Rich snippets - Recensies

Nieuw! Met schema.org kunt u een veel breder scala aan itemtypen markeren op uw pagina's, met een vocabulary die Google, Microsoft en Yahoo! allemaal kunnen herkennen. Meer informatie. (Google biedt echter nog steeds ondersteuning voor uw bestaande rich snippets-markeringen.)

Wanneer recensiegegevens zijn gemarkeerd in de hoofdtekst van een webpagina, kan Google deze identificeren en gebruiken om de informatie op uw pagina's beter te begrijpen en te presenteren. Met recensiegegevens zoals beoordelingen en beschrijvingen helpt u gebruikers te bepalen welke pagina's nuttige inhoud bevatten.

Gebruiksrichtlijnen

Het doel van rich snippets voor recensies is gebruikers voorzien van recensie-informatie over een specifiek product of specifieke service, zoals de sterbeoordeling (1 tot 5 sterren) en de naam van de recensent(en).

De volgende richtlijnen zijn van toepassing op recensiefragmenten:

 • Wanneer u recensiemarkeringen gebruikt, moet het hoofdonderwerp van de pagina een specifiek product of specifieke service zijn. Het gebruik van recensiemarkeringen op een pagina met meerdere producten wordt bijvoorbeeld niet ondersteund.
 • Recensies van producten of services met betrekking tot inhoud voor volwassenen worden niet ondersteund.
 • Als de markeringen slechts één recensie bevatten, moet de naam van de recensent een geldige naam (persoon of organisatie) zijn. '50 procent korting tot zaterdag' is bijvoorbeeld geen geldige naam voor een recensent.

U kunt afzonderlijke recensies (zoals een recensie over een product door een redacteur) of samengevoegde recensiegegevens markeren (bijvoorbeeld de gemiddelde beoordeling van een lokaal bedrijf of het totale aantal ingezonden gebruikersrecensies).

Gebruik de indeling voor afzonderlijke recensies voor pagina's waarop één recensie staat. Gebruik de indeling voor samengevoegde recensies voor pagina's met meerdere recensies. Als uw pagina beide bevat (een recensie door een redacteur en een aantal gebruikersrecensies), raden we u aan één indeling te selecteren. U kunt de indeling voor afzonderlijke recensies gebruiken om de recensie van de redacteur te markeren OF u kunt de indeling voor samengevoegde recensies gebruiken om een overzicht van de gebruikersrecensies te geven. Als een pagina beide typen markeringen bevat, gebruikt Google de samengevoegde recensiemarkeringen voor weergave.

Opmerking: er zijn veel manieren om recensiebeoordelingen aan te geven (zoals sterren, percentages en diverse beoordelingsschalen). Meer informatie over het presenteren van recensiebeoordelingen.

Afzonderlijke recensies

voorbeeld van een rich snippet in Google met recensiegegevens

Eigenschappen

Een recensie kan een aantal verschillende eigenschappen bevatten die u kunt labelen met microdata, microformats of RDFa. Google herkent de volgende recensie-eigenschappen, die zijn afgeleid van het microformat hReview. Over het algemeen kunt u dezelfde eigenschapsnaam gebruiken voor microdata, microformats en RDFa. Als de eigenschapsnamen voor microdata/RDFa en microformats verschillen, wordt de eigenschapsnaam voor microformats tussen haakjes weergegeven. Vetgedrukte eigenschappen zijn vereist. Daarnaast moeten ten minste een van de volgende aanwezig zijn: rating of dtrviewed.

Eigenschap Beschrijving
itemreviewed (item) Het item waarvoor een recensie is gemaakt. In microformats kan hierin ook de naam van het gerecenseerde item worden opgenomen (fn).
rating Een numerieke kwalitatieve beoordeling voor het item (bijvoorbeeld 4). U kunt een beoordelingsschaal aangeven door de beoordeling best (hoogste, standaard: 5) en worst (laagste, standaard: 1) op te geven. Meer informatie over recensiebeoordelingen.
reviewer De schrijver van de recensie.
dtreviewed De datum waarop de recensie is geschreven in de ISO-datumnotatie.
description De tekst van de recensie.
summary Een korte samenvatting van de recensie.

De volgende HTML-code bevat een recensie over het restaurant Pizza Amorata.

<div>
Pizza Amorata
Beoordeeld door Pieter de Boer op 6 januari.
Fantastische, heerlijke pizza bij mij om de hoek.
Amorata schotelt Napolitaanse pizza's voor die in de traditionele houtoven zijn gebakken 
en die snel en zonder gedoe worden geserveerd. De beste pizzeria in de buurt.
Beoordeling: 4,5
</div>

In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u deze inhoud kunt markeren met microdata, microformats of RDFa.

