyłający do wcześniejszego fragmentu artykułu.
 4. Na wszystkich stronach pomiędzy pierwszą i ostatnią powinny znajdować się wskaźniki „next” i „prev” pozwalające przejść do wcześniejszych i dalszych fragmentów artykułu.

Przykład:

Oto 3-stronicowy artykuł, którego tag <head> zawiera linki HTML.

koty_czesc_1 koty_czesc_2 koty_czesc_3
<link rel="next" href="koty_czesc_2> <link rel="next" href="koty_czesc_3>
<link rel="prev" href="koty_czesc_1>
<link rel="prev" href="koty_czesc_2>

Składnia

Możesz też oznaczyć wskaźniki „next”/„previous” przy użyciu nagłówków HTTP lub tagów HTML <link>.

Nagłówki HTTP:

Zwracają co najmniej jeden z dwóch podanych niżej nagłówków HTTP w odpowiedzi dla Googlebota.

 • Link <www.example.com/koty_czesc_3; rel="next"> wskazuje kolejny fragment artykułu.
 • Link <www.example.com/koty_czesc_1; rel="prev"> wskazuje poprzedni fragment artykułu.

Tagi HTML <link>:

Umieść odpowiednie tagi <link> wewnątrz elementu <head> strony.

 • <link rel="next" href="next_page_URL"> wskazuje kolejny fragment artykułu.
 • <link rel="prev" href="previous_page_url"> wskazuje poprzedni fragment artykułu.

Uwagi

 • rel="prev"rel="next" to wskazówki dla Google, a nie jednoznaczne instrukcje.
 • Google akceptuje zarówno tagi rel="prev", jak i rel="previous".
 • Jeśli strona zawiera parametry, które nie powodują zmiany jej zawartości, np. identyfikatory sesji, to adresy URL wskazane w linkach next i previous także powinny zawierać te parametry.
 • Deklaracje rel="next"rel="prev" są zgodne z wartościami rel="canonical". Obie te deklaracje można umieścić na tej samej stronie. Strona może zawierać na przykład oba tagi HTML wskazane poniżej:
  <link rel="canonical" href="http://www.example.com/artykul"/>
  <link rel="next" href="http://www.example.com/artykul-czesc2" />
  
 • Jeśli Google wykryje błędy w Twojej implementacji (np. brak oczekiwanego atrybutu rel="prev" lub rel="next"), strony zostaną zindeksowane, a do interpretacji treści wykorzystamy własną heurystykę.
 • Adresy URL mogą być względne lub bezwzględne. Jeśli uwzględnisz w swoim dokumencie link <base>, ścieżki względne będą rozpoznawane zgodnie z tym podstawowym adresem URL.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?