Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Stosowanie kanonicznych URL-i

Ten artykuł opisuje sposoby stosowania kanonicznych URL-i, które pomagają usprawnić działanie sygnałów związanych z linkowaniem i ustalaniem rankingów dla treści dostępnych w strukturach wielu URL-i lub w drodze dystrybucji.

Mechanizmy zarządzania treścią i systemy sklepów internetowych są w dzisiejszym świecie bardzo popularne. Często te same materiały są dostępne pod różnymi URL-ami. Dzięki mechanizmom dystrybucji treści mogą być łatwiej przekazywane na różne strony, a nawet domeny. Na przykład:

Ta sama strona z opisem produktu ma dynamiczne URL-e w zależności od sesji użytkownika i/lub jego preferencji wyszukiwania.
https://www.example.com/products?category=dresses&color=green

https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD 

https://www.example.com/dresses/green/greendress.html
System bloga automatycznie zapisuje różne URL-e, gdy umieścisz ten sam post w różnych sekcjach.
https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/

https://blog.example.com/green-things/green-dresses-are-awesome/
Twój serwer jest tak skonfigurowany, by przedstawiać te same treści dla stron subdomeny www oraz protokołu http.
http://example.com/green-dresses

https://example.com/green-dresses

http://www.example.com/green-dresses
Treści, które umieszczasz na tym blogu do dystrybucji na inne witryny są replikowane częściowo lub w całości w tych domenach.
https://news.example.com/green-dresses-for-every-day-155672.html (post po redystrybucji)

https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/3245/ (post oryginalny)

Systemy te ułatwiają opracowywanie i dystrybucję materiałów, ale utrudniają odnalezienie Twojej strony przez inne osoby przy użyciu wyszukiwarki. Na przykład:

 • Konsolidowanie sygnałów linków dla kopii treści lub ich zbliżonych wariantów. Możliwość konsolidowania informacji dla poszczególnych URL-i (np. linków) jako indywidualnego preferowanego URL-a upraszcza działanie wyszukiwarek. Oznacza to, że linki z innych witryn do http://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD zostaną skonsolidowane z linkami do https://www.example.com/dresses/green/greendress.html.
 • Śledzenie danych dla pojedynczego produktu/tematu. W przypadku dużej liczby różnych URL-i trudniej jest uzyskać skonsolidowane dane dla poszczególnych fragmentów treści.
 • Ustalenie wyświetlanego URL-a Możesz skonfigurować witrynę tak, by osoby trafiały na stronę produktu, którym jest zielona sukienka, znajdującą się pod adresem https://www.example.com/dresses/green/greendress.html, a nie https://example.com/dresses/cocktail?gclid=ABCD.
 • Adresowanie redystrybuowanych materiałów Jeśli redystrybuujesz treści do publikacji w innych domenach, wolisz, by do rankingu stron był brany pod uwagę preferowany URL.

W celu rozwiązania tych kwestii zalecamy zdefiniować kanoniczny URL dla treści (lub ich odpowiednika) dostępnych w ramach różnych URL-i. W wyszukiwarce Google można to zrobić na kilka sposobów:

Zachęcamy do korzystania z tych metod, przy czym żadna nie jest obowiązkowa. Jeśli nie określisz kanonicznego URL-a, my ustalimy optymalny według nas URL.

Nie używaj pliku robots.txt do celów konwertowania kanonicznego.
Nie używaj narzędzia do usuwania URL-i do konwertowania kanonicznego, gdyż usunie ono wszystkie wersje URL-a z wyszukiwania.
Nie określaj różnych URL-i jako kanonicznych dla tej samej strony (np. jeden URL określony na mapie witryny, a inny URL dla tej samej strony określony atrybutem rel="canonical").

Ustawianie preferowanej domeny

Poinformuj Google, którą wersję URL-a witryny wolisz dla swojej domeny:

 • https://www.example.com
 • https://example.com

Jeśli ustawisz swoją preferowaną domenę jako https://example.com, będziemy traktować linki do https://www.example.com dokładnie tak samo, jak linki do https://example.com.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Ustawianie preferowanej domeny.

Określanie preferowanego URL-a przy pomocy elementu link rel="canonical"

Załóżmy, że chcesz określić adres https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome/ jako preferowany URL, nawet jeśli inne URL-e również mają dostęp do tej zawartości. Aby wyszukiwarki mogły to zinterpretować, musisz wykonać poniższe czynności:

 • Oznacz stronę kanoniczną i inne jej warianty elementem link rel="canonical".
  Dodaj element <link> z atrybutem rel="canonical" do sekcji <head> tych stron: 
  <link rel="canonical" href="https://blog.example.com/dresses/green-dresses-are-awesome" />

  Ten atrybut określa preferowanego URL-a, który będzie używany do uzyskania dostępu do posta z zielonymi sukienkami, aby wyniki wyszukiwania skuteczniej pokazywały użytkownikom taką strukturę URL-i. (Uwaga: Staramy się zapewnić takie działanie wyszukiwarki, ale nie możemy go gwarantować w każdym przypadku).

Unikaj błędów: stosuj bezwzględne ścieżki dostępu zamiast elementu linku rel="canonical".