Microdata

Hier volgt dezelfde HTML-code met markeringen in microdata:

<div>
 <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review">
  <span itemprop="itemreviewed">Pizza Amorata</span>
  Beoordeeld door <span itemprop="reviewer">Pieter de Boer</span> op
  <time itemprop="dtreviewed" datetime="2009-01-06">6 januari</time>.
  <span itemprop="summary">Fantastische, heerlijke pizza bij mij om de hoek.</span>
  <span itemprop="description">Amorata schotelt Napolitaanse pizza's voor die in de traditionele houtoven zijn gebakken 
   en die snel en zonder gedoe worden geserveerd. De beste pizzeria in de buurt.</span>
  Beoordeling: <span itemprop="rating">4,5</span>
 </div>
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Op de eerste regel geeft <itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review"> aan dat de HTML-inhoud tussen de <div> -tags een recensie is. itemscope geeft aan dat de inhoud tussen de <div> -tags een item beschrijft en itemtype="http://data-vocabulary.org/Review" geeft aan dat het item een recensie is.
 • Het voorbeeld beschrijft de eigenschappen van de recensie, zoals het onderwerp, de recensent en de datum van de recensie. Voor het labelen van recensie-eigenschappen wordt aan elk element dat een van deze eigenschappen bevat (zoals <div> of <span>) een kenmerk itemprop toegewezen waarmee een eigenschap wordt aangeduid. Bijvoorbeeld: <span itemprop="reviewer">.
Microformats

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in het microformat hReview.

​<div class="hreview">
  <span class="item">
   <span class="fn">Pizza Amorata</span>
  </span>
  Beoordeeld door <span class="reviewer">Pieter de Boer</span> op
  <span class="dtreviewed">
   6 januari<span class="value-title" title="2009-01-06"></span>
  </span>.
  <span class="summary">Fantastische, heerlijke pizza bij mij om de hoek.</span>
  <span class="description">Amorata schotelt Napolitaanse pizza's voor  
  die in de traditionele houtoven zijn gebakken en die snel en zonder gedoe worden geserveerd. 
  De beste pizzeria in de buurt.</span>
  Beoordeling: 
  <span class="rating">4,5</span>
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt.

 • Op de eerste regel geeft class="hreview" aan dat de HTML-inhoud tussen de <div> -tags een recensie beschrijft.
 • De gestructureerde gegevens worden verduidelijkt door het kenmerk class (zoals class="rating" en class="reviewer") en de waarden (zoals 4,5, Pieter de Boer). U kunt de tags, zoals span en div , wijzigen op basis van uw opmaakbehoeften.
 • Eigenschappen kunnen andere eigenschappen bevatten. In het bovenstaande voorbeeld beschrijft de eigenschap item het onderwerp van de recensie. Deze eigenschap bevat de subeigenschap fn(naam).

Niet-zichtbare tekst

We raden u aan datuminformatie op te nemen in de ISO-datumnotatie. Zo zorgt u ervoor dat uw informatie correct in zoekresultaten wordt weergegeven. U kunt deze informatie leveren via het Microformats Value Class Pattern en ook een zichtbare datum op de pagina plaatsen.

Bekijk dit fragment van het bovenstaande HTML-voorbeeld:

  <span class="dtreviewed">
   6 januari<span class="value-title" title="2009-01-06" />
  </span>.

Door deze datuminformatie op te nemen in het blok met het label class="dtreviewed", geeft u aan dat de rich snippets-parser de waarde in het kenmerk title moet gebruiken om de datum te bepalen waarop de recensie is geschreven.

Geneste entiteiten

In uw recensie kunt u de indeling voor personen gebruiken om informatie te geven over de recensent. U kunt ook de indeling voor organisaties gebruiken om de organisatie aan te geven waarover een recensie wordt geschreven. In dit geval kunt u de entiteit voor persoon of bedrijf nesten in de recensie-entiteit. Meer informatie over geneste entiteiten.

RDFa

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met RDFa-markeringen.

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review">
  <span property="v:itemreviewed">Pizza Amorata</span>
  Beoordeeld door
  <span property="v:reviewer">Pieter de Boer</span> op
  <span property="v:dtreviewed" content="2009-01-06">6 januari</span>.
  <span property="v:summary">Fantastische, heerlijke pizza bij mij om de hoek.</span>
  <span property="v:description">Amorata schotelt Napolitaanse pizza's voor 
  die in de traditionele houtoven zijn gebakken en die snel en zonder gedoe worden geserveerd. 
  De beste pizzeria in de buurt.</span>
  Beoordeling:
  <span property="v:rating">4,5</span>
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt.

