นำหน้าทั้งหมดออกโดยสมบูรณ์


ทำตามคำแนะนำด้านล่างหากคุณเป็นเจ้าของไซต์และได้ยืนยันไซต์ในเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บแล้ว วิธีนำเนื้อหาจากไซต์ของผู้อื่นออกจาก Google

หากต้องการนำหน้าทั้งหน้าออกจากผลการค้นหาของ Google ให้ทำดังนี้

 1. คลิกไซต์ที่ต้องการบนหน้าแรกของเครื่องมือของผู้ดูแลเว็บ
 2. ในกระดานข้อมูล ให้คลิกดัชนีของ Googleในการนำทางด้านซ้ายมือ
 3. คลิกนำ URL ออก
 4. คลิกคำขอลบใหม่
 5. พิมพ์ URL ของหน้าที่คุณต้องการนำออกจากผลการค้นหา (ไม่ใช่ URL ผลการค้นหาของ Google หรือ URL หน้าที่แคชไว้) จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ วิธีค้นหา URL ที่ถูกต้อง เนื่องจาก URL คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คุณต้องใช้อักขระและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ให้เหมือนกับที่ไซต์ใช้
 6. คลิกใช่ นำหน้านี้ออก
 7. คลิกส่งคำขอ

สำคัญ: เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณจะถูกนำออกอย่างถาวร คุณต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ภายใน 90 วันนับจากการลบ มิฉะนั้น เนื้อหาของคุณอาจปรากฏในผลการค้นหาอีกครั้งในภายหลัง (ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบล็อก Google)

 • หากไม่มีหน้าดังกล่าวอยู่อีกต่อไป ให้ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์แสดงผลรหัสสถานะ HTTP 404 (ไม่พบ) หรือ 410 (ไม่มีอยู่) ไฟล์ที่ไม่ใช่ HTML (เช่น ไฟล์ PDF) ควรจะถูกนำออกจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณอย่างสมบูรณ์
 • หากหน้ายังคงอยู่ ให้ใช้ robots.txt เพื่อป้องกันไม่ให้ Google รวบรวมข้อมูลจากหน้านั้น เราอาจจะยังสามารถจัดทำดัชนีหน้าได้ หากเราพบ URL ของหน้าในไซต์อื่น แม้ว่า URL ดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตโดย robots.txt อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จัดทำดัชนีหน้าดังกล่าวหากหน้าถูกบล็อกใน robots.txt และมีคำขอลบที่ใช้งานอยู่สำหรับหน้าดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์เพียงใด:

บันทึกความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณ
 • ไม่มีประโยชน์เลย
 • ไม่มีประโยชน์มากนัก
 • มีประโยชน์บ้าง
 • มีประโยชน์มาก
 • มีประโยชน์มากที่สุด