Evenementen

Nieuw! Met schema.org kunt u een veel breder scala aan itemtypen markeren op uw pagina's, met een vocabulaire dat door zowel Google, Microsoft als Yahoo! wordt herkend. Meer informatie. (Google biedt echter nog steeds ondersteuning voor uw bestaande rich snippets-markeringen.)

Over evenementinformatie

Wanneer evenementinformatie is gemarkeerd in de hoofdtekst van een webpagina, kan deze door Google worden herkend. Deze informatie kan dan worden gebruikt op pagina's met zoekresultaten en andere Google-property's. Informatie, zoals de titel, datum en locatie van een evenement, kan gebruikers helpen beslissen op welke pagina's te klikken in de zoekresultaten.

afbeelding van een rich snippet van Google voor een pagina waarop meerdere evenementen worden vermeld

... of er kan één evenement worden vermeld, zoals deze:

afbeelding van een rich snippet van Google voor een pagina waarop één evenement wordt vermeld

... of de locatie- en evenementgegevens kunnen worden gecombineerd:

afbeelding van een rich snippet van Google voor een combinatie van locatie- en evenementgegevens

Gebruiksrichtlijnen

Evenementopmaak kan worden gebruikt om evenementen te markeren die plaatsvinden op specifieke datums in de toekomst, zoals een concert of festival.

De informatie die zichtbaar is in het fragment, zoals de naam en locatie van het evenement, moet ook duidelijk worden gedefinieerd. Aangezien deze functie niet is bedoeld voor advertentiedoeleinden, mag uw evenementnaam geen promotie-elementen bevatten, zoals de prijs van het evenement, een aansporing tot aankoop, of een vermelding van een aanbieding of tijdelijke korting.

Voorbeelden van geldige evenementnamen:

 • East Bay Symphony Concert
 • Music Festival Northwest

Ongeldige evenementnamen:

 • Reispakket: San Diego/LA, 7 nachten (Gebruik rich snippets-markeringen niet om andere producten of services dan evenementen te promoten.)
 • Muziekfestival - slechts $10! (In plaats daarvan moet u ticketprijzen markeren met de eigenschap tickets.)
 • Uitverkoop van jurken! (Geen informatie over een evenement)
 • Concert - koop nu tickets! (Promotie)
 • Concert - 50 procent korting tot zaterdag! (Promotie)

Eigenschappen

Evenementen hebben eigenschappen, zoals een beschrijving, een begindatum (die in de toekomst moet liggen; Google geeft geen rich snippets weer voor evenementen die al zijn afgelopen) en locatiegegevens. Google herkent de volgende evenementeigenschappen, die zijn afgeleid van het microformat hCalendar. Als de eigenschapsnamen voor microdata/RDFa en microformats verschillen, wordt de eigenschapsnaam voor microformats tussen haakjes weergegeven. Vetgedrukte eigenschappen zijn vereist. Lees onze gebruiksrichtlijnen.

Tag Beschrijving
summary De naam van het evenement.
url Vereist voor pagina's waarop meerdere evenementen worden vermeld. Een link naar de pagina met evenementgegevens. Niet nodig als de URL dezelfde is als de pagina met de labels.
location Vereist voor één evenement. De locatie van het evenement. Een tekststring is toegestaan, maar we raden u aan de locatie aan te geven met een genest element Organization om een locatienaam en adres op te geven. Meer informatie over geneste entiteiten.
description Een beschrijving van het evenement.
startDate (dtstart) De startdatum en -tijd van het evenement in de ISO-datumnotatie.
endDate (dtend) De einddatum en -tijd van het evenement in de ISO-datumnotatie.
duration De tijdsduur van het evenement in ISO-tijdsduurnotatie.
eventType (category) De categorie van het evenement, zoals 'Festival', 'Concert', 'Lezing'.
geo Geeft de geografische coördinaten van de locatie aan. Bevat twee elementen: latitude en longitude. Optioneel.
photo Een link naar een foto of afbeelding voor het evenement.
tickets Een aanbieding om toegangskaarten voor het evenement te kopen. Kan een URL zijn naar een pagina waarop toegangskaarten kunnen worden gekocht of kan specifieke Offer-eigenschappen bevatten, zoals price, quantity, priceValidUntil en currency.
ticketAggregate Verzamelde gegevens over alle toegangskaarten voor het evenement. Kan specifieke Offer-aggregate-eigenschappen bevatten, zoals lowPrice, highPrice, offerCount en currency.