Użyj tej struktury:  https://www.example.com/dresses/green/greendresss.html
Nie używaj takiej struktury: /dresses/green/greendress.html).

Używanie mapy witryny w celu określenia preferowanych URL-i dla tych samych treści

Wybierz kanoniczny (preferowany) URL dla każdej strony i przekaż nam swoje preferencje, zgłaszając te kanoniczne URL-e jako mapę witryny.

Nie możemy zagwarantować, że użyjemy URL-i zgłoszonych w mapie witryny, ale jest to dobry sposób na przekazanie Google informacji o tych stronach Twojej witryny, które uważasz za najważniejsze.

Używanie przekierowań 301 dla URL-i, które nie są kanoniczne

Powiedzmy, że do Twojej strony można przejść przy użyciu następujących adresów:

 • https://example.com/home
 • https://home.example.com
 • https://www.example.com

Warto wybrać jeden z tych URL-i jako URL preferowany (kanoniczny) i użyć przekierowań 301 w celu przekierowania ruchu z innych URL-i na URL preferowany. Przekierowanie 301 ze strony serwera stanowi najlepszy sposób, aby wyszukiwarki, a przez to również użytkownicy, odnajdywały właściwą stronę. Kod stanu 301 oznacza, że strona została na stałe przeniesiona do innej lokalizacji.

Określanie obsługi parametrów dynamicznych

Aby poinformować Google o wszelkich parametrach, które mają być ignorowane, skorzystaj z sekcji Obsługa parametrów. Ignorowanie niektórych parametrów może pomóc wyeliminować zduplikowane treści w indeksie Google i ułatwić pobieranie witryny do zaindeksowania. Jeśli na przykład określisz, że parametr sessionid ma być ignorowany, Google będzie traktować adres https://www.example.com/dresses/green.php?sessionid=273749 tak samo, jak https://www.example.com/dresses/green.php.

Określanie linku kanonicznego w nagłówku HTTP

Jeśli masz możliwość skonfigurowania serwera, możesz użyć nagłówków HTTP rel="canonical" do wskazania kanonicznego URL-a dokumentów HTML i innych plików (np. PDF). Załóżmy, że ten sam plik PDF jest dostępny w Twojej witrynie pod różnymi URL-ami (na przykład na potrzeby monitorowania):

https://www.example.com/downloads/white-paper.pdf
https://www.example.com/downloads/partner-1/white-paper.pdf
https://www.example.com/downloads/partner-2/white-paper.pdf
https://www.example.com/downloads/partner-3/white-paper.pdf

W takim przypadku, by wskazać Google kanoniczny URL pliku PDF, możesz użyć nagłówka HTTP rel="canonical" w następujący sposób:

Link: <http://www.example.com/downloads/white-paper.pdf>; rel="canonical"

Spośród wszystkich usług Google obecnie tylko wyszukiwarka obsługuje tego typu elementy nagłówka zawierające link. 

Pierwszeństwo protokołu HTTPS przed HTTP dla URL-i kanonicznych

Google woli określać strony HTTPS jako kanoniczne, a nie równoważne strony HTTP, poza sytuacjami, w których, jak w poniższych przykładach, występują sygnały wzajemnie się wykluczające:

 • Strona HTTPS ma nieprawidłowy certyfikat SSL.
 • Strona HTTPS zawiera niezabezpieczone zależności.
 • Strona HTTPS jest dostępna dla robotów (a strona HTTP nie jest)
 • Strona HTTPS przekierowuje użytkowników do lub przez stronę HTTP.
 • Strona HTTPS ma link rel="canonical" do strony HTTP.
 • Strona HTTPS zawiera metatag noindex pliku robots.txt.

Mimo tego, że nasze systemy domyślnie wolą strony HTTPS od stron HTTP, takie działanie możesz zapewnić, wykonując jedną z poniższych czynności:

 • Utwórz przekierowania 301, 302, javascript lub meta ze strony HTTP do strony HTTPS.
 • Dodaj link rel="canonical" ze strony HTTP do strony HTTPS.
 • Użyj mechanizmu HSTS.

Aby zapobiec nieprawidłowemu interpretowaniu przez Google strony HTTP jako kanonicznej, unikaj następujących praktyk:

 • Nieprawidłowe certyfikaty SSL i przekierowania HTTPS-do-HTTP powodują wysoką priorytetyzację stron HTTP. Wykorzystanie mechanizmu HSTS nie umożliwia obejścia określonego w ten sposób wysokiego priorytetu strony.
 • Dodanie strony HTTP do mapy witryny lub wpisów hreflang zamiast wersji HTTPS.
 • Użycie własnego certyfikatu SSL/TLS dla złego wariantu hosta, np. adresu example.com serwującego certyfikat dla adresu www.example.com.  Certyfikat musi pasować do pełnego URL-a witryny lub być certyfikatem typu Wildcard, którego można używać w odniesieniu do wielu subdomen domeny.
W przypadku blokowania zasobu za pomocą pliku robots.txt pamiętaj, by zablokować zarówno wersję HTTP, jak i HTTPS zasobu.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?