Gepagineerde content aangeven bij Google

Als je één stuk content verdeelt over meerdere pagina's, kun je Google helpen inzicht te krijgen in de volgorde van die pagina's en aangeven dat deze allemaal deel uitmaken van één langer artikel.

 

Sites pagineren content om verschillende redenen. Voorbeeld:

 • Nieuws- en/of publicatiesites verdelen een lang artikel vaak over verschillende kortere pagina's.
 • Winkelsites kunnen de lijst met items in een grote productcategorie verdelen over meerdere pagina's.
 • Discussieforums verdelen threads vaak over opeenvolgende URL's.

Als je de content op je website pagineert en wilt dat deze content in zoekresultaten verschijnt, raden we je een van de volgende drie opties aan.

 • Doe niets. Gepagineerde content komt vaak voor en Google kan gebruikers de meest relevante resultaten bieden, ongeacht of de content over meerdere pagina's is verdeeld.
 • Implementeer een 'Alles weergeven'-pagina. Zoekende gebruikers kiezen vaak ervoor een heel artikel of een hele categorie op één pagina weer te geven. Als we denken dat de zoekende gebruiker hiernaar op zoek is, proberen we de zoekresultaten in de paginaweergave 'Alles weergeven' weer te geven. Je kunt ook de link rel="canonical" toevoegen aan de componentpagina's om Google te laten weten dat de 'Alles weergeven'-versie de versie is die in de zoekresultaten moet worden weergegeven.
 • Gebruik rel="next"- en rel="prev"-links of -headers om de relatie tussen component-URL's aan te geven. Via deze opmaak laat je Google duidelijk weten dat je deze pagina's als logische reeks wilt gebruiken, zodat Google de linkproperty's kan samenvoegen en gebruikers naar de eerste pagina kan sturen.
Opmerking: Je moet deze techniek niet gebruiken om slechts een leeslijst van een artikelreeks aan te geven. Gebruik deze techniek om één lang stuk content aan te geven dat over meerdere pagina's is verdeeld.

rel="next" en rel="prev" gebruiken

Je kunt html-links of http-headers gebruiken om het volgende of vorige artikelsegment aan te geven wanneer een lang artikel is opgedeeld in afzonderlijke pagina's.

 1. Bepaal of je http-headers of html-<link>-tags wilt gebruiken.
 2. De eerste pagina moet alleen de aanwijzing 'next' bevatten, waarmee naar het volgende artikelsegment wordt verwezen.
 3. De laatste pagina moet alleen de aanwijzing 'prev' bevatten, waarmee naar het vorige artikelsegment wordt verwezen.
 4. Alle tussenliggende pagina's moeten zowel 'next' als 'prev' bevatten, waarmee naar het volgende en het vorige artikelsegment wordt verwezen.

Voorbeeld:

Hier volgt een artikel van drie pagina's waarvoor html-links in de <head>-tag worden gebruikt:

cats_part_1 cats_part_2 cats_part_3
<link rel="next" href="cats_part_2> <link rel="next" href="cats_part_3>
<link rel="prev" href="cats_part_1>
<link rel="prev" href="cats_part_2>

Syntaxis

Je kunt de aanwijzingen 'next' en 'prev' aangeven via http-headers of html-<link>-tags.

Http-headers:

Retourneer een of beide van de volgende http-headers in de reactie van je pagina.

 • Link: <www.example.com/cats_part_3; rel="next"> voor het volgende artikelsegment.
 • Link: <www.example.com/cats_part_1; rel="prev"> voor het vorige artikelsegment.

Html-<link>-tags:

Plaats de juiste <link>-tags in het <head>-element van de pagina.

 • <link rel="next" href="next_page_URL"> voor het volgende artikelsegment.
 • <link rel="prev" href="previous_page_url"> voor het vorige artikelsegment.

Opmerkingen

 • rel="prev" en rel="next" worden door Google als hints behandeld en niet als absolute richtlijnen.
 • Google accepteert zowel rel="prev" als rel="previous".
 • Als een pagina parameters bevat die de content van de pagina niet wijzigen, zoals sessie-ID's, moeten de URL's in de links voor 'next' en 'prev' ook deze parameters bevatten.
 • rel="next" en rel="prev" kunnen worden gebruikt met rel="canonical"-waarden. Je kunt beide declaraties toevoegen op dezelfde pagina. Een pagina kan bijvoorbeeld beide van de volgende html-tags bevatten:
  <link rel="canonical" href="http://www.example.com/article"/>
  <link rel="next" href="http://www.example.com/article-part2" />
  
 • Als Google fouten vindt in de implementatie (bijvoorbeeld als een verwachte aanduiding rel="prev" of rel="next" ontbreekt), blijven we de pagina's indexeren en vertrouwen we op onze eigen heuristiek om de content te begrijpen.
 • URL's kunnen absoluut of relatief zijn. Als je een <base>-link in je document opneemt, veranderen de relatieve paden in overeenstemming met de basis-URL.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?