Avancerade utdrag – personer

Nytt! Med schema.org kan du koda mycket fler objekttyper på dina sidor med en vokabulär som både Google, Microsoft och Yahoo! förstår. Mer information. (Google har dock fortfarande stöd för din befintliga kodning med avancerade utdrag.)

Om kontaktuppgifter

Om kontaktuppgifter och information för sociala nätverk kodas i en webbsidas text kan Google identifiera och visa informationen bättre i sökresultat.

Google testar just nu att visa författarinformation i sökresultaten. Så här länkar du din profil på Google till innehåll som du publicerar på webben.
bild på ett avancerat utdrag för en person i ett sökresultat på Google

Egenskaper

Varje kontakt (person) kan ha ett antal olika egenskaper, till exempel namn, befattning och adress. Du kan koda dessa egenskaper med mikrodata, mikroformat och RDFa.

Google accepterar följande kontaktegenskaper i mikroformatet hCard. (Om egenskapsnamnen för mikrodata/RDFa och mikroformat är olika visas egenskapsnamnet för mikroformat inom parentes.) Google accepterar också egenskaperna XFN friend, contact och acquaintance som används i syfte att identifiera sociala relationer. Egenskaper som anges i fet stil är obligatoriska. Dessutom måste minst två av följande finnas:

 • title eller role
 • affiliation (org)
 • address
Egenskap Beskrivning
name (fn) Namn
nickname Smeknamn
photo En bildlänk
title Personens befattning (till exempel ekonomichef)
role Personens roll (till exempel revisor)
url En länk till en webbsida, till exempel personens hemsida
affiliation (org) Namnet på en organisation personen tillhör (till exempel en arbetsgivare). Om fn och org har exakt samma värde tolkar Google informationen som ett företag eller en organisation, inte en person.
friend Identifierar en social relation mellan personen som beskrivs och en annan person.
contact Identifierar en social relation mellan personen som beskrivs och en annan person.
acquaintance Identifierar en social relation mellan personen som beskrivs och en annan person.
address (adr) Personens position. Kan ha underegenskaperna street-address, locality, region, postal-code och country-name.

Märka upp innehåll

I följande HTML-kod beskrivs Bob "Smithy" Smith.

<div>
Jag heter Bob Smith, men jag kallas Smithy. Det här är min hemsida:
<a href="http://www.exempel.se">www.exempel.se</a>.

Jag bor i Albuquerque i New Mexico och jobbar som ingenjör på ACME Corp.
Mina vänner:
<a href="http://darryl-blog.exempel.se">Darryl</a>,
<a href="http://edna-blog.exempel.se">Edna</a>

</div>

I följande avsnitt beskrivs hur du kodar innehållet med mikrodata, mikroformat eller RDFa.

Mikrodata

Här är samma HTML-kod i mikrodata:

<div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Person">
 
 Jag heter <span itemprop="name">Bob Smith</span>, 
  
 men jag kallas <span itemprop="nickname">Smithy</span>.
 
 Det här är min hemsida:
  
 <a href="http://www.exempel.se" itemprop="url">www.exempel.se</a>.
 
 Jag bor i 
 <span itemprop="address" itemscope
  itemtype="http://data-vocabulary.org/Address">
  
  <span itemprop="locality">Albuquerque</span>,
   
  <span itemprop="region">New Mexico</span> 
  
 </span>
 och arbetar som <span itemprop="title">ingenjör</span>
 
 på <span itemprop="affiliation">ACME Corp</span>. 
 
 Mina vänner:
 <a href="http://darryl-blog.exempel.se" rel="friend">Darryl</a>,
  
 <a href="http://edna-blog.exempel.se" rel="friend">Edna</a>,
</div>

Så här fungerar exemplet:

 • På den första raden anger <itemscope itemtype="http://www.data-vocabulary.org/Person"> att HTML-koden inom <div> representerar en person. itemscope anger att innehållet i <div> beskriver ett objekt och itemtype="http://www.data-vocabulary.org/Person" anger att objektet är en person. person kan användas för att representera vcard för mikroformat.
 • Exemplet beskriver personens egenskaper, till exempel namn, smeknamn och arbetsbefattning. Personegenskaperna märks genom att varje element som innehåller en av dessa egenskaper (till exempel <div> eller <span>) tilldelas attributet itemprop, som anger en egenskap. Till exempel <span itemprop="nickname">.
 • En egenskap kan bestå av ett annat objekt (ett objekt kan alltså innehålla andra objekt). Personuppgifterna ovan inkluderar till exempel en adress (itemtype="http://www.data-vocabulary.org/Address") med egenskaperna locality och region.
 • XFN-egenskapen rel="friend" identifierar Bobs relation till Darryl och Edna.
Mikroformat

Här är samma HTML-innehåll i mikroformatet hCard.

