Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Công cụ Xóa URL

Tạm thời chặn kết quả tìm kiếm khỏi các trang web mà bạn sở hữu

Công cụ Xóa URL cho phép bạn tạm thời chặn các trang từ kết quả Google Tìm kiếm trong các trang web mà bạn sở hữu. Đối với các trang web mà bạn không sở hữu, hãy xem tại đây.

 • Yêu cầu thành công chỉ kéo dài khoảng 90 ngày. Sau đó, thông tin của bạn có thể xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của Google (xem Thực hiện xóa vĩnh viễn).
 • Bạn phải là chủ sở hữu của sản phẩm search console tương ứng với URL để có thể sử dụng công cụ này. Nếu không, hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau.

Để tạm thời chặn một trang sản phẩm Search Google khỏi Google Tìm kiếm:

 1. Mở Công cụ xóa URL.
 2. Nhấp vào Tạm thời ẩn.
 3. Nhập đường dẫn tương đối của hình ảnh, trang hoặc thư mục. Các quy tắc sau được áp dụng:
  • URL phân biệt chữ hoa và chữ thường. example.com/MyPage không giống như example.com/mypage
  • Không bao gồm liên kết (page#anchor) trong URL của bạn; liên kết bị bỏ qua.
  • Đường dẫn là tương đối so với thư mục gốc của sản phẩm Search Console của bạn và phải bao gồm dấu / ở đầu.
  • Khi ẩn một trang, URL phải khớp chính xác, bao gồm cả đuôi mở rộng của trang (ví dụ: .html). Do đó, nếu bạn chặn path/mypage thì các URL sau sẽ KHÔNG bị chặn: path/MyPage, path/mypage?1234, path/mypage.html.
  • Tất cả các biến thể của http và https, www và không phải www sẽ khớp với nhau. Vì thế "example.com/mypage" sẽ khớp với https://example.com/mypage, http://example.com/mypage, https://www.example.com/mypage và http://www.example.com/mypage.
  • Nếu bạn chọn ẩn một thư mục thì bất kỳ tệp hoặc thư mục nào bắt đầu với tiền tố bạn cung cấp sẽ đều bị chặn. Vì thế nếu bạn nhập /folder thì /folder/somefile, foldername/somefile và /folder.html đều sẽ bị chặn.
  • Để ẩn toàn bộ trang web, hãy để trống đường dẫn.
  • Hãy thử sử dụng URL đúng như nó xuất hiện trong các kết quả Google Tìm kiếm.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.
 5. Nếu không ẩn toàn bộ trang web, bạn sẽ được yêu cầu chọn một trong các thao tác sau:
  • Tạm thời ẩn trang khỏi kết quả tìm kiếm và xóa khỏi bộ nhớ cache: Ẩn trang khỏi kết quả tìm kiếm của Google trong khoảng 90 ngày và cũng xóa đoạn mã và bản sao của trang trong bộ nhớ cache. Trang có thể xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm sau thời gian tạm ẩn. Google sẽ thu thập lại dữ liệu của trang trong thời gian tạm ẩn và làm mới đoạn mã và bản sao trong bộ nhớ cache của trang, nhưng sẽ không hiển thị chúng cho đến khi thời gian tạm ẩn đã hết hạn.
  • Chỉ xóa trang khỏi bộ nhớ cache: Xóa đoạn mã và trang trong bộ nhớ cache, nhưng không xóa trang khỏi kết quả tìm kiếm. Google sẽ làm mới đoạn mã và trang trong bộ nhớ cache.
  • Tạm thời ẩn thư mục: Ẩn toàn bộ thư mục khỏi kết quả tìm kiếm trong khoảng 90 ngày và cũng xóa đoạn mã và trang trong bộ nhớ cache đối với tất cả các trang trong thư mục được xác định. Thư mục có thể xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm sau thời gian tạm ẩn. Google sẽ thu thập lại dữ liệu của trang trong thời gian tạm ẩn cùng làm mới đoạn mã và bản sao trong bộ nhớ cache của trang.
 6. Nhấp vào Gửi yêu cầu. Yêu cầu có thể mất đến một ngày để xử lý, nhưng không đảm bảo được chấp nhận. Kiểm tra lại để xem trạng thái của yêu cầu. Nếu yêu cầu của bạn bị từ chối, hãy nhấp vào Tìm hiểu thêm để xem giải thích. Ví dụ: yêu cầu của bạn có thể thất bại vì URL bạn gửi không đáp ứng các yêu cầu đối với hình thức chặn mà bạn yêu cầu hoặc bạn có thể cần phải thực hiện một loại yêu cầu khác để chặn thành công một URL cụ thể.
 7. Gửi yêu cầu xóa bổ sung cho bất kỳ URL biệt danh nào cho trang đó cũng như bất kỳ biến thể nào về cách viết hoa trong URL mà máy chủ của bạn xử lý. Ví dụ: tất cả các URL sau đây có thể trỏ đến cùng một trang:
  • example.com/mypage
  • example.com/MyPage
  • www.example.com/mypage
  • example.com/page?1234

Việc xóa bộ nhớ cache hoặc ẩn URL không làm thay đổi lịch thu thập dữ liệu hoặc hành vi lưu trang vào bộ nhớ cache của Googlebot. Khi bạn yêu cầu tạm thời chặn một URL, Google vẫn sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu URL của bạn nếu URL đó tồn tại và không bị chặn bởi bất kỳ phương pháp nào khác (chẳng hạn như thẻ ngăn lập chỉ mục). Vì điều này, có khả năng trang của bạn có thể được thu thập dữ liệu và lưu vào bộ nhớ cache lần nữa trước khi bạn xóa hoặc bảo vệ bằng mật khẩu trang của bạn và có thể xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm sau khi thời gian tạm ẩn của bạn hết hạn.

