Konfigurowanie powiadomień e-mail

Search Console może co jakiś czas przesyłać Ci wiadomości na temat Twoich usług. Najnowsze wiadomości możesz zobaczyć na stronie głównej Search Console, a wszystkie są dostępne w Centrum wiadomości.

Wiadomości są wysyłane na konto e-mail powiązane z Twoim kontem w Search Console. Nie można dodać adresu dodatkowrgo ani wskazać innego adresu – wiadomości przesyłamy na adres, za pomocą którego logujesz się do Search Console.

Aby otworzyć stronę ustawień wiadomości w Search Console

  1. Na dowolnej stronie w Search Console kliknij ikonę koła zębatego Ustawienia
  2. Kliknij Ustawienia Search Console.
  3. Na tej stronie zmień ustawienia wiadomości e-mail i zapisz zmiany. Ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich usług przypisanych do danego konta w Search Console.

Aby włączyć lub wyłączyć wszystkie wiadomości z Search Console

Domyślnie będziesz otrzymywać wiadomości na temat Twojego konta w Search Console. Ale możesz je wyłączyć, jeśli chcesz.

Aby zmienić globalne ustawienia wiadomości z Search Console:

  1. Otwórz stronę Ustawienia Search Console.
  2. Na stronie zaznacz lub odznacz pole wyboru dotyczące powiadomień e-mail, by włączyć lub wyłączyć opcję otrzymywania wiadomości z Search Console. Po włączeniu opcji otrzymywania wiadomości e-mail możesz wyłączyć otrzymywanie określonych wiadomości w sposób opisany poniżej.

 

Jeśli wyłączysz wszystkie wiadomości, nie będziesz też otrzymywać bardzo ważnych wiadomości, w tym ostrzeżeń o atakach hakerów i podjętych ręcznych działaniach, jak również powiadomień o nowych właścicielach. Zamiast tego zalecamy włączenie opcji otrzymywania powiadomień, a wyłączenie tylko wiadomości określonego typu.

 

Aby włączyć lub wyłączyć wiadomości określonego typu z Search Console

Wiadomości określonego typu można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy powiadomienia e-mail są włączone globalnie dla Search Console. Domyślnie to ustawienie jest włączone.

Aby wyłączyć wiadomości określonego typu:

  1. Kliknij link anulowania subskrypcji na końcu tego e-maila. Bez niego nie można anulować subskrypcji.
  2. Po anulowaniu subskrypcji wiadomości tego typu pojawi się ona na liście wiadomości na Twojej stronie ustawień. Ta lista pokazuje wszystkie wiadomości, których subskrypcję anulowałeś co najmniej raz. Możesz wznowić subskrypcję wiadomości dowolnego typu, zmieniając jej status.

Aby móc ponownie otrzymywać wiadomości danego typu:

  1. Otwórz stronę Ustawienia Search Console.
  2. Wyszukaj wiadomość, którą chcesz ponownie otrzymywać, i odpowiednio zmień jej status.

Aby zmienić język lub inne ustawienia wiadomości

Język i inne ustawienia wiadomości możesz wybrać na stronie ustawień globalnych konta Google.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?