Inhoud markeren

HTML, geen markeringen toegevoegd

In de volgende HTML-code wordt het succesvolle comebackconcert van Spinal Tap beschreven.

Als u uw markeringen wilt controleren en wilt bekijken hoe uw inhoud er in zoekresultaten uitziet, gebruikt u het Hulpprogramma voor het testen van rich snippets. Als er geen rich snippets voor uw site worden weergegeven, kunt u mogelijke redenen hiervoor bekijken.

<div>
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap">Spinal Tap</a>
<img src="spinal_tap.jpg" />

Na hun veelbesproken zoektocht naar een nieuwe drummer, start de band Spinal Tap zijn nieuwe comeback-tour met een show in San Francisco.

Tijdstip: 15 oktober, 19:00 uur-21:00 uur

Locatie: Warfield Theatre, 982 Market St, San Francisco, VS

Categorie: Concert
Toegangskaarten vanaf $10-$11
2000 toegangskaarten beschikbaar
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets">Alle beschikbare toegangskaarten bekijken</a>
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale">Voorverkoop toegangskaarten</a> $10 tot 10 november 2015 (1000 beschikbaar)
<a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets">Toegangskaarten - volle prijs</a> $11
</div>
Klik om HTML-code te bekijken die is gemarkeerd met microdata

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in microdata.

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
 ​<a href="http://www.example.com/events/spinaltap" itemprop="url" >
  <span itemprop="summary">Spinal Tap</span>
 </a>
  <img itemprop="photo" src="spinal_tap.jpg" />

 <span itemprop="description">Na hun veelbesproken zoektocht naar een nieuwe drummer,
  start de band Spinal Tap zijn nieuwe comeback-tour met een show
  in San Francisco.</span>
  Tijdstip:
 <time itemprop="startDate" datetime="2015-10-15T19:00-08:00">15 oktober, 19:00 uur</time>—
 <time itemprop="endDate" datetime="2015-10-15T19:00-08:00">15 oktober, 21:00 uur</time>

