จัดการแผนผังไซต์

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนผังไซต์

แผนผังไซต์คืออะไร

แผนผังไซต์ คือไฟล์ที่คุณสามารถแสดงหน้าเว็บของไซต์เพื่อบอก Google และเครื่องมือค้นหาอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดระบบเนื้อหาของเว็บไซต์คุณ โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของเครื่องมือค้นหา เช่น Googlebot จะอ่านไฟล์นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์คุณได้อย่างชาญฉลาดขึ้น

นอกจากนี้ แผนผังไซต์ยังสามารถมอบข้อมูลเมตาที่มีประโยชน์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหน้าที่คุณแสดงในแผนผังไซต์นั้นๆ "ข้อมูลเมตา" คือข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บ เช่น หน้าของคุณอัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อใด เปลี่ยนแปลงบ่อยแค่ไหน และความสำคัญของหน้าดังกล่าวเมื่อเทียบกับ URL อื่นๆ บนเว็บไซต์

คุณสามารถใช้แผนผังไซต์เพื่อมอบข้อมูลเมตาเกี่ยวกับประเภทเนื้อหาที่เจาะจงบนหน้าให้กับ Google ซึ่งรวมถึงเนื้อหาวิดีโอและรูปภาพ เช่น คุณสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาวิดีโอและรูปภาพกับ Google ดังนี้

  • รายการวิดีโอของแผนผังไซต์สามารถระบุความยาว หมวดหมู่ และการจัดประเภทตามความเหมาะสมกับอายุผู้ชมของวิดีโอนั้นได้
  • รายการรูปภาพของแผนผังไซต์สามารถมีหัวเรื่อง ประเภท และใบอนุญาตของรูปภาพนั้นได้

ฉันจำเป็นต้องมีแผนผังไซต์ไหม

หากหน้าในเว็บไซต์ของคุณมีการลิงก์อย่างถูกต้อง ปกติแล้วโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของเราจะสามารถค้นพบเนื้อหาส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตาม แผนผังไซต์สามารถปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของคุณได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเว็บไซต์เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ของคุณมีขนาดใหญ่มาก ด้วยเหตุนี้เอง มีความเป็นไปได้สูงว่าโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บของ Google อาจพลาดที่จะรวบรวมข้อมูลหน้าใหม่หรือหน้าที่เพิ่งอัปเดตบางหน้าไปบ้าง
  • เว็บไซต์ของคุณมีที่เก็บถาวรของหน้าเนื้อหาขนาดใหญ่ซึ่งแยกจากกันหรือไม่มีการเชื่อมโยงกัน หากหน้าของไซต์ไม่อ้างอิงกันและกันโดยปริยาย คุณสามารถแสดงหน้าเหล่านั้นในแผนผังไซต์เพื่อให้แน่ใจว่า Google ไม่มองข้ามหน้าบางหน้าของคุณ
  • ไซต์ของคุณเป็นไซต์ใหม่และมีลิงก์ภายนอกที่เชื่อมมายังไซต์จำนวนน้อย Googlebot และโปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บอื่นจะรวบรวมข้อมูลเว็บโดยติดตามลิงก์จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง ด้วยเหตุนี้เอง Google อาจไม่พบหน้าของคุณหากไม่มีไซต์อื่นๆ ลิงก์ไปยังหน้านั้น
  • ไซต์ของคุณใช้เนื้อหาสื่อสมบูรณ์ ซึ่งแสดงอยู่ใน Google ข่าวสารหรือใช้คำอธิบายประกอบอื่นๆ ที่เข้ากันได้กับแผนผังไซต์ Google สามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจากแผนผังไซต์สำหรับการค้นหาโดยเป็นไปตามความเหมาะสม
การใช้แผนผังไซต์จะไม่รับประกันว่าระบบจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำดัชนีรายการทั้งหมดในแผนผังไซต์ของคุณ เนื่องจากกระบวนการของ Google จะใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อกำหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูล แต่ในกรณีส่วนใหญ่ เว็บไซต์ของคุณจะได้รับประโยชน์จากการมีแผนผังไซต์ และคุณจะไม่ถูกลงโทษจากการมีแผนผังไซต์

 

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร