Hämta som Google

Med funktionen Hämta som Google ser du hur en sida visas i Google. Detta är särskilt användbart om du vill ta reda på varför en sida hamnar långt ned i sökresultatet. Om du till exempel visar innehåll med interaktiva mediafiler kan det hända att sidan som verktyget returnerar inte innehåller materialet om Google inte kan genomsöka innehållet på ett effektivt sätt. Du kan välja att hämta en sida som den visas i Googles vanliga sökrobot eller i Googles sökrobot för mobilinnehåll (om du publicerar mobilinnehåll).

Information som verktyget returnerar är till exempel:

 • HTTP-svarskoden som returneras av din server
 • Datum och tid för begäran om genomsökning
 • HTML-koden
 • De första 100 kB synlig (indexerbar) text på sidan. Om det inte finns något innehåll kan det vara ett tecken på att din sida har genererats helt och hållet från JavaScript eller interaktiva mediafiler, och inte från textbaserat innehåll. Du bör granska texten och kontrollera att den inte innehåller oväntat innehåll, vilket skulle kunna bero på att din webbplats har blivit hackad. (Obs! Googlebot kan genomsöka mer än de första 100 kB text.)
Om din webbplats har hackats kan du identifiera sidor med problem med hjälp av verktyget Hämta som Google. Vi föreställer oss att Carlos, som är administratör för www.exempel.se, söker efter sin webbplats på Google. Han upptäcker till sin förvåning att hans webbplats dyker upp i sökresultaten för vanliga spamtermer som "Viagra", trots att han kan se att sådana termer inte finns i källkoden på hans sidor. Lyckligtvis är hans webbplats verifierad i Verktyg för webbansvariga, så han kan använda Hämta som Googlebot och se exakt vad det är som visas för Google på hans webbplats. Verktyget visar information om innehållet på den hämtade sidan och där ser han tydligt ordet Viagra och annan spam.

Sådant här kan hända om en hackare tar sig förbi webbplatsens säkerhetssystem och infogar oönskat innehåll som inte visas för vanliga användare utan bara för Googlebot. Eftersom webbplatsens källkod visas som vanligt för alla utom Googlebot är det svårt att felsöka problemet utan verktyget Visa som Google.

Vi rekommenderar att du använder Hämta som Google för att kontrollera att webbplatsen är genomsökningsbar. Vi rekommenderar även andra verktyg, till exempel:

 • HTML-förslag: Visa tips om hur du förbättrar dina titeltaggar, metabeskrivningar och andra HTML-element som kan påverka webbplatsens resultat vid en sökning
 • Genomsökningsfel: Kontrollera vilka sidor Google hade svårt att genomsöka.

Om du vill använda Hämta som Google måste du lägga till och verifiera din webbplats i Verktyg för webbansvariga. Sedan följer du dessa instruktioner:

 1. Klicka på en webbplats på startsidan i Verktyg för webbansvariga.
 2. På instrumentpanelen under Genomsökning klickar du på Hämta som Google.
 3. Ange sökvägen till sidan som du vill kontrollera i textrutan.
 4. Välj vilken hämtningstyp du vill ha i listrutan. Välj Webb om du vill se vad som visas i sökroboten Googlebot. Välj Smartphone om du vill se vad som visas i sökroboten för mobila enheter. Om du vill se vad som visas i sökroboten för funktionsmobiler väljer du Mobil cHTML-kod (detta används främst för japanska webbplatser) eller Mobil XHTML-/WML-kod.
 5. Klicka på Hämta.

Du kan hämta upp till 500 webbadresser per vecka och konto i Verktyg för webbansvariga.

Om Googlebot kan hämta din sida kan du skicka den till Googles index. Klicka på Skicka till Googles index. Du kan antingen skicka endast webbadressen (begränsat till 500 webbadresser per vecka per konto för Verktyg för webbansvariga) eller webbadressen och alla sidor som länkas från den (begränsat till 10 per vecka per konto för Verktyg för webbansvariga).

Obs! Hämta som Google är avsett att hjälpa webbansvariga att felsöka möjliga problem med genomsökning av webbplatsen. Verktyget visar vad Google ser, men det kan förekomma skillnader. Hämta som Google följer till exempel inte omdirigeringar.