Označení stránkovaného obsahu

Obsah na webech bývá různými způsoby stránkován. Příklad:

 • Zpravodajské a publikační weby často dělí dlouhé články na několik kratších stránek.
 • Internetové obchody někdy dělí seznam položek ve velké kategorii produktů na několik stránek.
 • Diskuzní fóra často dělí diskuzní vlákna na posloupnost adres URL.

Pokud je obsah na vašem webu rozdělen na stránky a chcete, aby se zobrazoval ve výsledcích vyhledávání, doporučujeme použít některou z následujících 3 možností.

 • Neprovádět žádnou akci. Stránkovaný obsah je velmi častý a Googlu se daří poskytovat uživatelům velmi relevantní výsledky bez ohledu na to, zda je obsah rozdělen na několik stránek.
 • Uvést stránku Zobrazit vše. Uživatelé při vyhledávání obvykle upřednostňují zobrazení celého článku nebo kategorie na jediné stránce. Pokud se domníváme, že uživatel hledá takovou stránku, snažíme se ve výsledcích vyhledávání zobrazit stránku Zobrazit vše. Můžete také na dílčí stránky přidat odkaz rel="canonical" a tak Googlu sdělit, že ve výsledcích vyhledávání chcete zobrazit verzi Zobrazit vše.
 • Označit vztah mezi dílčími adresami URL pomocí odkazů s atributy rel="next" a rel="prev". Toto označení je pro Google důležitým signálem, že stránky máme považovat za logickou posloupnost, zkonsolidovat jejich odkazy a obvykle uživatele nasměrovat na první stránku.

Použití odkazů s atributy rel="next" a rel="prev"

Pomocí atributů HTML rel="next" a rel="prev" můžete uvést vztah mezi jednotlivými adresami URL. Tyto atributy jsou pro Google důležitým signálem, že stránky máme považovat za logickou posloupnost.

Předpokládejme, že je váš obsah stránkován na následující adresy URL:

http://www.example.cz/clanek-cast1.html
http://www.example.cz/clanek-cast2.html
http://www.example.cz/clanek-cast3.html
http://www.example.cz/clanek-cast4.html
 1. Do části <head> první stránky (http://www.example.cz/clanek-cast1.html) přidejte značku link, která bude směřovat na následující stránku v této posloupnosti, takto:
  <link rel="next" href="http://www.example.cz/clanek-cast2.html">

  Protože se jedná o první adresu URL posloupnosti, není potřeba přidávat značku s atributem rel="prev".

 2. Na druhou a třetí stránku přidejte odkazy, které budou odkazovat na předchozí a následující adresu URL v posloupnosti. Na druhou stránku posloupnosti byste například mohli přidat následující značky:
  <link rel="prev" href="http://www.example.cz/clanek-cast1.html">
  <link rel="next" href="http://www.example.cz/clanek-cast3.html">
  
 3. Na poslední stránku posloupnosti (http://www.example.cz/clanek-cast4.html>), přidejte odkaz směřující na předchozí adresu URL, takto:
  <link rel="prev" href="http://www.example.cz/clanek-cast3.html">

  Protože se jedná o poslední adresu URL v posloupnosti, není potřeba přidávat odkaz s atributem rel="next".

Google považuje atribut rel="previous" za syntaktickou variantu atributu rel="prev". Lze použít buď relativní, nebo absolutní adresy URL. (Tak, jak to umožňuje značka <link>.) Pokud v dokumentu uvedete odkaz <base>, budou se relativní adresy vyhodnocovat vzhledem k uvedené základní adrese URL.

Důležitá upozornění:

 • Odkazy rel="prev" a rel="next" považuje Google za doporučení, nikoliv za absolutní příkazy.

 • Pokud dílčí stránka posloupnosti obsahuje parametry, které nemění obsah stránky (například ID relací), měly by odkazy rel="prev" a rel="next" obsahovat stejné parametry také. Pomáhá nám to odkazy rel="prev" a rel="next" lépe spárovat. Například stránka http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=2&sessionid=123 by měla obsahovat následující odkazy:
  <link rel="prev" href="http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=1&sessionid=123" />
  <link rel="next" href="http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=3&sessionid=123" />
  

 • Odkazy rel="next" a rel="prev" jsou ortogonální koncepty ve vztahu k odkazům rel="canonical". Můžete zahrnout obě deklarace. Stránka http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=2&sessionid=123 může například obsahovat následující odkazy:
  <link rel="canonical" href="http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=2"/>
  <link rel="prev" href="http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=1&sessionid=123" />
  <link rel="next" href="http://www.example.cz/clanek?story=abc&page=3&sessionid=123" />
  

 • Pokud Google ve vaší implementaci nalezne chyby, (pokud například chybí očekávaný odkaz rel="prev" nebo rel="next"), budeme stránky i nadále indexovat a spolehneme se na naše vlastní heuristiky, že váš obsah pochopí.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?