Doporučené postupy týkající se videí

Zajistěte, aby Vyhledávání Google vaše videa našlo

Každý den zadávají uživatelé na Googlu miliardy vyhledávacích dotazů a mnoho z nich se týká videoobsahu. Když se budete řídit zde uvedenými doporučenými postupy (a také našimi obvyklými pokyny pro webmastery), zvýšíte tím pravděpodobnost zahrnutí svých videí do výsledků vyhledávání.

Výsledky pro videa se ve Vyhledávání Google zobrazují jak v kombinovaných výsledcích vyhledávání, tak ve výsledcích vyhledávání videí. Po kliknutí na výsledek pro video bude uživatel přesměrován na vaši stránku, kde se na video může podívat.

 

Jak Google prochází video

Aby Google video mohl nabídnout ve výsledcích vyhledávání, musí o něm něco vědět. Informace o videu může Google získat následujícími způsoby:

 • Video s podporovaným kódováním může Google projít a extrahovat z něj miniaturu a náhled. Ze zvuku a videa v souboru může Google extrahovat také omezené informace o významu.
 • Google může extrahovat informace ze stránky, na které je video hostováno, včetně textu stránky a metaznaček.
 • Google může použít strukturovaná data (VideoObject) nebo soubor Sitemap pro videa přidružený k videu.
Obsah na YouTube: Videa YouTube lze procházet vždy. Přesto je však užitečné poskytnout soubor Sitemap pro videa nebo strukturovaná data, aby Google vložené video YouTube na stránce snáze našel. Pomocí souborů Sitemap a strukturovaných dat nám také o videu můžete poskytnout další informace.

O výsledcích vyhledávání videí

Jak nebo zda vůbec se video ve vyhledávání zobrazí, záleží na tom, kolik informací Googlu poskytnete. Aby Google video mohl nabídnout ve výsledcích vyhledávání, potřebuje dvě informace: obrázek miniatury a odkaz na samotný soubor videa. Čím více informací však poskytnete, tím bude výsledek ve vyhledávání lepší.

Zde jsou dvě hlavní úrovně vzhledu videí ve vyhledávání: 

 • Základní vzhled: Pokud Googlu poskytnete absolutní minimum informací, může se video zobrazit v kombinovaných výsledcích vyhledávání a ve výsledcích vyhledávání videí s miniaturou a odkazem. Nebudou k dispozici žádné rozšířené funkce, jako je náhled videa nebo analýza obsahu. Absolutním minimem informací je obrázek miniatury a odkaz na soubor videa.


  Příklad základního výsledku vyhledávání videa

 • Vylepšený vzhled: Pokud poskytnete více informací, může Google pro video poskytnout více funkcí, například náhled, délku a datum videa, informace o poskytovateli, možnost omezit výsledky vyhledávání podle země nebo zařízení uživatele apod.

  Sample desktop video search result
  Příklad vylepšeného výsledku vyhledávání videa pro počítače

  Sample mobile video search result
  Příklad vylepšeného výsledku vyhledávání videa pro mobilní zařízení

 

Doporučené postupy

Minimální požadavky na výsledek vyhledávání videa:

Pokud chcete, aby video bylo vhodné k zařazení do výsledků vyhledávání:

 • Google musí video dokázat najít. Videa jsou na stránce vložena pomocí značky HTML, například <video>, <embed> nebo <object>). Zajistěte, aby stránka k načtení nevyžadovala složité akce uživatelů ani specifické fragmenty adresy URL, jinak by ji Google nemusel najít. Tip: Ačkoli videa vložená na stránce dokážeme najít pomocí přirozeného procházení, můžete nám s jejich nalezením pomoci tím, že zveřejníte soubor Sitemap pro videa.
 • Pro video je potřeba poskytnout obrázek miniatury ve vysoké kvalitě.
 • Zajistěte, aby každé video bylo k dispozici na veřejně dostupné stránce, kde se na něj uživatelé mohou podívat. Stránka nesmí po uživateli požadovat přihlášení. Stránka také nesmí být blokována souborem robots.txt ani metaznačkou noindex (Google k ní musí mít přístup).
 • Obsah videa by měl konkrétně souviset s obsahem hostitelské stránky. Na stránku s receptem na broskvový koláč například nevkládejte obecné video o koláčích.
 • Zajistěte, aby informace, které poskytujete v souboru Sitemap pro videa nebo v označení videa, odpovídaly samotnému obsahu videa.


Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků:

Pokud navíc provedete následující kroky, bude Google pro video moci poskytovat lepší výsledky vyhledávání:

Poskytněte pro video miniaturu ve vysoké kvalitě

Aby se video mohlo zobrazovat ve výsledcích vyhledávání videí Google, musí mít obrázek miniatury, který se v nich může zobrazit.

Miniaturu můžete poskytnout (nebo povolit) několika způsoby:

 • Pokud používáte značku HTML <video>, zadejte atribut poster.
 • V souboru Sitemap pro videa zadejte prvek <video:thumbnail_loc>.
 • Ve strukturovaných datech zadejte vlastnost VideoObject.thumbnailUrl.
 • Poskytněte video ve formátu, který lze procházet, a miniaturu vám vygenerujeme.

Preferované formáty: JPG, PNG

Velikost: 160 × 90 až 1920 × 1080 pixelů

Umístění: Googlebot k miniatuře náhledu musí mít přístup (tzn. nesmí být blokována souborem robots.txt ani požadavkem na přihlášení).

Umožněte procházení videa

Pokud Google může video procházet, můžeme vám vygenerovat obrázek miniatury, umožnit zobrazení náhledu videa a poskytnout další funkce.

Aby video bylo možné procházet, musí být splněny tyto podmínky:

 • Video musí být v podporovaném formátu.
 • Hostitelská stránka videa a bajty streamovaného souboru nesmějí být před Googlem blokovány. (Blokováním se myslí, že jsou stránka nebo soubor chráněny paywallem, vyžadují přihlášení nebo jsou blokovány metaznačkou noindex nebo souborem robots.txt.)
 • Hostitelská stránka videa a server, který streamuje samotný obsah videa, musejí mít dostatečnou rychlost připojení na to, aby je bylo možné procházet. Pokud je tedy na vstupní stránce s adresou example.com/stenata.html vloženo video se štěňaty zobrazované ze serveru streamovacisluzba.cz, example.comstreamovacisluzba.cz nesmějí být blokovány a musí mít k dispozici dostatečnou volnou kapacitu.

Podporovaná kódování videí

Google dokáže procházet následující typy souborů videa: .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp, .asf, .avi, .divx, .f4v, .flv, .m2v,, .m3u8, .m4v, .mkv, .mov, .mp4, .mpe, .mpeg, .mpg, .ogv, .qvt, .ram, .rm, .vob, .webm, .wmv a .xap.

Flash již ve většině mobilních webových prohlížečů není podporován a společnost Adobe jeho podporu v roce 2020 plánuje zcela ukončit. Máte-li video ve formátu Flash, zvažte možnost zakódovat jej do jiného formátu, který je podporován ve většině mobilních prohlížečů.

Popište video pomocí strukturovaných dat nebo souboru Sitemap pro videa

O videu můžete Googlu poskytnout další informace pomocí strukturovaných dat, souboru Sitemap pro videa nebo obojího. Poskytnutím těchto dodatečných informací lze ve výsledcích vyhledávání aktivovat další funkce a pomoci nám lépe videu porozumět a ohodnotit jej.

Oběma způsoby lze Googlu poskytnout stejné informace. Soubor Sitemap pro videa umožňuje pomoci Googlu rychleji najít nový nebo aktualizovaný obsah. Strukturovaná data zase mohou být některým lidem povědomější než soubory Sitemap a mohou být více v souladu s používáním strukturovaných dat pro rozšířené výsledky na webu. Můžete použít oba tyto způsoby, ale dejte ale pozor, abyste pomocí obou poskytovali stejné údaje.

Strukturovaná data

Přidejte na hostitelskou stránku strukturovaná data popisující video. Strukturovaná data jsou informace poskytnuté v přesně definovaném formátu pomocí značek nebo zápisu JSON. Google tento formát při procházení stránky může přečíst, porozumět mu a extrahovat z něj informace o videu.

K dispozici je několik formátů, ale Google důrazně doporučuje použít syntaxi VideoObject standardu schema.org ve formátu JSON-LD.

Schema.org VideoObject (Doporučeno)

Vložte na stránku kód pro objekt VideoObject. Objekt VideoObject je přidružen ke vsunutému videu s odpovídající zdrojovou adresou URL.

Pokyny k vložení popisu VideoObject jednotlivých videí na stránku

Příklad objektu VideoObject ve formátu JSON-LD

<html>
<head>
  <title>Řízek za hodinu</title>
</head>
<body>
  <script type="application/ld+json">
 {
   "@context": "http://schema.org",
   "@type": "VideoObject",
   "name": "Příběhy o řízcích",
   "description": "Jak za pouhou hodinu připravit fantastický řízek",
   "thumbnailUrl": "https://example.com/obrazky/rizek-maly.jpg",
   "uploadDate": "2015-02-05T08:00:00+08:00",
   "duration": "PT1M33S",
   "contentUrl": "https://streamserver.example.com/rizek.mp4"
 }
 </script>
 <h1>Řízky má rád každý</h1>

 ... vynechaný obsah stránky o řízcích...

 <video width="420"
    src="https://streamserver.example.com/rizek.mp4"
    poster="https://example.com/obrazky/rizek-maly.jpg"/>
</body>
</html>

 

Mám použít jednoduchý objekt VideoObject, nebo rozšířený výsledek pro televizní pořad / film?

Pokud jen popisujete televizní pořad nebo film a poskytujete o něm informace, jako jsou recenze nebo obsazení, nebo pokud vaše video vyžaduje složité akce, například nákup nebo výpůjčku, měli byste na svém webu implementovat typ strukturovaných dat pro televizní pořad nebo film. Použitím strukturovaných dat pro televizní pořad nebo film umožníte zobrazování rozšířeného výsledku ve Vyhledávání, který může obsahovat hodnocení, recenze, informace o hercích a odkazy na bezplatné či placené streamovací služby. Rozšířené výsledky se zobrazují jen na panelu kombinovaných výsledků vyhledávání.

 
Open Graph Protocol

Jako alternativu k syntaxi VideoObject standardu schema.org rozpoznává Google také metadata protokolu Open Graph Protocol. Značky by měly popisovat primární a nejvýraznější video na stránce.

Soubor Sitemap pro videa

Soubor Sitemap pro videa je soubor Sitemap ve formátu XML, pomocí něhož Google na webu nachází videa. Lze pomocí něj Googlu také poskytnout informace o videu. Soubor Sitemap pro videa může popisovat video stejným způsobem, jako prvek strukturovaných dat VideoObject. Výhodou použití souboru Sitemap pro videa je to, že také Googlu pomáhá najít nová nebo aktualizovaná videa a umožňuje popsat mnoho videí v jednom souboru, aniž by Google musel procházet každou stránku a objevovat změny jednotlivě.

Pokyny k vytvoření souboru Sitemap pro videa

Aktualizace obsahu

Notifying Google of Video Updates

 

Podle toho, jak jste nám pomohli najít nebo přečíst váš obsah, můžete Google informovat o změně videa. Pokud jen změníte adresu URL nebo zdrojový soubor videa, aniž byste provedli jiné změny, Google změnu nemusí zaznamenat.