 • Het voorbeeld begint met de declaratie van een naamruimte via xmlns. Hiermee wordt een naamruimte aangegeven waarin de 'vocabulary' (een lijst met entiteiten en ondergeschikte onderdelen) wordt vermeld. U kunt het declareren van een naamruimte xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" gebruiken wanneer u pagina's van markeringen voorziet voor personen, recensies of locatiegegevens. Voeg een het eind een forward slash en een hekje # toe (xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" ).
 • Verder wordt met typeof="v:Review" op de eerste regel aangegeven dat de gemarkeerde inhoud een recensie is.
 • Elke eigenschap van de recensie (zoals het onderwerp van de recensie en de recensent) wordt gelabeld met property. De eigenschapsnaam wordt voorafgegaan door v: (<span property="v:rating">).

Niet-zichtbare tekst

We raden u aan datuminformatie op te nemen in de ISO-datumnotatie. Zo zorgt u ervoor dat uw informatie correct in zoekresultaten wordt weergegeven. U kunt het kenmerkcontentgebruiken om deze informatie te leveren en tegelijkertijd een zichtbare datum op de pagina plaatsen.

Bekijk dit fragment van het bovenstaande HTML-voorbeeld:

 <span property="v:dtreviewed" content="2012-01-06">6 januari</span>

Als u deze datuminformatie toevoegt aan het kenmerk content , geeft u aan dat de rich snippets-parser deze waarde moet gebruiken om de datum te bepalen waarop de recensie is geschreven.

Geneste entiteiten

In uw recensie kunt u de indeling voor personen gebruiken om informatie te geven over de recensent. U kunt ook de indeling voor organisaties gebruiken om de organisatie aan te geven waarover een recensie wordt geschreven. In dit geval kunt u de entiteit voor persoon of bedrijf nesten in de recensie-entiteit. Meer informatie over geneste entiteiten.

Samengevoegde recensies

Google herkent ook markeringen voor samengevoegde recensies. Over een restaurant zijn bijvoorbeeld 24 recensies geschreven, met een gemiddelde beoordeling van 9 (van 10 punten). Met samengevoegde recensies kunt u deze informatie overbrengen.

afbeelding van een rich snippet in Google voor een samengevoegde recensie voor een restaurant

Eigenschappen

Google herkent de volgende eigenschappen voor samengevoegde recensies, die zijn afgeleid van het microformat hReview-aggregate. Over het algemeen kunt u dezelfde eigenschapsnaam gebruiken voor microdata, microformats en RDFa; waar de eigenschapsnamen voor microdata/RDFa en microformats verschillen, wordt de naam voor microformats weergegeven tussen haakjes.   Vetgedrukte eigenschappen zijn vereist. Elk item moet ten minste een van de volgende bevatten: count of votes.

Eigenschap Beschrijving
itemreviewed(item) Het item waarvoor een recensie is gemaakt. In microformats kan hierin ook de naam van het gerecenseerde item worden opgenomen (fn).
rating Een numerieke kwalitatieve beoordeling voor het item (bijvoorbeeld 4). U kunt een beoordelingsschaal aangeven door de beoordeling best (hoogste, standaard: 5) en worst (laagste, standaard: 1) op te geven. Meer informatie over recensiebeoordelingen.
count Het totale aantal recensies voor het item op uw site. Opmerking: als u countopneemt, moet de pagina ook recensiemarkeringen bevatten voor elk beoordeelde item. count mag alleen recensies op uw eigen site bevatten.
votes Hiermee wordt het aantal personen aangegeven dat een beoordeling heeft achtergelaten (met of zonder een bijgevoegde recensie). Een pagina moet ten minste een van de volgende specificeren: count of votes.
summary Een korte samenvatting van de verzameling recensies.
photo De foto of afbeelding van het item waarover de recensie gaat.

De volgende code staat voor een samengevoegde recensie over Pizza Amorata.

<div>
Pizza Amorata
9 van 10, op basis van 24 beoordelingen.
5 gebruikersrecensies.
</div>

In de volgende gedeelten wordt beschreven hoe u deze inhoud kunt markeren met microdata, microformats of RDFa.

Microdata

Hier volgt dezelfde HTML-code met markeringen in microdata.

