Quản lý sơ đồ trang web của bạn

Tìm hiểu về sơ đồ trang web

Sơ đồ trang web là gì?

Sơ đồ trang web là một tệp trong đó bạn cung cấp thông tin về các trang, video và tệp khác trên trang web của mình và mối quan hệ giữa chúng. Các công cụ tìm kiếm như Google đọc tệp này để thu thập dữ liệu trang web của bạn theo cách thông minh hơn. Sơ đồ trang web cho trình thu thập dữ liệu biết các tệp mà bạn nghĩ là quan trọng trong trang web của bạn và cũng cung cấp thông tin có giá trị về các tệp này. Ví dụ: đối với các trang riêng lẻ, sơ đồ sẽ cho biết thông tin như thời điểm trang được cập nhật lần cuối, tần suất thay đổi trang và bất kỳ phiên bản ngôn ngữ thay thế nào của một trang.

Bạn có thể sử dụng sơ đồ trang web để cung cấp thông tin về các loại nội dung cụ thể trên các trang của mình, bao gồm cả nội dung videohình ảnh. Ví dụ:

  • Một sơ đồ trang web mục nhập video có thể chỉ định thời lượng phát, danh mục và mức độ phù hợp lứa tuổi của video.
  • Một sơ đồ trang web mục nhập hình ảnh có thể bao gồm chủ đề, loại và giấy phép của hình ảnh.

Tôi có cần một sơ đồ trang web không?

Nếu trang web của bạn được liên kết đúng cách, trình thu thập dữ liệu web của chúng tôi thường có thể phát hiện phần lớn nội dung trang web của bạn. Mặc dù vậy, sơ đồ trang web có thể cải thiện việc thu thập dữ liệu trang web của bạn, đặc biệt là nếu trang web của bạn đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

  • Trang web của bạn thực sự lớn. Kết quả là có khả năng trình thu thập dữ liệu web của Google có thể bỏ qua việc thu thập dữ liệu một số trang mới hoặc được cập nhật gần đây.
  • Trang web của bạn có một kho lưu trữ lớn các trang nội dung bị tách riêng hoặc không liên kết với nhau. Nếu các trang trên trang web của bạn không tham chiếu lẫn nhau một cách tự nhiên, bạn có thể liệt kê chúng trong một sơ đồ trang web để đảm bảo rằng Google không bỏ qua một số trang của bạn.
  • Trang web của bạn mới và có ít liên kết bên ngoài đến trang. Googlebot và trình thu thập dữ liệu web khác thu thập dữ liệu web bằng cách theo các liên kết từ trang này sang trang khác. Kết quả là Google có thể không phát hiện các trang của bạn nếu không có trang web nào khác liên kết đến trang.
  • Trang web của bạn sử dụng nội dung đa phương tiện, được hiển thị trong Google Tin tức hoặc sử dụng các chú thích tương thích với sơ đồ trang web khác. Google có thể xem xét thêm thông tin từ sơ đồ trang web đối với tìm kiếm khi thích hợp.
Việc sử dụng một sơ đồ trang web không đảm bảo rằng tất cả các mục trong sơ đồ trang web của bạn sẽ được thu thập dữ liệu và lập chỉ mục, vì quy trình của Google dựa trên thuật toán phức tạp để lên lịch thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, trang web của bạn sẽ được hưởng lợi từ việc có sơ đồ trang web và bạn sẽ không bao giờ bị phạt vì có sơ đồ trang web.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?