 • Strukturovaná data: Když se změní strukturovaná data o videu na stránce, Google změnu zaznamená při příštím procházení stránky. O změně stránky můžete Google informovat pomocí běžného souboru Sitemap nebo pomocí souboru Sitemap pro videa.
 • Soubory Sitemap pro videa a mRSS: Když publikujete soubor Sitemap pro videa, bude jej Google pravidelně znovu procházet a aktualizovat výsledky změněnými údaji o videu. Soubor Sitemap můžete také odeslat znovu nebo Google informovat o změněném souboru Sitemap a tím požádat o okamžité opětovné projití. Viz další informace o odeslání souborů Sitemap a použití požadavků HTTP k jejich aktualizaci.

Odstranění videa

K odstranění videa z webu doporučujeme použít tyto možnosti:

 • Pro všechny vstupní stránky s odstraněnými videi nebo s videi, jejichž platnost vypršela, vracejte kód stavu HTTP 404 (Nenalezeno). Spolu s kódem odpovědi 404 můžete odesílat také dokument HTML stránky. Většině uživatelů pak bude jasné, k jaké změně došlo.
 • Zadejte data vypršení platnosti. Můžete je zadat ve strukturovaných datech schema.org, v souboru Sitemap pro videa (použijte prvek <video:expiration_date>) nebo ve zdroji mRSS (značka <dcterms:valid>). Zde je příklad souboru Sitemap pro videa s videem, jehož platnost vypršela v listopadu 2009:
  <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
      xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1"> 
   <url> 
    <loc>http://www.example.com/videa/vstupni_stranka_videa.html</loc>
    <video:video>
     <video:thumbnail_loc>
        http://www.example.com/miniatury/123.jpg
      </video:thumbnail_loc> 
     <video:title>
        Letní grilování steaků
      </video:title>
     <video:description>
        Bob ukazuje, jak pokaždé dosáhnout perfektního steaku
      </video:description>
     <video:player_loc>
       http://www.example.com/videoplayer?video=123
      </video:player_loc>
     <video:expiration_date>2009-11-05T19:20:30+08:00</video:expiration_date>
    </video:video> 
   </url> 
  </urlset>
  
Pokud video z výsledků vyhledávání potřebujete odstranit ihned, měli byste také podat žádost o odstranění. Aby tato žádost byla úspěšná, nesmí být video k dispozici nebo k němu Google nesmí mít přístup (musí buď vracet kód 404, nebo vyžadovat přihlášení).

Nepoužívejte složité podmíněné načítání videí

Při návrhu webu je důležité nepoužívat na stránkách k načítání videí příliš složité uživatelské interakce či podmínky. Pokud například používáte složitý JavaScript a vkládáte pomocí něj objekty pouze za určitých okolností (například pomocí značek se symbolem # v adrese URL), je možné, že některá vaše videa nenajdeme. Je to důležité zejména v případě, že videa neuvádíte pomocí souboru Sitemap.

Vytvářejte stránky videí, které se uživatelům líbí

Kromě publikování výborných videí byste měli zvážit design stránek HTML, na nichž jsou umístěna. Zvažte například následující doporučení:

 • Vytvořte pro každé video samostatnou vstupní stránku, na které můžete uvést všechny související informace. Jestliže tak učiníte, uveďte na každé stránce jednoznačné informace, jako např. popisné názvy a titulky.
 • Zařiďte, aby bylo vyhledání a přehrání videí na každé vstupní stránce pro uživatele co nejsnazší. S výrazným vloženým přehrávačem, který používá všeobecně rozšířené formáty videí, mohou být videa pro uživatele atraktivnější a pro Google může být snazší je indexovat.

Omezení uživatelů podle platformy

Zobrazení videa ve výsledcích vyhledávání můžete omezit podle platformy hledajícího. Mezi platformy patří prohlížeče na počítačích, prohlížeče na mobilních zařízeních a televizní prohlížeče.

Video Platform Restrictions

Omezení podle platformy pomocí souboru Sitemap pro videa

Pokud zobrazení videa na žádných platformách omezovat nechcete, měli byste značku omezení platforem vynechat.