 <div itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate">
  <span itemprop="itemreviewed">Pizza Amorata</span>
  <img itemprop="photo" src="pizza.jpg" />
  <span itemprop="rating" itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating">
   <span itemprop="average">9</span>
   van <span itemprop="best">10</span>
  </span>
  op basis van <span itemprop="votes">24</span> beoordelingen.
  <span itemprop="count">5</span> gebruikersrecensies.
 </div>  

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Op de eerste regel geeft <itemscope itemtype="http://data-vocabulary.org/Review-aggregate"> aan dat de HTML-inhoud tussen de <div> -tags een samengevoegde recensie is. itemscope geeft aan dat de inhoud tussen de <div> -tags een item beschrijft en itemtype="http://data-vocabulary.org/Review" geeft aan dat het item een recensie is.
 • Het voorbeeld beschrijft de eigenschappen van de samengevoegde recensie, zoals het onderwerp van de recensie en de beoordeling. Voor het labelen van samengevoegde recensie-eigenschappen wordt aan elk element dat een van deze eigenschappen bevat (zoals <div> of <span>) een kenmerk itemprop toegewezen waarmee een eigenschap wordt aangeduid. Bijvoorbeeld: <span itemprop="itemreviewed">.
 • Een eigenschap kan bestaan uit een ander item (met andere woorden: een item kan andere items bevatten). Zo bevat de bovenstaande recensie een beoordeling (itemtype="http://data-vocabulary.org/Rating") met de eigenschappen average, besten count. Meer informatie over recensiebeoordelingen.
Microformats

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in het microformat hReview-aggregate.

<div class="hreview-aggregate">
  <span class="item">
   <span class="fn">Pizza Amorata</span>
   <img src="pizza.jpg" class="photo" />
  </span>
  <span class="rating">
   <span class="average">9</span> van
   <span class="best">10</span>
  </span>
  op basis van
  <span class="votes">24</span> beoordelingen.
  <span class="count">5</span> gebruikersrecensies.
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Op de eerste regel geeft class="hreview-aggregate" aan dat de HTML-inhoud tussen de <div> -tags een overzicht van de recensies op een pagina is.
 • De gestructureerde gegevens worden verduidelijkt door het kenmerk class (zoals class="fn" en class="rating") en de waarden (zoals Pizza Amorata, 9). U kunt de tags, zoals span en div , wijzigen op basis van uw opmaakbehoeften.
 • Eigenschappen kunnen andere eigenschappen bevatten. In het bovenstaande voorbeeld bevat de eigenschap rating de subeigenschappen average (de gemiddelde beoordeling) en best (de hoogst mogelijke beoordeling). De eigenschap item bevat fn. Meer informatie over geneste entiteiten.
 • votes kan worden gebruikt wanneer gebruikers op een recensiesite een item kunnen beoordelen zonder zelf een volledige recensie te schrijven. Hun stem telt mee voor de gemiddelde beoordeling, maar niet voor het aantal beschikbare recensies.
RDFa

Hier volgt dezelfde HTML-inhoud met markeringen in RDFa.

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" typeof="v:Review-aggregate">
  <span property="v:itemreviewed">Pizza Amorata</span>
  <img src="pizza.jpg" rel="v:photo" />
  <span rel="v:rating">
   <span typeof="v:Rating">
     <span property="v:average">9</span>
     van 
     <span property="v:best">10</span>
   </span>
  </span>
  op basis van 
  <span property="v:votes">24</span> beoordelingen. 
  <span property="v:count">5</span> gebruikersrecensies
</div>

Dit voorbeeld werkt als volgt:

 • Het voorbeeld begint met de declaratie van een naamruimte via xmlns. Hiermee wordt een naamruimte aangegeven waarin de 'vocabulary' (een lijst met entiteiten en ondergeschikte onderdelen) wordt vermeld. U kunt het declareren van een naamruimte xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/# namespace" gebruiken wanneer u pagina's van markeringen voorziet voor personen, recensies of locatiegegevens. Voeg een het eind een forward slash en een hekje # toe (xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" ).
 • Verder wordt met typeof="v:Review-aggregate" op de eerste regel aangegeven dat de gemarkeerde inhoud een overzicht is van de recensies op de pagina.
 • Elke eigenschap van de recensie (zoals het onderwerp van de recensie en het aantal stemmen) wordt gelabeld met property. De eigenschapsnaam wordt voorafgegaan door v: (<span property="v:itemreviewed">).
 • We willen de recensiebeoordeling (typeof=v:Rating") opnemen in de entiteit typeof="v:Review-aggregate". We gebruiken hier rel in plaats van property om een relatie aan te geven tussen de samengevoegde recensie (de entiteit v:Review-aggregate) en deze beoordeling (de entiteit v:Rating). Vervolgens voegen we <span typeof="v:Rating"></div> toe om de werkelijke beoordelingsentiteit op te nemen. Meer informatie over geneste entiteiten.
 • votes kan worden gebruikt wanneer gebruikers op een recensiesite een item kunnen beoordelen zonder zelf een volledige recensie te schrijven. Hun stem telt mee voor de gemiddelde beoordeling, maar niet voor het aantal beschikbare recensies.