Verktyget för borttagning av webbadresser

Blockera tillfälligt sökresultat från webbplatser som du äger

Med verktyget för borttagning av webbadresser kan du tillfälligt blockera sidor på webbplatser som du äger i Googles sökresultat. Om du inte äger webbplatserna läser du mer här.

Mycket viktiga anmärkningar:

 • Innehållet blockeras i cirka 90 dagar efter att begäran har godkänts. Därefter kan informationen visas i Googles sökresultat igen (läs mer om permanent borttagning nedan).
 • Googlebots genomsökningsschema och sidans cachelagring ändras inte när du rensar cacheminnet eller döljer en webbadress. När du gör en begäran om en tillfällig blockering av en webbadress fortsätter Google att genomsöka webbadressen så länge den existerar och inte blockeras genom någon annan metod (som taggen noindex). Därför kan det hända att sidan genomsöks och cachelagras igen innan du tar bort eller lösenordsskyddar den och att sidan därmed visas i sökresultatet när den tillfälliga blockeringen upphör att gälla.
 • Om Googlebot inte längre kan nå webbadressen antas sidan vara borttagen, och den begärda blockeringen hävs. Om vi senare hittar en sida på den webbadressen betraktas den som en ny sida om kan visas i resultaten på Google Sök.

Så här blockerar du tillfälligt en sida från Google Sök:

 1. Webbadressen måste finnas på en egendom i Search Console som du äger. I annat fall följer du de här anvisningarna i stället.
 2. Öppna verktyget för borttagning av webbadresser.
 3. Klicka på Dölj tillfälligt.
 4. Ange den relativa sökvägen till den aktuella bilden, sidan eller katalogen. Följande regler gäller:
  • Webbadressen är skiftlägeskänslig. Det innebär att exempel.se/MinSida inte är samma som exempel.se/minsida
  • Sökvägen är relativ i förhållande till roten för egendomen i Search Console.
  • Alla varianter av http och https, med eller utan www matchas. Så om du anger exempel.se/mypage innebär det att
   • https://exempel.se/minsida matchas
   • http://exempel.se/minsida matchas
   • https://www.exempel.se/minsida matchas
   • http://www.exempel.se/minsida matchas
   • http://m.exempel.se/minsida inte matchas. Andra underdomäner (t.ex. m. och amp.) matchas inte.
  • Du kan dölja en hel webbplats genom att lämna fältet för sökväg tomt och välja Rensa cacheminnet och dölj tillfälligt alla webbadresser som börjar med … i nästa steg.
 5. Klicka på Fortsätt.
 6. Välj en av följande åtgärder:
  • Rensa bara webbadressen från cacheminnet

   Den cachelagrade sidan och utdraget tas bort, men sidan försvinner inte från sökresultatet. Google uppdaterar den cachelagrade sidan och utdraget.

   Obs!

   • Webbadressen måste matcha sidan exakt, och det gäller även sidtillägget (t.ex. .html). Om du anger sökväg/minsida matchas därför INTE följande webbadresser:
    • sökväg/MinSida, sökväg/minsida?1234
    • sökväg/minsida.html
   • Ankare matchas aldrig och ska utelämnas från webbadressen (minsida#ankare).
   • Använd webbadressen exakt som den visas i resultaten på Google Sök.
  • Rensa webbadressen från cacheminnet och ta tillfälligt bort den från Sök

   Sidan döljs i Googles sökresultat i cirka 90 dagar, och den cachelagrade kopian av sidan och utdraget tas bort. Efter cirka 90 dagar kan sidan visas i sökresultat igen.

   Obs!

   • Webbadressen måste matcha sidan exakt, och det gäller även sidtillägget (t.ex. .html). Om du anger sökväg/minsida matchas därför INTE följande webbadresser:
    • sökväg/MinSida, sökväg/minsida?1234
    • sökväg/minsida.html
   • Ankare matchas aldrig och ska utelämnas från webbadressen (minsida#ankare).
   • Google söker igenom sidan under den här perioden och uppdaterar utdraget och den cachelagrade versionen av sidan, men de visas inte i sökresultatet förrän perioden är slut, såvida du inte tar bort sidan permanent.
   • Använd webbadressen exakt som den visas i resultaten på Google Sök.
  • Rensa cacheminnet och dölj tillfälligt alla webbadresser som börjar med …

   Alla webbadresser som börjar med det angivna prefixet döljs, och de cachelagrade kopiorna av sidorna och utdragen tas bort.

   Om du exempelvis har egendomen exempel.se och anger mat/ matchas alla följande webbadresser:

   • http://exempel.se/mat/pizza
   • https://www.exempel.se/mat/bakning?type=vitt_bröd
   • http://www.exempel.se/mat/pasta/spaghetti/bologonese.html

   Obs!