V souborech Sitemap pro videa lze zobrazení videa ve výsledcích vyhledávání na určitých zařízeních povolit nebo zakázat pomocí značky <video:platform>. U každého videa je povolena pouze jedna značka <video:platform>. Značka má povinný atribut relationship, který udává, zda mají být uvedené platformy vyloučeny nebo zahrnuty.

Příklad

Video uvedené v tomto příkladu souboru Sitemap pro videa se bude zobrazovat pouze v prohlížečích na počítačích a mobilních zařízeních.

<url>
 <loc>http://www.example.com/videos/vstupni_stranka_videa.html</loc>
 <video:video>
  <video:thumbnail_loc>
    http://www.example.com/miniatury/123.jpg
  </video:thumbnail_loc>
  <video:title>Letní grilování steaků</video:title>
  <video:description>
    Bob ukazuje, jak pokaždé dosáhnout perfektního steaku
  </video:description>
  <video:player_loc>
    http://www.example.com/videoplayer?video=123
  </video:player_loc>
  <video:platform relationship="allow">web mobile</video:platform>
 </video:video>
</url>

Omezení podle platformy pomocí strukturovaných dat nebo zdroje mRSS

V objektu VideoObject ani zdrojích mRSS žádná značka k omezení podle platformy není k dispozici.

Omezení uživatelů podle země

Zobrazení videa ve výsledcích vyhledávání můžete omezit podle polohy hledajícího. Pokud zobrazení videa v žádných zemích omezovat nechcete, měli byste značku omezení zemí vynechat.

Video Country Restrictions

Omezení podle země pomocí souboru Sitemap pro videa

V souborech Sitemap pro videa lze zobrazení videa v určitých zemích povolit nebo zakázat pomocí značky <video:restriction>. U každé položky videa je povolena jen jedna značka <video:restriction>.

Značka <video:restriction> by měla obsahovat jeden nebo více mezerami oddělených kódů zemí podle standardu ISO 3166. Požadovaný atribut relationship udává typ omezení.

 • relationship="allow" – Video se bude zobrazovat pouze v uvedených zemích. Pokud nejsou uvedeny žádné země, video se nikde nezobrazí.
 • relationship="deny" – Video se bude zobrazovat všude, kromě uvedených zemí. Pokud nejsou uvedeny žádné země, video se bude zobrazovat všude.

V tomto příkladu souboru Sitemap pro videa se video bude zobrazovat pouze v Kanadě a Mexiku.

  <url> 
   <loc>http://www.example.com/videos/vstupni_stranka_videa.html</loc>
   <video:video>
    <video:thumbnail_loc>
      http://www.example.com/miniatury/123.jpg
    </video:thumbnail_loc> 
    <video:title>Letní grilování steaků</video:title>
    <video:description>
      Bob ukazuje, jak pokaždé dosáhnout perfektního steaku
    </video:description>
    <video:player_loc>
      http://www.example.com/player?video=123
    </video:player_loc>
    <video:restriction relationship="allow">ca mx</video:restriction> 
   </video:video> 
  </url>

Omezení podle země pomocí strukturovaných dat

Jestliže k popisu videí používáte strukturovaná data VideoObject, oblasti, v nichž se výsledek pro video může zobrazit, zadejte nastavením vlastnosti VideoObject.regionsAllowed. Pokud tuto vlastnost vynecháte, může se video ve výsledcích vyhledávání zobrazovat ve všech oblastech.

Omezení podle země pomocí zdroje mRSS

Ve zdrojích mRSS lze omezení videí pro konkrétní země zadat pomocí značky media:restriction s povinným atributem type nastaveným na hodnotu country. Značka media:restriction musí mít také atribut relationship nastavený na hodnotu allow nebo deny. Zadává se do ní mezerami oddělený seznam kódů zemí podle standardu ISO 3166.

Video uvedené v tomto příkladu položky zdroje mRSS se bude zobrazovat všude kromě Spojených států amerických a Kanady.

