Angiv sideinddelt indhold til Google

Hvis du deler et enkelt stykke indhold op i flere sider, kan du hjælpe Google med at forstå rækkefølgen af siderne, og at de alle er en del af en længere artikel.

 

Websites sideinddeler indhold af forskellige årsager. Eksempler:

 • Websites, der udgiver nyheder og/eller artikler, deler ofte en lang artikel op i flere kortere sider.
 • Handelswebsites kan opdele varelisten i en stor produktkategori i flere sider.
 • Debatfora opdeler ofte tråde i fortløbende webadresser.

Hvis du sideinddeler indhold på dit website, og du vil have vist det indhold i søgeresultater, anbefaler vi en af følgende tre valgmuligheder.

 • Lad være med at foretage dig noget. Sideinddelt indhold er meget almindeligt, og Google sørger for at give brugerne de mest relevante resultater, uanset om indholdet er opdelt i flere sider.
 • Implementér en Se alle-side. Brugerne foretrækker normalt at få vist en hel artikel eller kategori på en enkelt side. Vi forsøger derfor at anvende Vis alle-siden i søgeresultater, hvis vi mener, at det er den, brugeren leder efter. Du kan også føje et rel="canonical"-link til delsiderne for at fortælle Google, at Se alle-versionen er den version, der skal vises i søgeresultaterne.
 • Brug links eller headere af typen rel="next" og rel="prev" til at angive forholdet mellem webadressekomponenter. Denne opmærkning giver Google klar besked om, at du gerne vil have os til at behandle disse sider som en logisk rækkefølge. På den måde konsolideres deres linkegenskaber, og brugerne sendes som regel til den første side.
Bemærk! Undlad at bruge denne teknik til kun at angive en læseliste over en artikelserie. Du bør bruge den til at angive én lang artikel, der er delt op i flere sider.

Brug af rel="next" og rel="prev"

Du kan enten bruge HTML-links eller HTTP-headers til at angive det næste og forrige artikelsegment, når en lang artikel er opdelt i separate sider.

 1. Beslut, om du vil bruge HTTP-headers eller HTML <link>-tags
 2. Den første side skal kun indeholde en "next"-henvisning, der peger på den næste del af artiklen.
 3. Den sidste side skal kun indeholde en "prev"-henvisning, der peger på den forrige del af artiklen.
 4. Alle mellemliggende sider skal både have en "next"- og "prev"-henvisning til den del af artiklen, der er umiddelbart før og efter.

Eksempel:

Her er en artikel på tre sider med HTML-links i tagget <head>.

katte_del_1 katte_del_2 katte_del_3
<link rel="next" href="katte_del_2> <link rel="next" href="katte_del_3>
<link rel="prev" href="katte_del_1>
<link rel="prev" href="katte_del_2>

Syntaks

Du kan angive henvisninger til næste/forrige ved hjælp af HTTP-headere eller HTML <link>-tags.

HTTP-headere:

Returner et eller begge af følgende HTTP-headers i din siderespons.

 • Link: <www.eksempel.dk/katte_del_3; rel="next"> for næste del af artiklen.
 • Link: <www.eksempel.dk/katte_del_1; rel="prev"> for forrige del af artiklen.

HTML <link>-tags:

Placer de relevante <link>-tags i sidens <head>-element.

 • <link rel="next" href="webadresse_til_næste_side"> for næste del af artiklen.
 • <link rel="prev" href="webadresse_til_forrige_side"> for forrige del af artiklen.

Bemærkninger

 • rel="prev" og rel="next" fungerer som tips til Google, ikke absolutte direktiver.
 • Google accepterer både rel="prev" and rel="previous"
 • Hvis en side indeholder parametre, der ikke ændrer sidens indhold, f.eks. sessions-id'er, skal de webadresser, der er angivet i links til næste og forrige del, også indeholde disse parametre.
 • rel="next" og rel="prev" er kompatible med rel="canonical"-værdier. Du kan inkludere begge erklæringer på samme side. En side kan f.eks. indeholde begge følgende HTML-tags:
  <link rel="canonical" href="http://www.eksempel.dk/artikel"/>
  <link rel="next" href="http://www.eksempel.dk/artikel-del2" />
  
 • Hvis Google finder fejl i din implementering (f.eks. hvis en forventet tildeling af rel="prev" eller rel="next" mangler), fortsætter vi med at indeksere siderne og bruger vores egen heuristik til at forstå dit indhold.
 • Webadresser kan enten være absolutte eller relative. Hvis du medtager et <base>-link i dit dokument, bliver de tilhørende stier fundet i overensstemmelse med basiswebadressen.
Var denne artikel nyttig?
Hvordan kan vi forbedre siden?