Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Použití kanonických adres URL

Tento článek popisuje použití kanonických adres URL ke zlepšení signálů odkazů a hodnocení pro obsah dostupný prostřednictvím několika struktur adres URL nebo prostřednictvím syndikace.

Ve světě správy obsahu a systémů internetových obchodů je běžné, že lze ke stejnému obsahu přistupovat prostřednictvím několika různých adres URL. V případě syndikace je také snadné distribuovat obsah na úplně jiné adresy URL a domény. Příklad:

Stejná stránka produktu má různé dynamické adresy URL v důsledku relace uživatele nebo předvoleb vyhledávání.
https://www.example.com/products?category=dresses&color=green

https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD 

https://www.example.com/dresses/green/greendress.html
Pokud jeden příspěvek umístíte do několika sekcí, blogovací systém pro něj automaticky vytvoří několik adres URL.
https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/

https://blog.example.com/green-things/green-dresses-are-awesome/
Server je nakonfigurován tak, aby zobrazoval stejný obsah pro subdoménu www nebo protokol http.
http://example.com/green-dresses

https://example.com/green-dresses

http://www.example.com/green-dresses
Obsah, který na blogu poskytujete k syndikaci na jiné weby, je v těchto doménách částečně nebo zcela replikován.
https://news.example.com/green-dresses-for-every-day-155672.html (syndikovaný příspěvek)

https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/3245/ (původní příspěvek)

Ačkoliv tyto systémy usnadňují vývoj a distribuci obsahu, způsobují určité komplikace, když lidé vaši stránku vyhledávají ve vyhledávači. Příklad:

 • Konsolidace signálů ohledně odkazů pro duplicitní a podobný obsah. Vyhledávačům pomáhá, pokud mohou informace, které mají pro jednotlivé adresy URL (například odkazy na ně), zkonsolidovat na jednu preferovanou adresu URL. To znamená, že odkazy z jiných webů na adresu http://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD budou zkonsolidovány s odkazy na adresu https://www.example.com/dresses/green/greendress.html.
 • Měření metrik pro jeden produkt nebo téma. Pokud je k dispozici celá řada adres URL, je obtížnější získat konsolidované metriky pro konkrétní obsah.
 • Určení adresy URL, kterou chcete lidem zobrazovat. Chcete, aby lidé vaši produktovou stránku zelených šatů navštěvovali raději pomocí adresy https://www.example.com/dresses/green/greendress.html než pomocí adresy https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD.
 • Řešení syndikovaného obsahu. Pokud svůj obsah syndikujete k zobrazení v jiných doménách, chcete hodnocení stránky konsolidovat na svoji preferovanou adresu URL.

Za účelem řešení těchto problémů vám doporučujeme pro obsah (nebo ekvivalentní obsah) dostupný prostřednictvím několika adres URL definovat kanonickou adresu URL. V případě Vyhledávání Google to můžete provést několika způsoby:

Ačkoliv žádná z těchto metod není požadována, doporučujeme vám některou z nich použít. Pokud neurčíte kanonickou adresu URL, vybereme nejlepší verzi nebo adresu URL podle svého uvážení.

Ke kanonizaci nepoužívejte soubor robots.txt.
Ke kanonizaci nepoužívejte nástroj na odstranění adres URL. Tento nástroj z vyhledávání odebere všechny verze adresy URL.
Neuvádějte pro jednu stránku více různých kanonických adres URL. (Například jednu v souboru Sitemap a jinou pro stejnou stránku pomocí atributu rel="canonical").

Nastavení preferované domény

Sdělte Googlu, kterou verzi adresy URL svého webu pro svoji doménu preferujete:

 • https://www.example.com
 • https://example.com

Pokud preferovanou doménu nastavíte jako https://example.com, bude Google odkazy s doménou https://www.example.com považovat za stejné odkazy jako ty s doménou https://example.com.

Další informace naleznete v článku Nastavení preferované domény.

Uvedení preferované adresy URL pomocí prvku link s atributem rel="canonical"

Předpokládejme, že ačkoliv lze stejný obsah zobrazit pomocí několika adres URL, chcete pro něj jako preferovanou adresu URL nastavit https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/. Můžete to vyhledávačům sdělit následovně:

 • Kanonickou stránku i všechny její další verze označte pomocí prvku link s atributem rel="canonical".
  Do sekce <head> těchto stránek přidejte prvek <link> s atributem rel="canonical"
  <link rel="canonical" href="https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome" />

  Toto označení udává preferovanou adresu URL pro přístup k příspěvku o zelených šatech. Ve výsledcích vyhledávání se uživatelům bude s větší pravděpodobností zobrazovat tato adresa URL. (Poznámka: Toto označení se snažíme respektovat, nemůžeme to však ve všech případech zaručit.)

Předejděte chybám: V prvku link s atributem rel="canonical" použijte namísto relativních cest raději absolutní cesty.

Použijte následující strukturu: https://www.example.com/dresses/green/greendresss.html
Nikoliv tuto strukturu: /dresses/green/greendress.html).