Nếu Googlebot không thể truy cập vào URL của bạn thì Googlebot sẽ giả định rằng trang đã biến mất và yêu cầu chặn của bạn sẽ kết thúc, bất kỳ trang nào được tìm thấy tại URL đó sau này sẽ được coi là trang mới và có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google.

Thực hiện xóa vĩnh viễn

Công cụ xóa URL chỉ là xóa tạm thời. Để xóa vĩnh viễn nội dung hoặc URL khỏi Google tìm kiếm, bạn phải thực hiện một hoặc nhiều hành động bổ sung sau đây:

 • Xóa hoặc cập nhật nội dung thực tế từ trang web của bạn (hình ảnh, trang, thư mục) và đảm bảo rằng máy chủ web của bạn trả về mã trạng thái HTTP 404 (Not Found) hoặc 410 (Gone). Các tệp không phải HTML (như PDF) phải bị xóa hoàn toàn khỏi máy chủ của bạn. (Tìm hiểu thêm về mã trạng thái HTTP)
 • Chặn truy cập vào nội dung, chẳng hạn như bằng cách yêu cầu mật khẩu.
 • Cho biết không được lập chỉ mục trang bằng cách sử dụng thẻ meta ngăn lập chỉ mục. Phương pháp này kém an toàn hơn so với các phương pháp khác.

Để bỏ chặn URL

Nếu bạn cần phải hủy yêu cầu chặn khỏi kết quả tìm kiếm trong 90 ngày của mình, bạn có thể truy cập vào trang trạng thái của công cụ và nhấp vào Bao gồm lại bên cạnh yêu cầu thành công. Yêu cầu phải mất vài ngày để xử lý.

Sử dụng sai công cụ Xóa URL

Công cụ xóa URL được sử dụng làm bước đầu tiên cho nội dung mà bạn cần chặn khẩn cấp—ví dụ: nếu nội dung chứa dữ liệu bí mật bị tiết lộ vô tình. Việc sử dụng công cụ cho mục đích khác có thể gây vấn đề cho trang web của bạn.

 • Không sử dụng công cụ để dọn nội dung thừa, như các trang cũ hiển thị 404. Nếu bạn vừa mới thay đổi trang web của mình và hiện có một số URL lỗi thời trong chỉ mục, trình thu thập dữ liệu của Google sẽ thấy điều này khi chúng tôi thu thập lại dữ liệu URL của bạn và các trang đó sẽ tự biến mất khỏi kết quả tìm kiếm của chúng tôi. Bạn không cần yêu cầu cập nhật khẩn cấp.
 • Không sử dụng công cụ để xử lý lỗi thu thập dữ liệu từ tài khoản Search Console của bạn. Công cụ chặn chặn URL khỏi kết quả tìm kiếm của Google chứ không phải khỏi tài khoản Search Console của bạn. Bạn không cần phải xóa URL khỏi báo cáo này theo cách thủ công; chúng sẽ tự biến mất theo thời gian.
 • Không sử dụng công cụ để "bắt đầu từ đầu" với trang web của bạn. Nếu bạn đang lo là trang web của bạn có thể có một hành động thủ công hoặc bạn muốn bắt đầu lại từ đầu sau khi mua một miền từ người khác, chúng tôi khuyên bạn nên gửi yêu cầu xem xét lại và cho chúng tôi biết điều làm cho bạn lo lắng và điều gì đã thay đổi.
 • Không sử dụng công cụ để làm cho trang web của bạn "ngoại tuyến" sau khi bị tấn công. Nếu trang web của bạn bị tấn công và bạn muốn loại bỏ các URL không hợp lệ đã được lập chỉ mục, hãy sử dụng công cụ chặn URL để chặn bất kỳ URL mới nào được tạo bởi kẻ tấn công—ví dụ: http://www.example.com/buy-cheap-cialis-kq3w598.html. Nhưng chúng tôi không khuyên bạn chặn toàn bộ trang web hoặc chặn các URL mà cuối cùng bạn sẽ muốn được lập chỉ mục. Thay vào đó, hãy xóa các trang bị tấn công và để chúng tôi thu thập lại dữ liệu trang web của bạn. Thêm thông tin về xử lý trang web bị tấn công.
 • Không sử dụng công cụ này để khiến "phiên bản" đúng của trang web của bạn được lập chỉ mục. Nhiều trang web cung cấp cùng nội dung HTML hay tệp qua các URL khác nhau. Nếu bạn làm điều này và không muốn nội dung hay tệp trùng lặp xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, hãy xem xét phương pháp chuẩn hóa được đề nghị của chúng tôi. Đừng sử dụng công cụ URL để chặn các URL mà bạn không muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Công cụ sẽ không giữ phiên bản bạn thích của một trang mà thay vào đó có thể xóa tất cả phiên bản (http/https và www/không có www) của một URL.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?