   • Webbadresser döljs i cirka 90 dagar och den cachelagrade sidan och utdrag tas bort.
   • Efter cirka 90 dagar kan matchande resultat visas i sökresultatet igen. Google söker igenom sidan under den här perioden och uppdaterar utdraget och den cachelagrade versionen av sidan, men de visas inte i sökresultatet förrän perioden är slut, såvida du inte tar bort sidan permanent.
 7. Klicka på Skicka begäran. Det kan ta upp till en dag för oss att behandla begäran och det är inte säkert att den blir godkänd. Kontrollera statusen för begäran. Om begäran har avvisats kan du ta reda på varför genom att klicka på Läs mer.
 8. Skicka ytterligare begäranden om borttagning för eventuella pseudonymer för webbadressen, samt för eventuella variationer i versaler och gemener som servern hanterar. Alla webbadresser nedan kan hänvisa till samma sida:
  • exempel.se/minsida
  • exempel.se/MinSida
  • exempel.se/sida?1234
 9. Läs nästa avsnitt om du vill ta bort webbadressen permanent.

Ta bort permanent

Verktyget för borttagning av webbadress kan endast användas för tillfällig borttagning. Om du vill ta bort innehåll eller en webbadress från Googles sökresultat permanent måste du göra något av följande:

 • Ta bort eller uppdatera det faktiska innehållet från webbplatsen (bilder, sidor eller kataloger) och kontrollera att webbservern returnerar HTTP-statuskoden 404 (hittades inte) eller 410 (borta). Filer som inte är HTML (t.ex. PDF-filer) ska tas bort från servern helt och hållet. (Läs mer om HTTP-statuskoder.)
 • Blockera åtkomst till innehållet, till exempel genom att kräva ett lösenord.
 • Ange att sidan inte ska indexeras med metataggen noindex. Den här metoden är mindre säker än de andra.

Avbryta en begäran om borttagning av webbadress

Om du vill ta bort den 90 dagar långa blockeringen från sökresultatet kan du besöka statussidan i verktyget och klicka på Inkludera igen bredvid en godkänd begäran. Det tar ett par dagar innan en begäran har behandlats.

Otillåten användning av verktyget för borttagning av webbadresser

Verktyget för borttagning av webbadresser är avsett för innehåll som måste blockeras snabbt – till exempel för att det innehåller konfidentiella data som exponerats av misstag. Om du använder verktyget till annat kan det orsaka problem för din webbplats.

 • Använd inte verktyget för att städa bort skräp, som gamla sidor som ger ett 404-fel. Om du har ändrat din webbplats nyligen och nu har inaktuella webbadresser i indexet, upptäcks detta av Googles sökrobotar när webbadresserna söks igenom på nytt. De inaktuella sidorna tas med tiden bort från sökresultatet automatiskt. Det finns ingen anledning att begära en brådskande uppdatering.
 • Använd inte verktyget för att åtgärda webbadresser som gett genomsökningsfel i ditt konto i Search Console. Blockeringsverktyget blockerar webbadresser från Googles sökresultat, inte från ditt konto i Search Console. Du behöver inte ta bort webbadresser från rapporten manuellt. De försvinner snart automatiskt.
 • Använd inte verktyget som ett sätt att börja om från början med webbplatsen. Om du är orolig för att manuella åtgärder vidtas mot din webbplats eller om du vill börja om från början när du har köpt en domän av någon annan rekommenderar vi att du skickar in en begäran om omprövning och berättar för oss vad ärendet gäller och vad som har ändrats.
 • Använd inte verktyget för att tillfälligt ta bort webbplatsen från internet om den har blivit hackad. Om din webbplats har hackats och du vill bli av med falska webbadresser som har blivit indexerade kan du blockera de nya webbadresser som lades till av hackaren – t.ex. http://www.exempel.se/billig-viagra-skq3w598.html – med verktyget. Däremot rekommenderar vi inte att du blockerar hela webbplatsen eller webbadresser som du vill ha med i vårt index senare. I stället bör du städa upp efter hackaren och låta oss genomsöka webbplatsen på nytt. Läs mer om vad du kan göra om webbplatsen har blivit hackad.
 • Använd inte verktyget för att få rätt version av webbplatsen indexerad. På många webbplatser går det att nå samma sidor eller HTML-innehåll via olika webbadresser. Om din webbplats är uppbyggd på det sättet och du inte vill ha dubbletter i sökresultaten läser du om de rekommenderade kanoniseringsmetoderna. Använd inte verktyget för att blockera de webbadresser som du inte vill ska komma med i sökresultaten. Det gör inte så att din favoritversion av sidan visas. I stället kan det leda till att alla versioner (http/https och med/utan www) av en webbadress tas bort.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?