Určení preferovaných adres URL pro stejný obsah pomocí souboru Sitemap

Vyberte pro každou ze svých stránek kanonickou (preferovanou) adresu URL a o svých preferencích nás informujte odesláním těchto kanonických adres URL v souboru Sitemap.

Neslibujeme, že adresy URL odeslané v souborech Sitemap použijeme, ale odesláním tohoto souboru Google informujete o tom, které stránky na svém webu považujete za nejdůležitější.

Použití přesměrování 301 pro adresy URL, které nejsou kanonické

Předpokládejme, že lze vaši stránku navštívit několika způsoby:

 • https://example.com/home
 • https://home.example.com
 • https://www.example.com

Je dobré jednu z těchto adres URL vybrat jako preferovanou (kanonickou) a veškerý provoz z ostatních adres URL odesílat pomocí přesměrování 301 na tuto preferovanou adresu URL. Nejlepší způsob, jak zajistit, aby uživatelé i vyhledávače byli směrováni na správnou stránku, je přesměrování 301 na straně serveru. Stavový kód 301 znamená, že požadovaná stránka byla natrvalo přemístěna jinam.

Určení způsobu zpracování dynamických parametrů

Pomocí funkce Zpracování parametrů můžete Googlu sdělit, které parametry chcete ignorovat. Ignorováním některých parametrů můžete snížit množství duplicitního obsahu v indexu Google a usnadnit procházení vašich stránek. Pokud například zadáte, že by parametr sessionid měl být ignorován, bude Google považovat adresy https://www.example.com/dresses/green.php?sessionid=273749https://www.example.com/dresses/green.php za shodné.

Uvedení kanonického odkazu v záhlaví protokolu HTTP

Pokud můžete konfigurovat svůj server, můžete kanonické adresy URL dokumentů HTML a jiných souborů (například souborů PDF) uvádět pomocí záhlaví protokolu HTTP rel="canonical". Řekněme, že váš web zpřístupňuje stejný soubor PDF prostřednictvím různých adres URL (například z důvodu sledování provozu), například takto:

https://www.example.com/downloads/white-paper.pdf
https://www.example.com/downloads/partner-1/white-paper.pdf
https://www.example.com/downloads/partner-2/white-paper.pdf
https://www.example.com/downloads/partner-3/white-paper.pdf

V takovém případě můžete Googlu sdělit kanonickou adresu URL souboru PDF pomocí záhlaví protokolu HTTP rel="canonical" takto:

Link: <http://www.example.com/downloads/white-paper.pdf>; rel="canonical"

Tyto prvky Link v záhlaví protokolu HTTP podporuje Google v současné době pouze ve Vyhledávání Google. 

Preferování protokolu HTTPS před protokolem HTTP pro kanonické odkazy

Jako kanonické stránky upřednostňuje Google před stránkami HTTP ekvivalentní stránky HTTPS. Výjimkou jsou případy, kdy se vyskytují konfliktní signály, jako například následující:

 • Stránka HTTPS má neplatný certifikát SSL.
 • Stránka HTTPS obsahuje nezabezpečené závislé prvky.
 • Přístup ke stránce HTTPS je blokován souborem robots.txt (ale ke stránce HTTP přístup blokován není).
 • Stránka HTTPS uživatele přesměrovává prostřednictvím stránky HTTP nebo na stránku HTTP.
 • Stránka HTTPS obsahuje odkaz na stránku HTTP s atributem rel="canonical".
 • Stránka HTTPS obsahuje metaznačku robots noindex

Ačkoli naše systémy stránky HTTPS před stránkami HTTP preferují již ve výchozím nastavení, můžete toto chování zajistit následujícími způsoby:

 • přesměrovávat ze stránky HTTP na stránku HTTP prostřednictvím kódu 301 nebo 302, JavaScriptu nebo metaznaček.
 • přidat na stránku HTTP odkaz na stránku HTTPS s atributem rel="canonical".
 • implementovat mechanismus HSTS.

Chcete-li předejít tomu aby Google jako kanonickou stránku nevybral verzi HTTP, měli byste se vyhnout následujícím praktikám:

 • V případě výskytu neplatných certifikátů SSL a přesměrování z adres HTTPS na adresy HTTP velmi výrazně preferujeme verzi HTTP. Použitím mechanismu HSTS této výrazné preferenci nezabráníte.
 • Zahrnutí stránky HTTP v souboru Sitemap nebo v záznamech hreflang namísto verze HTTPS.
 • Implementace certifikátu SSL/TLS pro nesprávnou variantu hostitele: například poskytování certifikátu pro doménu www.example.com z domény example.com.  Certifikát musí odpovídat úplné adrese URL webu nebo se musí jednat o certifikát se zástupnými symboly, který lze použít pro několik subdomén v doméně.
Pokud nějaký zdroj blokujete pomocí souboru robots.txt, dejte pozor, abyste blokovali jeho verzi HTTP i HTTPS.

 

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?