<div class="vcard">
  
  Jag heter
  
  <span class="fn">Bob Smith</span>,
  
  men jag kallas
  
  <span class="nickname">Smithy</span>.
  
  Det här är min hemsida:
  <a href="http://www.exempel.se" class="url">www.exempel.se</a>.
  
  Jag bor i
 
  <span class="adr">
   <span class="locality">Albuquerque</span>,
   
   <span class="region">New Mexico</span>
  
  </span>
  och arbetar som
  
  <span class="title">ingenjör</span> på
  
  <span class="org">ACME Corp</span>.
  
  Mina vänner:
  <a href="http://darryl-blog.exempel.se" rel="friend">Darryl</a>,
  
  <a href="http://edna-blog.exempel.se" rel="friend">Edna</a>,
</div>

Så här fungerar exemplet.

 • På första raden anger class="vcard" att HTML-koden i <div> innehåller kontaktuppgifter, i det här fallet kontaktuppgifter för en person.

  (Det mikroformat som används för att beskriva kontaktuppgifter kallas hCard och refereras i HTML som vcard. Detta är inte ett stavfel.)

 • Exemplet beskriver personobjektets egenskaper, till exempel foto, namn, befattning, organisation och adress. Personegenskaperna som beskrivs av vcard märks genom att varje element som innehåller en av dessa egenskaper (till exempel <span> eller <div>) tilldelas attributet class, som anger en egenskap. vcard beskriver Bobs namn (fn), hans befattning (title) och den organisation han arbetar för (org).
 • Egenskaper kan innehålla andra egenskaper. I exemplet ovan beskriver egenskapen adr restaurangens adress och innehåller underegenskaperna locality och region.
 • XFN-egenskapen rel="friend" identifierar Bobs relation till Darryl och Edna.
RDFa

Här är samma HTML-innehåll i RDFa.

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Person">
  
  Jag heter <span property="name">Bob Smith</span>,
  
  men jag kallas <span property="nickname">Smithy</span>.
  
  Det här är min hemsida:
  <a href="http://www.exempel.se" rel="v:url">www.exempel.se</a>.
 
  Jag bor i
  <span rel="v:address">
   <span typeof="v:Address">
     <span property="v:locality">Albuquerque</span>,
     <span property="v:region">New Mexico</span>
   
   </span>
  </span>
  och arbetar som <span property="title">ingenjör</span>
  
  på <span property="v:affiliation">ACME Corp</span>.
  
  Mina vänner:
  <a href="http://darryl-blog.exempel.se" rel="v:friend">Darryl</a>,
  
  <a href="http://edna-blog.exempel.se" rel="v:friend">Edna</a>,

</div>

Så här fungerar exemplet.

 • Exemplet börjar med en namnutrymmesdeklaration med xmlns. Detta anger ett namnutrymme där vokabulären (en lista med entiteter och deras komponenter) anges. Du kan använda namnutrymmesdeklarationen xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" när som helst när du kodar sidor med data för personer, recensioner eller platser. Använd alltid avslutande snedstreck och # (xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#").
 • På första raden anger också typeof="v:Person" att det kodade innehållet är en person.
 • Varje egenskap för personen (som namn och smeknamn) märks med property. Egenskapsnamnet har prefixet v: (<span property="v:nickname">).
 • Vi vill ta med Bobs adressinformation (typeof="v:Address") i entiteten typeof="v:Person". Här använder vi rel i stället för property för att ange relationen mellan Bob (entiteten v:Person) och adressen (entiteten v:Address). Sedan inkluderar vi <span typeof="v:Address"> för att få med den faktiska adressentiteten.
 • XFN-egenskapen rel="friend" identifierar Bobs relation till Darryl och Edna.