Läs mer om webbplatskartor

En webbplatskarta är en fil där du kan lista webbsidor på din webbplats för att tala om för Google och andra sökmotorer hur innehållet på din webbplats är ordnat. Sökrobotar som Googlebot läser den här filen för att kunna söka igenom webbplatsen på ett smartare sätt.

Om sidorna på webbplatsen är länkade på lämpligt sätt med varandra kan våra sökrobotar vanligtvis upptäcka större delen av den. Trots det är en webbplatskarta ett nyttigt verktyg som kan förbättra genomsökningen av webbplatsen, särskilt om den uppfyller ett av de följande kriterierna:

  • Webbplatsen är riktigt stor. Då är det mer troligt att Googles sökrobotar kan missa att söka igenom vissa av dina nya eller nyligen uppdaterade sidor.
  • Webbplatsen har ett stort arkiv med innehållssidor som är isolerade eller inte särskilt väl länkade till varandra. Om sidorna på webbplatsen inte hänvisar till varandra på ett naturligt sätt kan du ange dem i en webbplatskarta och se till att Google inte missar vissa av dem.
  • Webbplatsen är ny och det finns få externa länkar till den. Googlebot och andra sökrobotar söker igenom webben genom att följa länkar från en sida till en annan. Därför kanske Google inte upptäcker dina sidor om inga andra webbplatser länkar till dem.
  • Webbplatsen innehåller multimedia, visas på Google Nyheter eller använder andra annoteringar som är kompatibla med webbplatskartor. Google kan ta hänsyn till ytterligare information från webbplatskartor för sökändamål om det är lämpligt.

Dessutom kan webbplatskartan ge värdefulla metadata om de sidor som du har med i den. Metadata är information om en webbsida, t.ex. när den uppdaterades senast, hur ofta sidan ändras och hur viktig den är i förhållande till andra webbadresser på webbplatsen.

Du kan använda en webbplatskarta om du vill ge Google metadata om särskilda typer av innehåll på dina sidor, t.ex. video, bilder och mobilt innehåll. Du kan t.ex. ge Google information om video- och bildinnehåll:

  • Videoposten i en webbplatskarta kan ange hur lång videon är, vilken kategori den tillhör och vilka åldrar den lämpar sig för.
  • Bildposten i en webbplatskarta kan innehålla vad bilden föreställer, dess typ och licens.
Observera att det inte är säkert att alla webbsidor som finns med i en webbplatskarta går att söka igenom eller indexera, eftersom de processer Google använder sig av huvudsakligen bygger på komplicerade algoritmer. I de flesta fall har webbansvariga nytta av att skicka in webbplatskartor, och det är aldrig till någon nackdel.
Var den här artikeln till hjälp?