 Locatie:
 ​<span itemprop="location" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/​Organization">
   ​<span itemprop="name">Warfield Theatre</span>
   ​<span itemprop="address" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
     <span itemprop="street-address">982 Market St</span>, 
     <span itemprop="locality">San Francisco</span>, 
     <span itemprop="region">VS</span>
   </span>
  <span itemprop="geo" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/​Geo">
    <meta itemprop="latitude" content="37.774929" />
    <meta itemprop="longitude" content="-122.419416" />
   </span>
  </span>
  Categorie: <span itemprop="eventType">Concert</span>
 <span itemprop="ticketAggregate" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer-aggregate"> 
  Toegangskaarten vanaf $<span itemprop="lowPrice">10,00</span>-$<span itemprop="highPrice">11,00</span>
  <span itemprop="currency" content="USD" /> 
  <span itemprop="offerCount">2000</span> toegangskaarten beschikbaar
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets" itemprop="offerurl">
   http://google.com/ticket</span>Alle beschikbare toegangskaarten bekijken</a>
 </span>
 <span itemprop="tickets" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer"> 
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale" itemprop="offerurl">Voorverkoop toegangskaarten</a> 
  <span itemprop="price">$10</span><span itemprop="currency" content="USD" /> 
   tot <time itemprop="priceValidUntil" datetime="2015-11-10">10 november 2015</time> 
   (<span itemprop="quantity">1000</span> beschikbaar) 
 </span>
 <span itemprop="tickets" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Offer"> 
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets" itemprop="offerurl">Toegangskaarten - volle prijs</a> 
  <span itemprop="price">$11</span><span itemprop="currency" content="USD" /> 
 </span>
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Op de eerste regel geeft <itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event"> aan dat de HTML-inhoud tussen de <div>-tags een evenement aanduidt. itemscope geeft aan dat de inhoud van de <div>-tags een item beschrijft en itemtype="http://data-vocabulary.org/Event" geeft aan dat het item een evenement is.
 • In het voorbeeld worden de eigenschappen van het evenement beschreven, zoals de categorie, naam en locatie. Voor het labelen van evenementeigenschappen wordt aan elk element dat een van deze eigenschappen bevat (zoals <div> of <span>) een itemprop-kenmerk toegekend waarmee een eigenschap wordt aangeduid. Bijvoorbeeld span itemprop="summary".
 • Een eigenschap kan bestaan uit een ander item (met andere woorden: een item kan andere items bevatten). Zo worden voor het bovenstaande evenement organisatiegegevens vermeld voor de locatie, het Warwick Theatre (itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization"). Deze gegevens bevatten adresinformatie met de eigenschappen street-address, locality en region.
 • Om de datum en tijd ondubbelzinnig op te geven, gebruikt u het element time met het kenmerk datetime. Hier geeft de eigenschap startDate de startdatum van het concert aan. De waarde voor het kenmerk datetime wordt gespecificeerd in de ISO-datumnotatie. Met deze indeling kunt u zoekmachines een gedetailleerde datum, tijd en (optioneel) de tijdzone in ISO-notatie ('2015-10-15T19:00-08:00') doorgeven en de datum toch op een voor gebruikers prettig leesbare manier op uw pagina weergeven ('15 oktober 2015, 19:00 uur).
 • De tag meta wordt gebruikt om extra informatie op te geven die niet zichtbaar is op de pagina (zoals hier de lengte- en breedtegraad van de locatie). Google maakt over het algemeen geen gebruik van verborgen inhoud, maar geografische informatie kan ervoor zorgen dat een locatie correct op een kaart wordt weergegeven.

Evenementen voor één locatie markeren

Als informatie over de locatie wordt weergegeven op uw HTML-pagina, gevolgd door de lijst met evenementen, hoeft u de locatie niet te herhalen voor elke evenementmarkering, maar kunt u de locatie markeren als Organization, gevolgd door een reeks evenementmarkeringen voor elk evenement.

In het volgende voorbeeld worden Organization-gegevens voor het Warfield Theatre weergegeven, evenals de geplande evenementen die daar plaatsvinden.

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Organization">
 <span itemprop="name">Warfield Theatre</span>,
 <span itemprop="address" itemscope 
  itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
  <span itemprop="street-address">982 Market St</span>,
  <span itemprop="locality">San Francisco</span>,
  <span itemprop="region">VS</span>
 </span>
 <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
 </span>
 <span class="photo"> http://www.example.com/images/image.jpeg</span>
</div>

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
 <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" itemprop="url”> 
  <span itemprop=”summary">Spinal Tap</span>
 </a>
 <img itemprop="photo" src="spinal_tap.jpg" />
 Tijdstip:
 <time itemprop="startDate" datetime="2015-10-15T19:00-08:00">
  15 oktober, 19:00 uur</time>
</div>

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Event">
 <a href="http://www.example.com/events/u2" itemprop="url” summary">U2</a>
 <img itemprop="photo" src="u2.jpg" />

 Tijdstip:
<time itemprop="startDate" datetime="2015-10-16T19:00-08:00">
  16 oktober, 19:00 uur</time> 
</div>

Klik om HTML-code te bekijken die is gemarkeerd met microformats

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in het microformat hCalendar.

<div class="vevent">
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" class="url summary">Spinal Tap</a>
  <img src="spinal_tap.jpg" class="photo" />

  <span class="description">Na hun veelbesproken zoektocht naar een
  nieuwe drummer, start de band Spinal Tap zijn nieuwe comeback-tour
  met een show in San Francisco.</span>
  Tijdstip:
  <span class="dtstart">
   15 oktober 19:00 uur<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
  </span>-
  <span class="dtend">
   21:00 uur<span class="value-title" title="2015-10-15T21:00-08:00"></span>
  </span>
  Locatie:
  <div class="location vcard">
   <span class="fn org">Warfield Theatre</span>,
   <span class="adr">
   <span class="street-address">982 Market St</span>,
     <span class="locality">San Francisco</span>, <span class="region">VS</span>
   </span>
  <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>
  </div>

Categorie: <span class="category">Concert</span>

  <span class="ticketAggregate"> 
   <span class="hoffer-aggregate"> 
    Toegangskaarten vanaf $<span class="lowprice">10</span>-$<span class="highprice">11</span>
    <span class="currency">USD</span> 
    <span class="offercount">2000 toegangskaarten beschikbaar</span>
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets" class="offerurl">Alle beschikbare toegangskaarten bekijken</a>
   </span>
  </span>
  <span class="tickets">
   <span class="hoffer">
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale" class="offerurl">Voorverkoop toegangskaarten</a> 
     <span class="price">$10</span> tot <span class="pricevaliduntil">10 november 2015</span>
    (<span class="quantity">1000</span> beschikbaar)
  </span>
  <span class="tickets">
   <span class="hoffer">
    <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets class=offerurl">Toegangskaarten - volle prijs</a> 
     <span class="price">$10</span> tot <span class="pricevaliduntil">10 november 2015</span> 
     <span class="quantity">1000</span> beschikbaar)
   </span>
  </span>

</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt.

 • Op de eerste regel geeft class="vevent" aan dat de HTML-inhoud tussen de <div>-tags een evenement beschrijft (in dit geval een buitengewone rockmanifestatie).
 • De regel a href bovenaan bevat zowel de URL naar een pagina met details van het evenement en de titel van het evenement. Daarom bevat deze regel de eigenschappen url en summary. Beide eigenschappen zijn opgenomen in dezelfde tag: <a>.
 • In het voorbeeld worden de eigenschappen van het evenement beschreven, zoals de beschrijving en de categorie van het evenement. Voor het labelen van deze producteigenschappen wordt aan elk element dat een van deze eigenschappen bevat (zoals <span>, <img> of <strong>) een class-kenmerk toegekend.
 • In dit voorbeeld willen we gedetailleerde locatiegegevens opnemen via een genest microformat hCard (organisatie), zoals dit: <div class="location vcard"></div>. U kunt dit doen door location en vcard op dezelfde regel te plaatsen, gescheiden door een spatie. Meer informatie over geneste entiteiten.
 • Het voorbeeld bevat ook twee voorbeelden van het Microformats Value Class Pattern. Met uitzondering van bijzondere gevallen (zoals het toekennen van de hoogst mogelijke beoordeling voor recensiesites waarbij geen vijfpuntsschaal wordt gebruikt), geeft Google geen inhoud weer die niet zichtbaar is voor gebruikers. In het bovenstaande voorbeeld worden echter enkele uitzonderingen aangegeven voor datums en geografische gegevens. Zie hieronder voor meer informatie.

Niet-zichtbare inhoud

Het kan nuttig zijn exacte datum- en locatiegegevens te leveren aan zoekmachines, zelfs wanneer u deze informatie niet aan de lezer van uw pagina wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld de lengte- en breedtegraad van een locatie opneemt, kan Google ervoor zorgen dat deze correct op de kaart wordt weergegeven. Als u de datum opgeeft in de ISO-datumnotatie, kan dit ervoor zorgen dat de informatie correct wordt weergegeven in de zoekresultaten.