 <item xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/">
  <link>http://www.example.com/priklady/mrss/priklad.html</link>
  <media:content url="http://www.example.com/priklady/mrss/priklad.mp4"
          fileSize="405321" type="video/x-flv" height="240"
          width="320" duration="120" medium="video"
          isDefault="true">
   <media:title>Letní grilování steaků</media:title>
   <media:description>
      Perfektně propečené steaky na první pokus
    </media:description>
   <media:thumbnail
      url="http://www.example.com/priklady/mrss/priklad.png"
      height="120" width="160"/>
  </media:content>
  <media:restriction relationship="deny" type="country">us ca</media:restriction>
 </item>

Přečtěte si další informace o použití zdrojů mRSS pro vyhledávání videí na Googlu nebo o značce media:restriction ve specifikaci mRSS.

Která adresa URL je která?

K videosouboru na stránce může být přidruženo několik adres URL. Zde je přehled většiny z nich:

Diagram of URLs in a page

  Značka Popis
1
 • <loc>
  (značka v souboru Sitemap pro videa)

Adresa URL stránky, na které je video hostováno. Příklad:

<loc>https://example.com/zpravy/nejvetsi-kocky-sveta.html</loc>

2
 • VideoObject.embedUrl
  (strukturovaná data)
 • <video:player_loc>
  (značka v souboru Sitemap pro videa)
 • <iframe src="...">

Adresa URL vlastního přehrávače. Často se jedná o hodnotu atributu src značky <iframe> nebo <embed> na stránce. Příklad:

<video:player_loc>
https://archive.example.org/cats/1234</video:player_loc>

3
 • <video src="...">
  (značka HTML)
 • <embed src="...">
  (značka HTML)
 • <video:content_loc>
  (značka v souboru Sitemap pro videa)
 • VideoObject.contentUrl
  (strukturovaná data)

Adresa URL samotných bajtů obsahu, buď na místním webu, nebo ve streamovací službě. Příklad:

<video src="videa.example.com/kocky/1234.mp4">

 

Ve strukturovaných datech, souboru Sitemap pro videa nebo alternativě k souboru Sitemap byste měli odkazovat na vložený přehrávač nebo bajty souborů podle toho, co je vhodné pro konkrétní pole.

Blokování videa ve výsledcích Vyhledávání Google

Chcete-li video z výsledků Vyhledávání Google skrýt, můžete to udělat několika způsoby:

 • Na hostitelskou stránku a do souboru videa vložte přihlašovací obrazovku.
 • Do souboru Sitemap pro video přidejte omezení podle zemí a zadejte prázdný seznam allow:
  <video:restriction relationship="allow"></video:restriction>
 • Zablokujte zdrojové video nebo hostitelskou stránku pomocí souboru robots.txt. Pokud se video a hostitelská stránka nacházejí na stejném webu, zablokujte adresu URL zdrojového souboru (adresa contentUrl) i adresu URL hostitelské stránky. Jestliže je video hostováno v jiné síti CDN, stačí zablokovat hostitelskou stránku / stránku s přehrávačem.
 • Pro hostitelskou stránku a soubor (pokud se na stránce nachází) vracejte odpověď protokolu HTTP s direktivou noindex.

Upozorňujeme, že žádný z těchto způsobů nezabrání jiné stránce, aby na vaše video nebo stránku odkazovala.

Běžné omyly související s indexováním videí

Zde uvádíme některé nejčastější omyly související s indexováním videí, se kterými se setkáváme, a návrhy řešení, které zvýší pravděpodobnost zobrazení videí ve výsledcích vyhledávání. Měli byste si prostudovat také naše pokyny pro webmastery.

Common Video Indexing Pitfalls

Blokování zdrojů pomocí souboru robots.txt

Častou praxí je použití souboru robots.txt k zabránění vyhledávačům v procházení souborů JavaScript, videosouborů a obrázkových souborů. Aby Google video mohl indexovat, musí mít přístup k miniatuře uvedené ve strukturovaných datech nebo souboru Sitemap, ke stránce, na níž se video nachází, a k JavaScriptu nebo jiným zdrojům potřebným k načtení videa. Zajistěte, aby pravidla v souboru robots.txt neblokovala žádné z těchto zdrojů souvisejících s videi.

Pokud používáte soubory Sitemap pro videa nebo zdroj mRSS, zajistěte, aby měl Google k odeslaným souborům Sitemap nebo zdrojům mRSS přístup. Pokud jsou blokovány souborem robots.txt, nebudeme je moci přečíst.

Další informace o souboru robots.txt

Nekvalitní obrázky miniatur

Přijímáme miniatury v libovolném formátu obrázku, ale obrázky ve formátech .png a .jpg fungují nejlépe. Obrázky musejí mít rozměry minimálně 160 × 90 pixelů a maximálně 1920 × 1080 pixelů.

Duplicitní miniatury, názvy nebo popisy

Použití stejné miniatury, názvu nebo popisu pro různá videa může mít negativní dopad na indexování videí a může být pro uživatele matoucí. Zajistěte, aby data pro každé video byla jedinečná. U obsahu rozděleného do epizod je častým problémem zobrazování stejné miniatury na titulní obrazovce pro několik videí.

Nastavení data vypršení platnosti v minulosti

Když Google najde video s datem vypršení platnosti v minulosti, do výsledků vyhledávání jej nezahrne. Týká se to dat vypršení platnosti ze souborů Sitemap, strukturovaných dat na stránce a metaznačky vypršení platnosti v záhlaví stránky. Dejte pozor, abyste u všech videí uváděli správná data vypršení platnosti. Tato informace je užitečná v případě, že video po datu vypršení platnosti již není k dispozici, snadno však lze omylem nastavit datum v minulosti pro dostupné video. Pokud platnost videa nikdy nevyprší, informace o vypršení platnosti nezadávejte.

Uvedení odstraněných videí

Pokud bylo vložené video ze stránky odstraněno, některé weby o tom uživatele informují pomocí přehrávače Flash. Vyhledávačům to může působit problémy. Doporučujeme proto následující možnosti:

 • Pro všechny vstupní stránky, které obsahují odebraná videa nebo videa, jejichž platnost vypršela, vracejte kód stavu HTTP 404 (Nenalezeno). Spolu s kódem odpovědi 404 můžete vrátit také kód HTML stránky. Většině uživatelů pak bude vše jasné.
 • Zadejte data vypršení platnosti. Můžete je zadat ve strukturovaných datech na stránce, souborech Sitemap pro videa (použijte prvek <video:expiration_date>) nebo ve zdroji mRSS (značka <dcterms:valid>) odeslaném do Googlu.

Složitý JavaScript a fragmenty adres URL

Při návrhu webu je důležité nepoužívat pro stránky videí příliš složitý JavaScript. Pokud používáte příliš složitý JavaScript a vkládáte pomocí něj objekty pouze za určitých okolností, je možné, že vaše videa nebudeme správně indexovat. Adresy URL obsahu nebo vstupních stránek, které vyžadují značky se znakem # nebo identifikátory fragmentů, nejsou podporovány. Efektivnímu indexování může bránit také použití obsahu Flash na stránce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když budete název a popis videa zobrazovat v prostém formátu HTML, nikoliv pomocí technologie Flash.

Pokud používáte strukturovaná data na stránce, měla by být k dispozici bez spuštění obsahu Flash nebo jiných vložených přehrávačů.

Malá, skrytá a obtížně nalezitelná videa

Zajistěte, aby videa byla viditelná a bylo je možné na stránkách s videi snadno najít. Google navrhuje použít pro každé video samostatnou stránku s popisným názvem a popisem jedinečným pro konkrétní video. Videa by na stránce měla být zobrazena výrazně, neměla by být skrytá a nemělo by být obtížné je najít.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?