Kijk eens naar dit voorbeeld:

<span class="dtstart">
   15 oktober 19:00 uur<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
</span>

Door gedetailleerde datuminformatie op te nemen in het blok met het label class="dtstart", geeft u aan dat de rich snippets-parser de waarde in het title-kenmerk moet gebruiken om de startdatum van het evenement te bepalen. De datum kan worden weergegeven met de ISO-datumnotatie (in het bovenstaande voorbeeld, 2015-10-15T19:00-08:00, zijn de datum, tijd en tijdzone opgenomen) zonder de manier te beïnvloeden waarop de datum ('15 oktober, 19:00 uur') wordt weergegeven voor gebruikers.

Geografische gegevens (lengte- en breedtegraad van de locatie) kunnen ook in de HTML-code worden opgenomen. Over het algemeen is deze informatie niet zichtbaar op een webpagina over het evenement. Het leveren van deze informatie zorgt ervoor dat de locatie correct op de kaart wordt weergegeven. Bijvoorbeeld:

<span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
  </span>

Evenementen voor één locatie markeren

Als informatie over de locatie wordt weergegeven op uw HTML-pagina, gevolgd door de lijst met evenementen, hoeft u de locatie niet te herhalen voor elke evenementmarkering, maar kunt u de locatie markeren met een vcard, gevolgd door een reeks evenementmarkeringen voor elk evenement.

In het voorbeeld hieronder worden vcard-gegevens voor het Warfield Theatre weergegeven, evenals de geplande evenementen die daar plaatsvinden.

<div class="vcard">
  <span class="fn org">Warfield Theatre</span>,
 <span class="adr">
   <span class="street-address">982 Market St</span>,
  <span class="locality">San Francisco</span>, <span
  <span class="region">VS</span>
 </span>
 <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
 </span>
 <span class="photo"> http://www.example.com/images/image.jpeg</span>
</div>

<div class="vevent">
  <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" class="url summary">Spinal Tap</a>
 <img src="spinal_tap.jpg" class="photo" />

  Tijdstip:
 <span class="dtstart">
   15 oktober 19:00 uur<span class="value-title" title="2015-10-15T19:00-08:00"></span>
 </span>
</div>

<div class="vevent">
  <a href="http://www.example.com/events/u2" class="url summary">U2</a>
 <img src="u2.jpg" class="photo" />
 Tijdstip:
 <span class="dtstart">
   16 oktober 19:00 uur<span class="value-title" title="2015-10-16T19:00-08:00"></span>
 </span>
</div>
Klik om HTML-code te bekijken die is gemarkeerd met RDFa

Hier volgt dezelfde HTML-code met markeringen in RDFa:

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Event"> 
 <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" rel="v:url" 
   property="v:summary">Spinal Tap</a> 
 <img src="spinal_tap.jpg" rel="v:photo" /> 
 <span property="v:description">Na hun veelbesproken zoektocht naar een nieuwe drummer, 
 start de band Spinal Tap zijn nieuwe comeback-tour met een show in San Francisco. </span>

 Tijdstip: 
 <span property="v:startDate" content="2015-10-15T19:00-08:00">15 oktober, 19:00 uur</span>—
 <span property="v:endDate" content="2015-10-15T21:00-08:00">21:00 uur</span>

 Locatie: 
 <span rel="v:location">
  <span typeof="v:Organization">
   <span property="v:name">Warfield Theatre</span>,
   <span rel="v:address">
   <span typeof="v:Address">
     <span property="v:street-address">982 Market St</span>, 
     <span property="v:locality">San Francisco</span>, 
     <span property="v:region">VS</span>
    </span>
 </span>

   <span rel="v:geo">
    <span typeof="v:Geo">
     <span property="v:latitude" content="37.774929"></span>
     <span property="v:longitude" content="-122.419416"></span>
    </span>
   </span>
  </span>
 </span>

 Categorie: <span property="v:eventType">Concert</span>
 <span rel="v:ticketAggregate"> 
  <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Offer-aggregate">
   Toegangskaarten vanaf $<span property="v:lowPrice">10</span>-$<span property="v:highPrice">11</span>
   <span property="v:currency">USD</span> 
   <span property="v:offercount">2000</span> toegangskaarten beschikbaar
   <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/alltickets" property="v:offerurl">Alle beschikbare toegangskaarten bekijken</a>
  </div>
 </span>
  <span rel="v:tickets"> 
   <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Offer"> 
   <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/presale" property="v:offerurl">>Voorverkoop toegangskaarten</a> 
    <span property="v:price">$10 </span> <span property="v:currency">USD </span> tot 
    <span property="v:pricevaliduntil" content="2025-10-15T19:00+08:00">10 november 2015 </span> 
    (<span property="v:quantity">1000 </span> beschikbaar)
   </div>     
   <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Offer"> 
   <a href="http://www.example.com/events/spinaltap/tickets" property="v:offerurl">Toegangskaarten - volle prijs</a>
     <span property="v:price">$11 </span> <span property="v:currency">USD </span> 
   </div>     
   
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Het voorbeeld begint met de declaratie van een naamruimte via xmlns. Hiermee wordt een naamruimte aangegeven waarin de 'vocabulary' (een lijst met entiteiten en ondergeschikte onderdelen) wordt vermeld. U kunt het declareren van een naamruimte xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" gebruiken wanneer u pagina's met gegevens voor personen, recensies, evenementen of plaatsen van markeringen voorziet. Voeg aan het eind een forward slash en hekje (#) toe (xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#").
 • Verder wordt met typeof="v:Event" op de eerste regel aangegeven dat deze gemarkeerde inhoud over een evenement gaat.
 • Elke eigenschap van het evenement (zoals de beschrijving, het type evenement en de starttijd) wordt gelabeld met property. Vóór de eigenschapsnaam wordt 'v:' gezet (<span property="v:description">).
 • Google geeft geen informatie weer die niet zichtbaar is voor gebruikers (enkele uitzonderingen daargelaten). U kunt geografische informatie in de HTML-opmaak opnemen (de lengte- en breedtegraad van de locatie). Over het algemeen is deze informatie niet zichtbaar op een webpagina over het evenement. Het leveren van deze informatie zorgt ervoor dat de locatie correct op de kaart wordt weergegeven. In dit geval duidt <span typeof="v:Geo"> geografische informatie aan en wordt het content-kenmerk gebruikt om de lengte- en breedtegraad op te geven.

Evenementen voor één locatie markeren

Als informatie over de locatie wordt weergegeven op uw HTML-pagina, gevolgd door de lijst met evenementen, hoeft u de locatie niet te herhalen voor elke evenementmarkering, maar kunt u de locatie markeren als Organization, gevolgd door een reeks evenementmarkeringen voor elk evenement.

In het volgende voorbeeld worden Organization-gegevens voor het Warfield Theatre weergegeven, evenals de geplande evenementen die daar plaatsvinden.

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Organization">
 <span class="fn org">Warfield Theatre</span>,
 <span class="adr">
   <span class="street-address">982 Market St</span>,
  <span class="locality">San Francisco</span>, <span
  <span class="region">VS</span>
 </span>
 <span class="geo">
    <span class="latitude">
      <span class="value-title" title="37.774929"></span>
    </span>
  <span class="longitude">
      <span class="value-title" title="-122.419416"></span>
    </span>
 </span>
 <span class="photo"> http://www.example.com/images/image.jpeg</span>
</div>

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Event"> 
 <a href="http://www.example.com/events/spinaltap" rel="v:url" 
   property="v:summary">Spinal Tap</a> 
 <img itemprop="photo" src="spinal_tap.jpg" />
 Tijdstip:
 <span property="v:startDate" content="2015-10-15T19:00-08:00">
  15 oktober, 19:00 uur</span>
</div>

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Event"> 
 <a href="http://www.example.com/events/u2" rel="v:url" 
   property="v:summary">U2</a> 
 <img itemprop="photo" src="u2.jpg" />

 Tijdstip:
 <span property="v:startDate" content="2015-10-16T19:00-08:00">
  16 oktober, 19:00 uur</span>
</div>